Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Office Lens

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Office Lens

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Office Lens với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng các dạng xem chính và các thành phần màn hình

Office Lens bao gồm các dạng xem chính sau đây: chụp, bộ sưu tập xuất sang. Để dẫn hướng qua và bên trong các thành phần dạng xem và màn hình:

 • Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển tiêu điểm qua các thành phần màn hình.

 • Trượt một ngón tay quanh màn hình để khám phá các yếu tố trên màn hình.

 • Khi tiêu điểm nằm trên một nút, nhấn đúp vào màn hình để thực hiện hành động.

 • Khi tiêu điểm nằm trên dải băng chế độ camera, bạn sẽ nghe thấy "chế độ camera" và giá trị hiện tại. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy chế độ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn chế độ.

Dạng xem chụp

Khi bạn mở Office Lens lần đầu tiên, dạng xem chụp sẽ mở ra. Dạng xem chụp cho phép bạn chụp ảnh hoặc chọn ảnh hiện có từ thư viện với các nút ở phần dưới của màn hình.

Bạn có thể sửa đổi các thiết đặt camera, chẳng hạn như Flash, sử dụng thanh công cụ ở trên cùng. Bạn cũng có thể chọn chế độ camera (whiteboard, tài liệu, danh thiếp hoặc ảnh) từ Ribbon ở phía dưới.

Dạng xem Bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập Hiển thị một hình ảnh đã chụp. Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh theo đó, ví dụ: xén và xoay nó từ thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Nếu bạn đã chụp nhiều ảnh, dạng xem sẽ xác định hình ảnh hiện tại bằng một truy cập và cho phép bạn sử dụng thanh công cụ để xóa hình ảnh không cần thiết.

Bạn có thể ẩn các yếu tố màn hình và khám phá hình ảnh mà không phiền nhiễu. Để lưu hình ảnh hoặc lấy hình ảnh bổ sung, hãy sử dụng các nút ở phần dưới của màn hình.

Xuất sang dạng xem

Sau khi bạn kích hoạt nút xong trong dạng xem bộ sưu tập , xuất sang dạng xem sẽ mở ra. Bạn có thể sửa đổi tài khoản được dùng để xuất, rồi chọn từ danh sách các ứng dụng để lưu trữ hoặc chia sẻ hình ảnh.

Di chuyển giữa các dạng xem

Để di chuyển từ dạng xem chụp sang dạng xem bộ sưu tập , bạn phải chụp ảnh, chọn một hình ảnh hiện có từ thư viện ảnh , hoặc mở một hình ảnh đã chụp trước đó:

 • Trên dạng xem chụp , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "chọn ảnh từ thư viện nút", nút chụp ", hoặc" để mở hình ảnh dạng xem bộ sưu tập ", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Nếu bạn chụp một hình ảnh hoặc mở một hình ảnh đã chụp trước đó, dạng xem bộ sưu tập sẽ mở trực tiếp.

 • Nếu bạn muốn chọn một hình ảnh hiện có, dạng xem thư viện ảnh sẽ mở ra. Duyệt qua dạng xem bằng cách xoay và gõ đúp cho đến khi bạn tìm thấy hình ảnh mình muốn. Nhấn đúp vào màn hình để chọn hình ảnh và mở dạng xem bộ sưu tập .

Để trở về từ dạng xem bộ sưu tập trở lại dạng xem chụp , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để hủy bỏ sửa và xóa tất cả các hình ảnh hiện tại được chụp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cancel" (hủy bỏ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Button" (nút Xóa bỏ tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chụp ảnh bổ sung, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add Image Button" (nút Thêm ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để di chuyển từ dạng xem bộ sưu tập sang dạng xem xuất ra, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để trở về dạng xem bộ sưu tập , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Office Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng Office Lens với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng các dạng xem chính và các thành phần màn hình

Office Lens bao gồm các dạng xem chính sau đây: chụp, bộ sưu tậplưu vào. Để dẫn hướng qua và bên trong các thành phần dạng xem và màn hình:

 • Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển tiêu điểm qua các thành phần màn hình.

 • Trượt một ngón tay quanh màn hình để khám phá các yếu tố trên màn hình.

 • Khi tiêu điểm nằm trên một nút, nhấn đúp vào màn hình để thực hiện hành động.

Dạng xem chụp

Khi bạn mở Office Lens lần đầu tiên, dạng xem chụp sẽ mở ra. Dạng xem chụp cho phép bạn chụp hình ảnh hoặc nhập một hình ảnh hiện có từ thư viện với các nút ở phần dưới của màn hình.

Bạn có thể sửa đổi các thiết đặt camera, chẳng hạn như Flash, sử dụng thanh công cụ ở trên cùng. Bạn cũng có thể chọn chế độ chụp (whiteboard, tài liệu, danh thiếp hoặc ảnh) từ Ribbon ở phía dưới.

Dạng xem Bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập Hiển thị một hình ảnh đã chụp. Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh theo đó, ví dụ: xén và xoay nó từ thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Nếu bạn đã chụp nhiều ảnh, dạng xem sẽ xác định hình ảnh hiện tại bằng một truy cập và cho phép bạn sử dụng thanh công cụ để xóa hình ảnh không cần thiết.

Bạn có thể ẩn các yếu tố màn hình và khám phá hình ảnh mà không phiền nhiễu. Để lưu hình ảnh hoặc lấy hình ảnh bổ sung, hãy sử dụng các nút ở phần dưới của màn hình.

Xuất sang dạng xem

Sau khi bạn kích hoạt nút lưu ảnh trong dạng xem bộ sưu tập , dạng xem lưu vào sẽ mở ra. Bạn có thể chọn từ danh sách các ứng dụng để lưu trữ hình ảnh.

Di chuyển giữa các dạng xem

Để di chuyển từ dạng xem chụp sang dạng xem bộ sưu tập , bạn phải chụp một hình ảnh, nhập một hình ảnh hiện có từ thư viện hoặc mở một hình ảnh đã chụp trước đó:

 • Trên dạng xem chụp , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "nút nhập," "nút chụp" hoặc "nhấn đúp để xem hình ảnh bạn chụp", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Nếu bạn chụp một hình ảnh hoặc mở một hình ảnh đã chụp trước đó, dạng xem bộ sưu tập sẽ mở trực tiếp.

 • Nếu bạn muốn nhập một hình ảnh hiện có, dạng xem thư viện gần đây sẽ mở ra. Duyệt qua dạng xem bằng cách xoay và gõ đúp cho đến khi bạn tìm thấy hình ảnh mình muốn. Nhấn đúp vào màn hình để chọn hình ảnh và mở dạng xem bộ sưu tập .

Để trở về từ dạng xem bộ sưu tập trở lại dạng xem chụp , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để hủy bỏ sửa và xóa tất cả các hình ảnh hiện tại được chụp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "dẫn hướng lên nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Button" (nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chụp ảnh bổ sung, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take more Button" (nút thêm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để di chuyển từ dạng xem bộ sưu tập sang dạng xem lưu vào , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save Image Button" (nút lưu ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để trở về dạng xem bộ sưu tập , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Go Back" (quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Office Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng Office Lens với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng các dạng xem chính và các thành phần màn hình

Office Lens chứa các dạng xem chính sau đây: chụp, bộ sưu tậplưu. Để dẫn hướng qua và bên trong các thành phần dạng xem và màn hình:

 • Trượt nhanh sang trái hoặc phải để di chuyển tiêu điểm qua các thành phần màn hình.

 • Trượt một ngón tay quanh màn hình để khám phá các yếu tố trên màn hình.

 • Khi tiêu điểm nằm trên một nút, nhấn đúp vào màn hình để thực hiện hành động.

Dạng xem chụp

Khi bạn mở Office Lens lần đầu tiên, dạng xem chụp sẽ mở ra. Dạng xem chụp cho phép bạn chụp ảnh với nút ở dưới cùng.

Bạn có thể sửa đổi các thiết đặt camera, chẳng hạn như chế độ Flashchế độ camera (whiteboard, tài liệu, danh thiếp hoặc ảnh) sử dụng thanh công cụ ở bên phải.

Bạn có thể truy nhập vào các thiết đặt khác nhau và nhập hình ảnh hiện có từ nút menu ở góc dưới bên phải. Nếu bạn đã chụp một hình ảnh, bạn có thể xem từ nút xem hình ảnh trước đó ở góc trên cùng bên phải.

Dạng xem Bộ sưu tập

Dạng xem bộ sưu tập Hiển thị một hình ảnh đã chụp. Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh theo đó, ví dụ: xén và thêm chú thích từ thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình. Dạng xem sẽ xác định hình ảnh hiện tại với truy cập và cho phép bạn sử dụng thanh công cụ để xóa các hình ảnh không cần thiết.

Để lưu hình ảnh hoặc lấy hình ảnh bổ sung, hãy dùng các nút trong thanh công cụ ở phía dưới cùng của màn hình.

Xuất sang dạng xem

Sau khi bạn kích hoạt nút lưu trong dạng xem bộ sưu tập , dạng xem lưu sẽ mở ra. Bạn có thể sửa đổi tài khoản được dùng để xuất, rồi chọn từ danh sách các ứng dụng để lưu trữ hình ảnh.

Di chuyển giữa các dạng xem

Để di chuyển từ dạng xem chụp sang dạng xem bộ sưu tập , bạn phải chụp một hình ảnh, mở một hình ảnh đã chụp trước đó hoặc chọn một hình ảnh hiện có từ thư viện:

 • Để chụp một hình ảnh hoặc mở một hình ảnh đã chụp trước đó, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture Button" (nút chụp) hoặc "xem hình ảnh trước đó", rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem bộ sưu tập sẽ mở ra.

 • Để chọn một hình ảnh hiện có, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Menu Button" (nút menu), nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Import Button" (nút nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Duyệt qua thư viện bằng cách xoay và gõ đúp để chọn hình ảnh bạn muốn. Sau khi bạn kích hoạt nút xong , dạng xem bộ sưu tập sẽ mở ra.

Để trở về từ dạng xem Thư viện trở lại dạng xem chụp , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take more Bar Button" (nút Xem thêm ứng dụng) hoặc "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để di chuyển từ dạng xem bộ sưu tập sang dạng xem lưu , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save App Bar Button" (nút lưu ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để trở về dạng xem bộ sưu tập , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Office Lens

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×