Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo truy vấn cơ sở dữ liệu trên máy tính của Access

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo truy vấn cơ sở dữ liệu trên máy tính của Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Access với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tạo một truy vấn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Một truy vấn giúp bạn dễ xem, thêm, xóa hoặc thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trên máy tính Access . Truy vấn cũng hữu ích khi bạn muốn tìm nhanh dữ liệu cụ thể, tính toán hoặc tóm tắt dữ liệu hay tự động hóa các tác vụ quản lý dữ liệu, như xem lại định kỳ dữ liệu gần đây nhất.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Kiểu truy vấn

Trong một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt, dữ liệu bạn muốn trình bày thông qua biểu mẫu hoặc báo cáo thường nằm trên nhiều bảng. Truy vấn sẽ kéo thông tin từ các bảng khác nhau rồi kết hợp chúng lại để hiển thị trong biểu mẫu hoặc báo cáo. Có hai kiểu truy vấn chính, truy vấn chọn và truy vấn thực hiện. Kiểu truy vấn bạn tạo sẽ phụ thuộc vào tác vụ bạn muốn thực hiện.

Truy vấn chọn

Truy vấn chọn là một yêu cầu về kết quả dữ liệu. Một truy vấn chọn sẽ giúp bạn nhận được chỉ dữ liệu, bạn cần trong dạng xem biểu dữ liệu . Sử dụng truy vấn chọn để thực hiện các thao tác sau:

 • Chỉ xem lại dữ liệu từ một số trường nhất định trong bảng

 • Xem lại cùng lúc dữ liệu từ một vài bảng liên quan

 • Xem lại dữ liệu dựa trên một số tiêu chí

 • Thực hiện tính toán

 • Kết hợp dữ liệu từ bảng khác nhau

Ví dụ, nếu một bảng sản phẩm có nhiều trường (cột), bạn có thể tạo một truy vấn chọn để nhận được một dạng xem gọn gàng tập trung vào chỉ các trường (cột) bạn cần. Bạn cũng có thể thêm tiêu chí để lọc số hàng trả về, chẳng hạn để chỉ trả về các hàng có chi phí sản phẩm vượt quá $10,00.

Truy vấn hành động

Truy vấn thực hiện là một yêu cầu hành động đối với dữ liệu. Sử dụng truy vấn thực hiện để thêm, thay đổi hoặc xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu. Mỗi tác vụ, chẳng hạn như thêm hoặc xóa dữ liệu, đều có một kiểu truy vấn thực hiện cụ thể.

Tạo truy vấn chọn

Để thực hiện một truy vấn đơn giản, sử dụng trình hướng dẫn truy vấn. Để thêm tiêu chí vào truy vấn của bạn, hãy dùng trình thiết kế truy vấn.

Sử dụng Trình hướng dẫn Truy vấn

 1. Nhấn Alt + C, Q, Z. Cửa sổ Truy vấn mới mở ra với trình hướng dẫn truy vấn đơn giản được chọn.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn vẫn chưa lưu bảng bạn muốn tạo truy vấn, bạn sẽ được nhắc lưu trước khi Trình hướng dẫn Truy vấn mở ra.

  • Bạn cũng có thể sử dụng trình hướng dẫn truy vấn để tạo các loại truy vấn: truy vấn chéo bảng, tìm truy vấn trùng lặp để tìm các bản ghi với trường giá trị trong một bảng duy nhất trùng lặp, và tìm không khớp truy vấn để tìm bản ghi (hàng) trong một bảng có không có bản ghi liên quan trong một bảng khác.

 2. Nhấn Enter. Cửa sổ Truy vấn Đơn giản sẽ mở ra kèm theo tiêu điểm ở trên hộp danh sách Trường có sẵn.

 3. Để di chuyển đến hộp tổ hợp chỉnh sửa Bảng/Truy vấn, nhấn Alt+T hoặc Shift+Tab.

 4. Để mở danh sách thả xuống, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Trong danh sách thả xuống, chọn bảng bạn muốn chạy truy vấn, sử dụng lên và xuống phím mũi tên.

 5. Để di chuyển đến hộp danh sách Trường có sẵn, hãy nhấn vào phím Tab. Để chọn trường bạn muốn chạy truy vấn, hãy dùng phím mũi tên xuống.

 6. Để thêm trường vào truy vấn của bạn, nhấn Alt+S. Tiêu điểm di chuyển đến hộp danh sách Trường đã chọn.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lớn hơn nút", rồi nhấn Enter.

  Nếu bạn muốn thêm tất cả các trường, hãy nhấn Alt + S và sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Lớn hơn nút." Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Button" (Nút). Với JAWS, bạn nghe: "nút mũi tên phải kép." Nhấn Enter để chọn.

  Để thêm nhiều bảng vào truy vấn của bạn, nhấn Alt+T. Tiêu điểm di chuyển đến trường chỉnh sửa Bảng/Truy vấn. Lặp lại các bước 4–7 khi cần.

 8. Khi bạn nhập xong tất cả các bảng và trường, để di chuyển đến trang trình hướng dẫn tiếp theo, nhấn Alt+N.

  Mẹo: Tùy vào thông tin bạn nhập, trang trình hướng dẫn tiếp theo có thể khác nhau. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu chọn một chi tiết hoặc phiên bản tóm tắt truy vấn của mình. Đưa ra lựa chọn của bạn và để di chuyển đến trang trình hướng dẫn tiếp theo, nhấn Alt+N.

 9. Trên trang trình hướng dẫn mới, bạn nghe: "tiêu đề nào bạn muốn cho truy vấn của bạn?" Nhấn Shift + Tab. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường tiêu đề sửa . Nhập tên cho truy vấn.

 10. Kiểm tra, sửa đổi và lưu truy vấn của bạn.

  • Để lưu truy vấn và mở nó để xem thông tin, nhấn Alt + O, rồi nhấn Enter. Để đóng truy vấn, nhấn F6.

  • Để lưu truy vấn và thoát khỏi trình hướng dẫn mà không hiển thị kết quả truy vấn, hãy nhấn Alt + F, S. Khi trình hướng dẫn đóng, truy vấn sẽ xuất hiện trên một tab mới với tiêu điểm vào ô đầu tiên.

  • Để sửa thiết kế truy vấn, hãy nhấn Alt + M, sau đó nhấn Enter. Truy vấn sẽ mở ra trong dạng xem thiết kế .

Sử dụng Trình thiết kế Truy vấn

 1. Nhấn Alt + C, Q, D. Hộp thoại Hiện bảng mở ra với tab bảng được chọn, và bạn nghe "Hiển thị hộp thoại bảng."

 2. Trong hộp thoại Hiện bảng , hãy chọn bảng và thêm nó vào truy vấn, dùng phím mũi tên xuống, sau đó nhấn Alt + A khi bạn nghe tên bảng bạn muốn. Bảng sẽ được dán vào không gian làm việc, bên trên lưới thiết kế.

 3. Để đóng hộp thoại Hiện bảng , hãy nhấn Alt + C.

 4. Tiêu điểm nằm trong lưới thiết kế, ở hộp chỉnh sửa Hàng trường. Bạn nghe: "Truy nhập hàng 1, cột 1." Với JAWS, bạn nghe: "Thiết kế, tự động đánh số, kiểu và văn bản" Để thêm một trường vào lưới thiết kế, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Danh sách thả xuống các trường có sẵn sẽ mở ra.

 5. Để di chuyển đến danh sách thả xuống với JAWS, hãy nhấn phím Ctrl + lên mũi tên. Với tường thuật viên, tiêu điểm di chuyển tự động vào danh sách thả xuống.

 6. Để chọn một trường từ danh sách thả xuống, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên trường bạn muốn, sau đó nhấn Enter để chọn. Trường bạn chọn sẽ xuất hiện trong cột. Tiêu điểm sẽ tự động di chuyển sang cột kế tiếp.

 7. Để thêm trường khác vào truy vấn của bạn, lặp lại các bước 4–6.

 8. Cách thêm tiêu chí vào trường:

  1. Trong cột trường bạn muốn thêm một tiêu chí để, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Hàng 11, cột 1." Với JAWS, bạn nghe: "Tiêu chí."

  2. Nhập tiêu chí. Ví dụ, cho một trường giá trên một bảng sản phẩm, nhập dấu ngoặc vuông góc vuông, bằng ký hiệu và số 10 (> = 10) để hiển thị danh sách các sản phẩm với một giá lớn hơn hoặc bằng $10,00.

 9. Để xem kết quả truy vấn, hãy nhấn Alt, J, Q, Project

 10. Để lưu truy vấn của bạn, nhấn Ctrl+S. Trong hộp thoại lưu dưới dạng , hãy nhập tên cho truy vấn của bạn và nhấn Enter.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng Trình thiết kế Truy vấn để xem lại đồng thời dữ liệu từ nhiều bảng liên quan. Ví dụ: nếu bạn có một cơ sở dữ liệu chứa bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng, trong đó, mỗi bảng chứa một trường ID Khách hàng giúp tạo nền tảng cho mối quan hệ một-nhiều giữa hai bảng, bạn có thể tạo một truy vấn, trả về các đơn hàng cho khách hàng ở một thành phố cụ thể. Để tạo một truy vấn, giúp xem lại dữ liệu từ nhiều bảng cùng lúc, hãy sử dụng quy trình được nêu ở đây nhưng lặp lại các bước 2 đến 8 để thêm các bảng, trường và tiêu chí bổ sung vào truy vấn.

Tạo truy vấn tham số

Nếu bạn thường xuyên chạy các biến thể của một truy vấn đặt biệt, hãy cân nhắc việc dùng truy vấn tham số. Khi bạn chạy truy vấn tham số, truy vấn sẽ nhắc bạn nhập giá trị trường, rồi dùng giá trị bạn cung cấp để tạo tiêu chí cho truy vấn.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, hãy chọn truy vấn bạn muốn để xây dựng truy vấn tham số trên đó.

 2. Nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn D. Truy vấn mở ở dạng xem Thiết kế, với tiêu điểm ở trong hàng đầu tiên của trường đầu tiên trong lưới thiết kế truy vấn.

 4. Để di chuyển đến trường bạn muốn sửa đổi, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của trường mà bạn muốn.

 5. Để di chuyển đến hàng tiêu chí , hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Hàng 11, cột 1." Với JAWS, bạn nghe: "Tiêu chí."

 6. Trong ô, xóa bỏ bất kỳ thông tin hiện có và nhập tham số chuỗi. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một truy vấn tham số cho một truy vấn để tìm các khách hàng ở New York, xóa bỏ "New York" và nhập cho thành phố nào?. Bạn không thể sử dụng dấu chấm (.) hoặc dấu than (!) dưới dạng văn bản trong một lời nhắc tham số.

  Chuỗi cho thành phố nào? là lời nhắc tham số của bạn. Dấu ngoặc cho biết rằng bạn muốn truy vấn để yêu cầu đầu vào, và văn bản (trong trường hợp này, cho thành phố nào?) là câu hỏi Hiển thị lời nhắc tham số.

 7. Để chạy truy vấn, hãy nhấn Alt, J, Q, Project Cửa sổ nhập giá trị tham số sẽ mở ra, với tiêu điểm trong trường sửa. Nhập một giá trị, ví dụ, New York.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút OK và sau đó nhấn Enter. Trong ví dụ này, các đơn hàng của khách tại New York sẽ xuất hiện.

Chỉ định kiểu dữ liệu tham số

Bạn cũng có thể chỉ định kiểu dữ liệu mà tham số sẽ chấp nhận. Bạn có thể đặt kiểu dữ liệu cho tham số bất kỳ nhưng quan trọng là bạn phải đặt kiểu dữ liệu cho các dữ liệu số, tiền tệ hoặc ngày/giờ. Khi bạn xác định loại dữ liệu tham số nên chấp nhận, người dùng nhận được một thông báo lỗi hữu ích hơn nếu chúng nhập sai loại dữ liệu, chẳng hạn như văn bản khi tiền tệ được mong muốn.

Lưu ý: Nếu một tham số được đặt để chấp nhận dữ liệu văn bản thì mọi dữ liệu đầu vào sẽ được hiểu là văn bản và không hiển thị thông báo lỗi nào.

 1. Mở truy vấn tham số. Để chuyển sang dạng xem thiết kế , hãy nhấn Alt + H, W, D. Lưới thiết kế sẽ mở ra.

 2. Nhấn Alt, J, Q, S, P. Hộp thoại Tham số truy vấn sẽ mở ra, với tiêu điểm trong cột tham số .

 3. Nhập lời nhắc cho từng tham số bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu. Đảm bảo rằng từng tham số khớp với lời nhắc bạn sử dụng trong hàng Tiêu chí của lưới thiết kế truy vấn. Ví dụ, nếu bạn đã nhập cho thành phố nào?, bạn sẽ nhập cùng một dấu nhắc đó trong hộp thoại Truy vấn tham số .

 4. Để di chuyển đến cột Kiểu Dữ liệu, hãy nhấn phím Tab.

 5. Để mở danh sách thả xuống, hãy nhấn Alt + phím mũi tên.

 6. Để chọn kiểu dữ liệu cho tham số, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bạn muốn.

 7. Để lưu và thoát hộp thoại, nhấn Enter.

Fore biết thêm thông tin về cách sử dụng tham số, hãy dùng các tham số để yêu cầu đầu vào khi chạy một truy vấn.

Tạo truy vấn chéo bảng

Khi bạn muốn cơ cấu lại dữ liệu tóm tắt để giúp đọc và hiểu dễ dàng hơn, hãy sử dụng truy vấn chéo bảng. Truy vấn chéo bảng sẽ tính tổng, trung bình hoặc hàm tổng hợp khác, rồi nhóm các kết quả theo hai bộ giá trị—một bộ xuống bên biểu dữ liệu và một bộ trên đầu. Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Truy vấn để tạo nhanh truy vấn chéo bảng.

Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng yêu cầu bạn chọn một bảng hoặc truy vấn đơn làm nguồn bản ghi cho truy vấn chéo bảng. Nếu bảng đơn không có tất cả dữ liệu bạn muốn đưa vào trong truy vấn chéo bảng, hãy bắt đầu bằng cách tạo một truy vấn chọn trả về dữ liệu bạn muốn.

 1. Nhấn Alt + C, Q, Z. Hộp thoại Truy vấn mới mở ra với trình hướng dẫn truy vấn đơn giản được chọn.

  Mẹo: Nếu bạn vẫn chưa lưu bảng bạn muốn tạo truy vấn, bạn sẽ được nhắc lưu trước khi Trình hướng dẫn Truy vấn mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn nghe thấy “Crosstab Query Wizard” (Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng).

 3. Nhấn Enter hoặc Alt+N. Trình hướng dẫn truy vấn chéo bảng sẽ mở ra với nút chọn một bảng được chọn và tiêu điểm trong hộp danh sách bảng.

 4. Chọn đối tượng bạn muốn sử dụng để tạo truy vấn chéo bảng:

  • Để chọn bảng, hãy dùng phím mũi tên xuống.

  • Để chọn truy vấn, nhấn Alt+Q. Nhấn Shift + Tab để di chuyển đến hộp danh sách. Để chọn một truy vấn, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên truy vấn bạn muốn.

  • Để chọn cả bảng và truy vấn, nhấn Alt+O. Nhấn Shift + Tab để di chuyển đến hộp danh sách. Để chọn bảng và truy vấn bạn muốn, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe những người bạn muốn.

 5. Để di chuyển đến trang tiếp theo, nhấn Enter hoặc Alt+N.

 6. Trang tiếp theo sẽ mở ra với tiêu điểm ở trong hộp danh sách Trường có sẵn. Để chọn trường có chứa các giá trị bạn muốn dùng làm đề mục hàng, hãy nhấn phím mũi tên xuống.

 7. Để thêm trường đã chọn, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter. Lặp lại bước này cho từng trường bạn muốn thêm.

  Mẹo: 

  • Bạn có thể chọn tối đa 3 trường để dùng làm nguồn đề mục hàng, nhưng bạn sử dụng đề mục hàng ít, biểu dữ liệu chéo bảng của bạn sẽ dễ đọc.

  • Nếu bạn chọn nhiều trường để cung cấp đề mục hàng, thứ tự mà bạn chọn trường sẽ quyết định thứ tự mặc định sắp xếp kết quả của bạn.

 8. Để di chuyển đến trang trình hướng dẫn tiếp theo, hãy nhấn Enter hoặc Alt+N.

 9. Trên trang tiếp theo, để chọn trường có chứa các giá trị bạn muốn dùng làm đề mục cột, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe trường mà bạn muốn.

  Mẹo: Nói chung, bạn nên chọn một trường có chứa vài giá trị để giúp đọc kết quả dễ dàng. Ví dụ: sử dụng một trường chỉ có vài giá trị có thể (như giới tính) có thể thích hợp hơn là sử dụng một trường có chứa nhiều giá trị khác nhau (như tuổi).

 10. Nếu trường bạn chọn sử dụng cho đầu đề cột có kiểu dữ liệu Ngày/Giờ, trình hướng dẫn sẽ thêm một bước giúp bạn nhóm ngày vào các khoảng. Bạn có thể chỉ định Năm, Quý, Tháng, Ngày hoặc Ngày/Giờ. Nếu bạn không chọn trường Ngày/Giờ cho đầu đề cột, trình hướng dẫn sẽ bỏ qua trang này.

 11. Để di chuyển đến trang tiếp theo, nhấn Enter hoặc Alt+N. Khi trang mở, trường đầu tiên được chọn trong hộp danh sách Trường và tiêu điểm nằm trong hộp danh sách Hàm.

 12. Để di chuyển đến hộp danh sách trường , để chọn một trường khác nhau, nhấn Shift + Tab. Bạn nghe: "Được chọn trường,." Với JAWS, bạn nghe: "trường", dấu hai chấm, hộp danh sách, và tên của trường đầu tiên.

 13. Để chọn một trường, hãy dùng phím mũi tên xuống.

 14. Để di chuyển đến hộp Danh sách hàm, nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Được chọn hàm,." Với JAWS, bạn nghe: "hàm", dấu hai chấm, hộp danh sách, và tên hàm đầu tiên.

 15. Để chọn một hàm để sử dụng để tính toán giá trị tóm tắt, hãy dùng phím mũi tên xuống. Kiểu dữ liệu của trường đã chọn sẽ xác định các hàm khả dụng.

 16. Khi bạn đã hoàn thành việc lựa chọn của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được hộp kiểm có, bao gồm tổng hàng . Nhấn phím cách để chọn hoặc xóa nó.

  Nếu bạn bao gồm tổng hàng, truy vấn chéo bảng có thêm đề mục hàng sử dụng cùng một trường và hàm làm giá trị trường. Bao gồm một tổng hàng chèn một cột bổ sung có thể tóm tắt các cột còn lại. Ví dụ: nếu truy vấn chéo bảng của bạn tính tuổi trung bình theo địa điểm và giới tính (với đề mục cột giới tính), cột bổ sung tính độ tuổi trung bình theo địa điểm ở tất cả các giới tính.

  Mẹo: Bạn có thể thay đổi hàm được dùng để tạo ra tổng hàng bằng cách sửa truy vấn chéo bảng trong dạng xem thiết kế .

 17. Để di chuyển đến trang trình hướng dẫn tiếp theo, hãy nhấn Enter hoặc Alt+N.

 18. Trên trang tiếp theo, để đặt tên cho truy vấn, nhấn Shift+Tab, rồi nhập tên. Tên mặc định có chứa một dấu gạch dưới theo sau là hậu tố "chéo bảng."

 19. Xem, sửa đổi và lưu truy vấn.

  • Để xem truy vấn chéo bảng, nhấn Enter.

  • Để sửa thiết kế truy vấn, hãy nhấn Alt + M, và sau đó nhấn Enter.

  • Để lưu truy vấn và thoát trình hướng dẫn, nhấn Alt+F.

Tạo truy vấn xóa

Khi bạn muốn loại bỏ toàn bộ bản ghi (hàng) khỏi một bảng hoặc hai bảng liên quan cùng lúc, hãy sử dụng truy vấn xóa. Truy vấn xóa hữu ích vì truy vấn này cho phép bạn xác định tiêu chí để tìm và xóa dữ liệu nhanh chóng. Truy vấn này còn giúp bạn tiết kiệm thời gian vì bạn có thể sử dụng lại truy vấn đã lưu.

Lưu ý: 

 • Trước khi bạn xóa bất cứ dữ liệu nào hoặc chạy truy vấn xóa, hãy đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Truy vấn xóa cho bạn cơ hội để xem lại các hàng sẽ bị xóa trước khi thực hiện xóa.

 • Nếu bạn chỉ muốn xóa một vài bản ghi, bạn không cần truy vấn. Chỉ cần mở bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu, chọn các trường (cột) hoặc bản ghi (hàng) bạn muốn xóa, rồi nhấn Xóa. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận xóa vĩnh viễn.

Tạo truy vấn xóa để xóa tất cả các hàng trống trong một bảng hoặc trường

 1. Nhấn Alt + C, Q, D. Hộp thoại Hiện bảng mở ra.

 2. Để chọn bảng, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên bảng bạn muốn. Nhấn Alt+A. Lặp lại bước này cho từng bảng bạn muốn xóa bản ghi.

 3. Để đóng hộp thoại Hiện bảng , hãy nhấn Alt + C. Bảng xuất hiện dưới dạng cửa sổ trong phần trên, bên trái của lưới thiết kế truy vấn, kèm theo tất cả các trường được liệt kê.

 4. Nhấn Alt + J, Q, X. Lưới thiết kế sẽ mở ra, với tiêu điểm trong trường đầu tiên. Trong lưới thiết kế, các hàng sắp xếphiện không còn sẵn dùng, nhưng xóa bỏ hàng hiện đang sẵn dùng.

 5. Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để mở danh sách thả xuống.

 6. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe trường bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến cột tiếp theo.

 7. Để di chuyển đến cột trước đó, nhấn phím mũi tên trái.

 8. Để di chuyển để xóa bỏ hàng, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ dấu hai chấm", sau đó nhấn phím Alt + xuống mũi tên để mở danh sách thả xuống.

 9. Để chọn "Nơi", nhấn phím mũi tên lên và sau đó nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến cột tiếp theo.

 10. Để di chuyển đến cột trước đó, nhấn phím mũi tên trái.

 11. Để di chuyển đến hàng tiêu chí, hãy nhấn phím mũi tên xuống.

 12. Khi bạn nghe "Tiêu chí" hoặc "Hàng 11, cột 1," nhập IsNull(true).

 13. Để xác nhận rằng truy vấn trả về các bản ghi mà bạn muốn xóa, hãy nhấn Alt + H, W, H.

 14. Để chạy truy vấn:

  1. Để chuyển sang dạng xem thiết kế , hãy nhấn Alt + H, W, D.

  2. Trong dạng xem thiết kế , hãy nhấn Alt + J, Q, Project Mở ra một cửa sổ xác nhận, yêu cầu bạn xác nhận việc xóa bỏ hàng.

  3. Để xóa hàng, nhấn Enter.

 15. Để lưu truy vấn, nhấn Ctrl+S. Trong hộp thoại lưu dưới dạng , hãy nhập tên và nhấn Enter.

Tạo truy vấn xóa với tiêu chí cụ thể

 1. Nhấn Alt + C, Q, D. Hộp thoại Hiện bảng mở ra.

 2. Để chọn bảng, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên bảng bạn muốn. Nhấn Alt+A. Lặp lại bước này cho từng bảng bạn muốn xóa bản ghi.

 3. Để đóng hộp thoại Hiện bảng , hãy nhấn Alt + C. Bảng xuất hiện dưới dạng cửa sổ trong phần trên, bên trái của lưới thiết kế truy vấn, kèm theo tất cả các trường được liệt kê.

 4. Nhấn Alt + J, Q, X. Lưới thiết kế sẽ mở ra, với tiêu điểm trong trường đầu tiên. Trong lưới thiết kế, các hàng sắp xếphiện không còn sẵn dùng, nhưng xóa bỏ hàng hiện đang sẵn dùng.

 5. Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để mở danh sách thả xuống.

 6. Để chọn trường với các tiêu chí mà bạn muốn cho việc xóa bỏ, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe trường bạn muốn và sau đó nhấn Enter.

 7. Để di chuyển để xóa bỏ hàng, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Nhấn Alt + phím mũi tên và sau đó, để chọn "Nơi", nhấn phím mũi tên xuống và sau đó nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến cột tiếp theo.

 8. Để di chuyển đến cột trước đó, nhấn phím mũi tên trái.

 9. Để di chuyển đến hàng tiêu chí , hãy nhấn phím mũi tên xuống.

 10. Nhập tiêu chí của bạn. Để biết danh sách tiêu chí mẫu trong truy vấn, hãy tham khảo Tạo và chạy truy vấn xóa.

 11. Để di chuyển đến hàng hiện , hãy nhấn phím mũi tên lên.

 12. Nhấn phím cách để xóa hộp kiểm hiện cho mỗi tiêu chí.

 13. Để xác nhận rằng truy vấn trả về các bản ghi mà bạn muốn xóa, hãy nhấn Alt + H, W, H.

 14. Để chạy truy vấn:

  1. Để chuyển sang dạng xem thiết kế , hãy nhấn Alt + H, W, D.

  2. Trong dạng xem thiết kế , hãy nhấn Alt + J, Q, Project Mở ra một cửa sổ xác nhận, yêu cầu bạn xác nhận việc xóa bỏ của X số hàng.

  3. Để xóa hàng, nhấn Enter.

 15. Để lưu truy vấn, nhấn Ctrl+S. Trong hộp thoại lưu dưới dạng , hãy nhập tên và nhấn Enter.

Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn

 1. Nhấn Alt + F, A. Ngăn lưu dưới dạng mở ra, với Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng được chọn.

 2. Sao lưu cơ sở dữ liệu, nhấn B, sau đó nhấn Enter. Hộp thoại lưu dưới dạng mở ra với hộp văn bản tên tệp được chọn. Nếu bạn muốn, hãy nhập tên mới cho cơ sở dữ liệu, rồi nhấn Enter.

Nếu bạn đang dùng tệp chỉ đọc hoặc cơ sở dữ liệu được tạo trong phiên bản trước của Access, bạn có thể nhận được thông báo rằng nó là không thể tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu.

Chuyển đổi một bản sao lưu

 1. Đóng và đổi tên tệp ban đầu sao cho bản sao có thể dùng tên của phiên bản gốc.

 2. Gán tên của phiên bản gốc cho bản sao.

 3. Mở bản sao dự phòng được đổi tên trong Access.

Xem thêm

Dùng bộ đọc màn hình để khởi động Access

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo truy vấn trong cơ sở dữ liệu trên máy tính của Access

Phím tắt cho Access

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×