Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp trong ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp trong ứng dụng Office

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Ứng dụng Office với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo một tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint mới, hoặc một ghi chú dính. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách mở một tài liệu hiện có và chuyển các tệp hoặc cách nhập nội dung vào tệp tài liệu Word hoặc PDF (định dạng tài liệu di động).

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint

Bạn có thể tạo một tài liệu mới bằng cách sử dụng mẫu hoặc mở một tài liệu trống và bắt đầu thêm nội dung của bạn.

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create" (tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "New Note" (ghi chú mới).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New Document" (tài liệu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu ứng dụng sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng và tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn đã chọn để tạo một tài liệu mới từ mẫu, menu mẫu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Tài liệu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn thêm nội dung. Để thêm văn bản, ví dụ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong một Word tài liệu hoặc trang tính Excel, nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản của bạn.

  • Trong bản trình bày PowerPoint, nhấn đúp vào màn hình để chọn thành phần trang chiếu, rồi nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để mở bàn phím trên màn hình và nhập văn bản của bạn.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa tài liệu, hãy gõ nhẹ vào đầu màn hình với bốn ngón tay. Bạn nghe thấy tên của tài liệu. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Nếu bạn có đăng kýMicrosoft 365 và bạn đã kết nối với OneDrive, tệp sẽ được lưu tự động. Nếu không, bạn sẽ được cảnh báo để lưu các thay đổi của mình. Để lưu tài liệu, ví dụ như điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên tệp . Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm vị trí mà bạn muốn lưu tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu và tiêu điểm trở về tab trang đầu.

Tạo ghi chú dính

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create" (tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "New Note" (ghi chú mới).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Một ghi chú trống sẽ mở ra. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Sau khi bạn đã nhập xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ghi chú được lưu tự động.

Nhập nội dung vào tệpWord hoặc tệp PDF vớiOffice Lens

Sử dụng camera điện thoại của bạn và Ứng dụng Office với Office Lens tích hợp để nắm bắt thông tin từ các tài liệu, bảng trắng, biên nhận, dấu hiệu, ghi chú viết tay hoặc bất kỳ điều gì khác có chứa văn bản mà bạn muốn nhập nhưng không tự nhập chính bạn. Khi chụp ảnh,Office Lens được loại bỏ bóng tối và góc lẻ, do đó, việc bắt đầu cuối cùng của bạn sẽ dễ xem hơn. Bạn có thể nhập tài liệu và hình ảnh bảng trắng vào một tệpWord hoặc PDF thẳng từ ứng dụng.

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create" (tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "New Note" (ghi chú mới).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open camera" (mở camera), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera kích hoạt.

 4. Để chọn chế độ chụp tối ưu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "camera Mode" (chế độ camera), tiếp theo là chế độ được chọn hiện tại. Để thay đổi chế độ, hãy đặt rotor để điều chỉnh giá trịvà trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy chế độ mình muốn. Ví dụ, nếu nội dung bạn muốn nhập là trên bảng trắng, hãy trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Whiteboard" (bảng trắng).

 5. Trỏ camera về phía mục bạn muốn nắm bắt nội dung từ đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình để chụp ảnh.

 6. Bạn nghe thấy: "góc trên bên trái." Nếu cần, để xén ảnh để chỉ hiện phần bạn muốn nhập, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy điều khiển xén bạn muốn, nhấn đúp và giữ màn hình, rồi trượt một ngón tay trên màn hình để điều chỉnh núm điều khiển. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Office bắt đầu xử lý hình ảnh. Sau khi ảnh đã sẵn sàng, bản xem trước sẽ mở ra.

 8. Để chọn kiểu tệp mà bạn muốn nhập nội dung đã chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "type type" (loại tệp). Để chuyển đổi giữa các kiểu tệp, hãy nhấn đúp vào màn hình cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp bạn muốn, ví dụ: "file Type PDF" (loại tệp).

 9. Sau khi bạn đã chọn loại tệp bạn muốn, để nhập nội dung đã chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp sẽ mở ra và bây giờ bạn có thể kiểm tra nội dung.

 10. Để lưu tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (tệp đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn có đăng kýMicrosoft 365 và bạn đã kết nối với OneDrive, tệp sẽ được lưu tự động. Nếu không, bạn sẽ được cảnh báo để lưu các thay đổi của mình. Để lưu tài liệu, ví dụ như điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 11. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên tệp . Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm vị trí mà bạn muốn lưu tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu và tiêu điểm trở về tab trang đầu.

Mở tài liệu hoặc ghi chú hiện có

Bạn có thể tìm và mở tài liệu và ghi chú của mình trong danh sách tài liệu trên tab trang đầu. Bạn cũng có thể duyệt và tìm kiếm tài liệu.

Để tìm hiểu cách thức các tài liệu và ghi chú trên tab trang chủ được sắp xếp, hãy đi đến tìm hiểu bố trí của ứng dụng Office với bộ đọc màn hình.

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang chủ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở một tệp trực tiếp từ danh sách tài liệu trên tab trang đầu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

  • Để duyệt tệp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open Button" (nút mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu mở sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn tìm tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

  • Để biết hướng dẫn về cách tìm kiếm tài liệu, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm trong ứng dụng Office.

 4. Để chỉnh sửa tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉnh sửa tài liệu Word, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản, ví dụ.

  • Để chỉnh sửa trang tính Excel, trượt nhanh sang phải hoặc trượt một ngón tay lên màn hình để tìm ô bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Để sửa ô được chọn, nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số, ví dụ.

  • Để sửa bản trình bày PowerPoint, hãy gõ nhẹ vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Bạn nghe thấy: "Show Ribbon" (dải băng). Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên trang chiếu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phần tử bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Để sửa thành phần, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản, ví dụ.

  • Để chỉnh sửa ghi chú dính, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập.

Truyền tệp

Bạn có thể gửi tệp từ điện thoại của bạn đến máy tính của bạn và nhận các tệp được gửi từ máy tính của bạn.

Gửi tệp từ điện thoại của bạn đến máy tính của bạn

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "transfer files" (chuyển tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên máy tính của bạn, hãy đi đến transfer.office.com.

 5. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút gửi , rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ quét kích hoạt. Để kết nối các thiết bị, bạn cần phải quét mã QR trên màn hình máy tính của bạn với điện thoại của bạn.

 6. Để quét mã QR, hãy căn chỉnh hình chữ nhật trên màn hình điện thoại của bạn với mã QR trên màn hình máy tính của bạn. Sau khi được căn chỉnh, mã sẽ được tự động quét. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

  Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pair" (Cặp đôi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút cặp .

 7. Menu chọn tệp sẽ mở ra trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để xác định vị trí tệp bạn muốn gửi và gõ đúp để chọn và gửi.

 8. Để gửi các tệp bổ sung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send more Files" (gửi thêm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Xác định vị trí tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn và gửi.

 9. Trên điện thoại của bạn, bạn nghe thấy: "Back Button" (nút quay lại). Để đóng kết nối, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận ngắt kết nối. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Disconnect" (ngắt kết nối), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, kết nối sẽ tự động đóng.

 10. Giờ đây, bạn có thể mở và chỉnh sửa các tệp trên máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy các tệp được chuyển trong thư mục tải xuống .

Nhận các tệp được gửi từ máy tính của bạn đến điện thoại của bạn

 1. Trong Ứng dụng Office, chạm vào gần phía dưới cùng của màn hình với bốn ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "transfer files" (chuyển tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên máy tính của bạn, hãy đi đến transfer.office.com.

 5. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút nhận và nhấn đúp vào màn hình. Chế độ quét kích hoạt. Để kết nối các thiết bị, bạn cần phải quét mã QR trên màn hình máy tính của bạn với điện thoại của bạn.

 6. Để quét mã QR, hãy căn chỉnh hình chữ nhật trên màn hình điện thoại của bạn với mã QR trên màn hình máy tính của bạn. Sau khi được căn chỉnh, mã sẽ được tự động quét. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

  Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pair" (Cặp đôi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút cặp .

 7. Trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút chọn tệp . Hộp thoại chọn tệp sẽ mở ra. Định vị tệp bạn muốn gửi từ máy tính của bạn, rồi dẫn hướng đến và chọn nút mở . Tệp được gửi đến điện thoại của bạn.

 8. Để gửi thêm tệp, trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút gửi thêm tệp , chọn tệp và dẫn hướng đến và chọn nút mở .

 9. Trên điện thoại của bạn, bạn nghe thấy: "Back Button" (nút quay lại). Để đóng kết nối, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận ngắt kết nối. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Disconnect" (ngắt kết nối), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, kết nối sẽ tự động đóng.

 10. Giờ đây, bạn có thể mở và chỉnh sửa các tệp trên điện thoại của bạn. Bạn có thể tìm thấy các tệp được chuyển trên tab trang đầu trong Ứng dụng Office.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí của ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng ứng dụng Office

Sử dụng Ứng dụng Office với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để tạo một tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint mới hoặc một ghi chú dính. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách mở một tài liệu hiện có và chuyển các tệp hoặc cách nhập nội dung vào tệp tài liệu Word hoặc PDF (định dạng tài liệu di động).

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Tạo tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint

Bạn có thể tạo một tài liệu mới bằng cách sử dụng mẫu hoặc mở một tài liệu trống và bắt đầu thêm nội dung của bạn.

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create" (tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New Document" (tài liệu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu ứng dụng sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng và tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn đã chọn để tạo một tài liệu mới từ mẫu, menu mẫu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Tài liệu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn thêm nội dung. Để thêm văn bản, ví dụ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong tài liệu Word, nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản của bạn.

  • Trong bản trình bày PowerPoint, nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Text" (chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

  • Trong trang tính Excel, nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa tài liệu, hãy trượt nhanh xuống sau đó-trái. Nếu bạn có đăng kýMicrosoft 365 và bạn đã kết nối với OneDrive, tệp sẽ được lưu tự động. Nếu không, bạn sẽ được cảnh báo để lưu các thay đổi của mình.

 7. Để lưu tài liệu, ví dụ như điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp. Nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để thay đổi tên nếu cần thiết.

  Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn lưu tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo ghi chú dính

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create" (tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe thấy: "New Note" (ghi chú mới). Nhấn đúp vào màn hình. Một ghi chú trống sẽ mở ra. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ghi chú của bạn.

 4. Sau khi bạn đã nhập xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "dẫn hướng lên nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Ghi chú được lưu tự động.

Nhập nội dung vào Word hoặc PDF bằngOffice Lens

Sử dụng camera điện thoại của bạn và Ứng dụng Office với Office Lens tích hợp để nắm bắt thông tin từ các tài liệu, bảng trắng, biên nhận, dấu hiệu, ghi chú viết tay hoặc bất kỳ điều gì khác có chứa văn bản mà bạn muốn nhập nhưng không tự nhập chính bạn. Khi chụp ảnh,Office Lens được loại bỏ bóng tối và góc lẻ, do đó, việc bắt đầu cuối cùng của bạn sẽ dễ xem hơn. Bạn có thể nhập tài liệu và hình ảnh bảng trắng vào một tệp Word hoặc PDF thẳng từ ứng dụng.

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create" (tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open camera Button" (nút mở), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera kích hoạt.

 4. Để chọn chế độ chụp tối ưu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Whiteboard Mode" (chế độ trắng). Nếu nội dung bạn muốn nhập vào bảng trắng, hãy nhấn đúp vào màn hình để chọn tùy chọn này. Nếu bạn đang nhập nội dung từ một tài liệu hoặc ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phương thức chụp tương ứng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trỏ camera về phía mục bạn muốn nắm bắt nội dung từ đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (bắt đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình để chụp ảnh.

 6. Bạn nghe thấy: "xén ảnh". Nếu cần, để xén ảnh để chỉ hiện phần bạn muốn nhập, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy điều khiển xén bạn muốn, nhấn đúp và giữ màn hình, rồi trượt một ngón tay trên màn hình để điều chỉnh núm điều khiển. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "confirm" (xác nhận), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Office bắt đầu xử lý hình ảnh. Sau khi ảnh đã sẵn sàng, bản xem trước sẽ mở ra.

 8. Để chọn kiểu tệp mà bạn muốn nhập nội dung đã chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "type type" (loại tệp). Để chuyển đổi giữa các kiểu tệp, hãy nhấn đúp vào màn hình cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp bạn muốn, ví dụ: "file Type Set to PDF" (loại tệp).

 9. Sau khi bạn đã chọn loại tệp bạn muốn, để nhập nội dung đã chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp sẽ mở ra và bây giờ bạn có thể kiểm tra nội dung.

 10. Để lưu tệp, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Bạn nghe thấy: "Back Button" (nút quay lại). Nhấn đúp vào màn hình.

  Bạn sẽ nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên tệp. Để thay đổi tiêu đề, nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề mới.

  Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mà bạn muốn lưu tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau khi ở đúng vị trí, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu và tiêu điểm trở về tab trang đầu.

Mở tài liệu hoặc ghi chú hiện có

Bạn có thể tìm và mở tài liệu và ghi chú của mình trong danh sách tài liệu trên tab trang đầu. Bạn cũng có thể duyệt và tìm kiếm tài liệu.

Để tìm hiểu cách thức các tài liệu và ghi chú trên tab trang chủ được sắp xếp, hãy đi đến tìm hiểu bố trí của ứng dụng Office với bộ đọc màn hình.

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home" (Trang chủ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở một tệp trực tiếp từ danh sách tài liệu trên tab trang đầu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

  • Để duyệt tệp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Browse Button" (nút duyệt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Duyệt mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn tìm tệp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

  • Để biết hướng dẫn về cách tìm kiếm tài liệu, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm trong ứng dụng Office.

 4. Để chỉnh sửa tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉnh sửa tài liệu Word, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản, ví dụ.

  • Để sửa trang tính Excel, trượt nhanh sang phải hoặc trượt một ngón tay lên màn hình để tìm ô bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số, ví dụ.

  • Để chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình để mở chế độ soạn thảo. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy trang chiếu bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên trang chiếu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phần tử bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Text" (chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản, ví dụ.

  • Để chỉnh sửa ghi chú dính, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập.

Truyền tệp

Bạn có thể gửi tệp từ điện thoại của bạn đến máy tính của bạn và nhận các tệp được gửi từ máy tính của bạn.

Gửi tệp từ điện thoại của bạn đến máy tính của bạn

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "transfer files" (chuyển tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên máy tính của bạn, hãy đi đến transfer.office.com.

 5. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút gửi , rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ được cảnh báo để quét mã QR trên màn hình máy tính của bạn với điện thoại của bạn. Để quét mã, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ready to scan" (sẵn sàng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Căn chỉnh hình chữ nhật trên màn hình điện thoại của bạn với mã QR trên màn hình máy tính của bạn. Sau khi được căn chỉnh, mã sẽ được tự động quét. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

  Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pair" (Cặp đôi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút cặp . Bạn nghe thấy một cue âm thanh khi các thiết bị đã được kết nối.

 7. Menu chọn tệp sẽ mở ra trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để xác định vị trí tệp bạn muốn gửi và gõ đúp để chọn và gửi.

 8. Để gửi các tệp bổ sung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send more Files" (gửi thêm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Xác định vị trí tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn và gửi.

 9. Sau khi bạn đã thực hiện xong, bạn có thể đóng kết nối. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "dẫn hướng lên nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận ngắt kết nối. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Disconnect" (ngắt kết nối), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, kết nối sẽ tự động đóng.

 10. Giờ đây, bạn có thể mở và chỉnh sửa các tệp trên máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy các tệp được chuyển trong thư mục tải xuống .

Nhận các tệp được gửi từ máy tính của bạn đến điện thoại của bạn

 1. Trong Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống dưới. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (hành động), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hành động sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "transfer files" (chuyển tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trên máy tính của bạn, hãy đi đến transfer.office.com.

 5. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút nhận và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ được cảnh báo để quét mã QR trên màn hình máy tính của bạn với điện thoại của bạn. Để quét mã, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ready to scan" (sẵn sàng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Căn chỉnh hình chữ nhật trên màn hình điện thoại của bạn với mã QR trên màn hình máy tính của bạn. Sau khi được căn chỉnh, mã sẽ được tự động quét. Bạn có thể cần ai đó để giúp bạn với bước này.

  Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pair" (Cặp đôi), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút cặp . Bạn nghe thấy một cue âm thanh khi các thiết bị đã được kết nối.

 7. Trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút chọn tệp . Hộp thoại chọn tệp sẽ mở ra. Định vị tệp bạn muốn gửi từ máy tính của bạn, rồi dẫn hướng đến và chọn nút mở . Tệp được gửi đến điện thoại của bạn.

 8. Để gửi thêm tệp, trên máy tính của bạn, dẫn hướng đến và chọn nút gửi thêm tệp , chọn tệp và dẫn hướng đến và chọn nút mở .

 9. Để đóng kết nối, trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "điều hướng lên nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận ngắt kết nối. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Disconnect" (ngắt kết nối), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trên máy tính của bạn, kết nối sẽ tự động đóng.

 10. Giờ đây, bạn có thể mở và chỉnh sửa các tệp trên điện thoại của bạn. Bạn có thể tìm thấy các tệp được chuyển trên tab trang đầu trong Ứng dụng Office hoặc trong ứng dụng tệp .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ nội dung giữa hai điện thoại Android

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí của ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng ứng dụng Office

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×