Bỏ qua để tới nội dung chính
Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Skype for Business

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Skype for Business có các tính năng trợ năng giúp người dùng khuyết tật như thiếu sự khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng cuộc họp và nhắn tin dễ hơn. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt trợ năng và tính năng mà nền tảng cụ thể, hãy xem thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với trợ năng trong Microsoft 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt trong Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Sử dụng Skype for Business, bạn có thể lên lịch và tiến hành các cuộc họp trực tuyến bao gồm tối đa 250 người tham dự. Ngoài ra, bạn có thể gọi điện và gửi tin nhắn cho đồng nghiệp. Các phần tử có trong UI Skype for Business thay đổi dựa trên phần tử giao tiếp bạn chọn: danh bạ, cuộc hội thoại, cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc họp.

Nếu bạn là người có tầm nhìn kém hoặc khiếm thị, hoặc nếu bạn có khả năng di chuyển giới hạn, hãy xây dựng mô hình UISkype for Business có tính toán. Các khu vực và thành phần cụ thể của UI được mô tả trong bảng dưới đây.

Vùng

Các thành phần bạn sẽ tìm thấy trong vùng này

Hàng đầu tiên: Thanh menu hoặc bài đăng cá nhân của bạn

 • Nếu bạn sử dụng dạng xem mặc định cho ứng dụng, hộp văn bản Hôm nay có gì? nằm ở hàng đầu tiên. Nó hiện bài đăng cá nhân hóa của bạn.

 • Nếu bạn thay đổi dạng xem mặc định để hiển thị thanh menu cho ứng dụng thì thanh menu sẽ nằm trong hàng đầu tiên, theo sau đó là hộp văn bản Hôm nay có gì?.

Hàng thứ hai: Thông tin về bạn

 • Tên người dùng

 • Menu trạng thái. Hiển thị trạng thái của bạn, như Có mặt, Đang bận, hoặc Đừng làm phiền, trong các tùy chọn khác.

 • Nút và hộp văn bản Đặt vị trí của bạn. Hiển thị vị trí của bạn hoặc cho phép bạn đặt vị trí của mình.

Hàng thứ ba: Một nhóm thẻ thay đổi thông tin hiển thị ở khu vực chính của UI và nút tùy chọn

 • Tab Liên hệ. Hiển thị thông tin về liên hệ của bạn.

 • Tab Phòng trò chuyện (nếu có sẵn cho tài khoản của bạn). Hiển thị thông tin về các phòng trò chuyện bạn tham gia hoặc đang theo dõi.

 • Tab Hội thoại. Hiển thị thông tin về các cuộc hội thoại hiện tại và quá khứ.

 • Tab Điện thoại. Hiển thị thông tin về thư thoại và bàn phím số để gọi điện của bạn (nếu có cho tài khoản của bạn).

 • Tab Cuộc họp. Hiển thị thông tin về các cuộc họp sắp tới của bạn.

 • Nút Tùy chọn. Cho phép bạn truy cập phần cài đặt ứng dụng.

 • Nút Hiển thị thanh menu. Cho phép bạn truy cập các nút và menu sau:

  • Menu tệp

  • Nút Họp ngay

  • Menu Công cụ

  • Menu Trợ giúp

  • Bật/tắt Hiển thị thanh menu. Hiển thị hoặc ẩn thanh menu cho ứng dụng trên hàng đầu tiên của giao diện người dùng.

Số hàng khác nhau: Thông tin tương ứng với thẻ bạn đã chọn

Nếu bạn chọn tab liên hệ , thông tin sau đây được hiển thị:

 • Hộp tìm kiếm Tìm người. Tìm kiếm người trong tổ chức của bạn hoặc trong danh mục Skype for Business (nếu có sẵn trong tổ chức của bạn).

 • Thẻ xem Liên hệ:

  • Thẻ Nhóm. Nhóm và hiển thị liên hệ theo yêu thích của bạn, nhóm tùy chỉnh và các liên hệ khác của bạn.

  • Thẻ Trạng thái. Nhóm và hiển thị liên hệ theo trạng thái của họ, như Trực tuyến hoặc Vắng mặt, và các trạng thái khác.

  • Thẻ Mối quan hệ. Nhóm và hiển thị liên hệ của bạn theo mối quan hệ riêng tư với bạn, như Đồng nghiệp, Bạn bè và Gia đình, hoặc Nhóm làm việc, và các mối quan hệ khác.

  • Thẻ Mới. Hiển thị những người đã thêm bạn vào danh sách liên hệ của họ.

  • Nút Thêm liên hệ, tạo nhóm, và tùy chỉnh Danh sách liên hệ. Thêm liên hệ, tạo nhóm và đặt tùy chọn hiển thị.

 • Chi tiết liên hệ cho mỗi người bao gồm tên, trạng thái, và khả năng của thiết bị (như Khả năng về video).

Nếu bạn chọn tab Hội thoại, thông tin sau sẽ hiển thị:

 • Tab Tất cả hội thoại. Hiển thị tất cả hội thoại hiện tại và quá khứ của bạn.

 • Tab Hội thoại bỏ lỡ. Hiển thị các cuộc hội thoại bị bỏ lỡ của bạn.

 • Tab Cuộc gọi. Hiển thị lịch sử cuộc gọi của bạn.

 • Từng cuộc hội thoại của bạn hoặc từng cuộc gọi trong lịch sử cuộc gọi của bạn.

Nếu bạn chọn tab Điện thoại, thông tin sau sẽ hiển thị (nếu được bật cho tài khoản của bạn):

 • Hộp tìm kiếm Tìm người hoặc phòng, hoặc quay số. Tìm người trong tổ chức của bạn hoặc nhập số điện thoại để quay số.

 • Nút Bàn phím số. Cho phép bạn nhập số điện thoại hoặc quay lại số điện thoại gần nhất và gọi điện.

 • Menu Xem tùy chọn thư thoại. Hiển thị menu bao gồm các lênh sau: Gọi thư thoại, Thay đổi lời chào, và Cài đặt thư thoại.

 • Mỗi trong các thư thoại của bạn.

Nếu bạn chọn thẻ Cuộc họp, thông tin sau sẽ hiển thị:

 • Nút Gặp ngay. Bắt đầu cuộc họp ngay.

 • Từng cuộc họp của bạn được nhóm theo ngày được lên lịch.

Hàng cuối cùng: Thông tin về thiết bị chính của bạn

Menu Chọn thiết bị chính. Hiển thị thông tin âm thanh và video về thiết bị chính của bạn.

Điều hướng sử dụng bàn phím

Bạn có thể sử dụng Skype for Business với các phím tắt. Chi tiết, tham khảo tại Các phím tắt trong Skype for Business. Dưới đây là một số phím tắt thường xuyên được sử dụng cho Skype for Business:

 • Để di chuyển về phía trước qua các thành phần UI của Skype for Business, nhấn phím Tab, hoặc để di chuyển về phía sau, nhấn phím Shift+Tab.

 • Để duyệt trong Thanh Menu hoặc di chuyển giữa các tab, bấm các phím mũi tên Phải hoặc Trái.

 • Để di chuyển giữa các mục trong ngăn danh sách, hãy bấm phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

 • Để chọn một mục, nhấn Enter. Để đóng một hộp thoại hoặc di chuyển tiêu điểm trở lại, nhấn phím Esc.

 • Để hiển thị hoặc ẩn thanh menu ở hàng trên cùng của cửa sổ chính Skype for Business, hãy nhấn phím Alt. Có bốn menu trên thanh menu: Tệp (Alt+F), Họp ngay (Alt+M), Công cụ (Alt+T), và Trợ giúp (Alt+H). Bạn có thể mở các mục trong menu bằng cách đầu tiên nhấn phím tắt cho menu, và sau đó là chữ cái (gạch chân) cho mục menu. Ví dụ, để mở mục hộp thoại Tùy chọn trong menu Công cụ, nhấn Alt+T, O.

 • Để mở từng tab trong cửa sổ chính:

  • Nhấn Ctrl+1 để mở thẻ Danh bạ.

  • Nhấn Ctrl+2 để mở thẻ Phòng trò chuyện.

  • Nhấn Ctrl+3 để mở thẻ Cuộc hội thoại.

  • Nhấn Ctrl+4 để mở thẻ Điện thoại.

  • Nhấn Ctrl+5 để mở thẻ Cuộc họp.

 • Để bắt đầu giao tiếp với một liên lạc, trên danh sách Danh bạ, bấm phím mũi tên Lên hoặc Xuống nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy số liên lạc, sau đó nhấn Enter để mở menu tùy chọn. Nhấn phím Tab để điều hướng menu. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

Các cân nhắc đặc biệt dành cho Skype for Business

Thay đổi kích cỡ văn bản IM

Nếu bạn muốn thay đổi kích cỡ văn bản được hiển thị trong cuộc hội thoại, hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Trong cửa sổ hội thoại, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Nút tùy chọn khác", và sau đó nhấn Enter. Hội thoại Tùy chọn khác mở ra.

 2. Để chọn mục hộp thoại Kích cỡ hiển thị văn bản IM, nhấn T.

 3. Để chọn kích cỡ văn bản bạn muốn, nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy kích cỡ mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Điều này sẽ thay đổi kích cỡ văn bản trên màn hình chứ không phải kích cỡ văn bản trong tin nhắn bạn gửi.

  Mẹo: Để di chuyển nhanh tiêu điểm trở lại vùng nhập IM của bạn, nhấn Ctrl+Shift+M.

Điều chỉnh âm lượng bộ đọc màn hình khi bạn bắt đầu gọi hoặc nhận cuộc gọi

Nếu bạn có các trình điều khiển âm thanh Dolby trên máy tính của mình thì bạn có thể thấy rằng âm lượng của phản hồi bằng âm thanh từ bộ đọc màn hình của bạn giảm khi bạn bắt đầu hoặc nhận cuộc gọi với Skype for Business. Đây là sự cố đã biết và đang được giải quyết trong Windows 10 cho tất cả các nhà sản xuất thiết bị âm thanh. Tuy nhiên, cho đến khi việc khắc phục được thực hiện cho mọi thiết bị, bạn có thể loại bỏ hiện tượng âm lượng giảm này bằng cách sử dụng hai phương pháp sau đây:

 • Lắp loa USB ngoài. Loa không phải USB sử dụng âm thanh tích hợp trong thiết bị với trình điều khiển Dolby. Lắp loa USB ngoài vào thiết bị của bạn, thay vì sử dụng loa tích hợp trong thiết bị hoặc loa được cắm vào giắc cắm tai nghe.

 • Tắt tính năng Dolby của trình điều khiển âm thanh. Để truy nhập tính năng Dolby, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Trong Windows 10, nhấn phím logo Window +I để mở Cài đặt, và nhập âm thanh. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Âm thanh" và nhấn Enter.

  2. Trong hộp thoại cài đặt Âm thanh, nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy thiết bị âm thanh hiện tại của mình, sau đó nhấn Alt+P để mở Thuộc tính

  3. Để mở thẻ Dolby, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Dolby" và sau đó nhấn phím mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Đã chọn, thẻ Dolby".

Bật chế độ máy in từ xa (TTY) trong Skype for Business

Nếu bạn sử dụng máy điện báo ghi cữ (TTY), để bật chế độ TTY trong Skype for Business, hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Trong Skype for Business, để mở mục menu Tùy chọn trên menu Công cụ, nhấn Alt+T+O. Bạn sẽ nghe thấy: "Skype for Business, Tùy chọn".

 2. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Mục tab điện thoại", và sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Chưa được chọn, Bật hộp kiểm TTY".

 3. Để bật chế độ TTY, nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Đã chọn".

Sử dụng Skype for Business với tính năng nhận dạng giọng nói

Các công cụ nhận dạng giọng nói hữu ích cho những người gặp khó khăn khi cử động hoặc di chuyển và những người cần phải sử dụng lệnh bằng giọng nói (chứ không phải là bàn phím hay chuột) để sử dụng các sản phẩm của Microsoft, bao gồm Skype for Business.

Bạn có thể sử dụng các công cụ nhận dạng giọng nói của bên thứ ba hoặc chức năng có tên là Nhận dạng giọng nói đi kèm với hệ điều hành Windows. Để bật Nhận dạng giọng nói trên máy tính, hãy tham khảo Sử dụng nhận dang giọng nói.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình của bạn trong Skype for Business

Phím tắt trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Ứng dụng Skype for Business cho iPhone và iPad có các tính năng trợ năng giúp người dùng khuyết tật như thiếu sự khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng cuộc họp và nhắn tin dễ hơn. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt trợ năng và tính năng mà nền tảng cụ thể, hãy xem thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với trợ năng trong Microsoft 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Sau khi bạn khởi động ứng dụng Skype for Business trên iPphone, bạn sẽ thấy các thành phần sau trong bố cục:

Lưu ý: Skype for Business chọn hiển thị thông tin dựa trên hoạt động gần đây. Thông tin xuất hiện trên thiết bị của bạn có thể thay đổi.

 • Hồ sơ của bạn, nút Cuộc gọi, nút Điện thoại cho cuộc gọi (nếu có sẵn cho tài khoản của bạn), và nút Liên hệ.

 • Hộp Tìm kiếm liên hệ.

 • Tiêu đề Sắp tới (nếu bạn có bất kỳ cuộc họp sắp tới nào).

 • Tiêu đề Gần đây liệt kê mọi giao tiếp gần đây bao gồm các cuộc họp.

Điều hướng sử dụng cảm ứng

Điều hướng bằng cảm ứng với VoiceOver.

 • Cuộn lên, xuống, sang trái hoặc phải, trượt nhanh ba ngón tay theo hướng đó.

 • Nhấn chọn một lệnh hoặc thành phần giao diện người dùng, nhấn một lần.

 • Nhấn đúp để kích hoạt lệnh đã chọn hoặc thành phần giao diện người dùng khác.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình của bạn trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Ứng dụng Skype for Business cho Android có các tính năng trợ năng giúp người dùng khuyết tật như thiếu sự khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng cuộc họp và nhắn tin dễ hơn. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt trợ năng và tính năng mà nền tảng cụ thể, hãy xem thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với trợ năng trong Microsoft 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Sau khi bạn khởi động ứng dụng Skype for Business trên điện thoại Android, bạn sẽ thấy các thành phần sau trong bố cục:

Lưu ý: Skype for Business chọn hiển thị thông tin dựa trên hoạt động gần đây. Thông tin xuất hiện trên thiết bị của bạn có thể thay đổi.

 • Hồ sơ của bạn, nút Cuộc gọi, nút Điện thoại cho cuộc gọi (nếu có sẵn cho tài khoản của bạn), và nút Liên hệ.

 • Hộp Tìm kiếm liên hệ, hoặc Tìm kiếm trong danh mục công ty (tùy thuộc vào cài đặt tài khoản của bạn).

 • Tiêu đề Sắp tới (nếu bạn có bất kỳ cuộc họp sắp tới nào).

 • Tiêu đề Gần đây liệt kê mọi giao tiếp gần đây bao gồm các cuộc họp.

Điều hướng sử dụng cảm ứng

Điều hướng bằng cảm ứng với TalkBack.

 • Cuộn lên, xuống, sang trái hoặc phải, trượt nhanh hai ngón tay theo hướng đó.

 • Nhấn chọn một lệnh hoặc thành phần giao diện người dùng, nhấn một lần.

 • Nhấn đúp để kích hoạt lệnh đã chọn hoặc thành phần giao diện người dùng khác.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng TalkBack để chia sẻ bài thuyết trình trong Skype for Business cho Android

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

ứng dụngSkype for Business cho Windows Phone bao gồm các tính năng trợ năng giúp người Khuyết tật dễ dàng hơn, như khéo léo hạn chế hoặc thị lực kém, để sử dụng ứng dụng cuộc họp và nhắn tin.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Ở góc trên cùng bên phải của dạng xem chính Skype for Business là nút thông tin của tôi Hiển thị ảnh hồ sơ của bạn và trạng thái sẵn sàng hiện tại của bạn. Bạn có thể sử dụng nút này để truy nhập vào menu để thêm hoặc sửa ghi chú cá nhân của mình, thay đổi trạng thái sẵn sàng của bạn, đăng xuất và thay đổi thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi của bạn.

Bên dưới nút thông tin của tôi là đầu đề của dạng xem hiện tại. Có ba dạng xem: liên hệ, gần đâyvà các cuộc họp. Khi bạn mở Skype for Business, nó sẽ mở ra trong dạng xem liên hệ . Nhóm liên hệ của bạn được liệt kê trong dạng xem này và bạn có thể dẫn hướng và mở các nhóm để truy nhập vào các liên hệ của bạn.

Dạng xem gần đây liệt kê các hoạt động gần đây nhất của bạn, chẳng hạn như hội thoại và cuộc gọi. Dạng xem cuộc họp Hiển thị các cuộc họp sắp tới của bạn.

Ở cuối mỗi dạng xem là thanh ứng dụng có chứa các nút sau đây:

 • Bàn phím để nhập số điện thoại và thực hiện cuộc gọi.

 • Thư thoại để nghe thư thoại đã nhận.

 • Tìm kiếm người trong danh bạ của tổ chức bạn.

Lưu ý: Các nút sẵn dùng có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết lập Skype for Business của tổ chức bạn.

Bạn có thể mở rộng thanh ứng dụng để chọn đăngxuất, thiết đặthoặc giới thiệu về Skype for Business.

Dẫn hướng bằng cảm ứng

Để dẫn hướng và xoay vòng qua các thành phần trong Skype for Business, hãy dùng các cử chỉ sau đây:

 • Trượt nhanh sang phải để chuyển tiếp, và trượt nhanh sang trái để quay ngược lại trong dạng xem hoặc trên danh sách.

 • Để chọn, mở hoặc bung rộng một mục, nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chuyển đổi giữa các liên hệ, gần đâyvà các dạng xem cuộc họp , trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng hai ngón tay.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Skype for Business trong Outlook trên web có các tính năng trợ năng giúp người khuyết tật như bị thiếu tính khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng nhắn tin dễ hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web. Bởi vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt khác với phím tắt trong chương trình máy tính để bàn. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong Outlook trên web. Có trình khởi chạy ứng dụng Microsoft 365 ở góc trên cùng bên trái của Outlook trên web. Ở bên phải trên cùng một dải băng là nút Skype for Business để khởi chạy Skype for Business.

Khi bạn lần đầu mở Skype for Business trong Outlook trên web, thẻ Tất cả liên hệ trong trạng thái hoạt động. Thẻ đầu tiên trong hai thẻ này hiển thị tất cả các liên lạc Skype for Business của bạn, được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên. Thẻ thứ hai trong hai thẻ này, thẻ Trực tuyến chỉ liệt kê các liên lạc Skype for Business của bạn hiện đang trực tuyến.

Khi bạn nhấn Enter trên một liên hệ, bạn sẽ mở một cuộc trò chuyện với người đó. Ngăn Danh bạ được thay thế bằng ngăn trò chuyện. Ở đầu ngăn trò chuyện là tên và trạng thái của liên hệ, ngoài ra nút Thêm người cho phép bạn thêm nhiều người vào cuộc trò chuyện của mình. Bên dưới thông tin của liên hệ là các tin nhắn đã gửi trong cuộc hội thoại. Ở cuối ngăn trò chuyện Skype for Business là trường nhập trò chuyện, nơi bạn có thể nhập tin nhắn của mình. Biểu tượng Biểu tượng cảm xúc nằm ở bên phải của trường nhập trò chuyện.

Có ba nút điều khiển ở mép phải. Hộp Tìm kiếm Skype cho phép bạn tìm kiếm các liên hệ trong Skype for Business. Nút Danh bạ đưa bạn đến ngăn Danh bạ. Nút Trò chuyện mới cho phép bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với một hoặc nhiều liên hệ trên Skype for Business.

Khi bạn có các cuộc trò chuyện hiện hoạt, biểu tượng của người tham gia sẽ xuất hiện bên dưới ba nút điều khiển này ở mép phải.

Trong mép dưới bên phải của ngăn Skype for Business có hai mục bổ sung: biểu tượng Bật/Tắt thông báo trò chuyện và biểu tượng Phản hồi . Mục đầu tiên bật hoặc tắt thông báo trò chuyện Outlook trên web. Mục thứ hai khởi chạy biểu mẫu phản hồi trong thẻ trình duyệt mới, trong đó bạn có thể gửi tin nhắn tới nhóm Skype for Business.

Điều hướng sử dụng bàn phím

Điều hướng trong Skype for Business trong Outlook trên web và duyệt theo vòng tròn các phần tử màn hình bằng cách sử dụng bàn phím và Trình tường thuật, trình đọc màn hình Windows được tích hợp sẵn. Bạn thậm chí có thể sử dụng một số trình đọc màn hình khác, chẳng hạn như JAWS. Để bật hoặc tắt Trình tường thuật trong Windows, nhấn Ctrl+phím biểu tượng Windows+phím Enter.

 • Sau khi khởi động bộ đọc màn hình, để điều hướng đến Skype for Business trong Outlook trên web, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Mở Trình khởi chạy ứng dụng". Sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sử dụng phím mũi tên Xuống để sử dụng ngăn hội thoại Skype for Business", và nhấn Phím cách.

 • Để điều hướng qua các nút điều khiển Skype for Business, hãy sử dụng phím Tab để chuyển tiếp và phím Shift+Tab để quay lại. Sử dụng phím mũi tên Xuống để di chuyển xuống trên danh sách. Để chọn, nhấn Enter.

  Bởi vì phiên bản này của Skype for Business hoạt động bên trong Outlook trên web, di chuyển ra khỏi các nút điều khiển Skype for Business và vào các nút điều khiển Outlook trên web rất dễ. May mắn là quay lại cũng dẽ bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+F6 hoặc Shift+Tab.

 • Để di chuyển từ tab Tất cả liên lạc sang danh sách Liên hệ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên hệ đầu tiên.

 • Để di chuyển qua các tên trong danh bạ của bạn trong danh sách Danh bạ, nhấn phím mũi tên Xuống hoặc phím mũi tên Lên. Khi tiêu điểm ở trên một liên hệ, bạn nghe thấy tên hoặc email và trạng thái hiện tại của liên hệ đó. Để bắt đầu cuộc hội thoại với liên hệ mới được chọn, nhấn phím Enter.

 • Nếu bộ đọc màn hình của bạn dừng đọc hoặc hoạt động bất thường, nhấn Alt+Tab để thoát cửa sổ hiện tại rồi nhấn lại Alt+Tab để quay lại cửa sổ. Thao tác này sẽ đặt lại trọng tâm của bộ đọc màn hình trên cửa sổ hiện tại.

 • Để thoát Skype for Business, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi Tin nhắn Tức thời trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm người vào danh bạ của bạn trong Skype for Business

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×