Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển ngăn đọc và hiển thị email dưới dạng thư và không phải là hội thoại.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Chuyển vòng quanh các thành phần trong dạng xem chính

Nhấn F6 (chuyển tiếp hoặc Shift + F6 (lùi) để xoay vòng qua các yếu tố theo thứ tự sau đây:

 • Dải băng

 • Ngăn thư mục

 • Danh sách thư

 • Thanh trạng thái

Dẫn hướng tab Ribbon

Tab ruy-băng chứa các công cụ Outlook chính để gửi và nhận email, gắn thẻ tin nhắn và quản lý thư mục email.

 • Để dẫn hướng các tab ruy-băng, hãy nhấn Alt. Bạn nghe thấy "tab Ribbon", tiếp theo là tab hiện được chọn.

 • Để di chuyển giữa các tab dải băng, hãy sử dụng phím mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Enter để chọn một tab.

Dẫn hướng ngăn thư mục

Ngăn thư mục chứa các thư mục email có sẵn. Các thư mục phổ biến nhất được sử dụng được chứa trong thư mục yêu thích . Mỗi tài khoản email cũng có các thư mục con của riêng mình. Khi tiêu điểm đổi thành ngăn này, trình tường thuật sẽ đọc tên của thư mục hiện hoạt hiện hoạt.

 • Để dẫn hướng ngăn thư mục, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống. Trình tường thuật sẽ đọc tên thư mục khi chúng được tô sáng.

 • Đối với các thư mục yêu thích và tài khoản, trình tường thuật cũng có thể đọc thư mục đó đã bị thu gọn hoặc bung rộng. Để thu gọn thư mục, nhấn phím mũi tên trái. Để bung rộng một thư mục, hãy nhấn phím mũi tên phải.

 • Để mở một thư mục được tô sáng, nhấn Enter. Nội dung của thư mục sẽ được hiển thị trong danh sách thư.

 • Để dẫn hướng đến danh sách thư, nhấn phím tab.

Dẫn hướng danh sách thư

Danh sách thư chứa nội dung của thư mục hiện hoạt hiện tại. Thư được nhóm theo ngày. Khi tiêu điểm đổi thành danh sách thư, trình tường thuật sẽ đọc người gửi, chủ đề, ngày và bản xem trước ngắn về nội dung của thư hiện được chọn.

 • Để dẫn hướng danh sách thư, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống. Trình tường thuật sẽ đọc người gửi, chủ đề, ngày tháng và bản xem trước ngắn về nội dung của thư hiện được chọn.

 • Để mở thư đã chọn, nhấn Enter.

Dẫn hướng cửa sổ thư

Cửa sổ thư chứa văn bản đầy đủ và thông tin khác cho thư email. Cửa sổ thư có các tab Ribbon riêng của nó, và bên dưới chúng, một ngăn có chứa tiêu đề thư, bất kỳ phần đính kèm và nội dung thư. Khi tiêu điểm thay đổi đối với cửa sổ thư, trình tường thuật sẽ thông báo về chủ đề và định dạng thư. Tiêu điểm sẽ được đặt ở đầu nội dung thư.

 • Để dẫn hướng các tab ruy-băng, hãy nhấn Alt. Bạn nghe thấy "tab Ribbon", tiếp theo là tab hiện được chọn.

 • Để di chuyển giữa các tab dải băng, nhấn phím mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Enter để chọn một tab.

 • Để đọc thông tin tiêu đề thư, hãy nhấn Ctrl + Tab cho đến khi bạn nghe thấy trường đầu trang mà bạn muốn.

 • Để truy nhập vào bất kỳ phần đính kèm nào trong thư, hãy nhấn Ctrl + Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của phần đính kèm mà bạn muốn, rồi nhấn Alt + phím mũi tên xuống để mở menu ngữ cảnh cho phần đính kèm. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để duyệt menu ngữ cảnh, rồi nhấn Enter để chọn tùy chọn.

 • Để đóng cửa sổ thư và trở về danh sách thư, nhấn Alt + F4.

Dẫn hướng thanh trạng thái

Thanh trạng thái có chứa thông tin trực quan về trạng thái Outlook hiện tại. Khi tiêu điểm đổi thành thanh trạng thái, trình tường thuật đã thông báo "Status Bar" (thanh trạng thái), tiếp theo là dạng xem Outlook hiện hoạt.

 • Để chuyển giữa các tùy chọn dạng xem, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống. Trình tường thuật đọc tùy chọn hiện đang được tô sáng. Nhấn Enter để chọn tùy chọn dạng xem.

Sử dụng hộp thư đến ưu tiên

 1. Khi xem hộp thư đến trong danh sách thư, hộp thư đến ưu tiên được mở theo mặc định.

 2. Để mở hộp thư đến khác , hãy nhấn Ctrl + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "off, Other Button" (nút tắt, khác), rồi nhấn Enter.

 3. Để dẫn hướng quay lại hộp thư đến ưu tiên, hãy nhấn Ctrl + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "off, tập trung vào nút", rồi nhấn Enter.

Di chuyển giữa các dạng xem

Dẫn hướng menu Tệp

Trong menu tệp , bạn có thể thiết lập các tài khoản email mới, thiết lập trả lời tự động, in thư hoặc truy nhập thông tin tài khoản Office của bạn.

 1. Nhấn Alt+F để mở menu Tệp.

 2. Để di chuyển giữa các tab menu, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy một bạn muốn, rồi nhấn phím tab để chuyển qua các mục trong tab.

 3. Để đóng menu tệp và trở về dạng xem chính, nhấn esc.

Dẫn hướng các tùy chọn Outlook

Trong cửa sổ tùy chọn Outlook, bạn có thể thay đổi các thiết đặt email chẳng hạn như định dạng thư, thông báo đến cảnh báo, tự động lưu thư và các tùy chọn theo dõi thư.

 1. Nhấn Alt + F, T để mở cửa sổ tùy chọn .

 2. Để di chuyển giữa các thể loại tùy chọn, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy cái bạn muốn, rồi nhấn phím tab để chọn nó. Nhấn phím tab để di chuyển giữa các tùy chọn khác nhau trong một thể loại và nhấn phím cách để chuyển đổi tùy chọn hiện đang được tô sáng.

 3. Để đóng cửa sổ tùy chọn và trở về dạng xem chính, hãy nhấn Enter.

Dẫn hướng giữa thư Outlook và lịch

 • Để dẫn hướng đến thư Outlook, hãy nhấn Ctrl + 1.

 • Để dẫn hướng đến lịch Outlook, hãy nhấn Ctrl + 2.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp dễ dàng truy nhập email Outlook của bạn

Sử dụng Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Khi bạn mở Outlook, dạng xem chính sẽ hiển thị hộp thư đến. Cạnh trên cùng của dạng xem chính có nút ngăn dẫn hướng , tên hộp thư và nút soạn thảo để tạo thư mới. Các nút tập trungkhác được đặt ngay bên dưới, tiếp theo là nút bộ lọc để lọc nội dung hộp thư đến.

Bên dưới các nút là danh sách thư, Hiển thị thông báo mới nhất. Ở phía dưới cùng của màn hình là các tab email, Tìm kiếmlịch , để di chuyển giữa các dạng xem Outlook chính.

Để khám phá dạng xem chính, hãy trượt một ngón tay trên màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

Mẹo: Bạn cũng có thể dẫn hướng dạng xem chính bằng cách sử dụng bộ cánh quạt VoiceOver. Ví dụ, để di chuyển giữa các đầu đề, hãy bật rotor cho đến khi bạn nghe thấy "đầu đề", và sau đó trượt nhanh lên hoặc xuống để di chuyển giữa các đầu đề.

Dẫn hướng danh sách thư

 1. Để duyệt danh sách thư, trượt nhanh sang phải. VoiceOver đọc tên của người gửi thư, chủ đề, ngày và bản xem trước ngắn của nội dung thư.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở thư hiện đang được chọn trong một cửa sổ riêng.

Sử dụng hộp thư đến ưu tiên

 1. Khi xem hộp thư đến trong dạng xem chính, hộp thư đến ưu tiên đang hoạt động theo mặc định. Để chuyển sang hộp thư đến khác, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "other Button" (nút khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để trở về hộp thư đến ưu tiên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "tập trung nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Di chuyển giữa các dạng xem

Dẫn hướng đến thư mục email

Ngăn dẫn hướng chứa danh sách tất cả các tài khoản email được thêm vào Outlook. Trong ngăn dẫn hướng, bạn cũng có thể thêm tài khoản email mới và truy nhập vào thiết đặt. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa danh sách các thư mục email yêu thích được hiển thị ở đầu danh sách.

 1. Để mở ngăn dẫn hướng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị nút ngăn dẫn hướng", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nếu bạn đã thêm nhiều tài khoản, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chính xác, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để đóng ngăn dẫn hướng và mở hộp kiểm được chọn trong dạng xem chính.

Dẫn hướng đến và bên trong cài đặt Outlook

 1. Để mở ngăn dẫn hướng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị nút ngăn dẫn hướng", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (nút cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở cửa sổ thiết đặt .

 3. Để di chuyển giữa các thiết đặt khác nhau, trượt nhanh sang trái và phải cho đến khi bạn nghe thấy cái bạn muốn và nhấn đúp vào màn hình để chọn nó. Một số thiết đặt đang mở trong một cửa sổ riêng. Nếu vậy, bạn có thể quay lại cửa sổ thiết đặt bằng cách xoay sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng cửa sổ thiết đặt và trở về dạng xem chính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close Button" (nút đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng giữa thư Outlook và lịch

 • Để truy nhập lịch, trượt nhanh sang phải trong dạng xem chính cho đến khi bạn nghe thấy "tab lịch", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để truy nhập email của bạn, trượt nhanh sang phải trong dạng xem chính cho đến khi bạn nghe thấy "tab email", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp dễ dàng truy nhập email Outlook của bạn

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng chế độ xem chính và các thành phần màn hình

Khi bạn mở Outlook cho Android, dạng xem hộp thư đến sẽ hiển thị, Hiển thị các email gần đây nhất của bạn. Để dẫn hướng qua và bên trong dạng xem chính và các thành phần màn hình:

 • Trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển tiêu điểm qua các thành phần màn hình.

 • Để chuyển qua các khu vực chính của màn hình (nútngăn dẫn hướng , nút bộ lọc , nút soạn thảo và bất kỳ hộp thoại bật lên nào có thể mở, chẳng hạn như hộp thoại đăng nhập tài khoản), trượt nhanh lên một lần. Bạn nghe thấy: "Controls" (điều khiển). Trượt nhanh sang phải hoặc trái để chuyển qua các khu vực chính. Trượt nhanh xuống một lần để chuyển trở về thiết đặt dẫn hướng mặc định.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe TalkBack nhắc bạn đăng nhập vào một tài khoản khi bạn mở Outlook cho Android, hãy dẫn hướng đến hộp thoại bật lên như được mô tả ở trên. Bạn nghe thấy: "sign in Button" (nút đăng nhập). Nhấn đúp vào màn hình, rồi làm theo lời nhắc để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 • Khi tiêu điểm nằm trên một nút hoặc yếu tố lựa chọn, nhấn đúp vào màn hình để thực hiện hành động hoặc chọn thành phần.

Hộp thư đến có chứa các khu vực sau đây: khu vực menu ở trên cùng, dạng xem danh sách thư ở giữa và thanh dẫn hướng ở phía dưới.

Khu vực menu

Khu vực menu nằm ở phía trên cùng của màn hình. Nó chứa nút ngăn dẫn hướng ở góc trên bên trái, cho phép bạn nhảy đến các tài khoản thư, thư mục và Outlook cho Android thiết đặt.

Bên dưới khu vực menu, bạn có thể chuyển đổi giữa các hộp thư đến ưu tiên và khác .

Di chuyển giữa các hộp thư đến ưu tiên và khác

 1. Để chuyển từ hộp thư đến ưu tiên đến hộp thư đến khác , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to other mail, Switch" (chuyển đổi sang thư khác, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "hộp thư đến ưu tiên tắt, Hiển thị thư khác."

 2. Khi bạn muốn chuyển trở lại hộp thư đến ưu tiên, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle to ưu tiên hộp thư đến ưu tiên, chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến thư mục thư và tài khoản

 1. Để mở ngăn dẫn hướng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "mở ngăn dẫn hướng, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy "menu", tiếp theo là số lượng mục được hiển thị.

 2. Trong khi đang mở ngăn dẫn hướng, trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các tài khoản thư và thư mục của bạn trong từng tài khoản.

 3. Để đóng ngăn dẫn hướng và trở về hộp thư đến, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Dẫn hướng đến thiết đặt

 1. Để mở menu thiết đặt , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open Navigation drawer, Button" (nút dẫn hướng mở), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đóng menu thiết đặt và trở về hộp thư đến, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Dạng xem danh sách thư

Dạng xem danh sách thư liệt kê email của bạn. Để duyệt các thư hiện đang hiển thị trong danh sách, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để cuộn danh sách thư để hiển thị thêm thư, trượt nhanh lên hoặc xuống bằng hai ngón tay. Dạng xem danh sách thư cũng chứa nút soạn thảo, được đặt sau khi các thư hiện được hiển thị trong danh sách.

Bạn có thể đọc và tạo thư ở dạng xem danh sách thư:

 • Để mở email hiện đang được chọn, nhấn đúp vào màn hình. Email sẽ thay thế danh sách thư trên màn hình. Trượt nhanh sang phải để nghe nội dung của email, một đầu đề hoặc đoạn văn mỗi lần. Để trở về hộp thư đến, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái.

 • Để bắt đầu soạn email mới, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "compose Button" (nút soạn thảo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trình soạn thảo thư sẽ thay thế danh sách thư trên màn hình. Để trở về hộp thư đến, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Thanh dẫn hướng

Thanh dẫn hướng nằm ở dưới cùng của màn hình. Nó chứa các nút truy nhập nhanh cho thư, Tìm kiếmlịch.

Di chuyển giữa các dạng xem

Để di chuyển từ thư đến Tìm kiếm hoặc lịch và quay lại thư, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "mail," "tìm kiếm;" hoặc "lịch", rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack thông báo dạng xem hiện tại. Bạn nghe thấy: "đã chọn", tiếp theo là tên dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp dễ dàng truy nhập email Outlook của bạn

Sử dụng Outlook trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển giữa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Bố trí của Outlook trên web phù hợp với các hướng dẫn quốc tế mới nhất về dẫn hướng bàn phím trợ năng. Nếu bạn đang sử dụng một số phím tắt cụ thể cho bộ đọc màn hình của mình, bạn có thể tận dụng vết cập nhật ARIA trên trang này.

 • Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tắt Ngăn Đọc và hiển thị email dưới dạng Thư, chứ không phải dưới dạng Cuộc hội thoại.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng chế độ xem chính và các thành phần màn hình

Khi bạn mở thư trong Outlook trên web, dạng xem chính sẽ được hiển thị. Tiêu điểm nằm trên danh sách thư, với email mới nhất. Để dẫn hướng qua và bên trong dạng xem chính và các thành phần màn hình:

 • Nhấn phím tab để di chuyển tiêu điểm qua các thành phần màn hình.

 • Để chuyển qua các khu vực chính của màn hình (trường tìm kiếm trong thanh công cụ công cụ khởi động ứng dụng , ngăn dẫn hướng, thanh công cụ lệnh và danh sách thư), nhấn Ctrl + F6 để di chuyển tiếp và Shift + Ctrl + F6 để di chuyển lùi lại.

 • Khi tiêu điểm nằm trên một nút hoặc yếu tố lựa chọn, nhấn Enter để thực hiện hành động hoặc chọn thành phần.

Dạng xem chính có chứa các khu vực sau: thanh dẫn hướng ngang ở trên cùng, ngăn dẫn hướng ở bên trái và dạng xem danh sách thư ở bên phải.

Thanh dẫn hướng ngang

Thanh dẫn hướng ngang nằm ở đầu màn hình bên dưới trường địa chỉ URL. Nó chứa công cụ khởi động ứng dụng và mọi ứng dụng được ghim ở bên trái và quyền truy nhập vào thông tin chung, chẳng hạn như thông báocài đặt, ở bên phải.

Nếu bạn truy nhập thông tin chung, chẳng hạn như thông báo, nó sẽ mở ra trong một ngăn riêng rẽ ở bên phải của dạng xem danh sách thư.

Ngăn dẫn hướng

Ngăn dẫn hướng chứa trường tìm kiếm ở trên cùng và danh sách các thư mục và nhóm email bên dưới. Ở cuối ngăn, bạn có thể tìm thấy các nút truy nhập nhanh cho thư, lịch, liên hệtác vụ.

Để nhảy giữa các thư mục và nhóm, hãy nhấn phím tab. Để dẫn hướng trong khu vực thư mục hoặc nhóm, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống. Ví dụ, để mở một bản thảo email, hãy nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Pane" (ngăn dẫn hướng), nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của thư mục email đầu tiên, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Draft" (bản thảo), rồi nhấn Enter.

Dạng xem danh sách thư

Dạng xem danh sách thư liệt kê email của bạn. Để duyệt qua các thư trong danh sách, nhấn phím mũi tên xuống.

Bên trên danh sách thư, bạn có thể chọn nội dung hộp thư đến cơ bản với các tab ưu tiên, kháctất cả , hãy xem thông tin về sự kiện tiếp theo đã lên lịch và chương trình sắp tới, vàlọc các thư được hiển thị trong danh sách. Để di chuyển giữa các tab nội dung hộp thư đến, nhấn phím SR + phím mũi tên trái hoặc phải.

Ở phía trên cùng của dạng xem danh sách thư, có một thanh công cụ lệnh, trong đó hiển thị các tác vụ thường xuyên nhất liên quan đến nội dung hiện đang được hiển thị (danh sách thư, nhận email hoặc nhà soạn nhạc thư). Nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Command" (lệnh), rồi nhấn phím mũi tên trái hoặc phải để di chuyển giữa các mục của thanh công cụ, rồi nhấn Enter để chọn một mục.

Bạn có thể đọc và tạo thư ở dạng xem danh sách thư:

 • Để mở email, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Message List" (danh sách thư), nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn tìm thấy email mình muốn, rồi nhấn Enter. Email sẽ thay thế danh sách thư trên màn hình.

 • Để nhập chế độ quét và dẫn hướng email đã mở, nhấn phím SR + phím cách. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để quét qua email. Để thoát khỏi chế độ quét, nhấn phím SR + phím cách một lần nữa. Để trở về danh sách thư, nhấn esc.

 • Để bắt đầu soạn email mới, hãy nhấn Ctrl + N. Trình soạn thảo thư sẽ thay thế danh sách thư trên màn hình.

Di chuyển giữa các dạng xem

Để di chuyển từ thư đến lịch, liên hệhoặc tác vụ, hãy nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Pane" (ngăn dẫn hướng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của dạng xem. Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của dạng xem bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Để mở ngăn cài đặt , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (nút cài đặt), rồi nhấn Enter. Sử dụng phím tab để dẫn hướng đến thiết đặt mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×