Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý danh bạ của bạn trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý danh bạ của bạn trong Skype for Business

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng bàn phím và trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để nhanh chóng thêm người và nhóm vào danh sách liên lạc của bạn trong Skype for Business. Bạn có thể thêm người hoặc nhóm trong tổ chức của mình và thậm chí cả những người không thuộc tổ chức của bạn, nếu bạn biết tài khoản Skype của họ.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt trong Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Thêm người hoặc nhóm thuộc tổ chức của bạn

 1. Để khởi động Skype for Business, hãy nhấn phím logo Windows, nhập Skype for Business, và nhấn Enter.

  Theo mặc định, Skype for Business sẽ mở ở dạng xem Liên hệ, với hộp tìm kiếm Tìm ai đó được chọn.

  Mẹo: Để mở dạng xem Liên hệ từ dạng xem khác trong Skype for Business (chẳng hạn tab Hội thoại hoặc tab Cuộc họp), hãy nhấn Ctrl+1.

 2. Trong hộp tìm kiếm Tìm ai đó, nhập tên, địa chỉ IM, số điện thoại, hoặc tên danh sách phân phối Exchange. Nếu tổ chức của bạn sử dụng các nhóm Microsoft 365, bạn cũng có thể tìm kiếm tên nhóm. Khi bạn nhập, kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê, và tab Liên hệ của Tôi xuất hiện.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, hai tab nữa có thể sẽ xuất hiện là Kỹ năngPhòng trò chuyện. Khi Liên hệ của Tôi được chọn, Skype for Business sẽ tìm trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn.

 3. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của người mà bạn muốn thêm.

 4. Nhấn Enter để mở một menu bật lên. Bạn nghe thấy: “Nút Gửi một IM”.

 5. Nhấn Tab cho đến khi bạn khi bạn nghe thấy “Nút Thêm Tùy chọn”, rồi nhấn Enter để mở menu.

  • Để thêm người hoặc nhóm vào nhóm Yêu thích trong danh sách liên hệ của bạn, hãy nhấn A.

  • Để thêm người hoặc nhóm vào một nhóm khác trong danh sách liên hệ của bạn, chẳng hạn Liên hệ khác, nhấn O, rồi sử dụng phím mũi tên Xuống để duyệt nhóm của bạn. Khi nghe thấy tên nhóm mà bạn muốn, hãy nhấn Enter.

Thêm người hoặc nhóm không thuộc tổ chức của bạn

Lưu ý: Người quản trị của bạn bật hoặc tắt tính năng tìm kiếm trong Danh bạ Skype theo chính sách tìm kiếm của tổ chức bạn. Nếu tab Danh bạ Skype không sẵn có, bạn sẽ không thể tìm kiếm người dùng Skype.

Nếu người hoặc nhóm mà bạn muốn thêm không thuộc tổ chức của bạn, nhưng bạn biết rằng họ có tài khoản Skype:

 1. Mở Skype for Business. Cửa sổ Skype for Business mở ra ở dạng xem Liên hệ, với hộp tìm kiếm Tìm ai đó được chọn.

 2. Trong hộp tìm kiếm Tìm ai đó, nhập tên, địa chỉ IM, hoặc số điện thoại. Khi bạn nhập, kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới tab Liên hệ của Tôi.

  Lưu ý: Nếu Danh bạ Skype được bật trong tổ chức của bạn, Skype for Business sẽ tìm kiếm hàng triệu người dùng Skype. Việc biết ID Skype và vị trí của người hoặc nhóm mà bạn muốn thêm sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tài khoản Microsoft của họ, ví dụ như John@outlook.com.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Tìm kiếm Liên hệ của Tôi, 1 trong 3”.

 4. Nhấn phím mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Tìm kiếm Danh bạ Skype, 2 trong 3,” rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: “Đã chọn”.

 5. Nhấn Tab hai lần để chuyển tiêu điểm sang kết quả tìm kiếm, rồi nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của người mà bạn muốn thêm.

 6. Nhấn Enter để mở menu bật lên. Bạn sẽ nghe thấy: “Nút Thêm vào nhóm”. Hãy nhấn Enter để mở menu.

  • Để thêm người vào danh sách Yêu thích của bạn, hãy nhấn A.

  • Nhấn phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy tên của nhóm bạn muốn thêm, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Khi bạn thêm một liên hệ Skype trong Skype for Business, một thông báo sẽ được gửi tới người bạn vừa thêm. Người đó phải chấp nhận yêu cầu của bạn trước khi bạn có thể gửi tin nhắn cho họ.

Xóa liên hệ khỏi danh sách của bạn

 1. Trong giao diện Liên hệ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một liên hệ. Nếu cần, hãy nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên hệ mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Enter để mở một menu bật lên. Bạn nghe thấy: "Nút Gửi một IM".

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút Tùy chọn khác", rồi nhấn Enter để mở menu.

 4. Để xóa người hoặc nhóm khỏi danh sách Liên hệ của bạn, nhấn R.

 5. Một hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Skype for Business <phiên bản>, cửa sổ Skype for Business". Để xác nhận xóa, nhấn Y. Liên hệ bị xóa và bạn quay trở lại giao diện Danh bạ .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Phím tắt trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp, để thêm người vào Danh sách liên hệ hoặc Danh sách yêu thích của bạn trong Skype for Business.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ

Bạn có thể tìm kiếm một người hoặc một nhóm trong thư mục công ty. Nếu chính sách tìm kiếm của tổ chức của bạn cho phép, quản trị viên của tổ chức của bạn cũng có thể bật tính năng tìm kiếm Thư mục Skype. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm tài khoản Skype của một người từ một tổ chức khác, nếu tổ chức đó cho phép.

 1. Mở Skype for Business và đăng nhập nếu cần. Giao diện chính xuất hiện, chứa hộp tìm kiếm cho các liên hệ trong thư mục công ty của bạn, mọi cuộc hẹn sắp tới và các cuộc hội thoại gần đây.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Skype for Business vào lần sử dụng trước, ứng dụng này sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Tìm kiếm liên hệ, trường tìm kiếm". Để tìm kiếm một số liên lạc, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Trường tìm kiếm, đang chỉnh sửa". Nhập tên hoặc bí danh email của người hoặc nhóm bạn muốn tìm bằng bàn phím ảo của bạn. Để chuyển sang bàn phím, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phím bàn phím. Để đóng bàn phím và chuyển đến kết quả tìm kiếm, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tìm kiếm" và nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để duyệt kết quả tìm kiếm, hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy liên hệ bạn muốn. Khi bạn di chuyển, VoiceOver thông báo tên liên lạc (người hoặc nhóm), tiêu đề (nếu có) và trạng thái sẵn sàng của họ. Khi trên số liên lạc có thẻ liên lạc bạn muốn mở, hãy nhấn đúp vào màn hình. Một cuộc trò chuyện mở ra cho liên hệ đã chọn và bạn nghe thấy: "Nút quay lại".

 4. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “<Contact name>, nút” và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Một menu thả xuống cho liên hệ sẽ mở ra. Để mở thẻ liên hệ, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Xem thẻ liên hệ, nút", và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Thẻ liên lạc mở ra và bạn nghe thấy: "Bỏ qua, nút".

 5. Để duyệt các tùy chọn hoặc thông tin thẻ liên hệ, hãy vuốt sang phải hoặc sang trái. VoiceOver sẽ đọc các mục thẻ liên hệ khi bạn di chuyển. Trên thẻ liên hệ, bạn có thể tìm thấy các mục sau:

  • Nút Loại bỏ, tên liên hệ, nút Yêu thích và nút Danh bạ để thêm người vào danh bạ của bạn hoặc quản lý liên hệ

  • Tiêu đề liên hệ

  • Nút Cuộc gọi video, nút Gọi, nút Gửi tin nhắn

  • Địa chỉ email của người liên hệ

  • Tên công ty người liên hệ làm việc

  • Số văn phòng

  • Số điện thoại nơi làm việc

Thêm người vào Danh bạ của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm mà bạn muốn thêm vào danh sách Danh bạ của bạn. Để tìm hiểu cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ, ở trên.

 2. Trên thẻ liên hệ, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Thêm liên hệ, nút", và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến danh sách các nhóm liên hệ của bạn.

 3. Để duyệt các nhóm liên hệ của bạn, hãy vuốt sang phải hoặc sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của nhóm mà bạn muốn thêm liên hệ. VoiceOver sẽ thông báo tên nhóm khi bạn di chuyển. Khi đang ở trên nhóm bạn muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 4. Liên hệ được thêm vào nhóm đã chọn và bạn nghe thấy: "Đã thêm vào nhóm". Để quay lại thẻ liên hệ, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Nút bỏ qua”, và sau đó nhấn đúp vào màn hình.

Thêm người vào Yêu thích của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm bạn muốn thêm vào danh sách Yêu thích của mình. Để tìm hiểu cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ, ở trên.

  Mẹo: Nếu liên hệ bạn muốn thêm vào Yêu thích của bạn đã có sẵn trong Danh bạ, bạn có thể tìm kiếm chúng trong giao diện Danh bạ. Để chuyển đến giao diện Danh bạ, từ màn hình khởi động, vuốt sang phải hoặc sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Danh bạ, nút", và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Giao diện Danh bạn sẽ mở ra.

 2. Để thêm liên hệ vào mục Yêu thích của bạn, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "<Tên liên hệ>" hiện không được thêm vào mục Yêu thích. Thêm vào mục Yêu thích, nút", và sau đó nhấn đúp vào màn hình.

 3. Liên hệ được thêm vào mục Yêu thíchcủa bạn, và bạn nghe thấy: "<Tên liên hệ> hiện đã được thêm vào mục Yêu thích. Xóa khỏi mục Yêu thích, nút".

Xóa người khỏi Danh bạ hoặc Yêu thích của bạn

Xóa một cá nhân khỏi Danh bạ

 1. Mở thẻ liên hệ của người bạn muốn xóa khỏi Danh bạcủa bạn. Để học cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm một liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Quản lý tài khoản, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Bỏ qua, nút". Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của nhóm mà số liên lạc hiện được thêm vào và nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "<Tên của nhóm>, được xóa khỏi nhóm <Tên của nhóm>”. Người đó được xóa khỏi Danh bạcủa bạn. Để quay lại thẻ liên hệ, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Bỏ qua, nút", và nhấn đúp vào màn hình.

Xóa một người khỏi mục Yêu thích của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người bạn muốn xóa khỏi mục Yêu thíchcủa bạn. Để học cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm một liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "<Tên liên hệ> hiện được thêm vào mục Yêu thích. Xóa khỏi mục Yêu thích, nút" và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "<Tên liên hệ> hiện không được thêm vào mục Yêu thích. Thêm vào mục Yêu thích, nút”. Liên hệ bị xóa khỏi mục Yêu thích và tiêu điểm nằm trên nút Yêu thích trên thẻ liên hệ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, với Skype for Business for Android, để thêm người vào Danh bạ hoặc mục Yêu thích trong Skype for Business.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ

Bạn có thể tìm kiếm một người hoặc một nhóm trong thư mục công ty. Nếu chính sách tìm kiếm của tổ chức của bạn cho phép, quản trị viên của tổ chức bạn cũng có thể bật tính năng tìm kiếm Thư mục Skype. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm tài khoản Skype của một người từ một tổ chức khác, nếu tổ chức đó cho phép.

 1. Mở Skype for Business for Android và đăng nhập nếu cần. Giao diện chính xuất hiện, chứa hộp tìm kiếm cho các liên hệ trong thư mục công ty của bạn, mọi cuộc hẹn sắp tới và các cuộc hội thoại gần đây.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Skype for Business for Android vào lần sử dụng trước, ứng dụng này sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Tìm kiếm trong thư mục công ty". Để tìm kiếm một số liên lạc, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Đang chỉnh sửa, Tìm kiếm người, hộp chỉnh sửa". Nhập tên hoặc bí danh email của người hoặc nhóm bạn muốn tìm bằng bàn phím ảo của bạn.

  Lưu ý: Để đi đến bàn phím, đặt một ngón tay lên màn hình và kéo xung quanh cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím.

 3. Để duyệt kết quả tìm kiếm, hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy liên hệ bạn muốn. Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo tên liên lạc (người hoặc nhóm) và trạng thái của họ. Khi trên số liên lạc có thẻ liên lạc bạn muốn mở, hãy nhấn đúp vào màn hình. Thẻ liên lạc mở ra và bạn nghe thấy: "Thẻ liên hệ".

 4. Để duyệt các tùy chọn hoặc thông tin thẻ liên hệ, hãy vuốt sang phải hoặc sang trái. TalkBack đọc các mục thẻ liên hệ khi bạn di chuyển. Trên thẻ liên hệ, bạn có thể tìm thấy các mục sau:

  • Nút Quay lại, tên của liên hệ, nút Thêm vào Yêu thích, và nút Tùy chọn khác

  • Tiêu đề liên hệ

  • Nút Cuộc gọi video, nút Cuộc gọi thoại, nút Trò chuyện

  • Địa chỉ email của người liên hệ

  • Số văn phòng

  • Số điện thoại nơi làm việc

  • Tên công ty người liên hệ làm việc

  Để chọn một mục trên thẻ liên lạc, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tìm người hoặc nhóm trong danh sách Danh bạ hoặc Yêu thích

Bạn cũng có thể vào thẻ Danh bạ của bạn để tìm kiếm người hoặc nhóm.

 1. Mở Skype for Business for Android và đăng nhập nếu cần. Màn hình khởi động của bạn xuất hiện,

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Màn hình xem danh bạ và quản lý liên hệ" và nhấn đúp vào màn hình. Giao diện Danh bạn sẽ mở ra.

 3. Để duyệt các tùy chọn, vuốt sang phải. Để chọn một mục hoặc mở thẻ liên lạc của một người, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Thêm người vào Danh bạ của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm mà bạn muốn thêm vào danh sách Danh bạ của bạn. Để tìm hiểu cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ, ở trên.

 2. Trên thẻ liên hệ, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Thêm liên hệ, nút", và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến danh sách các Nhóm liên hệ của bạn.

 3. Để duyệt các nhóm liên hệ của bạn vuốt sang phải hoặc sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của nhóm mà bạn muốn thêm liên hệ. TalkBack sẽ thông báo tên nhóm khi bạn di chuyển. Khi đang ở trên nhóm bạn muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 4. Liên hệ được thêm vào nhóm đã chọn. Để quay lại thẻ liên hệ, vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Điều hướng lên, nút" và nhấn đúp vào màn hình.

Thêm người vào Yêu thích của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm bạn muốn thêm vào danh sách Yêu thích của mình. Để tìm hiểu cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ, ở trên.

 2. Để thêm liên hệ vào danh sách Yêu thích của bạn, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Thêm vào Yêu thích, nút", và sau đó nhấn đúp vào màn hình.

 3. Liên hệ đã được thêm vào danh sách Yêu thích của bạn, và bạn sẽ nghe thấy: "Liên hệ sẽ được thêm vào Yêu thích".

Xóa người khỏi Danh bạ hoặc Yêu thích của bạn

Xóa một cá nhân khỏi Danh bạ

 1. Mở thẻ liên hệ của người bạn muốn xóa khỏi Danh bạcủa bạn. Để tìm hiểu cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ, ở trên.

 2. Vuốt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tùy chọn khác, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Xóa khỏi danh sách liên hệ", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Hộp thoại xác nhận mở ra và bạn nghe thấy "Cảnh báo, xóa khỏi danh sách liên hệ". Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Xóa, nút", và nhấn đúp vào màn hình. Người đó bị xóa khỏi Danh bạcủa bạn, và bạn quay lại thẻ liên hệ.

Xóa một người khỏi mục Yêu thích của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người bạn muốn xóa khỏi mục Yêu thíchcủa bạn. Để tìm hiểu cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ, ở trên.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Xóa khỏi Yêu thích, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Thêm vào mục Yêu thích, nút”. Liên hệ sẽ bị xóa khỏi Yêu thích". Liên hệ bị xóa khỏi mục Yêu thích và tiêu điểm nằm trên nút Thêm vào êu thích trên thẻ liên hệ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để tìm kiếm liên hệ trong Skype for Business, mở thẻ liên hệ của họ, và thêm họ vào Danh bạ của bạn. Bạn cũng có thể xóa họ khỏi danh sách liên lạc của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web. Bởi vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt khác với phím tắt trong chương trình máy tính để bàn. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ

 1. Mở Outlook trên web trong trình duyệt của bạn và nếu cần, hãy đăng nhập.

  Mẹo: Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo phần Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Tìm kiếm, tìm kiếm cuộc hội thoại, nhập tên liên hệ", và nhập tên hoặc bí danh email của người hoặc nhóm mà bạn muốn tìm. Bạn sẽ nghe thấy: "Tìm kiếm được cập nhật và <số lượng> kết quả được tìm thấy trong danh bạ của bạn".

 3. Để di chuyển đến danh sách, hãy bấm phím Tab hai lần. Bạn nghe thấy “Mọi người” và tên của liên hệ đầu tiên và trạng thái của họ.

 4. Để duyệt kết quả, sử dụng phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Trình tường thuật đọc các liên hệ cho bạn khi bạn di chuyển.

 5. Khi bạn nghe thấy tên của liên hệ bạn muốn, hãy nhấn Enter. Một cửa sổ hội thoại sẽ mở ra trong một ngăn hội thoại mới.

 6. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Mở hồ sơ <tên liên hệ>", rồi nhấn Enter. Thẻ liên hệ sẽ mở ra.

Thêm người vào Danh bạ của bạn

 1. Mở thẻ liên hệ của người hoặc nhóm mà bạn muốn thêm vào danh sách Danh bạ của bạn. Để tìm hiểu cách tìm kiếm thẻ liên hệ của họ, hãy tham khảo Tìm kiếm liên hệ và mở thẻ liên hệ của họ, ở trên.

 2. Trên thẻ liên hệ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Thêm vào danh bạ, nút", và sau đó nhấn Enter. Liên hệ đã được thêm vào danh sách Danh bạ của bạn, và bạn sẽ nghe thấy: "<Tên liên hệ> hiện đã là một liên hệ".

 3. Để quay lại danh sách Danh bạ của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Mục menu danh bạ", sau đó nhấn Enter.

Xóa một cá nhân khỏi Danh bạ

 1. Trong danh sách Danh bạ của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên liên hệ đầu tiên, và sau đó sử dụng phím mũi tên Xuống để duyệt danh bạ của bạn. Trình tường thuật đọc các tên liên hệ khi bạn di chuyển.

 2. Khi đang ở trên liên hệ mà bạn muốn xóa, nhấn Enter. Cửa sổ hội thoại sẽ mở trong một ngăn mới.

 3. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Mở hồ sơ <tên liên hệ>", và nhấn Enter. Thẻ liên hệ sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Xóa liên hệ, nút", và sau đó nhấn Enter. Một cửa sổ thông báo mở ra và bạn nghe thấy: "Hộp thoại xóa liên hệ, tiêu điểm trên nút xóa". Để xác nhận việc xóa và đóng cửa sổ thông báo, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Đã xóa liên hệ".

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi Tin nhắn Tức thời trong Skype for Business

Phím tắt trong Outlook trên web

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×