Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để phóng to hoặc thu nhỏ ghi chú trong OneNote

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để phóng to hoặc thu nhỏ trên một trang. Bạn có thể tạm thời thay đổi kích cỡ của nội dung trên trang mà không làm xáo trộn bất kỳ định dạng nào.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến phím tắt trong OneNote.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ nội dung của trang trên tab dải băng Xem. Nếu máy tính của bạn có màn hình cảm ứng, bạn có thể sử dụng ngón tay để thu nhỏ hoặc phóng to trang.

 1. Trên trang bạn muốn thu phóng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để phóng to trang hiện tại và xem cận cảnh một phần cụ thể trong ghi chú của bạn (Phóng to), nhấn Alt+Ctrl+Shift+dấu cộng (+).

  • Để thu nhỏ trang hiện tại và xem thêm ghi chú của bạn cùng một lúc (Thu nhỏ), nhấn Alt+Ctrl+Shift+dấu gạch nối (-).

 2. Để quay lại cài đặt mặc định, nhấn Alt+W để đi tới tab dải băng Xem, rồi nhấn 1 (một).

Mẹo: Chọn Phóng toThu nhỏ nhiều lần liên tiếp để có được chính xác mức phóng to bạn muốn. Nếu bạn không hài lòng với các mức mà OneNote áp dụng ở mỗi lựa chọn, bạn có thể đặt một mức thu phóng cụ thể. Nhấn Alt+W, Q, nhập phần trăm thu phóng bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, với tính năng thu phóng của điện thoại để phóng to trên một trang OneNote for iOS.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Bật tính năng Thu phóng

Bật tính năng Thu phóng trong cài đặt Trợ năng của điện thoại.

 1. Trên điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái bằng ba ngón tay để đến màn hình chính, nơi có biểu tượng Cài đặt. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Settings” (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong Cài đặt, để mở menu Trợ năng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "General button" (Nút Chung), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility, button" (Nút Trợ năng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để mở menu Thu phóng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom off button" (Nút Tắt thu phóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để bật tính năng Thu phóng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Zoom off" (Tắt thu phóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Phóng to trên ghi chú của bạn

Khi bật tính năng Thu phóng, bạn có thể sử dụng các động tác để phóng to nội dung trang trong OneNote for iOS.

Trên trang OneNote bạn muốn thu phóng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để phóng to màn hình và xem cận cảnh một phần cụ thể trong ghi chú của bạn, nhấn đúp vào màn hình bằng ba ngón tay.

 • Để di chuyển thu phóng đến một điểm khác, hãy kéo màn hình bằng ba ngón tay.

 • Để trở về phóng to mặc định, nhấn đúp vào màn hình bằng ba ngón tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, với tính năng Phóng to của điện thoại để phóng to trên một trang OneNote for Android.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Bật tính năng Phóng to

Bật tính năng Phóng to trong cài đặt Trợ năng của điện thoại.

 1. Trong Cài đặt trên điện thoại của bạn, để mở menu Trợ năng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility" (Trợ năng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để mở menu Phóng to, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnification off" (Tắt Phóng to), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để bật tính năng Phóng to, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnify with triple-tap off" (Tắt Phóng to bằng cách nhấn ba lần), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off switch" (Công tắc Tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Phóng to được bật và bạn nghe thấy: "On" (Bật).

Phóng to trên ghi chú của bạn

Khi bật tính năng Phóng to, bạn có thể sử dụng các động tác để phóng to nội dung trang trong OneNote for Android.

Trên trang OneNote bạn muốn thu phóng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để phóng to màn hình và xem cận cảnh một phần cụ thể trong ghi chú của bạn, nhấn ba lần vào màn hình. Để quay lại cài đặt mặc định, nhấn ba lần một lần nữa.

 • Để di chuyển thu phóng đến một điểm khác, hãy kéo màn hình bằng hai ngón tay.

 • Để trở về phóng to mặc định, nhấn ba lần vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, với tính năng Kính lúp của điện thoại để phóng to trên một trang OneNote for Windows 10.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Bật tính năng kính lúp trên

Bật tính năng Phóng to trong cài đặt Trợ năng của điện thoại.

 1. Trong Cài đặt ở điện thoại của bạn, để mở menu Trợ năng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ease of access" (Trợ năng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để mở menu Kính lúp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Magnifier" (Kính lúp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để bật Phóng to, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Off, Screen magnifier, toggle switch" (Công tắc chuyển Phóng to tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tính năng Phóng to đã được bật và bạn sẽ nghe thấy: "On, Screen magnifier, toggle switch" (Công tắc chuyển Phóng to bật)

Phóng to trên ghi chú của bạn

Khi bật tính năng Kính lúp, bạn có thể sử dụng các động tác để phóng to nội dung trang trong OneNote for Windows 10.

Trên trang OneNote bạn muốn thu phóng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để phóng to màn hình và xem cận cảnh một phần cụ thể trong ghi chú của bạn, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

 • Để di chuyển thu phóng đến một điểm khác, hãy kéo màn hình bằng hai ngón tay.

 • Để thay đổi mức thu phóng, trong khi đã phóng to, nhấn đúp và giữ màn hình bằng hai ngón tay, rồi kéo ngón tay lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm thu phóng.

 • Để trở về phóng to mặc định, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote dành cho web với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, trong trình duyệt web của bạn để phóng to hoặc thu nhỏ trên một trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến phím tắt trong OneNote.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng OneNote dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneNote dành cho web.

Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ nội dung của trang bằng cách sử dụng các chức năng Phóng toThu nhỏ trong Microsoft Edge.

 1. Khi sử dụng OneNote dành cho web trong Microsoft Edge, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để phóng to trang hiện tại (Phóng to), nhấn Ctrl+dấu cộng (+). Bạn sẽ nghe thấy: "Zoom in" (Phóng to).

  • Để thu nhỏ trang hiện tại (Thu nhỏ), nhấn Ctrl+dấu trừ (-). Bạn sẽ nghe thấy: "Zoom out" (Thu nhỏ).

 2. Chọn Phóng toThu nhỏ nhiều lần liên tiếp để có được chính xác mức phóng to bạn muốn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×