Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để tìm hiểu thêm về trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ Office hoặc

Sử dụng Word bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào tài liệu Word. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Với chú thích, bạn có thể đề xuất sửa đổi tài liệu hoặc đánh dấu vấn đề để theo dõi. Bạn sẽ tìm hiểu cách xóa chú thích sau khi đọc hoặc trả lời chú thích.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách thêm chú thích vào tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục chèn hoặc xóa chúthích.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng bộ đọc màn hình, bạn sẽ sử dụng trợ phím của bộ đọc màn hình đó, đôi khi là cùng với các phím liên quan khác, để dẫn hướng và tương tác trong ứng dụng, cũng như thực thi lệnh. Trong hướng dẫn sử dụng của chúng tôi, điều này đôi khi được biểu thị theo "Phím SR".

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích vào tài liệu Word, ví dụ như khi bạn đang xem lại công việc của người khác, nếu bạn muốn viết ghi chú trong tài liệu của riêng mình, hoặc nếu bạn muốn theo dõi các vấn đề để theo dõi.

 1. Dẫn hướng đến vị trí trong nội dung văn bản mà bạn muốn chèn chú thích của mình. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục đọc tài liệu.

 2. Để chọn các từ trong nội dung văn bản sẽ được tô sáng như nhận xét văn bản, giữ Ctrl + Shift và nhấn phím mũi tên phải (để chọn các từ sau vị trí con trỏ hiện tại) hoặc phím mũi tên trái (để chọn từ trước khi vị trí con trỏ hiện tại). Bạn nghe từng từ đã chọn.

 3. Để thêm chú thích mới, hãy nhấn Ctrl + Alt + M. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "chú thích", tiếp theo là tên người dùng của bạn. Với JAWS, bạn nghe thấy: "chèn chú thích".

 4. Nhập chú thích của bạn. Để thoát khỏi ngăn chú thích và trở về vị trí bạn đã rời khỏi trong nội dung văn bản, nhấn esc.

Hiển thị chú thích trong tài liệu

Các điểm chèn chú thích được tô sáng trong văn bản nội dung của tài liệu khi bạn sử dụng chế độ đánh dấu tất cả.

 1. Để thay đổi thành tất cả chế độ đánh dấu, nhấn Alt + R, T, D. Menu đánh dấu được bung rộng và bạn nghe thấy tên của phần đánh dấu hiện đang được chọn.

 2. Trong danh sách đánh dấu, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "All đánh dấu", rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ trở về thân văn bản.

Tìm chú thích nội tuyến

Bộ đọc màn hình thông báo chú thích khi đọc nội dung văn bản.

 1. Đảm bảo bạn đã chọn tùy chọn tất cả đánh dấu như hướng dẫn ở trên trong mục Hiển thị chú thích trong tài liệu.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Với trình tường thuật, nhấn phím SR + phím mũi tên xuống để bắt đầu đọc liên tục. Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh bàn phím của trình tường thuật khác để dẫn hướng, ví dụ như đường kẻ theo đường kẻ. Trình tường thuật đã thông báo khi tìm thấy chú thích trong văn bản. Để ngừng đọc, nhấn Ctrl. Để đọc chú thích, tham khảo dẫn hướng giữa các chúthích.

  • Với JAWS, nhấn phím mũi tên xuống để đọc dòng văn bản theo đường kẻ. JAWS thông báo khi tìm thấy chú thích trong văn bản. Để ngừng đọc, nhấn Ctrl. Để đọc chú thích, tham khảo dẫn hướng giữa các chúthích.

Đọc danh sách tất cả chú thích

Đôi khi bạn có thể muốn mở danh sách tất cả các chú thích thay vì đọc văn bản nội dung cho đến khi bạn tìm thấy chúng.

Đọc danh sách với trình tường thuật

 1. Nhấn Alt + R + T, P, H. Ngăn xem lại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến đó.

 2. Để duyệt các thay đổi trong ngăn, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống. Bạn nghe thấy tên của tất cả các commenter trước, và sau đó chú thích chính nó. Nếu chú thích mất vài dòng, bạn cần nhấn phím mũi tên xuống vài lần để đọc dòng đó theo dòng.

  Lưu ý: Ngoài ra chú thích, ngăn xem lại liệt kê bất kỳ phiên bản nào khác khi theo dõi thay đổi. Để biết thêm thông tin về theo dõi thay đổi, hãy tham khảo mục sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi trong tài liệu trong Word.

 3. Nhấn esc hai lần để trả về tiêu điểm vào nội dung văn bản.

Đọc danh sách với JAWS

 1. Nhấn Ctrl + Shift + apostrophe (') để mở danh sách chú thích. Bạn nghe thấy: "vui lòng chờ, đang xử lý".

 2. Trong hộp thoại chú thích của người xem, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để di chuyển trong danh sách chú thích. JAWS đọc các chú thích và cho bạn biết người để lại chú thích và khi nào.

 3. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "OK Button" (nút OK). Sau đó, nhấn Enter để đóng hộp thoại và trả về tiêu điểm đến văn bản nội dung.

Dẫn hướng giữa các chú thích

Dù bạn đang ở đâu trong tài liệu, bạn có thể nhanh chóng chuyển tới chú thích tiếp theo hoặc trước đó.

 1. Để di chuyển đến chú thích tiếp theo từ vị trí hiện tại của bạn, nhấn Alt + R, N. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến chú thích tiếp theo. Để di chuyển đến chú thích trước đó, nhấn Alt + R, V.

 2. Để nghe chú thích và thông tin về người còn lại chú thích và khi nào, hãy sử dụng các lệnh bàn phím của bộ đọc màn hình. Ví dụ, nhấn phím SR + phím mũi tên xuống để đọc toàn bộ chú thích.

Xóa hoặc trả lời chú thích

Bạn có thể xóa từng chú thích một hoặc xóa tất cả chú thích trong tài liệu cùng một lúc.

Xóa hoặc trả lời một chú thích

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn xóa hoặc trả lời theo hướng dẫn trong điều hướng giữa các chúthích.

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa chú thích, trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete comment" (xóa chú thích), rồi nhấn Enter. Chú thích hiện tại sẽ bị xóa. Sau đó, bạn có thể dẫn hướng đến chú thích tiếp theo trong tài liệu của mình.

  • Để trả lời một chú thích, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "trả lời chú thích". Viết trả lời của bạn, rồi dẫn hướng đến chú thích tiếp theo.

  Mẹo: Ngoài ra, để trả lời chú thích sau khi bạn đã điều hướng đến đó, hãy nhấn Ctrl + Alt + M.

Xóa tất cả chú thích

 1. Nhấn Alt+R, D, O.

Giải quyết các chú thích

Để giải quyết chú thích, đánh dấu chú thích là đã hoàn tất. Chú thích được giải quyết bị mờ và không thể thêm trả lời. Bạn có thể xóa hoặc mở lại chú thích được giải quyết. Việc giải quyết chú thích sẽ không xóa chú thích đó.

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn giải quyết theo hướng dẫn trong điều hướng giữa các chúthích.

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "giải quyết chú thích", rồi nhấn Enter. Các chú thích hiện tại hiện đã bị mờ đi.

 4. Để mở lại chú thích được giải quyết, dẫn hướng đến chú thích, rồi nhấn Shift+F10. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "mở lại chú thích". Chú thích đã có thể được chỉnh sửa trở lại.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thêm chú thích vào tài liệu Word. Dẫn hướng đến chú thích trong tài liệu, nhập trả lời và xóa chú thích.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

 1. Trong tài liệu Word, trượt nhanh sang phải hoặc trái để dẫn hướng đến vị trí bạn muốn thêm chú thích vào, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "New comment, Button" (nút chú thích mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi thực hiện xong, hãy gõ nhẹ vào màn hình và trượt nhanh sang trái. Bạn sẽ nghe thấy: "Done" (Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Chú thích được thêm vào tài liệu. Để đóng ngăn chú thích và trở về tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái. Bạn nghe thấy: "Close, Button" (nút đóng). Nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng qua các chú thích

Mỗi chú thích trong một tài liệu Word được chỉ báo bằng một bong bóng chú thích nhỏ trong lề phải của tài liệu. Để nghe chú thích, trước tiên, hãy dẫn hướng đến ngăn chú thích trong lề, rồi mở cửa sổ bật lên chú thích.

 1. Để đi đến ngăn chú thích trong lề tài liệu, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "chú thích, gợi ý".

 2. Để đi đến chú thích đầu tiên, trượt nhanh sang phải một lần nữa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ bật lên chú thích mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chú thích.

 3. Để di chuyển đến chú thích tiếp theo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next comment, Button" (nút chú thích tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack đọc chú thích tiếp theo.

Trả lời chú thích

 1. Để trả lời chú thích, trước tiên, hãy dẫn hướng đến chú thích được hướng dẫn trong điều hướng qua chú thích trên đây.

 2. Trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "New comment, Button" (nút chú thích mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi thực hiện xong, hãy gõ nhẹ vào màn hình và trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa chú thích

 1. Để xóa chú thích, trước tiên, dẫn hướng đến chú thích theo hướng dẫn trong điều hướng qua chú thích trên đây.

 2. Trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Delete, Button" (nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chú thích bị loại bỏ và tiêu điểm trở về văn bản nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Word Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để thêm chú thích vào tài liệu Word Mobile. Với chú thích, bạn có thể đề xuất sửa đổi tài liệu hoặc đánh dấu vấn đề để theo dõi. Bạn có thể dễ dàng xóa chú thích sau khi đọc hoặc trả lời chú thích.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Dẫn hướng đến tab Xem lại

Bạn có thể tìm thấy các chức năng chú thích được mô tả trong chủ đề này trên tab Xem lại.

 1. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "More Options button" (nút Xem thêm tùy chọn). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm Tùy chọn sẽ bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Home Button, đã thu gọn." Nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Home" (Trang chủ), tiếp theo là số tab sẵn dùng và vị trí của tab hiện tại trên danh sách menu. Menu chính hiện đã được bung rộng.

 4. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Review" (xem lại), tiếp theo là số lượng tab sẵn dùng và vị trí của tab hiện tại trên danh sách menu. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Word window” (Cửa sổ Word). Các tùy chọn tab Xem lại hiện đang sẵn dùng.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích vào tài liệu Word Mobile, chẳng hạn như khi bạn đang xem lại công việc của người khác, khi bạn muốn viết ghi chú trong tài liệu của riêng bạn hoặc khi bạn muốn đánh dấu vấn đề để theo dõi.

 1. Để bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại trong tài liệu, trượt nhanh xuống với ba ngón tay.

 2. Để ngừng Trình tường thuật tại điểm bạn muốn chèn chú thích, nhấn vào màn hình.

 3. Dẫn hướng tới tab Xem lại như được hướng dẫn trong mục Dẫn hướng tới tab Xem lại.

 4. Trong tab xem lại , nhấn vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New comment Button" (nút chú thích mới). Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Comment pop out, editing” (Cửa sổ bật lên chú thích, đang chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình sẽ bật lên.

 5. Nhập chú thích của bạn, và để thoát khỏi cửa sổ bật lên chú thích, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Close Button" (nút đóng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về khu vực nội dung chính. Bạn nghe thấy tên tài liệu, tiếp theo là "chỉnh sửa. docx".

Dẫn hướng đến chú thích

Bạn có thể dẫn hướng đến chú thích từ thân văn bản khi Trình tường thuật đang đọc tài liệu hoặc bạn có thể sử dụng nút Tiếp theoTrước đó trên dải băng Xem lại để di chuyển giữa các chú thích.

Dẫn hướng đến chú thích từ thân văn bản

Trình tường thuật sẽ thông báo những chú thích đã chèn cùng với thân văn bản. Trong chế độ đọc liên tục, khi bạn nghe thấy mốc chú thích, bạn có thể ngừng đọc và di chuyển đến chú thích.

 1. Để bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại trong tài liệu, trượt nhanh xuống với ba ngón tay. Khi trình tường thuật phản hồi một chú thích, bạn nghe thấy: "chú thích, điểm chèn chú thích <trong> văn bản. Kết thúc chú thích. "

 2. Để ngừng đọc liên tục tại chú thích, nhấn một lần bằng hai ngón tay.

 3. Để dẫn hướng đến văn bản chú thích, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "chú thích gợi ý, chứa <số lượng chú thích> mục", rồi nhấn đúp vào màn hình. Máng ngăn chú thích sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "mốc và Containers", rồi gõ nhẹ một lần bằng một ngón tay để chọn. Sau đó trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "comment gutter. Có chứa <số chú thích> mục. " Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn.

 5. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "chú thích nhóm, chú thích về số <của chú thích>", rồi gõ nhẹ một lần để chọn.

 6. Trượt nhanh sang phải để nghe Trình tường thuật đọc hộp chú thích.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Next Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn đúp để di chuyển đến chú thích tiếp theo.

Dẫn hướng đến chú thích bằng dải băng Xem lại

 1. Trong tab Xem lại, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Comments group” (Nhóm Chú thích). Trong nhóm Chú thích, hãy trượt nhanh liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: “Next button, double-tap to activate” (Nút Tiếp theo, nhấn đúp để kích hoạt). Sau đó, nhấn đúp vào mục bằng một ngón tay.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Landmarks and containers” (Mốc và vùng chứa). Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Comment gutter, contains <number of items> items” (Máng ngăn chú thích, chứa <số mục> mục). Tiêu điểm di chuyển đến hộp văn bản chú thích. Menu chú thích được hiển thị.

 4. Trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Nhấn một lần bằng một ngón tay để chọn. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "chú thích nhóm, chú thích về số <của chú thích>", rồi gõ nhẹ một lần để chọn chú thích.

 5. Trượt nhanh sang phải để nghe Trình tường thuật đọc hộp chú thích.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Next Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình để di chuyển đến chú thích tiếp theo.

Trả lời chú thích

Bạn có thể trả lời chú thích của người khác để giúp mọi người theo dõi toàn bộ cuộc hội thoại dễ dàng hơn.

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn trả lời như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến chú thích.

 2. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "New comment Button" (nút chú thích mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: “<Tên người dùng>, comment, editing” (<Tên người dùng>, chú thích, đang chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình sẽ bật lên.

 3. Nhập chú thích của bạn, và để thoát khỏi chú thích, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close Button" (nút đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về khu vực nội dung chính. Bạn nghe thấy: “<Tên tài liệu>.docx editing” (Đang chỉnh sửa <Tên tài liệu>.docx).

Xóa chú thích

Bạn có thể xóa từng chú thích một hoặc xóa tất cả chú thích trong tài liệu một lần.

Xóa chú thích riêng lẻ

 1. Dẫn hướng đến chú thích bạn muốn xóa như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến chú thích.

 2. Trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Button" (nút Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Chú thích hiện tại sẽ bị xóa, đồng thời, tiêu điểm di chuyển đến chú thích tiếp theo trong tài liệu.

Xóa tất cả chú thích

 1. Trong tab xem lại , trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete. Nút thu gọn, tách, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để bung rộng. " Nhấn ba lần vào màn hình. Trượt nhanh xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (mục), rồi nhấn vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Delete Button" (nút Xóa).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete all Comments in Document Button" (xóa tất cả chú thích trong tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình để xóa tất cả chú thích.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả cho tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào tài liệu Word. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Tìm nhận xét hiện có trong tài liệu và nhập trả lời. Khi hoàn tất, bạn có thể đánh dấu các chú thích được giải quyết hoặc xóa chúng.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách thêm chú thích vào tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục chèn hoặc xóa chúthích.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Thêm chú thích

 1. Đi đến Word dành cho web trong trình duyệt của bạn, rồi mở tài liệu mà bạn muốn nhận xét. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục mở Word cho web và bắt đầu một tài liệu mới.

 2. Nhấn phím tab liên tục cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Document, Button" (nút chỉnh sửa tài liệu), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit in Browser" (chỉnh sửa trong trình duyệt). Thực hiện thay đổi nhanh ngay tại đây bằng cách sử dụng Word dành cho web, "rồi nhấn Enter. Tài liệu của bạn sẽ mở ra trong dạng xem soạn thảo.

 4. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn đến được văn bản nội dung tài liệu. Để bắt đầu đọc, nhấn phím SR + Ctrl + R.

 5. Khi bạn đến được đoạn văn bản mà bạn muốn thêm chú thích, hãy nhấn Ctrl để dừng trình tường thuật.

 6. Để thêm chú thích, hãy nhấn Ctrl + Alt + M. Ngăn chú thích mở ra và bạn có thể nhập chú thích của mình. Khi hoàn tất, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Post, Button" (nút đăng). Nhấn Enter để thêm chú thích vào tài liệu.

 7. Để đóng ngăn chú thích và trở về văn bản nội dung tài liệu, nhấn esc.

Dẫn hướng qua các chú thích

Mỗi chú thích trong một tài liệu Word dành cho web được chỉ báo bằng một bong bóng chú thích nhỏ trong lề phải của tài liệu. Trong khi đọc tài liệu, trình tường thuật thông báo khi có một chú thích và bạn có thể mở ngăn chú thích để nghe chú thích.

 1. Hãy đảm bảo rằng tài liệu được mở trong dạng xem soạn thảo. Để biết hướng dẫn về cách mở nó ở dạng xem soạn thảo, hãy tham khảo phần Thêm chú thích ở trên.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn đến được văn bản nội dung tài liệu. Để bắt đầu đọc, nhấn phím SR + Ctrl + R.

 3. Khi bạn nghe thấy "Image, click to see this comment", có một chú thích trong tài liệu. Để mở chú thích, nhấn Enter. Ngăn chú thích mở ra và trình tường thuật đọc tên của người dùng đã thêm chú thích, khi chú thích được thêm vào và văn bản chú thích.

 4. Bạn có thể dẫn hướng qua các chú thích trong ngăn chú thích. Để nghe chú thích tiếp theo, nhấn phím tab liên tục. Để nghe chú thích trước đó, nhấn Shift + Tab liên tục. Để đóng ngăn chú thích và trở về tài liệu, nhấn esc.

Trả lời chú thích

 1. Dẫn hướng đến và mở chú thích mà bạn muốn trả lời. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục dẫn hướng qua chú thích trên đây.

 2. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "reply, Button" (nút trả lời). Nhấn Enter và nhập trả lời của bạn.

 3. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "Post, Button" (nút đăng). Nhấn Enter để thêm trả lời.

Giải quyết các chú thích

Khi một chú thích được giải quyết, nó được đánh dấu là đã hoàn tất và bị mờ đi trong ngăn chú thích, nhưng nó không bị loại bỏ.

 1. Dẫn hướng đến và mở chú thích bạn muốn giải quyết. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục dẫn hướng qua chú thích trên đây.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Mark as done, Button" (nút đánh dấu là xong), rồi nhấn Enter. Chú thích được giải quyết.

Xóa chú thích

 1. Dẫn hướng đến và mở chú thích bạn muốn xóa bỏ. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo mục dẫn hướng qua chú thích trên đây.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete, Button" (nút Xóa), rồi nhấn Enter. Chú thích đã bị loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×