Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo một thư mục mới và di chuyển các mục vào đó. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng có thể đổi tên, di chuyển hoặc xóa bỏ thư mục.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Hiển thị ngăn thư mục

Để bắt đầu làm việc với các thư mục trong Outlook, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng ngăn thư mục sẽ được hiển thị.

Để hiển thị ngăn thư mục, trong dạng xem chính của Outlook, nhấn Alt + V, F, N.

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ như email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Trong dạng xem Outlook chính, nhấn Alt + O, N. Bạn nghe thấy: "tạo thư mục mới, tên, chỉnh sửa". Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên .

 2. Nhập tên cho thư mục, rồi nhấn phím tab. Bạn nghe thấy "thư mục chứa", tiếp theo là tùy chọn hiện đang được chọn.

 3. Để chọn loại mục mà thư mục mới có chứa, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy kiểu bạn muốn, rồi nhấn Enter. Nếu bạn đang tạo một thư mục cho email, hãy chọn thư và bài đăng.

 4. Để chọn vị trí nơi để tạo thư mục mới, hãy nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "Inbox" (hộp thư đến). Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn.

  Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một thư mục ở cùng một mức với hộp thư đến của bạn, hãy nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản email của mình. Nếu bạn muốn đặt thư mục mới bên trong một thư mục khác, hãy nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn.

  Bạn có thể thay đổi vị trí của thư mục sau này. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới di chuyển một thư mục.

 5. Sau khi bạn đã hài lòng với lựa chọn của mình, hãy nhấn Enter. Thư mục được thêm vào trong cây thư mục theo thứ tự bảng chữ cái hoặc bên trong một thư mục khác tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng đến email bạn muốn di chuyển đến một thư mục.

 2. Nhấn Ctrl + Shift + V. Hộp thoại di chuyển mục sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn Enter.

Đổi tên một thư mục

 1. Trong dạng xem Outlook chính, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mà bạn muốn đổi tên, rồi nhấn Shift + F10, R. Bạn nghe thấy "Editing" (chỉnh sửa), tiếp theo là tên thư mục hiện tại.

 3. Nhập tên mới cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Di chuyển thư mục

 1. Trong dạng xem Outlook chính, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mà bạn muốn di chuyển, rồi nhấn Shift + F10, M. Hộp thoại di chuyển thư mục sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong danh sách thư mục.

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn di chuyển thư mục, rồi nhấn Enter.

Xóa thư mục

Khi bạn xóa thư mục, trước tiên, nó sẽ được chuyển đến thư mục các mục đã xóa trong Outlook. Để xóa vĩnh viễn thư mục, bạn có thể làm trống thư mục các mục đã xóa hoặc chỉ xóa một thư mục từ thư mục các mục đã xóa .

Khi bạn xóa thư mục, bạn cũng sẽ xóa tất cả mọi thứ bên trong.

Di chuyển thư mục đến thư mục các mục đã xóa

Khi bạn đã di chuyển thư mục đến thư mục các mục đã xóa , bạn vẫn có thể truy xuất nó bằng cách di chuyển nó đến một thư mục khác. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới di chuyển một thư mục.

 1. Trong dạng xem Outlook chính, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mà bạn muốn xóa, rồi nhấn Shift + F10, D. Bạn nghe thấy: "Microsoft Outlook, yes Button" (nút có).

 3. Để di chuyển thư mục và nội dung của nó vào thư mục các mục đã xóa , nhấn Enter.

Làm trống thư mục Mục đã Xóa

Khi bạn làm trống thư mục các mục đã xóa , tất cả các mục trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 1. Để đi đến thư mục các mục đã xóa , hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "các mục đã xóa".

 2. Nhấn Shift + F10, Y. Bạn nghe thấy: "Microsoft Outlook, yes Button" (nút có).

 3. Để xóa vĩnh viễn tất cả các mục trong thư mục, hãy nhấn Enter.

Xóa một thư mục khỏi thư mục các mục đã xóa

Nếu bạn không muốn xóa tất cả các mục trong thư mục các mục đã xóa , bạn có thể xóa một thư mục riêng biệt.

 1. Để đi đến thư mục mà bạn muốn xóa vĩnh viễn, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn.

 2. Nhấn Shift + F10, D. Bạn nghe thấy: "Microsoft Outlook, yes Button" (nút có).

 3. Để xóa thư mục vĩnh viễn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook 2016 với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo một thư mục mới và di chuyển các mục vào đó.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ như email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Dẫn hướng đến bất kỳ email nào, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

 2. Trong email, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "more Conversation Actions, Button" (nút thêm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move Button" (nút di chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để tạo một thư mục mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create New Folder" (tạo thư mục mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "tạo, cảnh báo, trường văn bản, đang chỉnh sửa."

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho thư mục mới.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Create Button" (nút tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Thư mục được tạo và tiêu điểm di chuyển đến hộp thoại di chuyển hội thoại .

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng đến email bạn muốn di chuyển đến một thư mục, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

 2. Trong email, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "more Conversation Actions, Button" (nút thêm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move Button" (nút di chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Email được di chuyển đến thư mục đã chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook 2016 với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tạo một thư mục mới và di chuyển các mục vào đó.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ như email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Dẫn hướng đến bất kỳ email nào, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

 2. Trong email, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More Options button" (nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to Folder" (di chuyển đến thư mục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "di chuyển hội thoại".

 4. Để tạo một thư mục mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create New Folder" (tạo thư mục mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "tên thư mục mới, hộp chỉnh sửa".

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho thư mục.

 6. Sau khi bạn đã thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay qua màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nút hoàn tất nằm ở góc dưới bên phải của màn hình.

  Thư mục được tạo và được chọn trong hộp thoại di chuyển hội thoại .

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng đến email bạn muốn di chuyển đến một thư mục, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

 2. Trong email, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More Options button" (nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong menu tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to Folder" (di chuyển đến thư mục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "di chuyển hội thoại".

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Thư mục được chọn.

 5. Để di chuyển email đến thư mục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "hội thoại di chuyển".

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo một thư mục mới và di chuyển các mục vào đó. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng có thể đổi tên hoặc xóa thư mục.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Hiển thị ngăn dẫn hướng thư mục

Để bắt đầu làm việc với các thư mục trong Outlook trên web, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng ngăn dẫn hướng thư mục được hiển thị.

Trong dạng xem Outlook trên web chính, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Toggle left pane" (bật tắt), rồi nhấn Enter để chuyển đổi ngăn dẫn hướng hoặc tắt. Nếu bạn nghe thấy "Inbox" (hộp thư đến) sau khi nhấn Enter, thì ngăn dẫn hướng đã được bật lên.

Tạo thư mục mới

Bạn có thể tạo một thư mục mới để sắp xếp, ví dụ như email của bạn theo chủ đề hoặc người gửi.

 1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Pane" (ngăn dẫn hướng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một thư mục mới, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "New Folder" (thư mục mới), rồi nhấn Enter.

  • Để tạo một thư mục con vào một thư mục hiện có, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mà bạn muốn thêm thư mục con vào, rồi nhấn Alt + Shift + F10 để mở menu ngữ cảnh. Trong menu, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Create a thư mục con mới", rồi nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho thư mục mới, rồi nhấn Enter.

Di chuyển email đến một thư mục

 1. Dẫn hướng đến email bạn muốn di chuyển đến một thư mục.

 2. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Command Toolbar" (thanh công cụ lệnh), rồi nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move to" (di chuyển đến), rồi nhấn Enter.

 3. Trong menu con, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu thư mục không có trong danh sách, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "open all Folders" (mở tất cả các thư mục), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Đổi tên một thư mục

 1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Pane" (ngăn dẫn hướng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "đổi tên, mục menu", rồi nhấn Enter.

 4. Nhập tên mới cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Xóa thư mục

Khi bạn xóa thư mục, trước tiên, nó sẽ được chuyển đến thư mục các mục đã xóa trong Outlook. Để xóa vĩnh viễn thư mục, bạn có thể làm trống thư mục các mục đã xóa hoặc chỉ xóa một thư mục từ thư mục các mục đã xóa .

Khi bạn xóa thư mục, bạn cũng sẽ xóa tất cả mọi thứ bên trong.

Di chuyển thư mục đến thư mục các mục đã xóa

 1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Pane" (ngăn dẫn hướng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete, Menu Item" (xóa, mục menu), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "xóa hộp thoại thư mục."

 4. Để di chuyển thư mục và nội dung của nó vào thư mục các mục đã xóa , nhấn Enter.

Làm trống thư mục Mục đã Xóa

Khi bạn làm trống thư mục các mục đã xóa , tất cả các mục trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 1. Để đi đến thư mục các mục đã xóa , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Pane" (ngăn dẫn hướng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn, sau đó nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "các mục đã xóa".

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Alt + Shift + F10.

 3. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Empty Folder" (thư mục trống), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "xóa bỏ số <mục>."

 4. Để xóa vĩnh viễn tất cả các mục trong thư mục, hãy nhấn Enter.

Xóa một thư mục khỏi thư mục các mục đã xóa

Nếu bạn không muốn xóa tất cả các mục trong thư mục các mục đã xóa , bạn có thể xóa một thư mục riêng biệt.

 1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Pane" (ngăn dẫn hướng), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hiện đang được chọn, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "các mục đã xóa, đã thu gọn".

 2. Để bung rộng thư mục, nhấn phím mũi tên phải.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mà bạn muốn xóa bỏ.

 4. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Alt + Shift + F10.

 5. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete, Menu Item" (xóa, mục menu), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "xóa hộp thoại thư mục."

 6. Để xóa vĩnh viễn thư mục và nội dung của nó, hãy nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×