Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá các site mà bạn đang theo dõi và các site bạn đã truy nhập gần đây. Các site được liệt kê trong ngăn Dẫn hướng, giúp bạn dễ dàng truy nhập. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng bộ đọc màn hình để thêm một site thường xuyên hoặc được đề xuất vào danh sách sau đây của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Khám phá danh sách sau đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn và bắt đầu ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến danh sách các site sau đây :

  • Với JAWS, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create News Post Button" (nút tạo tin tức), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của site sau cùng và "Link" hoặc "Link đã truy nhập".

  • Với Tường thuật viên, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "các site bạn đang theo dõi dưới đây".

 3. Để nghe tên của từng site và di chuyển đến mục tiếp theo, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của trang.

 4. Để di chuyển đến hộp kiểm Theo dõi site của một site:

  • Với JAWS, khi bạn nghe thấy tên của site, nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe thấy "theo dõi site", tiếp theo là tên của site.

  • Với Tường thuật viên, khi bạn nghe thấy tên site, hãy nhấn phím mũi tên phải. Bạn nghe thấy "kiểm tra theo dõi site", tiếp theo là tên của site. Để loại bỏ site khỏi danh sách Đang theo dõi của bạn, nhấn Phím cách.

  Lưu ý: Danh sách có thể không hiển thị tên mọi site bạn đang theo dõi. Để nghe toàn bộ danh sách:

  1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “See all links, See all Following sites” (Xem mọi liên kết, Xem mọi site Đang theo dõi), rồi nhấn Enter. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "Link, see all" (liên kết).

  2. Nhấn Enter. Ngăn sau mở ra, Hiển thị dạng xem lát xếp của các site bạn đang theo dõi.

  3. Để nhập lưới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "dõi bảng".

  4. Để di chuyển trong các site:

   • Với JAWS, nhấn phím mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy tên site. Để di chuyển đến hộp kiểm theo dõi site cho site, hãy nhấn lại vào phím mũi tên xuống. Bạn nghe thấy "theo dõi site", tiếp theo là tên của site. Để di chuyển đến site tiếp theo, nhấn phím Mũi tên Xuống.

   • Với Tường thuật viên, nhấn phím mũi tên phải. Bạn nghe thấy: "không có mục nào trong dạng xem." Để nghe tên của site, nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe thấy "kiểm tra theo dõi site", tiếp theo là tên của site. Để di chuyển đến site tiếp theo, nhấn phím mũi tên phải.

  5. Để trở về trang chủ SharePoint của bạn, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "out of Table" (vắng mặt), rồi nhấn Enter.

Khám phá danh sách gần đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn và bắt đầu ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến danh sách site gần đây :

  • Với JAWS, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create News Post Button" (nút tạo tin tức), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của site gần đây và "Link" hoặc "Link đã truy nhập". Khi di chuyển từ danh sách sau đây vào danh sách gần đây , Jaws sẽ không đọc tên của danh sách gần đây , nhưng được gửi trực tiếp đến các mục của nó.

  • Với Tường thuật viên, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "các site mà bạn đã truy nhập gần đây là như sau."

   Mẹo: Nếu liên kết xem tất cả sẵn dùng trong danh sách sau đây , ở cuối danh sách sau đây , bạn sẽ nghe thấy: "Hãy xem tất cả nối kết, xem tất cả các site sau đây". Khi bạn nghe thấy nội dung này, để di chuyển đến danh sách Gần đây, hãy nhấn phím Tab một lần.

 3. Để nghe tên của từng site và di chuyển đến mục tiếp theo, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của trang.

 4. Để di chuyển đến hộp kiểm Theo dõi site của một site:

  • Với JAWS, khi bạn nghe thấy tên của site và "Link" (liên kết), nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe thấy "theo dõi site", tiếp theo là tên của site và "chọn hộp kiểm đã chọn" hoặc "chọn hộp kiểm.

  • Với Tường thuật viên, khi bạn nghe thấy tên của site và "Link" (liên kết), nhấn phím mũi tên phải. Bạn nghe thấy "đã kiểm tra, theo dõi site", tiếp theo là tên của site hoặc "không được đánh dấu, theo dõi site" theo sau là tên của site.

  Để thêm site vào hoặc loại bỏ site khỏi danh sách Đang theo dõi, nhấn Phím cách.

 5. Để đi đến một site, nhấn Enter.

Thêm site vào hoặc loại bỏ một site khỏi danh sách sau đây

Bạn có thể nhanh chóng thêm hoặc loại bỏ các site khỏi danh sách site sau đây bằng cách dùng lưới thường xuyên và được đề xuất trên trang chủ của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn và bắt đầu ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến lưới thường xuyên hoặc gợi ý, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "bảng thường xuyên" hoặc "được đề xuất". Với trình tường thuật, cho cả lưới đều thường xuyên và lưới gợi ý, bạn nghe thấy: "không có mục nào trong dạng xem." Tiêu điểm nằm trên lát xếp của trang đầu tiên.

 3. Để di chuyển đến site mà bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "đã kiểm tra, theo dõi site" hoặc "không được đánh dấu, theo dõi site", theo sau là tên của site. Với JAWS, bạn nghe thấy "hộp kiểm kiểm tra, hãy làm theo" hoặc "không chọn hộp kiểm, dừng theo dõi."

 4. Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách. Site được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách Đang theo dõi của bạn trong ngăn Dẫn hướng.

  Mẹo: Với JAWS, bạn không thể sử dụng phím mũi tên phải để di chuyển từ trang đầu tiên đến người khác trừ khi bạn lần đầu tiên xóa hoặc chọn hộp kiểm theo dõi trang bằng cách nhấn phím cách. Để di chuyển tới site tiếp theo mà không thay đổi giá trị của hộp kiểm Theo dõi site (Đang theo dõi hoặc Ngừng theo dõi) cho site đầu tiên, nhấn Phím cách hai lần. Sau khi bạn đã di chuyển qua trang đầu tiên, để di chuyển đến các site khác mà không cần thay đổi giá trị của hộp kiểm theo site của site, hãy sử dụng phím mũi tên phải.

 5. Để di chuyển tới mục danh sách tiếp theo, nhấn phím mũi tên phải.

 6. Đối với mỗi site bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, hãy lặp lại các bước 3 và 4.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm các site trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để khám phá phần site trên trang chủ SharePoint, chứa các Followingtrang liệt kê các tab thường xuyên, gầnđây, và được đề xuất mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng bộ đọc màn hình để thêm site vào tab sau đây của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Khám phá phần site

Phần site trên trang chủ SharePoint có chứa các tab thường xuyên, sauđây, gần đâyvà được đề xuất . Mỗi tab chứa một lựa chọn xoay của lát xếp cho các site SharePoint.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn và bắt đầu ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến phần site , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "site, tab thường xuyên".

 3. Để dẫn hướng giữa các tab trong phần site , nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của tab mình muốn.

 4. Để dẫn hướng bên trong tab, nhấn phím tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy tên của tab, tiếp theo là "nhấn Enter để dẫn hướng trong menu Carousel". Nhấn Enter một lần và sử dụng các phím mũi tên trái và phải để dẫn hướng giữa các ô xếp trong tab.

 5. Để đi đến một site, nhấn Enter.

Thêm site vào hoặc loại bỏ một site khỏi tab sau

Bạn có thể nhanh chóng thêm hoặc loại bỏ các site khỏi tab site sau đây .

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn và bắt đầu ứng dụng SharePoint.

 2. Để di chuyển đến phần site , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "site, tab thường xuyên".

 3. Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của tab chứa trang mà bạn muốn thêm hoặc loại bỏ khỏi tab sau .

 4. Để dẫn hướng bên trong tab, nhấn phím tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy tên của tab, tiếp theo là "nhấn Enter để dẫn hướng trong menu Carousel". Nhấn Enter một lần và sử dụng các phím mũi tên trái và phải để dẫn hướng giữa các ô xếp trong tab.

 5. Để di chuyển đến hộp kiểm theo dõi site , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "follow site" (dõi theo site), tiếp theo là tên của site. Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách. Site được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi tab sau đây của bạn.

 6. Để di chuyển đến mục tiếp theo trong tab, hãy nhấn phím mũi tên phải.

 7. Đối với mỗi site bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, hãy lặp lại bước 5.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm các site trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×