Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số với Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách bật dòng văn bản hiện có thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau.

Bộ đọc màn hình khác nhau ở khả năng mô tả kiểu dấu đầu dòng hoặc số được dùng cho danh sách. Bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt diễn giải của bộ đọc màn hình. Ví dụ: JAWS có thể xác định mười kiểu dấu đầu dòng phổ biến nhất.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn cho phép nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Trong phương thức này, bạn nhập các dòng văn bản trước, rồi lập danh sách cho chúng.

 1. Nhập các dòng văn bản cho danh sách của bạn.

 2. Chọn các mục cho danh sách.

 3. Để bật danh sách, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với danh sách dấu đầu dòng, nhấn Alt + H, U.

  • Đối với danh sách đánh số, nhấn Alt + H, N.

  Bạn nghe thấy mô tả về kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số được chọn.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển đến vùng văn bản tiếp theo.

Tạo danh sách bằng cách chọn kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số từ dải băng

Trong phương thức này, bạn áp dụng kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số trước, rồi nhập các mục danh sách.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo danh sách dấu đầu dòng, nhấn Alt + H, bạn có thể mở thư viện kiểu dấu đầu dòng.

  • Để tạo danh sách đánh số, nhấn Alt + H, N để mở thư viện kiểu số.

 2. Nhấn phím Tab để xem lại các kiểu sẵn dùng, rồi nhấn Enter để chọn một kiểu.

 3. Nhập mục đầu tiên vào danh sách. Để kết thúc danh sách, nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển đến vùng văn bản tiếp theo.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu dàn bài trong danh sách đánh số.

 1. Từ danh sách hiện có, chọn mục sẽ đứng trước danh sách lồng nhau, rồi nhấn Enter để tạo một mục danh sách mới.

 2. Đi đến vị trí trong danh sách mà bạn muốn bắt đầu danh sách mới.

  Khi con trỏ đặt tại đầu dòng cho mục mới, nhấn phím Tab. Word tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó trở thành một phần của danh sách lồng nhau hoặc danh sách trong danh sách xung quanh.

  Kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số cho mục danh sách mới sẽ dựa trên kiểu của mục cha mẹ. Bạn có thể thay đổi những kiểu này thành bất kỳ kiểu dấu đầu dòng hay kiểu số sẵn có nào. Để tìm hiểu cách thức, hãy tham khảo mục thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện dấu đầu dòng hoặc số.

 1. Chọn toàn bộ danh sách.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn nút Dấu đầu dòng và mở thư viện, nhấn Alt+H, U.

  • Để chọn nút Đánh số và mở thư viện, nhấn Alt+H, N.

 3. Nhấn phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn sẵn có, có thể khác nhau tùy theo tùy chọn bạn sử dụng gần đây nhất. Để chọn một kiểu, nhấn Enter.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề một danh sách, sử dụng nút Giảm Thụt lề và nút Tăng Thụt lề.

 1. Chọn toàn bộ danh sách.

 2. Để giảm thụt lề hoặc di chuyển danh sách lại gần lề, nhấn Alt+H, rồi nhấn A, O.

 3. Để tăng thụt lề hoặc di chuyển danh sách ra xa lề, nhấn Alt+H, rồi A, I.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số trên điện thoại của bạn. Word for iOS cho phép bạn thay đổi các dòng văn bản hiện có thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các loại danh sách này cho phép bạn tiếp tục danh sách tự động, chỉ bằng cách gõ nhẹ vào cuối dòng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn để thêm một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu của bạn.

Nhập một danh sách đánh dấu đầu dòng

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím:

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show Ribbon, Button" (nút Hiển thị ruy-băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab nhà mở ra và bạn nghe thấy: "Home tab" (tab trang đầu).

 3. Trong tab trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bullets, Button" (nút dấu đầu dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Dấu đầu dòng mở ra.

 4. Trong menu dấu đầu dòng, trượt nhanh xuống một lần, rồi trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu dấu đầu dòng có sẵn: vòng tròn rắn, vòng tròn rỗng, hình vuôngđặc, 4 kim cương nhỏ, mũi tên rỗng, hoặc dấu kiểm. Bạn nghe thấy mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi trượt. Khi ở kiểu bạn muốn, nhấn đúp để chọn. Dấu đầu dòng được thêm vào mục đã chọn và tiêu điểm di chuyển đến tab trang đầu.

 5. Để đóng dải băng và chuyển sang bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide Ribbon, Button" (nút ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thêm một mục danh sách mới, hãy chọn trở lại trên bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn trả về, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (trả về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để ngừng tạo mục danh sách, dẫn hướng đến phím Return và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New line" (Dòng mới). Dẫn hướng trở lại phím Return , rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển bên dưới danh sách dấu đầu dòng.

Nhập một danh sách đánh số

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím:

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show Ribbon, Button" (nút Hiển thị ruy-băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab nhà mở ra và bạn nghe thấy: "Home tab" (tab trang đầu).

 3. Trong tab trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đánh số nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Đánh số mở ra.

 4. Trong menu đánh số, trượt nhanh xuống một lần, rồi trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu đánh số sẵn dùng: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c.hoặc i. ii. iii. Bạn nghe thấy mô tả kiểu đánh số trong khi xoay. Khi ở kiểu bạn muốn, nhấn đúp để chọn. Word for iOS bắt đầu một danh sách đánh số tự động và tiêu điểm di chuyển đến tab trang đầu.

 5. Để đóng dải băng và chuyển sang bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide Ribbon, Button" (nút ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thêm một mục danh sách mới, hãy chọn trở lại trên bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn trả về, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (trả về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để ngừng tạo mục danh sách, dẫn hướng đến phím Return và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New line" (Dòng mới). Dẫn hướng trở lại phím Return , rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển bên dưới danh sách đánh số.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu dàn bài trong danh sách đánh số.

 1. Nếu bạn có danh sách hiện có, hãy kéo ngón tay quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe thấy mục danh sách mà bạn muốn thay đổi thành danh sách lồng nhau. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ đến đó.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "tăng thụt lề vị trí, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Word for iOS tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó trở thành một phần của danh sách lồng nhau.

 3. Để thêm một mục danh sách lồng nhau khác, di chuyển con trỏ đến cuối mục bằng cách trượt nhanh xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy ký tự cuối cùng, sau đó chọn trở về bàn phím trên màn hình và nhập mục mới.

Lưu ý: Kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số cho mục danh sách lồng nhau sẽ dựa trên kiểu của mục cha mẹ. Bạn có thể thay đổi các kiểu này thành bất kỳ kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số nào. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo mục thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 1. Kéo ngón tay xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe thấy mục ở mức danh sách mà bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ đến đó.

 2. Để đóng bàn phím và đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show Ribbon, Button" (nút Hiển thị ruy-băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab nhà mở ra và bạn nghe thấy: "Home tab" (tab trang đầu).

 3. Trong tab trang đầu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi Voiceover thông báo rằng Numbering bạn đã đạt đến nút đánh số hoặc dấu đầu dòng. Sau đó gõ đúp để mở thư viện.

  Mẹo: Bạn có thể kết hợp một danh sách đánh dấu đầu dòng với danh sách đánh số lồng nhau hoặc ngược lại.

 4. Trượt nhanh xuống một lần để di chuyển đến các tùy chọn, sau đó phải để duyệt các kiểu. VoiceOver thông báo kiểu như bạn di chuyển. Kiểu được chọn hiện được thông báo là "đã chọn". Để chọn một kiểu, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề của một danh sách, sử dụng các tùy chọn Giảm Thụt lềTăng Thụt lề.

 1. Kéo ngón tay xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe thấy mục đầu tiên ở cấp độ đầu tiên của danh sách. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ đến đó.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm thụt lề sang trái, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Giảm thụt lề vị trí, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm thụt lề sang phải, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "tăng thụt lề vị trí, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sau khi bạn chọn một tùy chọn, thụt lề sẽ được thêm vào danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số trên điện thoại của bạn. Word for Android cho phép bạn thay đổi các dòng văn bản hiện có thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các kiểu danh sách này đều cho phép bạn tự động tiếp tục danh sách, bạn chỉ cần nhấn Enter ở cuối dòng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn để thêm một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu của bạn.

Nhập một danh sách đánh dấu đầu dòng

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, hãy kéo ngón tay phía trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "không chọn, tùy chọn khác, chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab nhà mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "menu tab, nhà đã chọn".

 3. Trong tab trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bullets menu" (menu dấu đầu dòng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Dấu đầu dòng mở ra.

 4. Trong menu dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu dấu đầu dòng có sẵn: vòng tròn rắn, vòng tròn rỗng, hình vuôngđặc, 4 kim cương nhỏ, mũi tên rỗng, hoặc dấu kiểm. Bạn nghe thấy mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi trượt. Khi ở kiểu bạn muốn, nhấn đúp để chọn. Dấu đầu dòng được thêm vào mục đã chọn.

 5. Để đóng dải băng và chuyển sang bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đã kiểm tra, tùy chọn khác, chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thêm một mục danh sách mới, hãy chọn Enter trên bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn Enter, hãy kéo ngón tay của bạn trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Enter), rồi nâng nó (và nhấn đúp nếu cần thiết).

 7. Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Nhập một danh sách đánh số

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình.

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, hãy kéo ngón tay phía trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "không chọn, tùy chọn khác, chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab nhà mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "menu tab, nhà đã chọn".

 3. Trong tab trang đầu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đánh số menu", rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Đánh số mở ra.

 4. Trong menu đánh số, trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu đánh số sẵn dùng: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c.hoặc i. ii. iii. Bạn nghe thấy mô tả kiểu đánh số trong khi xoay. Khi ở kiểu bạn muốn, nhấn đúp để chọn. Word for Android bắt đầu một danh sách đánh số tự động.

 5. Để đóng dải băng và chuyển sang bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đã kiểm tra, tùy chọn khác, chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thêm một mục danh sách mới, hãy chọn Enter trên bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn Enter, hãy kéo ngón tay của bạn trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Enter), rồi nâng nó (và nhấn đúp nếu cần thiết).

 7. Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu dàn bài trong danh sách đánh số.

 1. Nếu bạn có danh sách hiện có, hãy kéo ngón tay quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe thấy mục danh sách mà bạn muốn thay đổi thành danh sách lồng nhau. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ đến đó.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "tăng thụt lề, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Word for Android tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó trở thành một phần của danh sách lồng nhau.

 3. Để thêm một mục danh sách lồng nhau khác, hãy chọn Enter trên bàn phím trên màn hình và nhập mục mới.

Lưu ý: Kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số cho mục danh sách lồng nhau sẽ dựa trên kiểu của mục cha mẹ. Bạn có thể thay đổi các kiểu này thành bất kỳ kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số nào. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo mục thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 1. Kéo ngón tay xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe thấy mục ở mức danh sách mà bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ đến đó. TalkBack thông báo mức độ của một mục như: "mức cấp độ <>, <văn bản mục>."

 2. Nếu cần, để đóng bàn phím và đi đến dải băng, hãy kéo ngón tay phía trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "không được chọn, tùy chọn khác, chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab nhà mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "menu tab, nhà đã chọn".

 3. Trong tab trang đầu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi talkback thông báo rằng Numbering bạn đã đạt đến nút đánh số hoặc dấu đầu dòng. Sau đó gõ đúp để mở thư viện.

  Mẹo: Bạn có thể kết hợp một danh sách đánh dấu đầu dòng với danh sách đánh số lồng nhau hoặc ngược lại.

 4. Trượt nhanh sang phải để duyệt các kiểu. TalkBack thông báo kiểu khi bạn di chuyển. Kiểu được chọn hiện được thông báo là "đã chọn". Để chọn một kiểu, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề của một danh sách, sử dụng các tùy chọn Giảm Thụt lềTăng Thụt lề.

 1. Kéo ngón tay xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe thấy mục đầu tiên ở cấp độ đầu tiên của danh sách. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ đến đó. TalkBack thông báo mục đầu tiên ở cấp độ đầu tiên của danh sách như: "1/(...), tại Level 1, <mục văn bản>."

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm thụt lề sang trái, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Giảm thụt lề nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm thụt lề sang phải, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "tăng thụt lề nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sau khi bạn chọn một tùy chọn, thụt lề sẽ được thêm vào danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word Mobile với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số trên điện thoại của bạn. Word Mobile sẽ giúp bạn thay đổi các dòng văn bản hiện có thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các kiểu danh sách này đều cho phép bạn tự động tiếp tục danh sách, bạn chỉ cần nhấn Enter ở cuối dòng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn để thêm một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu của bạn.

Nhập một danh sách đánh dấu đầu dòng

 1. Nhập dòng đầu tiên của văn bản cho danh sách của bạn.

 2. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong khu vực văn bản. Kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "có thể chỉnh sửa văn bản." Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến dòng văn bản mà bạn muốn thay đổi thành một danh sách đánh dấu đầu dòng. Nhấn đúp vào màn hình để chọn dòng.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Bullets Button" (nút dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "More Options button, đã thu gọn." Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm Tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn nghe thấy: "Home, Button" (nút trang đầu).

 6. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Bullets Button" (nút dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu dấu đầu dòng có sẵn. Bạn nghe thấy mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi trượt. Gõ đúp để chọn kiểu.

 8. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản mục danh sách.

 9. Để thêm dấu đầu dòng mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “More options button (Nút Xem thêm tùy chọn). Được bung rộng. " Nhấn đúp để thu gọn Xem thêm tùy chọn. Nhấn vào bàn phím và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Enter". Nhấn đúp trên màn hình.

 10. Để ngừng tạo danh sách, nhấn đúp Enter trên bàn phím trên màn hình hai lần.

Nhập một danh sách đánh số

 1. Nhập dòng đầu tiên của văn bản cho danh sách của bạn.

 2. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong khu vực văn bản. Kéo một ngón tay lên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "có thể chỉnh sửa văn bản." Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến dòng văn bản mà bạn muốn thay đổi thành một danh sách đánh dấu đầu dòng. Nhấn đúp vào màn hình để chọn dòng.

 3. Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "đánh số nút". Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "More Options button, đã thu gọn." Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm Tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn nghe thấy: "Home, Button" (nút trang đầu).

 6. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "đánh số nút". Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu đánh số có sẵn. Bạn sẽ nghe thấy mô tả kiểu đánh số trong lúc trượt. Gõ đúp để chọn kiểu.

 8. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản mục danh sách.

 9. Để thêm dấu đầu dòng mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “More options button (Nút Xem thêm tùy chọn). Được bung rộng. " Nhấn đúp để thu gọn Xem thêm tùy chọn. Nhấn vào bàn phím và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Enter". Nhấn đúp trên màn hình.

 10. Để ngừng tạo danh sách, nhấn đúp Enter trên bàn phím trên màn hình hai lần.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu dàn bài trong danh sách đánh số.

 1. Nếu bạn có danh sách hiện có, trong tài liệu, đảm bảo bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "có thể chỉnh sửa văn bản." Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến mục danh sách bạn muốn thay đổi thành danh sách lồng nhau. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "tăng thụt lề." Nhấn đúp vào màn hình.

  Giờ đây, mục là một phần của danh sách lồng nhau.

 4. Để trở lại mức danh sách cao hơn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Decrease indent button (Nút Giảm thụt lề). Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 1. Trong tài liệu, đảm bảo rằng bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "có thể chỉnh sửa văn bản." Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt đến một mục danh sách trong mức danh sách bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "More Options button, đã thu gọn." Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm Tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn nghe thấy: "Home, Button" (nút trang đầu).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi Trình tường thuật thông báo bạn đã đến nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số. Sau đó, nhấn đúp để mở thư viện, trượt nhanh sang phải để chọn kiểu mới.

  Bạn có thể kết hợp một danh sách đánh dấu đầu dòng với danh sách đánh số lồng nhau hoặc ngược lại.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề của một danh sách, sử dụng các tùy chọn Giảm Thụt lềTăng Thụt lề.

 1. Trong tài liệu, đảm bảo rằng bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "có thể chỉnh sửa văn bản." Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt đến mục danh sách mà bạn muốn thay đổi căn chỉnh. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi Trình tường thuật thông báo bạn đã đến nút Tăng Thụt lề hoặc Giảm Thụt lề. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụngWord dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi các dòng văn bản hiện có thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các kiểu danh sách này đều cho phép bạn tự động tiếp tục danh sách, bạn chỉ cần nhấn Enter ở cuối dòng.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn cho phép nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Tạo một danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Khi bắt đầu một dòng mới, nhập * (dấu sao), rồi nhấn phím cách. Dấu đầu dòng tròn đặc sẽ được tạo tự động.

 2. Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn cho mục đầu tiên.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn Enter hai lần.

Tạo một danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Để bắt đầu một dòng mới, nhập 1. (số 1 theo sau là dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. Dấu đầu đánh số sẽ được tạo tự động.

 2. Nhập văn bản bất kỳ mà bạn muốn cho mục đầu tiên.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn Enter hai lần.

Tạo danh sách bằng cách chọn một kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số trên dải băng

 1. Đặt con trỏ ở đầu danh sách mới bằng các phím mũi tên.

 2. Để đi đến tab trang đầu, nhấn Alt + phím logo Windows + H.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo danh sách dấu đầu dòng, rồi chọn một kiểu, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "dấu đầu dòng, nút đã thu gọn". Để bung rộng Thư việndấu đầu dòng, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím tab để duyệt các kiểu. Các kiểu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

  • Để tạo danh sách đánh số và chọn kiểu, hãy nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy: "đánh số, nút đã thu gọn". Để bung rộng Thư việnđánh số, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím tab để duyệt các kiểu. Các kiểu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

  Để chọn một kiểu, nhấn Enter.

  Danh sách được tạo bằng kiểu được chọn và tiêu điểm di chuyển đến vùng tài liệu.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu dàn bài trong danh sách đánh số.

 1. Trong danh sách hiện có, hãy dùng các phím mũi tên để đi đến cuối mục mà bạn muốn bắt đầu danh sách lồng nhau, rồi nhấn Enter.

 2. Với con trỏ ở đầu dòng cho mục mới, để đi đến tab nhà , nhấn Alt + phím logo Windows + H.

 3. Trong tab trang đầu, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "tăng thụt lề, nút", rồi nhấn Enter. Word tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó trở thành một phần của danh sách lồng nhau hoặc danh sách trong danh sách xung quanh.

  Lưu ý: Kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số cho mục danh sách mới sẽ dựa trên kiểu của mục cha mẹ. Bạn có thể thay đổi các kiểu này thành bất kỳ kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số nào. Để tìm hiểu cách thức, hãy tham khảo mục thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào trong thư viện dấu đầu dòng hoặc số.

 1. Chọn danh sách hoặc danh sách lồng nhau.

  Mẹo: Để chọn một đoạn văn bản, nhấn giữ Shift và di chuyển con trỏ bằng cách dùng các phím mũi tên.

 2. Để đi đến tab trang đầu, nhấn Alt + phím logo Windows + H.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo danh sách dấu đầu dòng, rồi chọn một kiểu, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "dấu đầu dòng, nút đã thu gọn". Để bung rộng Thư việndấu đầu dòng, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím tab để duyệt các kiểu. Các kiểu được công bố khi bạn di chuyển và kiểu hiện được chọn đã được thông báo là "đã chọn".

  • Để chọn kiểu đánh số mới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "đánh số, nút đã thu gọn". Để bung rộng Thư việnđánh số, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím tab để duyệt các kiểu. Các kiểu được công bố khi bạn di chuyển và kiểu hiện được chọn đã được thông báo là "đã chọn".

  Để chọn một kiểu, nhấn Enter.

  Kiểu danh sách sẽ thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến tài liệu.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề một danh sách, sử dụng nút Giảm Thụt lề và nút Tăng Thụt lề trên dải băng.

 1. Chọn danh sách hoặc danh sách lồng nhau.

 2. Để đi đến tab trang đầu, nhấn Alt + phím logo Windows + H.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để giảm thụt lề hoặc di chuyển danh sách gần lề hơn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Giảm thụt lề, nút".

  • Để tăng thụt lề hoặc di chuyển danh sách ra xa lề, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "tăng thụt lề, nút".

  Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để di chuyển tiêu điểm trở về tài liệu, nhấn Ctrl + F6.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×