Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người khiếm thị đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ của Microsoft hoặc Các bản sửa lỗi hoặc các giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây.

Sử PowerPoint với bàn phím và bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày trên máy tính của bạn vào ổ đĩa cục bộ (chẳng hạn như máy tính xách tay), vị trí mạng, CD, DVD hoặc ổ đĩa flash. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng có thể lưu tệp theo định dạng tệp khác hoặc phiên bản tệp cũ PowerPoint.

Biểu tượng trang trí bạn cần hướng dẫn cách lưu bản trình bày PowerPoint nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Lưu trong PowerPoint lưu bản PowerPoint trình bày dưới dạng tệp PDF.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Lưu bản trình bày của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Hãy làm theo các bước này để đặt tên hoặc lưu tệp bản trình bày của bạn theo loại tệp mặc định là Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

 1. Để mở hộp thoại Lưu Như và duyệt qua toàn bộ ổ đĩa và thư mục của bạn, hãy nhấn Alt+F, A, rồi O. Bạn sẽ nghe thấy: “Save As dialog” (Hộp thoại Lưu Như).

 2. Để dẫn hướng đến danh sách ổ đĩa và thư mục, nhấn phím Tab để di chuyển qua hộp thoại cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Tree view" (Dạng xem cây).

 3. Để tìm ổ đĩa hoặc thư mục bạn muốn lưu bản trình bày, hãy di chuyển qua danh sách bằng cách nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên.

 4. Để chọn ổ đĩa hoặc thư mục, nhấn Enter.

 5. Để di chuyển tiêu điểm đến thư mục và tệp bên trong ổ đĩa hoặc thư mục đã chọn, nhấn phím Tab.

 6. Để duyệt qua nội dung của vị trí đã chọn, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên. Để mở một thư mục, nhấn Enter.

 7. Sau khi chọn được vị trí bạn muốn, hãy nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp Tên tệp.

 8. Để lưu bản trình bày của bạn, hãy nhập tên tệp bạn muốn, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Lưu Như sẽ đóng lại.

Để lưu các thay đổi mới đối với một tệp đã được lưu ở đúng vị trí với tên bạn muốn, hãy nhấn Ctrl+S.

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn có thể chọn lưu bản trình bày theo nhiều định dạng tệp khác nhau. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Để mở hộp thoại Lưu Như, nhấn Alt+F, A, rồi O.

 2. Nếu cần, hãy dẫn hướng đến vị trí đó và đặt tên cho tệp. Để tìm hiểu cách thực hiện, đi đến mục Lưu tệp bản trình bày của bạn.

 3. Chuyển đến hộp tổ hợp Lưu dưới dạng.

 4. Để di chuyển qua danh sách định dạng tệp, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Để chọn một định dạng tệp, nhấn Enter.

  Mẹo: Để di chuyển nhanh đến một tên định dạng tệp cụ thể, hãy nhập chữ cái đầu tiên của tên đó. Ví dụ: nhập liên tiếp chữ O để di chuyển qua danh sách tất cả các định dạng tệp bắt đầu bằng chữ O, như Office Theme (Chủ đề Office), Outline/RTF (Dàn bài/RTF) và OpenDocument Presentation (Bản trình bày OpenDocument).

 5. Để lưu tệp theo định dạng tệp đã chọn, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Lưu Như sẽ đóng lại.

Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về việc lưu tệp theo định dạng tệp PDF (.pdf) hoặc XPS (.xps), hãy đọc mục Lưu dưới dạng PDF hoặc Lưu dưới dạng XPS.

Lưu tệp bản trình bày của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn

PowerPoint dùng định dạng tệp .pptx nền tảng XML đã được giới thiệu trong bản phát hành Office 2007. Với định dạng này, bạn có thể mở tệp trong các phiên bản PowerPoint cũ hơn, bao gồm PowerPoint 2010 và PowerPoint 2007, mà không cần phần bổ trợ đặc biệt hay bị mất chức năng. Để biết thêm thông tin, hãy đọc mục Định dạng Open XML và phần mở rộng tên tệp.

Làm theo các bước sau để lưu bản trình bày của bạn ở định dạng tương thích với phiên bản trước của PowerPoint:

 1. Để mở hộp thoại Lưu Như, nhấn Alt+F, A, rồi O.

 2. Nếu cần, hãy dẫn hướng đến vị trí đó và đặt tên cho tệp.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Lưu dưới dạng. Loại tệp mặc định là Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

  Mẹo: Khi bạn mở hộp thoại Lưu Như, tiêu điểm sẽ nằm trong hộp Tên tệp. Nếu tệp đã nằm ở vị trí bạn muốn, hãy nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Lưu dưới dạng.

 4. Để di chuyển nhanh đến các định dạng PowerPoint khác nhau, hãy nhấn P nhiều lần.

 5. Khi bạn nghe thấy “PowerPoint 97-2003 Presentation (.ppt)” (Bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt)) thì định dạng tệp đó đang được chọn.

 6. Để lưu tệp của bạn trong phiên bản PowerPoint cũ hơn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để lưu bản trình bày trên máy tính của iPhone tính OneDrive. Bạn cũng có thể lưu bản trình bày ở một định dạng tệp khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm PowerPoint, hãy đi tới PowerPoint xem hướng dẫn iPhone chạm.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Lưu bản trình bày của bạn theo định dạng tệp mặc định, Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Để đặt tên tệp, trong menu Tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Name" (Tên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên tệp bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q". Để thoát khỏi bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn vị trí lưu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí, ví dụ như "OneDrive" hoặc "iPhone", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày được lưu theo định dạng .pptx và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày.

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn có thể lưu tệp bản trình bày theo định dạng ODP để chia sẻ bản trình bày của mình trong nhiều ứng dụng và nền tảng hoặc lưu theo định dạng PDF để chia sẻ bản trình bày và đảm bảo nội dung và định dạng vẫn nguyên vẹn.

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xuất bản trình bày sang định dạng ODP, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "OpenDocument Presentation, star ODP" (Bản trình bày OpenDocument, sao ODP). Nhấn đúp vào màn hình.

  • Để xuất bản trình bày sang định dạng PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF, star PDF" (PDF, sao PDF), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu Xuất mở ra, với tiêu điểm ở trên trường văn bản Tên tệp. Nhập tên tệp bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q". Để thoát khỏi bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để chọn vị trí lưu tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí, ví dụ như "OneDrive" hoặc "iPhone". Để chọn một thư mục, trượt nhanh sang phải để duyệt các thư mục và nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tên thư mục sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

  Mẹo: Bạn có thể tìm nhanh những vị trí đã sử dụng trước đây. Để đi tới danh sách vị trí, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Places, back button" (Vị trí, nút lùi lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày được xuất sang định dạng .odp hoặc .pdf và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày

  Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo Cho phép chuyển đổi tệp trực tuyến?, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow" (Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để lưu bản trình bày trên điện thoại hoặc thiết bị OneDrive. Bạn cũng có thể lưu bản trình bày ở một định dạng tệp khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Lưu tệp bản trình bày của bạn

Lưu bản trình bày của bạn theo định dạng tệp mặc định, tùy PowerPoint Trình bày (*.pptx), trong vị trí lưu trữ ưa thích của bạn với tên mà bạn muốn. PowerPoint for Android động lưu bản trình bày của bạn khi bạn làm việc với tên và định dạng tệp mặc định.

 1. Nếu bản trình bày của bạn đang mở ở dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Back switch" (Không chọn, chuyển lại) thì nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem hình thu nhỏ sẽ mở ra.

 2. Ở dạng xem hình thu nhỏ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu như), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trang Lưu như sẽ mở ra, với tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên tệp. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp.

 5. Để chọn vị trí lưu tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí, ví dụ: "OneDrive" (Thiết bị này) hoặc "This device" (Thiết bị này) thì nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày được lưu theo định dạng .pptx và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày.

Lưu bản trình bày của bạn theo một định dạng tệp khác

Bạn có thể lưu tệp bản trình bày theo định dạng ODP để chia sẻ bản trình bày của mình trong nhiều ứng dụng và nền tảng.

 1. Nếu bản trình bày của bạn đang mở ở dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Back switch" (Không chọn, chuyển lại) thì nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem hình thu nhỏ sẽ mở ra.

 2. Ở dạng xem hình thu nhỏ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export this file to ODP" (Xuất tệp này sang ODP) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trang Xuất sẽ mở ra, với tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp.

 6. Để chọn vị trí lưu tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên vị trí, ví dụ: "OneDrive" (Thiết bị này, bản trình bày). Để chọn một thư mục, trượt nhanh sang trái để duyệt các thư mục và nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tên thư mục sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Export button" (Nút Xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn nghe thấy"Allow online file conversion,"Allow online file conversion" (Cho phép chuyển đổi tệp trực tuyến, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow" (Cho phép) thì nhấn đúp vào màn hình.

  Bản trình bày được xuất sang định dạng ODP và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử PowerPoint cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn với tên mới để tạo OneDrive hoặc tải xuống bản sao của bản trình bày vào thiết bị cục bộ của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí bạn cần hướng dẫn cách lưu bản trình bày PowerPoint nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Lưu bản sao của bản trình bày PowerPoint lưu trên web hoặc Lưu bản trình PowerPoint dưới dạng tệp PDF.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Đổi tên bản trình bày của bạn

PowerPoint cho web động lưu bản trình bày của bạn OneDrive bằng cách sử dụng tên chung, chẳng hạn như Presentation1.pptx. Bạn có thể thay đổi tên chung đó thành tên bạn muốn.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Alt+Windows logo, F, R, R. Bạn sẽ nghe thấy: "Rename, Enter a name for this file, Editing" (Đổi tên, Nhập tên cho tệp này, Đang chỉnh sửa).

 2. Nhập tên mới cho bản trình bày, rồi nhấn Enter. Bản trình bày được lưu OneDrive với tên mới.

Tải xuống bản sao của bản trình bày vào thiết bị của bạn trong dạng xem Soạn thảo

PowerPoint cho web động lưu bản trình bày của bạn để người OneDrive khi bạn làm việc. Bạn có thể tải xuống và lưu bản sao của bản trình bày vào thiết bị cục bộ của mình. Nếu bạn sửa đổi bản sao cục bộ, bản trình bày gốc trong OneDrive sẽ không được cập nhật.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, nhấn Alt+Windows logo, F, W, C. Bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint cho web, Download, button" (Microsoft PowerPoint cho web, Nút Tải xuống). Tiêu điểm nằm trên nút Tải xuống.

 2. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "Notification text, What do you want to do with" (Văn bản thông báo, Bạn muốn làm gì với điều gì) theo sau là tên bản trình bày.

 3. Nhấn phím SR+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Notification text, What do you want to do with" (Văn bản thông báo, Bạn muốn làm gì với nội dung nào theo sau là tên bản trình bày.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter. Tệp được tải xuống thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn.

Tải xuống bản sao của bản trình bày vào thiết bị của bạn ở dạng xem Đọc

Bạn không cần phải có quyền chỉnh sửa để tải xuống bản sao của bản trình bày.

 1. Ở dạng xem Đọc, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit presentation, button collapsed" (Nút Chỉnh sửa bản trình bày, thu gọn).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print to PDF" (In ra PDF) rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft PowerPoint cho web, Open a printable PDF of your document, link" (Liên kết Mở pdf có thể in cho tài liệu của bạn).

 3. Nhấn Enter. Hộp thoại In sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên menu Máy in.

 4. Để bung rộng menu, hãy nhấn Phím cách.

 5. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Print to PDF" (Microsoft Print to PDF) thì nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) rồi nhấn Enter. Hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tên tệp.

 7. Nhập tên cho bản trình bày, rồi dẫn hướng đến vị trí bạn muốn lưu tệp. Để lưu tệp, nhấn Alt+S.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong PowerPoint

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×