Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Nội dung trên bộ đọc màn hình Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau cũng như di chuyển hiệu quả giữa các dạng xem đó. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Để dẫn hướng trong PowerPoint và chuyển qua các thành phần màn hình chính, hãy nhấn F6. Các thành phần là, theo thứ tự:

 • Trang chiếu hiện hoạt

 • Thanh trạng thái

 • Các tab trên dải băng

 • Ngăn Ghi chú (nếu ngăn đang mở)

 • Ngăn Hình thu nhỏ

Dẫn hướng bên trong một thành phần màn hình

 • Để chuyển qua lại với phần tử màn hình hiện tại, nhấn phím Tab (tiến) hoặc Shift+Tab (lùi). Ví dụ: nhấn phím Tab để chuyển đổi giữa các trường văn bản của trang chiếu hiện hoạt.

 • Để chọn một mục, nhấn Enter.

 • Để duyệt trong menu hoặc danh sách, nhấn các phím mũi tên. Ví dụ: để di chuyển giữa các hình thu nhỏ trang chiếu trong ngăn Hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên xuống và lên.

 • Để thoát một trình đơn hoặc chế độ, nhấn Esc.

Mẹo: Để nhanh chóng di chuyển tiêu điểm tới hình dạng trôi nổi đầu tiên, chẳng hạn như hộp văn bản hoặc hình ảnh, hãy nhấn Ctrl+Alt+5. Sau đó, để chuyển qua các hình dạng trôi nổi, hãy nhấn phím Tab. Để trở lại dẫn hướng bình thường, hãy nhấn Esc.

Dẫn hướng thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Thanh công cụ Truy nhập Nhanh ở trên cùng bên trái màn hình chứa, chẳng hạn như nút Lưu.

 1. Để dẫn hướng đến thanh công cụ Truy nhập Nhanh, hãy nhấn Alt+H. Bạn sẽ nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên. Tiêu điểm di chuyển đến thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 3. Để dẫn hướng thanh công cụ, nhấn phím Mũi tên trái và phải.

Dẫn hướng đến các điều khiển Ứng dụng

Các điều khiển Ứng dụng ở phía trên cùng bên phải của màn hình bao gồm các nút Thu nhỏ cực tiểu và Đóng.

 1. Để dẫn hướng đến các điều khiển Ứng dụng, hãy nhấn Alt+H. Bạn sẽ nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên. Tiêu điểm di chuyển đến thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ribbon display options" (Tùy chọn hiển thị dải băng) thì nhấn phím SR+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy nút mình muốn.

Dẫn hướng tab dải băng

Các tab trên dải băng sẽ nhóm các tùy chọn theo các thể loại khác nhau. Các tab trong PowerPoint có chứa tab Trang đầu với các tùy chọn định dạng văn bản, tab Chèn để chèn trang chiếu hoặc hình ảnh mới, tab Thiết kế để thay đổi diện mạo của bản trình bày, tab Trình Chiếu để thiết lập và bắt đầu trình chiếu, cùng tab Dạng xem để thay đổi sang dạng xem khác.

 • Để dẫn hướng đến các tab dải băng, hãy nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab dải băng được chọn hiện tại, ví dụ: "Ribbon tabs, Selected, Design tab" (Tab dải băng, Đã chọn, tab Thiết kế).

 • Để di chuyển giữa các tab của dải băng, nhấn phím Mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn. Tab sẽ được chọn và dải băng được hiển thị bên dưới tab.

 • Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt để di chuyển đến và chọn một tab dải băng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Sử dụng phím tắt để tạo bản PowerPoint trình bày.

Dẫn hướng dải băng

Dải băng nằm bên dưới hàng tab dải băng (JAWS gọi đó là "dải băng dưới"). Khi bạn chọn một tab, dải băng dành riêng cho tab đó sẽ xuất hiện dưới tab. Mỗi dải băng lại bao gồm các tùy chọn được sắp xếp thành các nhóm. Ví dụ: nếu bạn chọn tab Chèn, bạn có thể chọn các mục khác nhau, chẳng hạn như ảnh hoặc biểu đồ để chèn vào trang chiếu từ dải băng.

 • Để di chuyển đến dải băng từ tab dải băng đã chọn, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy tùy chọn đầu tiên trên dải băng.

 • Để dẫn hướng dải băng và di chuyển giữa các tùy chọn trên dải băng, hãy nhấn phím Tab.

 • Để chọn tùy chọn, nhấn Enter hoặc Phím cách.

 • Để bung rộng menu đã thu gọn, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

 • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phím tắt để làm việc với dải băng: Sử dụng phím tắt để tạo bản trình PowerPoint.

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Ngoài dạng xem chính, dạng xem PowerPoint các dạng xem thường được sử dụng sau đây:

 • Menu Tệp, chứa các tùy chọn, ví dụ: để tạo bản trình bày mới và mở hoặc lưu bản trình bày hiện có.

  • Để mở menu Tệp, nhấn Alt+F. Bạn sẽ nghe thấy: "File, info" (Tệp, thông tin).

  • Để dẫn hướng menu Tệp, hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy mục menu mình muốn, rồi nhấn Enter để mở tab với nhiều tùy chọn hơn nữa.

  • Để dẫn hướng bên trong tab tùy chọn bổ sung, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

  • Để thoát khỏi menu Tệp và trở về dạng xem chính, nhấn Esc.

 • Cửa sổ Tùy chọn, chứa các PowerPoint khác, chẳng hạn như cá nhân hóa, trợ năng, kiểm lỗi và tùy chọn ngôn ngữ.

  • Để mở cửa sổ Tùy chọn, nhấn Alt+F, T. Bạn sẽ nghe thấy: "PowerPoint options window" (Cửa sổ tùy chọn Thanh công PowerPoint). Tiêu điểm nằm trên ngăn danh mục tùy chọn.

  • Để dẫn hướng thể loại tùy chọn, hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên thể loại mình muốn.

  • Để di chuyển tiêu điểm đến các tùy chọn của thể loại đã chọn, nhấn phím Tab.

  • Để dẫn hướng tùy chọn, nhấn phím Mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn tùy chọn đó.

  • Để thoát cửa sổ Tùy chọn và trở về dạng xem chính, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter. Để quay lại dạng xem chính mà không thực hiện thay đổi, nhấn Esc.

Để biết hướng dẫn về cách làm việc với dạng xem Trình Chiếu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn bằng PowerPoint hoặc Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint trìnhbày.

Những điều cần cân nhắc đặc biệt PowerPoint

Để dễ đọc và chọn nội dung hơn, bạn có thể tăng độ tương phản hoặc đảo màu trên máy tính bằng cách sử dụng cài đặt độ tương phản cao của Windows. Để nhanh chóng bắt đầu sử dụng một chủ đề có độ tương phản cao, nhấn tổ hợp phím Alt trái+Shift trái+Print Screen, rồi nhấn Enter để kích hoạt chủ đề có độ tương phản cao.

Windows cung cấp cho bạn một số chủ đề có độ tương phản cao. Để tìm chủ đề phù hợp nhất với bạn:

 1. Nhấn phím logo Windows, rồi nhập "độ tương phản cao" vào hộp tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Change high contrast theme" (Thay đổi chủ đề độ tương phản cao) thì nhấn Enter. Cửa sổ cài đặt Độ tương phản cao sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "High contrast theme" (Chủ đề độ tương phản cao) theo sau là chủ đề hiện được chọn.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt các chủ đề độ tương phản cao cho đến khi bạn tìm thấy chủ đề phù hợp với mình.

 5. Nhấn phím SR+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Apply button" (Nút Áp dụng) thì nhấn Enter để kích hoạt chủ đề đã chọn.

Sử dụng Tìm kiếm

Để nhanh chóng tìm một tùy chọn hoặc thực hiện một hành động, hãy sử dụng trường văn bản Tìm kiếm. Để tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm, đi đến Tìm nội dung bạn cần với tính năng Tìm kiếm của Microsoft trong Office.

Lưu ý: Tùy theo phiên bản Office bạn đang dùng, trường văn bản Tìm kiếm nằm ở trên cùng cửa sổ ứng dụng có thể tên là Cho Tôi Biết thay vào đó. Cả hai đều cung cấp trải nghiệm gần như giống nhau, nhưng một số tùy chọn và kết quả tìm kiếm có thể khác nhau.

 1. Chọn mục hoặc vị trí trong tài liệu, bản trình bày hoặc bảng tính của bạn nơi bạn muốn thực hiện một hành động. Ví dụ: trong bảng tính Excel, chọn một dải ô.

 2. Nhấn Alt+Q để đi tới trường văn bản Tìm kiếm.

 3. Nhập từ tìm kiếm cho hành động mà bạn muốn thực hiện. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm danh sách dấu đầu dòng, nhập dấu đầu dòng.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt qua các kết quả tìm kiếm.

 5. Sau khi bạn tìm thấy kết quả bạn muốn, nhấn Enter để chọn kết quả đó và thực hiện hành động.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển hiệu quả giữa các dạng xem đó.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm PowerPoint, hãy đi tới PowerPoint xem hướng dẫn iPhone chạm.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình trong PowerPoint

 • Để dẫn hướng trong dạng xem PowerPoint thảo và Dạng xem gần đây, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay.

 • Để chuyển qua các phần màn hình, ví dụ: vùng nội dung trang chiếu, dùng một ngón tay trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để khám phá nội dung màn hình, hãy kéo một ngón tay trên màn hình.

 • Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

 • Để duyệt trong menu hoặc danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải, rồi nhấn đúp vào màn hình để thực hiện thao tác chọn.

 • Để mở menu theo ngữ cảnh (nếu có), nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

Các thành phần trong dạng xem Gần đây

Khi mở ứng dụng PowerPoint, bạn sẽ đến dạng xem Gần đây. Trong dạng xem này, bạn có thể tìm kiếm và mở bản trình bày hiện có. Bạn cũng có thể truy nhập các tùy chọn tạo bản trình bày mới và thay đổi cài đặt ứng dụng.

 • Trường Tìm kiếm ở đầu màn hình

 • Danh sách các bản trình bày gần đây nhất của bạn được sắp xếp theo thể loại

 • Thanh công cụ ở cuối màn hình

Các thành phần trong dạng xem soạn thảo

Ở dạng xem soạn thảo, bạn có thể thêm nội dung vào trang chiếu của mình, thay đổi diện mạo của nội dung và thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình.

 • Thanh công cụ ở đầu màn hình

 • Vùng nội dung trang chiếu

 • Ngăn ghi chú (nếu ngăn đang mở)

 • Hình thu nhỏ

 • Thanh công cụ theo ngữ cảnh ở cuối màn hình

Dẫn hướng tab dải băng

Các tab ribbon theo ngữ cảnh sẽ nhóm các tùy chọn theo các thể loại khác nhau. Các tab trong PowerPoint này bao gồm tab Trang đầu với các tùy chọn để định dạng văn bản, tab Chèn để chèn trang chiếu hoặc hình ảnh mới, tab Thiết kế để thay đổi diện mạo của bản trình bày và tab Trình Chiếu để thiết lập và bắt đầu trình chiếu của bạn.

 • Để đi đến các tab trên dải băng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Tab dải băng được chọn hiện tại sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy tên tab, ví dụ: "Home tab" (tab Trang đầu).

 • Để bung rộng menu tab dải băng và dẫn hướng đến tab dải băng khác, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tùy theo những gì được chọn trong vùng nội dung chính, sẽ có nhiều tab xuất hiện hơn. Ví dụ: khi tiêu điểm nằm trên một bảng, tab Bảng sẽ được hiển thị trong menu. Khi nhấn đúp vào các mục trên danh sách menu, các tùy chọn soạn thảo mới sẽ mở ra.

Dẫn hướng dải băng

Dải băng nằm bên dưới hàng tab dải băng. Khi bạn chọn một tab, dải băng dành riêng cho tab đó sẽ xuất hiện dưới tab. Mỗi dải băng lại bao gồm các tùy chọn được sắp xếp thành các nhóm.

 • Để duyệt qua các tùy chọn trên dải băng và trong cácmen con, trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Ngoài các dạng xem chính, dạng xem PowerPoint các dạng xem thường được sử dụng và hữu ích khác. Để làm việc hiệu quả và tối ưu PowerPoint, bạn cần chuyển từ dạng xem này sang dạng xem khác.

Chuyển từ dạng xem soạn thảo sang dạng xem Gần đây

Ví dụ: nếu bạn cần mở một bản trình bày khác hoặc truy nhập cài đặt trong khi chỉnh sửa trang chiếu, bạn cần chuyển từ dạng xem soạn thảo sang dạng xem Gần đây.

 1. Nếu dải băng hiện hoạt, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon" (Ẩn dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (Đóng tệp) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển dạng xem Gần đây.

Chuyển tới và dẫn hướng trong menu Tệp

Menu Tệp chứa các tùy chọn hữu ích như Lưu Bản sao, Invà Thuộc tính.

 1. Ở dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để duyệt qua các tùy chọn trong menu Tệp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để trở về dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển tới và dẫn hướng Cài đặt menu

Trong menu Cài đặt, bạn có thể truy nhập thông tin tài khoản và trợ giúp ứng dụng của mình cũng như bật các tính năng như PowerPoint Designer Apple Pencil.

 1. Trong dạng xem Gần đây, trượt một ngón tay ở góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt, button" (Nút Trang chiếu gần đây) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để duyệt qua các tùy chọn trong menu Cài đặt, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để trở về dạng xem Gần đây, trượt một ngón tay trên phần cuối màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Recent, button" (Nút Gần đây) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng Rotor VoiceOver

Bạn cũng có thể sử dụng Rotor VoiceOver để dẫn hướng trong PowerPoint. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến Giới thiệu về rotor VoiceOver trên iPhone, iPad và iPod touch.

Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết

Để nhanh chóng tìm thấy một tùy chọn, hãy sử dụng tìm kiếm Cho Tôi Biết.

 1. Trong dạng xem soạn thảo cho bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon" (Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tên tab hiện tại.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tell me what you want to do" (Cho tôi biết bạn muốn làm gì) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Text field, is editing, Tell me what you want to do" (Trường văn bản, đang chỉnh sửa, Cho tôi biết bạn muốn làm gì).

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ tìm kiếm, ví dụ: dấu đầu dòng hoặc bảng. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 4. Để duyệt các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy lệnh hoặc tùy chọn mình muốn.

 5. Để chọn lệnh hoặc tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau và di chuyển hiệu quả giữa các dạng xem đó.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính và các thành phần màn hình trong PowerPoint

 • Để dẫn hướng trong dạng xem PowerPoint đọc, chỉnh sửa và Gần đây, hãy dùng một ngón tay trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để chuyển qua các phần màn hình, ví dụ: vùng nội dung trang chiếu, dùng một ngón tay trượt nhanh sang trái hoặc phải.

 • Để khám phá nội dung màn hình, hãy kéo một ngón tay trên màn hình.

 • Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

 • Để duyệt trong menu hoặc danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải, rồi nhấn đúp vào màn hình để thực hiện thao tác chọn.

 • Để mở menu theo ngữ cảnh (nếu có), nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

 • Để thoát khỏi menu, dạng xem hoặc hộp thoại, hãy trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Các thành phần trong dạng xem Gần đây

Khi mở ứng dụng PowerPoint, bạn sẽ đến dạng xem Gần đây. Trong dạng xem này, bạn có thể tìm kiếm và mở bản trình bày hiện có. Bạn cũng có thể truy nhập các tùy chọn tạo bản trình bày mới và thay đổi cài đặt ứng dụng.

 • Thanh công cụ ở đầu màn hình

 • Danh sách các bản trình bày gần đây nhất của bạn được sắp xếp theo thể loại

 • Thanh công cụ ở cuối màn hình

Các thành phần trong dạng xem đọc

Khi bạn chọn và nhấn đúp vào một bản trình bày trong dạng xem Gần đây, dạng xem đọc sẽ mở ra. Trong dạng xem này, bạn có thể bắt đầu trình chiếu, chia sẻ bản trình bày của mình, thêm chú thích và sao chép trang chiếu.

 • Thanh công cụ ở đầu màn hình

 • Các trang chiếu trong bản trình bày

Các thành phần trong dạng xem soạn thảo

Ở dạng xem soạn thảo, bạn có thể thêm nội dung vào trang chiếu của mình, thay đổi diện mạo của nội dung và thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình.

 • Thanh công cụ ở đầu màn hình

 • Vùng nội dung trang chiếu

 • Ngăn ghi chú (nếu ngăn đang mở)

 • Hình thu nhỏ

 • Thanh công cụ theo ngữ cảnh ở cuối màn hình

Dẫn hướng tab dải băng

Các tab ribbon theo ngữ cảnh sẽ nhóm các tùy chọn theo các thể loại khác nhau. Các tab trong PowerPoint này bao gồm tab Trang đầu với các tùy chọn để định dạng văn bản, tab Chèn để chèn trang chiếu hoặc hình ảnh mới, tab Thiết kế để thay đổi diện mạo của bản trình bày và tab Trình Chiếu để thiết lập và bắt đầu trình chiếu của bạn.

 • Để đi đến tab dải băng, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options, switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn) thì nhấn đúp vào màn hình. Tab dải băng được chọn hiện tại sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy tên tab, ví dụ: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 • Để bung rộng menu tab dải băng và dẫn hướng đến tab dải băng khác, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tùy theo những gì được chọn trong vùng nội dung chính, sẽ có nhiều tab xuất hiện hơn. Ví dụ: khi tiêu điểm nằm trên một bảng, tab Bảng sẽ được hiển thị trong menu. Khi nhấn đúp vào các mục trên danh sách menu, các tùy chọn soạn thảo mới sẽ mở ra.

Dẫn hướng dải băng

Dải băng nằm bên dưới hàng tab dải băng. Khi bạn chọn một tab, dải băng dành riêng cho tab đó sẽ xuất hiện dưới tab. Mỗi dải băng lại bao gồm các tùy chọn được sắp xếp thành các nhóm.

 • Để duyệt qua các tùy chọn trên dải băng và trong cácmen con, trượt nhanh sang trái hoặc phải.

  Lưu ý: Nếu một tùy chọn có một menu con, bạn sẽ nghe thấy tên tùy chọn, tiếp theo là "Menu".

 • Để chọn mục, nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Ngoài các dạng xem chính, dạng xem PowerPoint các dạng xem thường được sử dụng và hữu ích khác. Để làm việc hiệu quả và tối ưu PowerPoint, bạn cần chuyển từ dạng xem này sang dạng xem khác.

Chuyển từ dạng xem soạn thảo hoặc dạng xem đọc sang dạng xem Gần đây

Ví dụ: nếu bạn cần mở một bản trình bày khác hoặc truy nhập cài đặt, bạn cần chuyển từ dạng xem soạn thảo hoặc đọc sang dạng xem Gần đây.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Ở dạng xem đọc, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 • Ở dạng xem soạn thảo, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến dạng xem đọc. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái một lần nữa.

Bạn sẽ nghe thấy "Closing" (Đóng) theo sau là tên bản trình bày. Tiêu điểm sẽ di chuyển dạng xem Gần đây.

Chuyển từ dạng xem đọc sang dạng xem soạn thảo

Để chỉnh sửa trang chiếu, bạn cần di chuyển sang dạng xem soạn thảo.

 1. Ở dạng xem đọc, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa) thì nhấn đúp vào màn hình.

  Dạng xem soạn thảo sẽ mở ra, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu đầu tiên trong ngăn hình thu nhỏ.

Chuyển đến và dẫn hướng trong menu PowerPoint cảnh

Menu PowerPoint chứa các tùy chọn hữu ích như thêm trang chiếu hoặc ghi chú mới, in và lưu.

 1. Ở dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Menu", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để duyệt qua các tùy chọn trong menu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Bạn cũng có thể truy nhập một số PowerPoint chọn menu từ dạng xem đọc.

Chuyển tới và dẫn hướng Cài đặt menu

Trong menu Cài đặt, bạn có thể truy nhập thông tin tài khoản và trợ giúp ứng dụng của mình, cũng như bật hoặc tắt tính năng Lưu tự động.

 1. Ở dạng xem đọc hoặc chỉnh sửa, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Menu", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để duyệt qua các tùy chọn trong menu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để trở về dạng xem đọc hoặc chỉnh sửa, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết

Để nhanh chóng tìm thấy một lệnh hoặc một tùy chọn, hãy sử dụng tìm kiếm Cho Tôi Biết.

 1. Ở dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, More options, switch" (Nút chuyển đổi Thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tell me button" (Nút Cho tôi biết) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tell me what you want to do, edit box" (Hộp chỉnh sửa Cho tôi biết bạn muốn làm gì). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ tìm kiếm, ví dụ: dấu đầu dòng hoặc bảng. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 4. Để duyệt các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy lệnh hoặc tùy chọn mình muốn.

  Một số lệnh và tùy chọn có thể có cácmen con kèm theo nhiều lựa chọn hơn. TalkBack sẽ thông báo kết quả tìm kiếm, sau đó là "Menu". Để mở menu đó, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Sử dụng PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các dạng xem khác nhau cũng như di chuyển giữa các dạng xem đó. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dạng xem chính

Để dẫn hướng đến PowerPoint cho web xem chính và chuyển qua các thành phần màn hình, hãy nhấn Ctrl+F6. Các thành phần là, theo thứ tự:

 • Pa-nen trang chiếu hiển thị nội dung của trang chiếu hiện tại

 • Ngăn chú thích (nếu ngăn đang mở)

 • Ngăn Ghi chú của Trang chiếu (nếu ngăn đang mở)

 • Thanh trạng thái

 • Thanh công cụ trên cùng

 • Dải băng

 • Ngăn hình thu nhỏ

Dẫn hướng bên trong một thành phần màn hình

Để dẫn hướng trong các thành phần màn hình của mốc hiện tại, hãy sử dụng các lối tắt sau đây:

 • Để di chuyển qua các phần màn hình, nhấn phím Tab (tiến) hoặc Shift+Tab (lùi). Ví dụ: nhấn phím Tab để chuyển đổi giữa các trường văn bản của trang chiếu hiện hoạt.

 • Để chọn một mục, nhấn Enter.

 • Để duyệt trong menu hoặc danh sách, nhấn các phím mũi tên. Ví dụ: nhấn phím Mũi tên xuống và lên để di chuyển giữa các hình thu nhỏ của trang chiếu trong ngăn Hình thu nhỏ.

 • Để thoát một trình đơn hoặc chế độ, nhấn Esc.

Dẫn hướng tab dải băng

Các tab trên dải băng sẽ nhóm các tùy chọn theo các thể loại khác nhau. Các tab trong PowerPoint có chứa tab Trang đầu với các tùy chọn định dạng văn bản, tab Chèn để chèn trang chiếu hoặc hình ảnh mới, tab Thiết kế để thay đổi diện mạo của bản trình bày, tab Trình Chiếu để thiết lập và bắt đầu trình chiếu, cùng tab Dạng xem để thay đổi sang dạng xem khác.

Lưu ý: Để sử dụng các phím tắt hiệu quả trong dẫn hướng dải băng, hãy làm như sau:

 • Tắt Dải băng đơn giản. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "List of dịch vụ Microsoft" (Danh sách danh dịch vụ Microsoft). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "On, Simplified ribbon" (Bật, Dải băng đơn giản) thì nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Switch ribbon, OK" (Chuyển đổi dải băng, OK). Nhấn Enter để xác nhận.

 • Tắt Chế độ Quét. Nhấn phím SR+Phím cách cho đến khi bạn nghe thấy: "Scan off" (Tắt quét).

 • Để di chuyển tiêu điểm đến tab dải băng được chọn hiện tại, nhấn Alt+Windows logo.

 • Để di chuyển giữa các tab của dải băng, hãy nhấn phím Tab.

 • Nhấn Enter để chọn một tab.

 • Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt để di chuyển đến và chọn một tab dải băng.

Dẫn hướng dải băng

Dải băng nằm bên dưới hàng tab dải băng (JAWS gọi đó là "dải băng dưới"). Khi bạn chọn một tab, dải băng dành riêng cho tab đó sẽ xuất hiện bên dưới tab đó. Mỗi dải băng lại bao gồm các tùy chọn được sắp xếp thành các nhóm. Ví dụ: nếu bạn chọn tab Chèn, bạn có thể chọn các mục khác nhau, chẳng hạn như ảnh hoặc biểu đồ để chèn vào trang chiếu từ dải băng.

 • Khi bạn nhấn Enter để chọn tab dải băng, tiêu điểm sẽ di chuyển đến tùy chọn đầu tiên trên dải băng.

 • Để di chuyển giữa các tùy chọn trên dải băng, nhấn phím Tab.

 • Để chọn một tùy chọn hoặc bung rộng menu đã thu gọn, nhấn Enter.

 • Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để làm việc với dải băng.

Chuyển đổi giữa các dạng xem

Ngoài dạng xem chính, PowerPointmenu Tệp, chứa các tùy chọn, ví dụ: để tạo bản trình bày mới và mở hoặc lưu bản trình bày hiện có.

 • Để mở menu Tệp, nhấn Alt+Windows logo+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Close menu" (Menu Đóng).

 • Để dẫn hướng menu Tệp, hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy mục menu mình muốn, rồi nhấn Enter để mở ngăn chứa thêm tùy chọn.

 • Để dẫn hướng bên trong ngăn tùy chọn tiếp theo, hãy nhấn Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

 • Để thoát khỏi menu Tệp và trở về dạng xem chính, nhấn Esc.

Để biết hướng dẫn về cách làm việc với dạng xem Trình Chiếu, hãy đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn bằng PowerPoint hoặc Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint trình bày

.

Sử dụng tính năng Cho Tôi Biết

Để nhanh chóng tìm thấy một tùy chọn, hãy sử dụng tìm kiếm Cho Tôi Biết.

 1. Ở dạng xem chính, nhấn Alt+Windows logo+Q. Bạn sẽ nghe thấy: "Tell me what you want to do" (Cho tôi biết bạn muốn làm gì).

 2. Nhập từ tìm kiếm, ví dụ: dấu đầu dòng hoặc bảng. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 3. Để duyệt các kết quả tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

  Nếu một tùy chọn trong kết quả tìm kiếm có mộtmen con, bạn sẽ nghe thấy tên của tùy chọn đó, tiếp theo là "Collapsed" (Đã thu gọn). Để bung rộng cácmen con, nhấn phím Mũi tên phải. Để duyệt qua cácmen con, nhấn phím Tab.

 4. Để chọn và áp dụng tùy chọn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×