Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Excel bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chú thích để đưa ra phản hồi trong trang tính Excel. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Thêm chú thích

 1. Trong Excel, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô nơi bạn muốn chú thích xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô vốn đã chứa chú thích, bộ đọc màn hình sẽ thông báo "chứa chú thích" sau khi đọc nội dung của ô đó.

 3. Nhấn Alt + R, C để thêm chú thích vào ô đã chọn.

 4. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Post" (bài đăng), rồi nhấn Enter để lưu chú thích của bạn.

Xem thêm

Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để thêm chú thích để đưa ra phản hồi trong trang tính Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Thêm chú thích

 1. Trong Excel for iOS, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô nơi bạn muốn chú thích xuất hiện, rồi nhấn đúp vào màn hình để di chuyển tiêu điểm đến đó.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô đã chứa chú thích, VoiceOver thông báo "chứa chú thích".

 3. Kéo một ngón tay quanh phía trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị Ribbon", và nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "Home" (Trang chủ).

 4. Nhấn đúp vào màn hình để mở menu chọn tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert comment" (chèn chú thích), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Chú thích được thêm vào ô và tiêu điểm trở về trang tính.

Xem thêm

Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để thêm chú thích để đưa ra phản hồi trong trang tính Excel.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Thêm chú thích

 1. Trong Excel for Android, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô nơi bạn muốn chú thích xuất hiện, rồi nhấn đúp vào màn hình để di chuyển tiêu điểm đến đó.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô vốn đã chứa chú thích, TalkBack thông báo "chứa chú thích".

 3. Trượt nhanh xuống-sau đó sang trái để đóng menu bật lên, hãy kéo một ngón tay quanh phía trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "menu tab".

 4. Nhấn đúp vào màn hình để mở menu chọn tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "comment" (chú thích), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi bạn đã thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Chú thích được thêm vào ô và tiêu điểm trở về trang tính.

Xem thêm

Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chú thích để đưa ra phản hồi trong trang tính Excel dành cho web. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Thêm chú thích

 1. Trong Excel dành cho web, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô nơi bạn muốn chú thích xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô vốn đã chứa chú thích, bộ đọc màn hình sẽ thông báo "chứa chú thích bằng", tiếp theo là tên commenter, rồi đọc ra chú thích.

 3. Nhấn Alt + phím logo Windows, R, N. Ngăn chú thích mở ra. Bạn nghe thấy: "@mention hoặc bắt đầu một cuộc hội thoại".

 4. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Post New comment Button" (nút đăng chú thích mới), rồi nhấn Enter để lưu chú thích của bạn.

Xem thêm

Phím tắt trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×