Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Nhấn F6 (chuyển tiếp) hoặc Shift + F6 (lùi) để chuyển qua các thành phần dạng xem chính theo thứ tự sau đây:

 • Khu vực nội dung chính, trong đó hiển thị nội dung của trang hiện tại.

 • Nút dạng xem trang đầy đủ. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo dạng xem toàn trang.

 • Hàng của các tab Ribbon, chứa các tab chẳng hạn như file, Home, Insert, Draw, History, ReviewView, cũng như nút phản hồi. Ribbon chứa các tùy chọn cụ thể cho tab hiện được chọn được đặt ngay bên dưới hàng của các tab ribbon.

 • Bộ sưu tập tab phần, chứa tất cả các phần trong sổ tay hiện tại, cũng như nút chuyển sang sổ tay khác.

 • Bộ sưu tập tab trang, chứa tất cả các trang trong phần hiện tại.

 • Hộp tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng với các tùy chọn phạm vi sau đây:

  • Trang hiện tại

  • Phần hiện tại

  • Nhóm phần hiện tại

  • Sổ tay hiện tại

  • Tất cả sổ ghi chép

Để dẫn hướng đến tab Ribbon, hãy nhấn Alt. Bạn nghe thấy "tab Ribbon", tiếp theo là tên của tab hiện được chọn. Để di chuyển giữa các tab dải băng, hãy sử dụng phím mũi tên trái hoặc phải.

Để dẫn hướng từ các tab dải băng vào dải băng, nhấn Enter. Bạn nghe thấy tên của tùy chọn đầu tiên trên ribbon. Để dẫn hướng giữa các tùy chọn trên ruy-băng, hãy nhấn phím tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (lùi) cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó.

Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt bàn phím để chọn tùy chọn trực tiếp.

Dẫn hướng giữa các dạng xem

Ngoài chế độ xem chính, OneNote có các dạng xem thường được dùng.

Menu tệp

Trong menu tệp , bạn có thể truy nhập các lệnh như mới, mở, chia sẻ, xuấtgửihoặc truy nhập thông tin tài khoản Office của bạn.

 1. Nhấn Alt+F để mở menu Tệp.

 2. Để di chuyển giữa các tab menu, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy bạn muốn, rồi nhấn phím tab để chọn nó. Sử dụng phím tab và phím mũi tên để dẫn hướng tab, rồi nhấn Enter để tạo vùng chọn.

 3. Để đóng menu tệp và trở về dạng xem chính, nhấn esc.

Cửa sổ tùy chọn

Trong cửa sổ tùy chọn OneNote, bạn có thể truy nhập các thiết đặt chẳng hạn như cá nhân hóa, thiết đặt soát lỗi và tùy chọn ngôn ngữ.

 1. Nhấn Alt + F, T để mở cửa sổ tùy chọn .

 2. Để di chuyển giữa các thể loại tùy chọn, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy cái bạn muốn, rồi nhấn phím tab để chọn nó. Nhấn phím tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (lùi) để di chuyển giữa các tùy chọn khác nhau trong một thể loại và nhấn phím cách để chuyển đổi tùy chọn được tô sáng hiện tại.

 3. Để đóng cửa sổ tùy chọn và trở về dạng xem chính, hãy nhấn Enter.

Dạng xem trang đầy đủ

Khi bạn sử dụng dạng xem trang đầy đủ, tất cả các thành phần dạng xem chính, ngoại trừ khu vực nội dung chính và nút để chuyển đổi dạng xem sẽ bị ẩn. Điều này giúp bạn và bộ đọc màn hình có thể dễ dàng dẫn hướng hơn qua trang.

Để chuyển sang dạng xem trang đầy đủ, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "điều khiển dẫn hướng, dạng xem trang đầy đủ", rồi nhấn Enter. Để trở về dạng xem thường, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "điều khiển dẫn hướng, dạng xem thông thường", rồi nhấn Enter.

Khám phá sổ ghi chép

Mỗi OneNote sổ ghi chép được chia thành các mục, các phần được chia thêm vào các trang. Mỗi trang có chứa một hoặc nhiều bộ chứa ghi chú cũng như tiêu đề và ngày của trang. Bộ đọc màn hình tham chiếu đến các bộ chứa ghi chú là "khối nội dung".

Để di chuyển trong khu vực nội dung chính, hãy sử dụng các phím mũi tên.

Để di chuyển đến một trang khác trong phần hiện tại, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Page tab Collection" (tuyển tập tab trang), nhấn phím mũi tên lên và xuống để tìm trang bạn muốn, rồi nhấn phím cách. Trang đã chọn mở ra trong khu vực nội dung chính và tiêu điểm di chuyển đến đó.

Để di chuyển đến một phần khác trong sổ tay hiện tại, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Section tab Collection" (bộ sưu tập tab phần), nhấn phím mũi tên trái và phải để tìm phần mà bạn muốn, rồi nhấn phím cách. Phần được chọn sẽ mở ra trong vùng nội dung chính Hiển thị trang cuối cùng mà bạn đã truy nhập và tiêu điểm di chuyển đến đó.

Để chuyển sang sổ tay khác, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Section tab Collection" (bộ sưu tập tab phần), nhấn phím mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy "Click to View các sổ ghi chép khác", tiếp theo là tên của sổ ghi chép hiện tại, rồi nhấn phím cách để mở menu. Sau đó nhấn phím mũi tên lên và xuống để tìm sổ ghi chép bạn muốn, rồi nhấn phím cách. Sổ ghi chép được chọn sẽ mở ra trong vùng nội dung chính Hiển thị trang cuối cùng mà bạn đã truy nhập và tiêu điểm di chuyển đến đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp sổ tay OneNote của bạn dễ truy nhập với người Khuyết tật

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Dạng xem chính trong ứng dụng OneNote for iOS có chứa các thành phần sau đây:

 • Nút tài khoản người dùng, mở menu thiết đặt , nơi bạn có thể quản lý tài khoản Microsoft của mình, cũng như các thiết đặt khác chẳng hạn như chỉnh sửa và xem, đồng bộthông báo

 • Nút thông báo

 • Nút sửa , cho phép bạn tổ chức danh sách sổ tay, phần hoặc trang của bạn

 • Nút sổ ghi chép mới

 • Danh sách sổ tay của bạn, bắt đầu bằng một nối kết đến các trang gần đây của bạn

 • Thanh dẫn hướng với các nút để mở tab sổ tay , tab Tìm kiếm và tab ghi chú dính

Để dẫn hướng dạng xem chính, trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các thành phần. Nhấn đúp vào màn hình để tạo vùng chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng OneNote for iOS trước đó, nó sẽ mở ra trong dạng xem bạn đã dùng lần cuối.

Dẫn hướng giữa các dạng xem

Để di chuyển giữa tab sổ tay , tab Tìm kiếm và tab ghi chú dính , hãy kéo ngón tay quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tên của một trong các tab trong thanh dẫn hướng. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để tìm tab bạn muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình để tạo vùng chọn.

Tab sổ ghi chép sẽ hiển thị dạng xem chính của OneNote for iOS hoặc sổ ghi chép hiện đang được chọn.

Tab Tìm kiếm có một hộp tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm sổ ghi chép và Ghi chú dính của mình.

Tab ghi chú dính cho phép bạn truy nhập và thêm Microsoft Ghi chú dính từ ứng dụng OneNote for iOS.

Khám phá sổ ghi chép

Mỗi OneNote sổ ghi chép được chia thành các mục, các phần được chia thêm vào các trang.

 1. Để mở sổ ghi chép từ dạng xem chính, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy sổ ghi chép bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem phần sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy phần mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách trang sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Một bức vẽ sẽ mở ra. Thông thường, bức vẽ chứa tiêu đề trang, ngày tháng và một hoặc nhiều khối nội dung.

 4. Để dẫn hướng xung quanh bảng tùy biến, hãy dùng một ngón tay trượt nhanh sang phải hoặc trái.

Để quay lại dạng xem trước đó, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp sổ tay OneNote của bạn dễ truy nhập với người Khuyết tật

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Dạng xem chính trong ứng dụng OneNote for Android còn được gọi là tab sổ ghi chép. Nó chứa các thành phần sau đây:

 • Nút tài khoản người dùng, thao tác mở menu tài khoản mà bạn có thể quản lý tài khoản Microsoft của mình cũng như tài khoản cơ quan hoặc trường học

 • Nút sổ ghi chép mới

 • Nút tùy chọn khác, thao tượng mở menu với đồng bộ hóa tất cả, bắt đầu huy hiệu, thiết đặt và gửi các tùy chọn phản hồi

 • Danh sách sổ tay của bạn, bắt đầu bằng một nối kết đến các trang gần đây của bạn

 • Thanh dẫn hướng với các nút để mở tab sổ tay (dạng xem này), tab Tìm kiếm và tab ghi chú dính

Để dẫn hướng dạng xem chính, trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các thành phần. Nhấn đúp vào màn hình để tạo vùng chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng OneNote for Android trước đó, nó sẽ mở ra trong dạng xem bạn đã dùng lần cuối.

Dẫn hướng giữa các dạng xem

Để di chuyển giữa tab sổ tay , tab Tìm kiếm và tab ghi chú dính , hãy kéo ngón tay quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tên của một trong các tab trong thanh dẫn hướng. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để tìm tab bạn muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình để tạo vùng chọn.

Tab Tìm kiếm có một hộp tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm sổ ghi chép và Ghi chú dính của mình.

Tab ghi chú dính cho phép bạn truy nhập và thêm Microsoft Ghi chú dính từ ứng dụng OneNote for Android.

Để quay lại từ dạng xem bất kỳ, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Thao tác này tương tự như thao tác nhấn nút Quay lại.

Khám phá sổ ghi chép

Mỗi OneNote sổ ghi chép được chia thành các mục, các phần được chia thêm vào các trang.

 1. Để mở sổ ghi chép từ dạng xem chính, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy sổ ghi chép bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem phần sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy phần mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách trang sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy trang bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Một bức vẽ sẽ mở ra. Thông thường, bức vẽ chứa tiêu đề trang, ngày tháng và một hoặc nhiều khối nội dung.

 4. Để dẫn hướng xung quanh bảng tùy biến, hãy dùng một ngón tay trượt nhanh sang phải hoặc trái.

Để quay lại từ dạng xem bất kỳ, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Thao tác này tương tự như thao tác nhấn nút Quay lại.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp sổ tay OneNote của bạn dễ truy nhập với người Khuyết tật

Sử dụng OneNote for Windows 10 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Nhấn F6 (chuyển tiếp) hoặc Shift + F6 (lùi) để chuyển qua các thành phần dạng xem chính theo thứ tự sau đây:

 • Khu vực nội dung chính, trong đó hiển thị nội dung của trang hiện tại.

 • Hàng của tab Ribbon, chứa các tab chẳng hạn như Home, Insert, Draw, Viewảnh, cũng như các nút cho tôi biết, thông báo, chia sẻ, nhập chế độ toàn màn hình và nhiều hơn nữa các nút. Ribbon chứa các tùy chọn cụ thể cho tab hiện được chọn được đặt ngay bên dưới hàng của các tab ribbon.

 • Thanh bên, cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn ngăn dẫn hướng, tìm kiếm ghi chú của bạn và hiển thị danh sách các ghi chú gần đây.

 • Ngăn dẫn hướng, từ đó bạn có thể truy nhập sổ ghi chép của bạn và danh sách các phần và trang trong đó.

Để dẫn hướng đến các tab Ribbon, hãy nhấn Alt cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon", tiếp theo là tên của tab hiện được chọn. Để di chuyển giữa các tab dải băng, hãy sử dụng phím mũi tên trái hoặc phải.

Để dẫn hướng từ các tab Ribbon vào ruy-băng, nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe thấy tên của tùy chọn đầu tiên trên ribbon. Để dẫn hướng giữa các tùy chọn trên ruy-băng, hãy sử dụng phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó. Nếu tùy chọn mở một menu mới, hãy sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng và nhấn Enter để tạo vùng chọn.

Để sử dụng ngăn dẫn hướng, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Notebook Picker" (sổ tay). Nhấn Enter để mở danh sách sổ tay. Sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến sổ ghi chép mà bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách các phần trong sổ ghi chép. Sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống và Enter để chọn một phần, rồi chọn một trang theo cùng một cách.

Lưu ý: Trong khi đi xe đạp thông qua các thành phần dạng xem chính, nếu bạn không nghe thấy "Notebook Picker" (sổ tay), nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation" (dẫn hướng), rồi nhấn Enter.

Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt bàn phím để chọn tùy chọn trực tiếp.

Dẫn hướng giữa các dạng xem

Ngoài chế độ xem chính, OneNote for Windows 10 có các dạng xem thường được dùng.

Menu thiết đặt

Trong menu thiết đặt của OneNote, bạn có thể truy nhập các thiết đặt chẳng hạn như đồng bộ hóa và các thiết đặt soát lỗi.

 1. Nhấn Alt cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon" (ruy-băng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "more" (xem thêm). Nhấn Enter, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (cài đặt), rồi nhấn Enter.

 2. Để di chuyển giữa các thể loại thiết đặt, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó. Nhấn phím tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (lùi) để di chuyển giữa các tùy chọn khác nhau trong một thể loại và nhấn phím cách để chuyển đổi tùy chọn được tô sáng hiện tại.

 3. Để trở về menu thiết đặt từ một thể loại, nhấn esc. Để đóng menu thiết đặt , nhấn esc.

Chế độ toàn màn hình

Khi bạn sử dụng chế độ toàn màn hình, tất cả các thành phần dạng xem chính, ngoại trừ vùng nội dung chính và một thanh công cụ bị ẩn. Điều này giúp bạn và bộ đọc màn hình có thể dễ dàng dẫn hướng hơn qua trang.

 1. Nhấn Alt cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon" (ruy-băng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter toàn màn hình chế độ". Nhấn Enter để chọn.

  Bạn hiện đang sử dụng chế độ toàn màn hình. Tiêu điểm nằm trên vùng nội dung chính.

 2. Để thoát khỏi chế độ toàn màn hình, nhấn F6. Bạn sẽ nghe thấy mục đầu tiên trên thanh công cụ. Nhấn Shift + Tab. Bạn nghe thấy: "thoát toàn màn hình vẽ." Sau đó, nhấn Enter.

Khám phá sổ ghi chép

Mỗi OneNote sổ ghi chép được chia thành các mục, các phần được chia thêm vào các trang. Mỗi trang có chứa một hoặc nhiều bộ chứa ghi chú cũng như tiêu đề và ngày của trang. Bộ đọc màn hình tham chiếu đến các bộ chứa ghi chú là "khối nội dung".

Để di chuyển trong khu vực nội dung chính, hãy sử dụng các phím mũi tên.

Để di chuyển đến một trang khác trong phần hiện tại, hãy nhấn Ctrl + Alt + G, rồi sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để tìm trang bạn muốn. Nhấn Enter để chọn nó. Trang đã chọn mở ra trong khu vực nội dung chính và tiêu điểm di chuyển đến đó.

Lưu ý: Để nhanh chóng di chuyển giữa các trang trong phần hiện tại, nhấn Ctrl + Page Up to Go to the previous Page in the Section, rồi nhấn Ctrl + Page Down để đi tới trang tiếp theo trong phần.

Để di chuyển đến một phần khác trong sổ tay hiện tại, hãy nhấn Ctrl + Shift + G, rồi sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để tìm phần mà bạn muốn. Nhấn Enter để mở phần đó. Sau đó, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống, rồi nhập để chọn trang bạn muốn làm việc.

Để chuyển sang sổ tay khác, hãy nhấn Ctrl + G, rồi sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để tìm sổ ghi chép bạn muốn. Nhấn Enter để mở sổ ghi chép. Sau đó, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống, rồi nhập để chọn phần và trang bạn muốn làm việc.

Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết

Để nhanh chóng tìm thấy một lệnh, hãy sử dụng Cho Tôi Biết. Để tìm hiểu thêm về tính năng Cho Tôi Biết, hãy xem video này: Sử dụng Cho Tôi Biết để hoàn tất công việc nhanh chóng với bộ đọc màn hình và bàn phím.

Để sử dụng Cho Tôi Biết để tìm một lệnh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thực hiện một hành động.

 2. Chuyển đến trường chỉnh sửa Cho Tôi Biết bằng cách nhấn Alt+Q.

 3. Nhập lệnh bạn muốn. Ví dụ, nhập "dấu đầu dòng".

 4. Dùng phím Mũi tên Xuống để duyệt qua các kết quả, nhấn Enter để chọn một kết quả.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Giúp sổ tay OneNote của bạn dễ truy nhập với người Khuyết tật

Sử dụng OneNote dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneNote dành cho web.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Dạng xem chính của OneNote dành cho web chứa các thành phần sau đây:

 • Thanh menu, trong đó có nút công cụ khởi động ứng dụng Microsoft, hộp tìm kiếm và các nút trò chuyện, thông báo, thiết đặt, trợ giúp và tài khoản người dùng.

 • Nút sổ ghi chép mới.

 • Danh sách sổ ghi chép của bạn được chia thành năm tab:

  • Gần đây

  • Ghim

  • Sổ ghi chép của tôi

  • Đã chia sẻ với tôi

  • Khám phá

  Để mở tab, nhấn Enter khi bạn nghe thấy tên của nó. Bạn nghe thấy số lượng tài liệu trên tab. Các tài liệu sẽ xuất hiện ngay sau khi hàng tab chính nó. Nếu tab không có nội dung, bộ đọc màn hình sẽ thông báo nó, ví dụ: "không có tài liệu Office dùng chung."

Nhấn phím tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (lùi) để di chuyển giữa các thành phần trong dạng xem chính. Khi bạn nghe thấy tên của sổ ghi chép mà bạn muốn mở, hãy nhấn Enter. Việc này sẽ mở ra một tab mới trong trình duyệt của bạn.

Lưu ý: Nhấn Ctrl + F6 để dẫn hướng giữa các mốc chỉ hoạt động trong dạng xem sổ ghi chép, chứ không phải trong dạng xem chính.

Dẫn hướng dạng xem sổ ghi chép

Dạng xem sổ ghi chép của OneNote dành cho web chứa các mốc sau đây:

 • Nút công cụ khởi động ứng dụng Microsoft, nằm trong thanh menu cũng chứa các nút thông báo và chia sẻ.

 • Hàng của tab Ribbon, chứa các tab chẳng hạn như file, Home, Insert, Draw, HistoryView, cũng như in, mở trong OneNoteđưa ra phản hồi cho Microsoft Buttons và hộp cho tôi biết.

 • Ngăn dẫn hướng chứa danh sách sổ tay, danh sách phần và danh sách trang.

 • Nút tìm kiếm.

 • Vùng nội dung chính.

Nhấn Ctrl + F6 để di chuyển giữa các mốc.

Tab trên dải băng

Để dẫn hướng các tab dải băng, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên của tab hiện được chọn, ví dụ: "Home tab item" (mục tab trang đầu). Để di chuyển giữa các tab dải băng, nhấn phím tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (lùi).

Để dẫn hướng từ các tab dải băng vào dải băng, nhấn Enter. Bạn nghe thấy tên của tùy chọn đầu tiên trên ribbon. Để dẫn hướng giữa các tùy chọn trên ruy-băng, hãy nhấn phím tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (lùi) cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó. Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt bàn phím để chọn tùy chọn trực tiếp.

Chép

Mỗi OneNote sổ ghi chép được chia thành các mục, các phần được chia thêm vào các trang. Khu vực nội dung chính Hiển thị trang hiện được chọn, chứa một hoặc nhiều bộ chứa ghi chú cũng như tiêu đề và ngày của trang.

Để duyệt các phần và trang trong sổ ghi chép, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "use this Panel to select, các phần và trang", và thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để di chuyển đến một phần khác, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Section List" (danh sách mục), theo sau là tên của một phần. Nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn tìm thấy phần mà bạn muốn, rồi nhấn Enter để mở trang gần đây nhất trong khu vực nội dung chính. Tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung chính.

 • Để di chuyển đến một trang khác, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Page List" (danh sách trang), theo sau là tên của một trang. Nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn tìm thấy trang bạn muốn, rồi nhấn Enter để mở nó trong khu vực nội dung chính. Tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung chính.

Để dẫn hướng trong khu vực nội dung chính, hãy nhấn phím SR + phím mũi tên.

Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết

Để nhanh chóng tìm thấy một lệnh, hãy sử dụng Cho Tôi Biết. Để tìm hiểu thêm về tính năng Cho Tôi Biết, hãy xem video này: Sử dụng Cho Tôi Biết để hoàn tất công việc nhanh chóng với bộ đọc màn hình và bàn phím.

Để sử dụng Cho Tôi Biết để tìm một lệnh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thực hiện một hành động.

 2. Chuyển đến trường chỉnh sửa Cho Tôi Biết bằng cách nhấn Alt+Q.

 3. Nhập lệnh bạn muốn. Ví dụ, nhập "dấu đầu dòng".

 4. Dùng phím Mũi tên Xuống để duyệt qua các kết quả, nhấn Enter để chọn một kết quả.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Giúp sổ tay OneNote của bạn dễ truy nhập với người Khuyết tật

Hỗ trợ kỹ thuật cho người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×