Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để kiểm xuất và kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Khi kiểm xuất tệp, bạn có thể chỉnh sửa tệp đó trực tuyến hoặc ngoại tuyến, rồi lưu tệp bao nhiêu lần tùy ý nhưng những người khác sẽ không thể chỉnh sửa tệp đó. Khi bạn kiểm nhập tệp, nhóm sẽ có thể nhìn thấy thay đổi của bạn, đồng thời tệp sẵn dùng cho những người khác để kiểm xuất và chỉnh sửa nếu được quyền cho phép.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Kiểm xuất một tệp từ thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Table, danh sách thư mục, tệp hoặc mục".

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn kiểm xuất và sửa, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống. Nếu tệp bạn cần nằm trong thư mục con, hãy chọn thư mục, rồi nhấn Enter. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Table, danh sách thư mục, tệp hoặc mục", và sau đó, để chọn tệp, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống.

 4. Để di chuyển đến thanh menu, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Command Bar" (thanh lệnh).

 5. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "other Things You can do with the selected item" (mục đã chọn), rồi nhấn Enter.

 6. Để kiểm xuất tệp, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Check out" (kiểm xuất), rồi nhấn Enter. Tệp đã chọn được kiểm xuất cho bạn và tệp được đánh dấu là phù hợp.

Lưu ý: Nếu những người khác trong nhóm tìm cách chỉnh sửa hoặc kiểm xuất tệp, họ sẽ được thông báo rằng tệp được kiểm xuất cho bạn. Họ vẫn có thể xem tệp, tuy nhiên những thay đổi bạn đang thực hiện sẽ không hiển thị cho họ cho đến sau khi bạn kiểm nhập tệp.

Mở tệp đã kiểm xuất để chỉnh sửa

Khi bạn kiểm xuất một tệp, tệp đó sẽ được đánh dấu đã kiểm xuất và được khóa để những người khác không thể chỉnh sửa tệp. Bây giờ, bạn có thể mở hoặc tải xuống, rồi chỉnh sửa tệp.

 1. Sau khi bạn kiểm xuất một tệp, tiêu điểm nằm trên thanh menu. Để di chuyển đến tệp đã kiểm xuất, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp.

 2. Nếu tiêu điểm không có trong tệp phù hợp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp, rồi nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy tệp phù hợp. Nhấn Enter để mở tệp. Tệp sẽ mở ra trong một tab riêng biệt trên trình duyệt của bạn, đồng thời lúc này bạn có thể thực hiện các thay đổi. Nếu đó là tài liệu Microsoft 365, tệp sẽ mở ra trong ứng dụng thích hợp (chẳng hạn như Word dành cho web hoặc Excel dành cho web ).

  Mẹo: Nếu bạn muốn mở tệp trong ứng dụng trên máy tính, hãy nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Command Bar" (thanh lệnh). Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (mở), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng mà bạn muốn mở tệp, rồi nhấn Enter.

Kiểm nhập một tệp vào thư viện tài liệu

 1. Trong SharePoint trong Microsoft 365, dẫn hướng đến thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Table, danh sách thư mục, tệp hoặc mục".

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn kiểm nhập, hãy sử dụng các phím mũi tên lên và xuống. Nếu tệp nằm trong thư mục con, hãy chọn thư mục, rồi nhấn Enter. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Table, danh sách thư mục, tệp hoặc mục", và sau đó, để chọn tệp, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống.

 4. Để di chuyển đến thanh menu, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Command Bar" (thanh lệnh).

 5. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "other Things You can do with the selected item" (mục đã chọn), rồi nhấn Enter.

 6. Để kiểm tra trong tệp, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Check in" (kiểm nhập), rồi nhấn Enter.

  Hộp thoại kiểm nhập xuất hiện.

 7. Trong hộp thoại kiểm tra, hãy nhập chú thích tóm tắt các thay đổi bạn đã thực hiện. Chú thích kiểm nhập đặc biệt hữu ích khi có một vài người thao tác trên tệp. Các chú thích là một phần của lịch sử phiên bản tài liệu, có thể rất quan trọng nếu bạn cần khôi phục tài liệu về phiên bản cũ hơn.

 8. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Check in" (kiểm nhập), rồi nhấn Enter. Phiên bản của tệp bạn đã chỉnh sửa sẽ thay thế phiên bản trong thư viện tài liệu và được kiểm nhập. Những người khác hiện có thể xem các thay đổi bạn đã thực hiện, đồng thời nếu họ có quyền xem thì họ có thể tự mình kiểm xuất và chỉnh sửa tệp.

Bỏ thay đổi đã kiểm xuất của bạn

Nếu bạn quyết định không thực hiện hoặc giữ bất kỳ thay đổi nào trong tệp, bạn có thể loại bỏ kiểm xuất của mình, điều này không ảnh hưởng đến lịch sử Phiên bản.

 1. Trong SharePoint trong Microsoft 365, dẫn hướng đến thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Table, danh sách thư mục, tệp hoặc mục".

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp bạn muốn loại bỏ việc kiểm xuất, hãy sử dụng các phím mũi tên lên và xuống. Nếu tệp nằm trong thư mục con, hãy chọn thư mục, rồi nhấn Enter. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Table, danh sách thư mục, tệp hoặc mục", và sau đó, để chọn tệp, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống.

 4. Để di chuyển đến thanh menu, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Command Bar" (thanh lệnh).

 5. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "other Things You can do with the selected item" (mục đã chọn), rồi nhấn Enter.

 6. Để loại bỏ kiểm xuất của bạn, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "loaïi Check out" (bỏ kiểm xuất), rồi nhấn Enter.

  Hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện.

 7. Nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn loại bỏ những thay đổi mà bạn đã thực hiện với tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "yes" (có), rồi nhấn Enter. Mọi thay đổi bạn đã thực hiện với tài liệu sẽ bị bỏ và tệp không thay đổi gì so với khi bạn kiểm xuất. Giờ đây, những người khác có thể kiểm tra tệp và tự chỉnh sửa, nếu họ có quyền thực hiện như vậy.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo tài liệu mới trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để kiểm xuất và kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách mở tệp đã kiểm xuất để sửa hoặc loại bỏ những thay đổi mà bạn đã thực hiện với tệp đã kiểm nhập.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Kiểm xuất một tệp từ thư viện tài liệu

Khi bạn kiểm xuất tệp, nó được đánh dấu là đã kiểm xuất và bị khóa chỉnh sửa cho người khác.

Nếu những người khác cố gắng sửa hoặc kiểm xuất tệp, họ sẽ được thông báo rằng tệp được kiểm xuất cho bạn. Họ vẫn có thể xem tệp, nhưng những thay đổi mà bạn đang thực hiện không hiển thị đối với họ cho đến khi bạn kiểm tra trong tệp.

 1. Mở thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365 bạn muốn kiểm xuất tệp từ đó.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle Selection for all Items" (chuyển đổi lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp mà bạn muốn kiểm xuất.

 4. Sau khi ở bên phải tài liệu, nhấn Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh.

 5. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "more, Menu Item" (mục menu nhiều hơn), rồi nhấn phím mũi tên phải để bung rộng Menu.

 6. Để kiểm xuất tệp, nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Check out" (kiểm xuất), rồi nhấn Enter.

Mở tệp đã kiểm xuất để chỉnh sửa

Sau khi bạn đã kiểm tra một tệp, bạn có thể sửa nó trực tuyến hoặc ngoại tuyến và lưu nó như nhiều lần khi bạn cần, nhưng những người khác không thể sửa nó.

 1. Mở thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365 nơi có chứa tệp đã kiểm xuất.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle Selection for all Items" (chuyển đổi lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp đã kiểm xuất.

 4. Sau khi ở đúng tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở tệp trong một tab riêng lẻ trên trình duyệt của bạn, nhấn Enter. Nếu đó là tài liệu Microsoft 365, tệp sẽ mở ra trong ứng dụng thích hợp, chẳng hạn như Word dành cho web hoặc Excel dành cho web.

  • Để mở tệp trong ứng dụng trên máy tính, nhấn Shift + F10. Bạn nghe thấy: "Open, Menu Item" (mục menu mở). Nhấn phím mũi tên phải để bung rộng Menu. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Open in App" (mở trong ứng dụng), rồi nhấn Enter.

Kiểm nhập một tệp vào thư viện tài liệu

Khi bạn kiểm nhập tệp, nhóm sẽ có thể nhìn thấy thay đổi của bạn, đồng thời tệp sẵn dùng cho những người khác để kiểm xuất và chỉnh sửa nếu được quyền cho phép. Phiên bản tệp bạn đã chỉnh sửa và được kiểm nhập thay thế phiên bản trong thư viện tài liệu.

Mẹo: 

 • Nếu bạn đã mở và chỉnh sửa tệp trong tệp Office dành cho web, chẳng hạn như tệp Word dành cho web, các thay đổi của bạn đã được lưu tự động. Nếu bạn đã mở tệp trong một ứng dụng trên máy tính, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu công việc của mình trước khi kiểm tra trong tệp.

 • Bạn cũng có thể thêm chú thích trong kiểm tra có thể hữu ích khi một số người làm việc trên một tệp. Các chú thích là một phần của lịch sử phiên bản tài liệu, có thể rất quan trọng nếu bạn cần khôi phục tài liệu về phiên bản cũ hơn.

 1. Mở thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365 nơi có chứa tệp đã kiểm xuất.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle Selection for all Items" (chuyển đổi lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp đã kiểm xuất.

 4. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 5. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "more, Menu Item" (mục menu nhiều hơn), rồi nhấn phím mũi tên phải để bung rộng Menu.

 6. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Check in" (kiểm nhập), rồi nhấn Enter. Hộp thoại kiểm tra sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên nút đóng.

 7. Để thêm một bản tóm tắt tùy chọn những thay đổi mà bạn đã thực hiện hoặc ghi chú mà đồng nghiệp của bạn có thể thấy hữu ích, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "comment, Edit" (chỉnh sửa), rồi nhập văn bản của bạn.

 8. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Check in" (kiểm nhập), rồi nhấn Enter.

  Tệp được kiểm nhập. Những người khác hiện có thể xem các thay đổi bạn đã thực hiện, đồng thời nếu họ có quyền xem thì họ có thể tự mình kiểm xuất và chỉnh sửa tệp.

Bỏ thay đổi đã kiểm xuất của bạn

Nếu bạn quyết định không thực hiện hoặc giữ bất kỳ thay đổi nào trong tệp bạn đã kiểm xuất, bạn có thể loại bỏ kiểm xuất, mà không ảnh hưởng đến lịch sử Phiên bản.

Lưu ý: Sau khi bạn đã chọn trong tệp, bạn không thể loại bỏ các thay đổi nữa.

 1. Mở thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365 nơi tệp đã kiểm xuất có thay đổi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle Selection for all Items" (chuyển đổi lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp đã kiểm xuất.

 4. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 5. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "more, Menu Item" (mục menu nhiều hơn), rồi nhấn phím mũi tên phải để bung rộng Menu.

 6. Để bỏ kiểm xuất và loại bỏ các thay đổi của bạn, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "boû Check out" (bỏ kiểm xuất), rồi nhấn Enter. Hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện.

 7. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "yes" (có), rồi nhấn Enter.

  Mọi thay đổi bạn đã thực hiện với tài liệu sẽ bị bỏ và tệp không thay đổi gì so với khi bạn kiểm xuất. Giờ đây, những người khác có thể kiểm tra tệp và tự chỉnh sửa, nếu họ có quyền thực hiện như vậy.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo tài liệu mới trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×