Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm trong ứng Microsoft 365

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Microsoft 365 ứng dụng với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để tìm kiếm tài liệu, phương tiện và ghi chú.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Sử dụng tìm kiếm trong Microsoft 365 ứng dụng

 1. Trong cửa Microsoft 365 ứng dụng, dùng bốn ngón tay nhấn vào phần trên của màn hình để di chuyển tiêu điểm lên phần trên cùng của tab Trang đầu.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Tìm kiếm, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để chọn trường Tìm kiếm và nhập (các) từ tìm kiếm của bạn bằng bàn phím trên màn hình.

  Mẹo: Tìm kiếm sẽ tìm kết quả dựa trên tên tệp tài liệu và nội dung ghi chú. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo loại tệp.

 4. Khi hoàn tất, hãy đặt ngón tay lên màn hình và kéo đến nút Tìm kiếm ở góc dưới bên phải của màn hình hoặc trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Tìm kiếm. Nhấn đúp vào màn hình để thực hiện tìm kiếm.

 5. Kết quả tìm kiếm được trả về và được nhóm thànhcác tab Tệp, Phương tiện Ghi chú. Để mở một tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trên tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở mục đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp trong ứng Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong ứng Microsoft 365

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với ứng Microsoft 365

Tìm hiểu bố cục của ứng Microsoft 365 với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft 365

Sử dụng ứng Microsoft 365 ứng dụng với TalkBack, bộ đọc màn hình android tích hợp sẵn, để tìm kiếm tài liệu, phương tiện và ghi chú.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Sử dụng tìm kiếm trong Microsoft 365 ứng dụng

 1. Trong cửa Microsoft 365 ứng dụng, trượt nhanh lên rồi xuống bằng một ngón tay để di chuyển tiêu điểm đến phần trên cùng của tab Trang đầu.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Tìm kiếm, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập (các) từ tìm kiếm của bạn.

  Mẹo: Tìm kiếm sẽ tìm kết quả dựa trên tên tệp tài liệu và nội dung ghi chú. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo loại tệp.

 4. Kết quả tìm kiếm cho tệp được trả về khi bạn nhập. Trượt nhanh sang trái để di chuyển đến kết quả tìm kiếm.

 5. Để kiểm tra tất cả các kết quả tìm kiếm, hãy trượt một ngón tay trên màn hình ở góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn đến được nút Tìm kiếm, rồi nhấc ngón tay ra khỏi màn hình.

 6. Kết quả tìm kiếm được trả về và được nhóm thànhcác tab Tệp, Phương tiện Ghi chú. Để mở một tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tab mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trên tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở mục đó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp trong ứng Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong ứng Microsoft 365

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với ứng Microsoft 365

Tìm hiểu bố cục của ứng Microsoft 365 với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×