Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả của biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS trong Microsoft Edge nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình và các trình duyệt khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách truy nhập và xem lại bản tóm tắt phản hồi hoặc các kết quả chi tiết cho từng câu hỏi hoặc người đăng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chia sẻ kết quả với những người khác và xuất dữ liệu kết quả vào Excel.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Kiểm tra tóm tắt phản hồi

Để biết tổng quan về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, bạn có thể kiểm tra thông tin trong tóm tắt phản hồi.

 1. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra tóm tắt phản hồi.

 2. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tab câu hỏi", rồi nhấn phím mũi tên phải một lần. Bạn nghe thấy: "phản hồi tab". Nhấn Enter để chọn.

 3. Để kiểm tra tóm tắt, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  • Để trình tường thuật đọc trang tóm tắt lớn từ phía trên cùng của màn hình trở đi, nhấn phím SR + W.

  • Để có JAWS đọc trang tóm tắt lớn từ phía trên cùng của màn hình trở đi, hãy nhấn phím mũi tên xuống SR +.

  • Để xem lại từng mục trong phần tóm tắt một, hãy nhấn phím SR + phím mũi tên phải nhiều lần.

Kiểm tra các kết quả chi tiết cho câu hỏi

Bạn có thể kiểm tra cách từng người đăng đã trả lời một câu hỏi nhất định.

 1. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra chi tiết cho câu hỏi.

 2. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tab câu hỏi", rồi nhấn phím mũi tên phải một lần. Bạn nghe thấy: "phản hồi tab". Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím SR + phím mũi tên phải cho đến khi bạn tìm thấy câu hỏi mà bạn muốn xem lại.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe thấy: "more details, Button" (nút thêm). Nhấn Enter để chọn. Các chi tiết phản hồi sẽ được hiển thị trong dạng xem mới dưới dạng bảng.

 5. Nhấn phím SR + phím mũi tên phải để xem lại chi tiết câu hỏi. Bạn nghe, ví dụ: tên của người đăng và phản hồi của họ.

 6. Để thoát khỏi dạng xem chi tiết, nhấn esc.

Kiểm tra dữ liệu phản hồi cho người đăng

Bạn có thể xem lại tất cả các chi tiết phản hồi cho từng đăng một cách riêng biệt.

 1. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra dữ liệu phản hồi cho người đăng.

 2. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tab câu hỏi", rồi nhấn phím mũi tên phải một lần. Bạn nghe thấy: "phản hồi tab". Nhấn Enter để chọn.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với biểu mẫu, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "xem kết quả", rồi nhấn Enter.

  • Đối với bài kiểm tra, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "xem lại câu trả lời", rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đăng mà dữ liệu hiện đang hiển thị, rồi nhấn phím cách.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đăng có phản hồi mà bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn Enter.

 6. Nhấn phím SR + phím mũi tên phải để dẫn hướng và xem lại phản hồi.

 7. Để trở về trang tóm tắt, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Back, Button" (nút quay lại), rồi nhấn Enter.

Xuất kết quả để Excel

Để lọc hiệu quả và sắp xếp biểu mẫu hoặc dữ liệu kết quả bài kiểm tra, bạn có thể xuất kết quả cho một trang tính Excel.

 1. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có dữ liệu mà bạn muốn xuất sang Excel.

 2. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tab câu hỏi", rồi nhấn phím mũi tên phải một lần. Bạn nghe thấy: "phản hồi tab". Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open in Excel" (mở bằng Excel), rồi nhấn Enter. Tệp được tải xuống máy tính của bạn.

 4. Để mở tệp, nhấn Shift + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Download Bar" (thanh tải xuống), tiếp theo là tên của bài kiểm tra. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open file" (tệp mở), rồi nhấn Enter. Tệp sẽ mở ra trong Excel ở chế độ chỉ đọc.

Để biết thêm thông tin về cách phân tích kết quả biểu mẫu trong Excel, hãy tham khảo "phân tích kết quả biểu mẫu trong phần Excel" trong phần kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu của bạn hoặc kiểm tra và chia sẻ kết quả bài kiểm tra của bạn.

Chia sẻ kết quả với những người khác

Nếu một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra được chia sẻ với những người cụ thể trong một tổ chức hoặc trường học, chỉ chủ sở hữu biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có thể tạo một nối kết tóm tắt cho một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nếu vẫn chưa tồn tại. Đồng tác giả có thể sao chép và chia sẻ liên kết tóm tắt. Trong chế độ cộng tác khác không được đặt cho những người cụ thể trong một tổ chức, đồng tác giả có thể tạo các nối kết tóm tắt mới.

 1. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tab câu hỏi", rồi nhấn phím mũi tên phải một lần. Bạn nghe thấy: "phản hồi tab". Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Create a link tóm tắt", rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy URL liên kết.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (sao chép), rồi nhấn Enter. Liên kết được sao chép vào bảng tạm.

 6. Dán liên kết, ví dụ: đối với một kênh Microsoft Teams hoặc một email.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn chia sẻ biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn với bất kỳ ai trong tổ chức hoặc trường học của bạn, sau đó quyết định chia sẻ nó với những người cụ thể trong tổ chức hoặc trường học của bạn, bất kỳ liên kết chia sẻ tóm tắt nào vẫn có thể được truy nhập bởi bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài tổ chức hoặc trường học của bạn.

 • Bạn có thể xóa một nối kết tóm tắt hiện có để tắt tính năng này, vốn sẽ giảm quyền truy nhập vào dữ liệu phản hồi. Để xóa liên kết, trong tab phản hồi , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove Link" (tùy chọn khác), nhấn Enter, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove Link" (loại bỏ liên kết), rồi nhấn Enter để chọn.

  Sau đó, bạn có thể tạo một nối kết tóm tắt mới nếu bạn muốn chia sẻ với người xem mới nhưng liên kết tóm tắt mới này vẫn có thể truy nhập bởi bất kỳ ai bị giữ lại.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Khóa học giới thiệu Microsoft Forms: tạo các đánh giá xác thực

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, trong Safari để kiểm tra và chia sẻ kết quả của biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Bạn sẽ tìm hiểu cách truy nhập và xem lại bản tóm tắt phản hồi hoặc các kết quả chi tiết cho từng câu hỏi hoặc người đăng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chia sẻ kết quả với những người khác.

Để xuất kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra để Excel, hãy sử dụng PC hoặc máy Mac chạy Windows của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Kiểm tra tóm tắt phản hồi

Để biết tổng quan về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, bạn có thể kiểm tra thông tin trong tóm tắt phản hồi.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra tóm tắt phản hồi.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để có VoiceOver đọc trang tóm tắt lớn từ phía trên cùng của màn hình trở đi, hãy trượt nhanh lên với hai ngón tay.

Kiểm tra các kết quả chi tiết cho câu hỏi

Bạn có thể kiểm tra cách từng người đăng đã trả lời một câu hỏi nhất định.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra chi tiết cho câu hỏi.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy câu hỏi có chi tiết phản hồi mà bạn muốn xem lại.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "more details, Button" (nút thêm chi tiết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Các chi tiết phản hồi sẽ được hiển thị trong dạng xem mới dưới dạng bảng.

 6. Trượt nhanh sang phải để xem lại thông tin chi tiết. Bạn nghe, ví dụ: tên của người đăng và phản hồi của họ.

 7. Để thoát khỏi dạng xem chi tiết, hãy chà màn hình trở lại và ra bằng hai ngón tay.

Kiểm tra dữ liệu phản hồi cho người đăng

Bạn có thể xem lại tất cả các chi tiết phản hồi cho từng đăng một cách riêng biệt.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra dữ liệu phản hồi cho người đăng.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "View results" (xem kết quả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với bài kiểm tra, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "xem lại câu trả lời", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đăng mà dữ liệu hiện đang hiển thị, rồi nhấn đúp và giữ màn hình cho đến khi bạn nghe thấy một cue âm thanh.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đăng có phản hồi mà bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng và xem lại phản hồi.

 8. Để trở về trang tóm tắt, hãy gõ nhẹ ở phía trên cùng của màn hình với bốn ngón tay, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back, Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ kết quả với những người khác

Nếu một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra được chia sẻ với những người cụ thể trong một tổ chức hoặc trường học, chỉ chủ sở hữu biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có thể tạo một nối kết tóm tắt cho một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nếu vẫn chưa tồn tại. Đồng tác giả có thể sao chép và chia sẻ liên kết tóm tắt. Trong chế độ cộng tác khác không được đặt cho những người cụ thể trong một tổ chức, đồng tác giả có thể tạo các nối kết tóm tắt mới.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create a link tóm tắt", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy URL liên kết.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết được sao chép vào bảng tạm.

 7. Dán liên kết, ví dụ: đối với một kênh Microsoft Teams hoặc một email.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn chia sẻ biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn với bất kỳ ai trong tổ chức hoặc trường học của bạn, sau đó quyết định chia sẻ nó với những người cụ thể trong tổ chức hoặc trường học của bạn, bất kỳ liên kết chia sẻ tóm tắt nào vẫn có thể được truy nhập bởi bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài tổ chức hoặc trường học của bạn.

 • Bạn có thể xóa một nối kết tóm tắt hiện có để tắt tính năng này, vốn sẽ giảm quyền truy nhập vào dữ liệu phản hồi. Để xóa liên kết, trong tab phản hồi , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (các tùy chọn khác), nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove Link" (loại bỏ liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Sau đó, bạn có thể tạo một nối kết tóm tắt mới nếu bạn muốn chia sẻ với người xem mới nhưng liên kết tóm tắt mới này vẫn có thể truy nhập bởi bất kỳ ai bị giữ lại.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Khóa học giới thiệu Microsoft Forms: tạo các đánh giá xác thực

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, trong Chrome để kiểm tra và chia sẻ kết quả của biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Bạn sẽ tìm hiểu cách truy nhập và xem lại bản tóm tắt phản hồi hoặc các kết quả chi tiết cho từng câu hỏi hoặc người đăng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chia sẻ kết quả với những người khác và xuất kết quả Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Kiểm tra tóm tắt phản hồi

Để biết tổng quan về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, bạn có thể kiểm tra thông tin trong tóm tắt phản hồi.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra tóm tắt phản hồi.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để TalkBack đọc trang tóm tắt lớn từ phía trên cùng của màn hình trở đi, trượt nhanh xuống-rồi-phải. Menu ngữ cảnh toàn cầu sẽ mở ra. Bạn nghe thấy: "Read from Top" (đọc từ trên cùng). Nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải một lần để bắt đầu đọc.

Kiểm tra các kết quả chi tiết cho câu hỏi

Bạn có thể kiểm tra cách từng người đăng đã trả lời một câu hỏi nhất định.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra chi tiết cho câu hỏi.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy câu hỏi có chi tiết phản hồi mà bạn muốn xem lại.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "more details, Button" (nút thêm chi tiết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Các chi tiết phản hồi sẽ được hiển thị trong dạng xem mới dưới dạng bảng.

 6. Trượt nhanh sang phải để xem lại thông tin chi tiết. Bạn nghe, ví dụ: tên của người đăng và phản hồi của họ.

 7. Để thoát khỏi dạng xem chi tiết, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái.

Kiểm tra dữ liệu phản hồi cho người đăng

Bạn có thể xem lại tất cả các chi tiết phản hồi cho từng đăng một cách riêng biệt.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nơi bạn muốn kiểm tra dữ liệu phản hồi cho người đăng.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "View results" (xem kết quả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với bài kiểm tra, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "xem lại câu trả lời", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đăng mà dữ liệu hiện đang hiển thị, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của người đăng có phản hồi mà bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng và xem lại phản hồi.

 8. Để trở về trang tóm tắt, trượt nhanh xuống-rồi-trái.

Xuất kết quả để Excel

Để lọc hiệu quả và sắp xếp biểu mẫu hoặc dữ liệu kết quả bài kiểm tra, bạn có thể xuất kết quả cho một trang tính Excel.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có dữ liệu mà bạn muốn xuất sang Excel.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open in Excel" (mở bằng Excel), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nếu bạn được nhắc cấp quyền truy nhập dung lượng lưu trữ Chrome để tải xuống các tệp, hãy nhấn đúp vào màn hình để xác nhận và tiếp tục. Tệp được tải xuống điện thoại của bạn.

 6. Để mở tệp, hãy trượt nhanh xuống dưới, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của bài kiểm tra, theo sau là "xlsx, Open Button" (nút mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp sẽ mở ra trong Excel ở chế độ chỉ đọc.

Để biết thêm thông tin về cách phân tích kết quả biểu mẫu trong Excel, hãy tham khảo "phân tích kết quả biểu mẫu trong phần Excel" trong phần kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu của bạn hoặc kiểm tra và chia sẻ kết quả bài kiểm tra của bạn.

Chia sẻ kết quả với những người khác

Nếu một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra được chia sẻ với những người cụ thể trong một tổ chức hoặc trường học, chỉ chủ sở hữu biểu mẫu hoặc bài kiểm tra có thể tạo một nối kết tóm tắt cho một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra nếu vẫn chưa tồn tại. Đồng tác giả có thể sao chép và chia sẻ liên kết tóm tắt. Trong chế độ cộng tác khác không được đặt cho những người cụ thể trong một tổ chức, đồng tác giả có thể tạo các nối kết tóm tắt mới.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Mở biểu mẫu hoặc bài kiểm tra mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "phản hồi tab", tiếp theo là số lượng phản hồi, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "thu gọn, tùy chọn khác", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create a link tóm tắt", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy URL liên kết.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết được sao chép vào bảng tạm.

 7. Dán liên kết, ví dụ: đối với một kênh Microsoft Teams hoặc một email.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn chia sẻ biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn với bất kỳ ai trong tổ chức hoặc trường học của bạn, sau đó quyết định chia sẻ nó với những người cụ thể trong tổ chức hoặc trường học của bạn, bất kỳ liên kết chia sẻ tóm tắt nào vẫn có thể được truy nhập bởi bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài tổ chức hoặc trường học của bạn.

 • Bạn có thể xóa một nối kết tóm tắt hiện có để tắt tính năng này, vốn sẽ giảm quyền truy nhập vào dữ liệu phản hồi. Để xóa liên kết, trong tab phản hồi , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "thu gọn, tùy chọn khác", nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove Link" (loại bỏ liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Sau đó, bạn có thể tạo một nối kết tóm tắt mới nếu bạn muốn chia sẻ với người xem mới nhưng liên kết tóm tắt mới này vẫn có thể truy nhập bởi bất kỳ ai bị giữ lại.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Khóa học giới thiệu Microsoft Forms: tạo các đánh giá xác thực

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×