Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi Tin nhắn Tức thời trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi Tin nhắn Tức thời trong Skype for Business

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Skype for Business với bàn phím và trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn của bạn để gửi tín nhắn tức thời (IM) tới bất kỳ ai có tài khoản Skype for Business.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt trong Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Gửi tin nhắn cho một người

 1. Để khởi động Skype for Business, hãy nhấn phím logo Windows, nhập Skype for Business, và nhấn Enter.

  Tiêu điểm ban đầu nằm trong hộp tìm kiếm Tìm ai đó.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của một người. Trong Narrator, khi một tên khớp với chuỗi tìm kiếm của bạn, bạn nghe thấy: "Kết quả tìm kiếm, đã cập nhật ngăn."

 3. Để di chuyển qua các kết quả tìm kiếm, nhấn phím mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy tên của các liên lạc.

 4. Để gửi IM tới một liên lạc đã chọn, nhấn Enter. Thao tác này mở ra danh sách tùy chọn cho liên lạc đó.

 5. Bạn nghe thấy: "Nút Gửi một IM". Nhấn Enter để mở cửa sổ trò chuyện IM với liên hệ đó.

 6. Bạn sẽ nghe thấy tên hoặc địa chỉ email của người đó và trạng thái hiện tại của họ. Tiêu điểm nằm trong trường Đầu vào trò chuyện. Để gửi tin nhắn của bạn, nhập tin nhắn văn bản và nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu một người nhận IM có tài khoản Skype for Business nhưng trạng thái của họ là bất kỳ trạng thái nào không phải “Sẵn sàng”, họ có thể không trả lời ngay lập tức, hoặc tin nhắn có thể được chuyển tới email hoặc Lịch sử cuộc hội thoại của họ nếu họ hiện không trực tuyến.

Gửi tin nhắn cho nhiều người

Bạn có thể có một cuộc hội thoại với hai hay nhiều người cùng lúc.

 1. Lặp lại các bước từ 1-5 như mô tả trong Gửi tin nhắn cho một người, ở trên.

 2. Để mời liên lạc khác tham gia cuộc hội thoại, hãy nhấn Alt+V, hoặc Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Nút Mời thêm người,” và sau đó nhấn Enter. Cửa sổ mới mở ra với trọng tâm trong trường chỉnh sửa.

 3. Nhập tên hoặc sử dụng phím mũi tên Xuống để chọn tên trong danh sách.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "nút OK," và sau đó nhấn Enter để thêm người vào cuộc hội thoại.

 5. Lặp lại các bước từ 2-4 cho đến khi bạn đã mời tất cả mọi người bạn muốn.

Khi bạn gửi tin nhắn bây giờ, tin nhắn được gửi cho tất cả mọi người bạn đã chọn.

Gửi tệp trong IM

Khi cửa sổ cuộc hội thoại IM mở ra, bạn có thể gửi bất kỳ loại tệp nào cho người khác.

Mẹo: Khi bạng đang trong cuộc họp hoặc một cuộc hội thoại IM nhiều người, các tệp được gửi tới mọi người trong cuộc họp hoặc cuộc hội thoại đó.

 1. Để chuyển đến nút Chọn tệp để gửi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Chọn tệp để gửi”.

 2. Để mở hộp thoại Chọn tệp, nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: “Gửi tệp cho tất cả những người tham gia”.

 3. Chuyển qua hộp thoại Chọn tệp, và chọn (các) tệp mà bạn muốn gửi.

  Mẹo: Bạn có thể gửi tin nhắn trả lời bằng văn bản hoặc có thể gửi tệp nhưng không thể gửi cả hai cùng một lúc. Nếu bạn có tin nhắn văn bản trong trường Tin nhắn mà chưa được gửi, tin nhắn văn bản đó sẽ bị mất khi bạn gửi tệp.

 4. Khi bạn đã chọn (các) tệp muốn gửi, chọn nút Mở và nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm người vào danh bạ của bạn trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Phím tắt trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Quan trọng: Mục này hiện vẫn đang được thực hiện. Một số nội dung có thể chưa được hoàn thiện hoặc không chính xác tại thời điểm này. Vui lòng kiểm tra lại sớm bài viết đã hoàn thành. Xin cảm ơn!

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để gửi tin nhắn tức thời (IM) từ Skype for Business trên iPhone của bạn. Bạn có thể trò chuyện với chỉ một người hoặc có cuộc hội thoại IM với nhiều người.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Gửi tin nhắn cho một người

 1. Mở Skype for Business trên iPhone của bạn và đăng nhập, nếu cần. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo phần Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Ở dạng xem chính Skype for Business, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn muốn sử dụng để tìm người:

  • Nút Danh bạ sẽ hữu ích nếu người bạn muốn trò chuyện được thêm vào một trong các nhóm danh bạ có sẵn của bạn. Để mở Danh bạ, nhấp đúp vào màn hình. Để duyệt, vuốt sang phải. Để mở một nhóm liên hệ, nhấp đúp vào màn hình.

  • Trường tìm kiếm Tìm kiếm liên hệ cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ người nào có sẵn trong Skype for Businesscủa tổ chức của bạn, hoặc thậm chí Skype, nếu tìm kiếm Skype được tổ chức của bạn cho phép. Để sử dụng thẻ tìm kiếm, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của người đó. Để thực hiện việc tìm kiếm, vuốt sang phải trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy “Tìm kiếm” và nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt danh sách mọi người, vuốt sang phải hoặc sang trái.

  • Danh sách Gần đây hiển thị các liên hệ bạn đã liên lạc gần đây nhất. Để duyệt qua danh sách, vuốt sang phải.

 3. Khi tiêu điểm ở trên liên hệ người bạn muốn trò chuyện cùng, hãy nhấn đúp vào màn hình. Giao diện trò chuyện sẽ mở ra.

 4. Vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy “Nhập tin nhắn ở đây”, và nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình xuất hiện và bạn có thể nhập tin nhắn của mình.

 5. Để gửi tin nhắn, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Gửi tin nhắn, nút”, và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Đã gửi tin nhắn. Nhập tin nhắn ở đây”. Tiêu điểm vẫn còn trong trường chèn văn bản và bạn có thể tiếp tục nhập một tin nhắn khác.

  VoiceOver đọc bất kỳ trả lời khi nó đến trong cuộc trò chuyện.

Gửi tin nhắn cho nhiều người

Để bắt đầu cuộc trò chuyện với nhiều người, trước tiên hãy mở cuộc trò chuyện với một người và sau đó thêm người tham gia vào cuộc trò chuyện.

 1. Trong khi trò chuyện với một người, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đó theo sau chữ "nút" và nhấn đúp vào màn hình. Một danh sách các tùy chọn sẽ mở ra.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Thêm người tham dự, nút”, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Tìm kiếm ilên hệ, trường văn bản". Tiêu điểm nằm tại trường tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một người, hoặc duyệt qua các liên hệ của mình trong dạng xem hiện tại:

  • Để sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm người bạn muốn thêm, hãy nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên của người đó bằng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đó trong danh sách kết quả.

  • Để duyệt qua danh sách liên hệ của bạn trong chế độ xem này, vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy người mà bạn muốn thêm.

 4. Khi tiêu điểm nằm trên liên hệ bạn muốn thêm vào cuộc hội thoại, hãy nhấn đúp vào màn hình. Người đó đã được thêm vào cuộc hội thoại, và tiêu điểm nằm trên nút Quay lại trong giao diện trò chuyện.

 5. Để di chuyển đến trường nhập văn bản, vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "Nhập tin nhắn ở đây, trường văn bản". Nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình xuất hiện và bạn có thể nhập tin nhắn của mình.

 6. Để gửi tin nhắn, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Gửi tin nhắn, nút”, và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Đã gửi tin nhắn. Nhập tin nhắn ở đây”. Tiêu điểm vẫn còn trong trường chèn văn bản và bạn có thể tiếp tục nhập một tin nhắn khác.

  VoiceOver đọc bất kỳ trả lời khi nó đến trong cuộc trò chuyện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý danh bạ của bạn trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Quan trọng: Mục này hiện vẫn đang được thực hiện. Một số nội dung có thể chưa được hoàn thiện hoặc không chính xác tại thời điểm này. Vui lòng kiểm tra lại sớm bài viết đã hoàn thành. Xin cảm ơn!

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để gửi tin nhắn tức thời (IM) từ Skype for Business for Android. Bạn có thể trò chuyện với chỉ một người hoặc có cuộc hội thoại IM với nhiều người.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Gửi tin nhắn cho một người

 1. Mở Skype for Business trên điện thoại của bạn và đăng nhập, nếu cần. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo phần Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Ở dạng xem chính Skype for Business, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn muốn sử dụng để tìm người:

  • Nút Danh bạ sẽ hữu ích nếu người bạn muốn trò chuyện được thêm vào một trong các nhóm danh bạ có sẵn của bạn. Để mở Liên hệ, nhấp đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy: "Xem liên hệ và màn hình quản lý liên hệ". Để duyệt, vuốt sang phải. Để mở một nhóm liên hệ, nhấp đúp vào màn hình.

  • Trường Tìm kiếm cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ người nào có trong thư mục Skype for Business của tổ chức của bạn. Để sử dụng công cụ tìm kiếm, nhấp đúp vào màn hình khi bạn nghe: "Tìm kiếm trong thư mục công ty". Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của người đó. Việc tìm kiếm được thực hiện trong khi bạn nhập và TalkBack thông báo số lượng kết quả. Để duyệt danh sách mọi người, vuốt sang phải.

  Mẹo: Nếu bạn đã liên lạc với những người đang sử dụng Skype for Business for Android, danh sách Gần đây trong giao diện chính của Skype for Business sẽ hiển thị các liên hệ này. Để duyệt qua danh sách, vuốt sang phải. Để gửi tin nhắn nhanh đến một người trong danh sách, chỉ cần nhấn đúp vào màn hình. Giao diện trò chuyện mở ra với tiêu điểm nằm trong trường nhập văn bản. Nhấn đúp vào màn hình để hiển thị bàn phím trên màn hình và nhập tin nhắn của bạn.

 3. Khi tiêu điểm ở trên liên hệ người bạn muốn trò chuyện cùng, hãy nhấn đúp vào màn hình. Thẻ liên hệ sẽ mở ra.

 4. Vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy “Nút trò chuyện”, và nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình xuất hiện và bạn có thể nhập tin nhắn của mình.

 5. Để gửi tin nhắn, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Gửi tin nhắn trò chuyện, nút", và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Tin nhắn đã gửi". Tiêu điểm vẫn còn trong trường chèn văn bản và bạn có thể tiếp tục nhập một tin nhắn khác.

  TalkBack sẽ đọc bất kỳ tin nhắn trả lời lại khi nó đến trong cuộc trò chuyện.

Gửi tin nhắn cho nhiều người

Để bắt đầu cuộc trò chuyện với nhiều người, trước tiên hãy mở cuộc trò chuyện với một người và sau đó thêm người tham gia vào cuộc trò chuyện.

 1. Trong khi trò chuyện với một người, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Tùy chọn khác, nút” và nhấn đúp vào màn hình. Một danh sách các tùy chọn sẽ mở ra.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Mục 1 trong 3, Thêm người tham gia". Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Đang chỉnh sửa, tìm kiếm người, hộp chỉnh sửa. Tìm kiếm trong thư mục công ty". Tiêu điểm nằm tại trường tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm một người, hoặc duyệt qua các liên hệ của mình trong dạng xem hiện tại:

  • Để sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm người bạn muốn thêm, hãy nhập tên của người đó bằng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đó trong danh sách kết quả.

  • Để duyệt qua danh sách liên hệ của bạn trong chế độ xem này, vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy người mà bạn muốn thêm.

 4. Khi tiêu điểm nằm trên liên hệ bạn muốn thêm vào cuộc hội thoại, hãy nhấn đúp vào màn hình. Người đó được thêm vào cuộc hội thoại và tiêu điểm nằm trong trường nhập văn bản trong giao diện trò chuyện.

 5. Nhập tin nhắn của bạn bằng bàn phím trên màn hình.

 6. Để gửi tin nhắn, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Gửi tin nhắn trò chuyện, nút", và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Tin nhắn đã gửi". Tiêu điểm vẫn còn trong trường chèn văn bản và bạn có thể tiếp tục nhập một tin nhắn khác.

  TalkBack sẽ đọc bất kỳ tin nhắn trả lời lại khi nó đến trong cuộc trò chuyện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý danh bạ của bạn trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng Trình tườn thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để gửi tin nhắn tức thì (IM) từ Skype for Business trong Outlook trên web. Gửi tin nhắn thật nhanh vì bạn có thể truy cập cửa sổ hội thoại Skype for Business ngay từ Outlook trên web.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web. Bởi vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt khác với phím tắt trong chương trình máy tính để bàn. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 1. Mở Outlook trên web trong trình duyệt của bạn và nếu cần, hãy đăng nhập.

  Mẹo: Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo phần Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Sử dụng phím mũi tên Xuống để sử dụng ngăn hội thoại Skype for Business”, và sau đó nhấn phím mũi tên Xuống. Ngăn hội thoại Skype for Business sẽ mở ra với tiêu điểm trên danh sách Tất cả các liên hệ, và bạn sẽ nghe thấy: “Liên hệ, Tất cả liên hệ, <Tên liên hệ>”.

  Trong góc trên bên phải của ngăn, có sẵn các nút Tìm kiếm trên Skype, Liên hệCuộc trò chuyện mới. Trong góc dưới bên phải của ngăn, có sẵn nút Tắt thông báo trò chuyện.

 3. Để biết được ai đang trực tuyến, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Trực tuyến, Liên kết” rồi nhấn Enter.

 4. Để chuyển đến liên lạc đầu tiên trong danh sách, nhấn phím Tab.

 5. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của người bạn muốn gửi tin nhắn tức thì rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: “Đầu vào trò chuyện, Hộp kết hợp chỉnh sửa được cuộc hội thoại với <tên liên hệ>”.

 6. Nhập tin nhắn của bạn rồi nhấn Enter. IM được gửi và thêm vào ngăn Cuộc hội thoại với tên liên lạc. Các phản hồi tin nhắn của bạn cũng được thêm vào ngăn. Để trả lời phản hồi của một liên lạc, hãy nhập tin nhắn mới trong hộp kết hợp chỉnh sửa được và nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý danh bạ của bạn trong Skype for Business

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×