Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế. Bạn thậm chí có thể sử dụng các mẫu trợ năng để giúp nhiều đối tượng hơn sử dụng được bản trình bày của mình một cách dễ dàng.

Lưu ý: 

Tạo bản trình bày mới từ mẫu

PowerPoint cung cấp các mẫu có thể sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm mẫu hoặc sử dụng những mẫu sẵn dùng trong menu mẫu.

 1. Mở PowerPoint. PowerPoint mở ra trong dạng xem trang chủ .

 2. Để tạo bản trình bày mới, nhấn Alt + N. Menu mới mở ra, Hiển thị trường tìm kiếm, mẫu và chủ đề.

  Lưu ý: Nếu bạn đã sửa đổi bản trình bày trong dạng xem Thông thường và muốn tạo một bản trình bày mới từ mẫu, nhấn Alt+F, N để đi đến menu Mới.

 3. Để tìm kiếm mẫu, nhấn Alt + N, S. nhập từ tìm kiếm của bạn, ví dụ, có thể truynhập, rồi nhấn Enter. Nếu bạn muốn duyệt các mẫu, bạn có thể tiếp tục với bước tiếp theo.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên mẫu đầu tiên, sau đó sử dụng các phím mũi tên để duyệt các mẫu và chủ đề có sẵn. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 5. Để chọn một mẫu hoặc chủ đề, nhấn Enter. Bạn nghe thấy tên mẫu và "Create" (tạo).

 6. Để tải xuống và bắt đầu sử dụng mẫu đã chọn, nhấn Enter một lần nữa.

  Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu đầu tiên. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn phím Tab.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint, hãy đi tới hướng dẫn cảm ứng của PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 1. Mở PowerPoint. Bạn sẽ nghe thấy "Blank presentation" (Bản trình bày trống) nếu bạn đến dạng xem Mới liệt kê các mẫu và chủ đề sẵn dùng hoặc "Recent, heading" (Đầu đề gần đây) nếu bạn đến dạng xem Gần đây hiển thị bản trình bày gần đây nhất của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong dạng xem Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Trong dạng xem gần đây , trượt một ngón tay ở phía dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "New" (mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Mẹo: Để di chuyển từ dạng xem soạn thảo sang dạng xem gần đây , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy cảnh báo để lưu công việc của mình, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save dấu chấm lửng" (lưu dấu chấm lửng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Lưu mở ra. Để biết hướng dẫn về cách lưu bản trình bày, đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày trong PowerPoint.

  Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 3. Để chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, ví dụ: "Title text box" (Hộp văn bản Tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

Mẹo: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu có thể truy nhập với PowerPoint, bạn cần lưu một bản trình bày giả bằng cách sử dụng mẫu có thể truy nhập vào kho điện toán đám mây chẳng hạn như OneDrive bằng cách sử dụng phiên bản PowerPoint trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày có thể truy nhập được lưu trong PowerPoint để sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu cùng bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng, để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Tạo bản trình bày mới từ mẫu

 1. Mở PowerPoint for Android.

  Mẹo: Để di chuyển từ dạng xem hình thu nhỏ sang menu tệp , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "file" (tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

  Mẹo: Để di chuyển từ dạng xem soạn thảo sang menu tệp , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "not được chọn, Back" (chưa kiểm tra, lùi lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "file" (tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu tệp, Mở ra).

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New" (mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Khi mở bản trình bày trong dạng xem Hình thu nhỏ, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 4. Để bắt đầu chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, slide one" (Đã chọn trang chiếu một), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Edit" (chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ở dạng xem Soạn thảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu có thể truy nhập với PowerPoint for Android, bạn cần lưu một bản trình bày giả bằng cách sử dụng mẫu có thể truy nhập vào kho điện toán đám mây chẳng hạn như OneDrive bằng cách sử dụng phiên bản PowerPoint trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày trợ năng đã lưu trong PowerPoint for Android để chỉnh sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint Mobile với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

Tạo bản trình bày mới từ mẫu

 1. Mở PowerPoint Mobile. Bạn đất trên dạng xem gần đây , Hiển thị bản trình bày gần đây nhất của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày, từ dạng xem hình thu nhỏ, để di chuyển đến menu tệp , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "lệnh truy nhập nhanh. Tệp ", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Backstage page" (Trang backstage).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New" (mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "tạo mới trong", và vị trí lưu mặc định.

 3. Để thay đổi vị trí lưu, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải để duyệt các vị trí lưu sẵn có, rồi nhấn đúp để chọn một.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Khi mở bản trình bày trong dạng xem Hình thu nhỏ, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 5. Để bắt đầu chỉnh sửa trang chiếu mới, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Context menu" (Menu ngữ cảnh). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ở dạng xem Soạn thảo.

Mẹo: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu có thể truy nhập với PowerPoint Mobile, bạn cần lưu một bản trình bày giả bằng cách sử dụng mẫu có thể truy nhập vào kho điện toán đám mây chẳng hạn như OneDrive bằng cách sử dụng phiên bản PowerPoint trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày trợ năng đã lưu trong PowerPoint Mobile để chỉnh sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu cùng bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng, để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

 1. Mở PowerPoint cho web. Bạn đến một trang hiển thị các bản trình bày gần đây, các mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu bản trình bày trống mới.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày trong dạng xem Thông thường, nhấn Alt+phím logo Windows+F, N để mở menu Mới.

 2. Với trình tường thuật, hãy đảm bảo rằng bạn đã tắt chế độ quét. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Access more Themes" (truy nhập thêm chủ đề), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab để duyệt các mẫu và chủ đề. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 4. Để chọn và mở một mẫu, nhấn Enter. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Thông thường.

 5. Với trình tường thuật, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật chế độ quét. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "slide panel" (ngăn trang chiếu), rồi nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "căn chỗ dành sẵn cho tiêu đề Trung tâm". Để chỉnh sửa chỗ dành sẵn, nhấn Enter, rồi nhập văn bản của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×