Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để tìm hiểu thêm về trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ Office hoặc

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm chữ ký. Chữ ký tự động xuất hiện ở cuối email mới, trong đó có email trả lời và email mà bạn chuyển tiếp. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách tạo và thêm chữ ký trong OutlookExcel nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục tạo và thêm chữ ký vào thư.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo chữ ký mới

Bạn có thể có một vài chữ số và sử dụng chữ ký khác cho từng loại email. Ví dụ: chữ ký trong công việc có thể bao gồm tên bạn, chức danh và thông tin liên hệ trong khi chữ ký riêng tư có thể chỉ gồm biệt danh và hình ảnh.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt + F, T, M. Cửa sổ tùy chọn Outlook mở ra với tiêu điểm trên thể loại thư .

 2. Nhấn Alt + N, rồi nhập. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư sẽ mở ra.

 3. Để tạo chữ ký mới, nhấn Alt + N, rồi Enter. Hộp thoại chữ ký mới sẽ mở ra.

 4. Nhập tên cho chữ ký. Sau khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn Enter.

  Mẹo: Đặt tên mang tính mô tả cho chữ ký, chẳng hạn như "business closing" (kết thư công việc). Đặt tên thích hợp có thể giúp bạn dễ tìm chữ ký mình muốn sau này.

  Tiêu điểm trở về hộp thoại chữ ký và mẫu nền thư .

 5. Để thêm văn bản chữ ký của bạn, nhấn ALT + T, rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit Signature" (chỉnh sửa chữ ký). Nhập văn bản chữ ký.

  Mẹo: Bạn cũng có thể thêm ảnh vào chữ ký của bạn. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Pictures Button" (nút ảnh), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chèn Ảnh mở ra. Duyệt đến hình ảnh bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 7. Để đóng cửa sổ tùy chọn Outlook và trở về hộp thư đến của bạn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

Sửa chữ ký

 1. Trong hộp thư đến của bạn, nhấn Alt + F, T, M. Cửa sổ tùy chọn Outlook mở ra với tiêu điểm trên thể loại thư .

 2. Nhấn Alt + N, rồi nhập. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư sẽ mở ra.

 3. Nhấn Alt + C. Bạn sẽ nghe thấy: "chọn chữ ký để sửa."

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy chữ ký mà bạn muốn, rồi nhấn ALT + T. Bạn nghe phông chữ hiện đang được chọn.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Signature" (chỉnh sửa chữ ký).

  Sửa đổi văn bản chữ ký khi cần thiết. Để định dạng văn bản, hãy sử dụng các lối tắt bàn phím được mô tả trong lối tắt bàn phím để định dạng chữ ký.

 6. Sau khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 7. Để đóng cửa sổ tùy chọn Outlook và trở về hộp thư đến của bạn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

Phím tắt để định dạng chữ ký

Sử dụng các lối tắt bên dưới để định dạng chữ ký email của bạn:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng định dạng đậm

Ctrl+B

Áp dụng định dạng gạch dưới

Ctrl+U

Loại bỏ định dạng văn bản

Ctrl+Phím cách

Thay đổi phông chữ

Alt+T

Căn trái

Ctrl+L

Căn giữa văn bản

Ctrl+N

Căn phải

Ctrl+R

Chèn chữ ký của bạn

Nếu bạn đã tạo chữ ký, nhưng không muốn tự động thêm nó vào tất cả các thư gửi đi của bạn, bạn có thể thêm thủ công vào các thư cụ thể.

 1. Trong khi soạn thư của bạn trong Outlook, nhấn Alt + N, A, S.

 2. Danh sách chữ ký sẵn có sẽ mở ra. Nếu chỉ có một chữ ký và bạn muốn thêm chữ ký đó, nhấn Enter. Nếu bạn có thêm chữ ký, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

  Chữ ký được thêm vào thư của bạn và tiêu điểm trở về thư.

Đặt chữ ký mặc định

Bạn có thể đặt chữ ký tự động thêm vào thư gửi đi của bạn. Bạn có thể chọn riêng biệt một chữ ký cho thư mới và để trả lời và chuyển tiếp email.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt + F, T, M. Cửa sổ tùy chọn Outlook mở ra với tiêu điểm trên thể loại thư .

 2. Nhấn Alt + N, rồi nhập. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư sẽ mở ra.

 3. Để chọn tài khoản email mà bạn muốn đặt chữ ký mặc định, nhấn Alt + A. Bạn nghe thấy tên của tài khoản hiện đang được chọn. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Để thêm chữ ký mặc định tự động vào tất cả các thư mới mà bạn soạn bằng tài khoản đã chọn, hãy nhấn Alt + M. Menu thư mới sẽ mở ra. Sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến chữ ký mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 5. Để thêm chữ ký mặc định tự động vào thư bạn trả lời hoặc chuyển tiếp, nhấn Alt + F. Menu trả lời/ chuyển tiếp sẽ mở ra. Sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến chữ ký mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 6. Để lưu và áp dụng các thay đổi của bạn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư đóng và bạn trở về cửa sổ Tùy chọn Outlook. Để đóng cửa sổ và quay lại hộp thư đến của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

Loại bỏ chữ ký mặc định

 1. Trong hộp thoại chữ ký và mẫu nền thư , nhấn Alt + A.

 2. Trong danh sách các tài khoản email, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản có chữ ký mà bạn muốn loại bỏ, rồi nhấn Enter.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để loại bỏ chữ ký cho thư mới, hãy nhấn Alt + M.

  • Để loại bỏ chữ ký cho thư trả lời và chuyển tiếp, nhấn Alt + F.

  Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "none" (không có), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Bạn cũng có thể xóa chữ ký hoàn toàn, trong hộp thoại chữ ký và mẫu nền thư , nhấn Alt + C. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy chữ ký mà bạn muốn, rồi nhấn Alt + D. Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra. Bạn nghe thấy: "yes Button" (nút có). Để xóa chữ ký, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Trong Outlook cho iOS, bạn có thể thêm chữ ký bằng cách sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS. Bạn có thể đặt chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của thư email, email trả lời và email mới mà bạn chuyển tiếp.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Thêm chữ ký

Theo mặc định, thông báo "nhận Outlook for iOS" sẽ xuất hiện ở cuối email của bạn dưới dạng chữ ký của bạn. Thay vì có thông báo mặc định, bạn có thể tạo chữ ký cá nhân hóa cho tất cả các thư của mình.

 1. Từ hộp thư đếncủa bạn, để đi đến menu thiết đặt , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị ngăn dẫn hướng, nút", nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, Button" (nút cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong menu thiết đặt , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Signature <chữ ký hiện tại>, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu chữ ký sẽ mở ra.

 3. Để tạo chữ ký, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "<chữ ký hiện tại>, trường văn bản," nhấn đúp vào màn hình và chỉnh sửa chữ ký hiện tại bằng bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím:

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sau khi tạo chữ ký mới, để đóng menu chữ ký , hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, Back Button" (nút thiết đặt, quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không muốn có chữ ký bất kỳ ở cuối thư email, bạn chỉ cần xóa văn bản chữ ký trong menu chữ ký .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Trong Outlook cho Android, bạn có thể thêm chữ ký bằng TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Android. Bạn có thể đặt chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của thư email, email trả lời và email mới mà bạn chuyển tiếp.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Thêm chữ ký

Theo mặc định, thông báo "nhận Outlook for Android" sẽ xuất hiện ở cuối email của bạn dưới dạng chữ ký của bạn. Thay vì có thông báo mặc định, bạn có thể tạo chữ ký cá nhân hóa cho tất cả các thư của mình.

 1. Từ hộp thư đếncủa bạn, để đi đến menu thiết đặt , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn "mở ngăn dẫn hướng, nút", nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong menu thiết đặt , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "thay đổi chữ ký mặc định của bạn, chữ ký mặc định của bạn <chữ ký hiện tại>", rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu chữ ký sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản chữ ký.

 3. Sửa chữ ký hiện tại bằng bàn phím trên màn hình.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 4. Sau khi nhập chữ ký mới, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu chữ ký sẽ đóng lại và tiêu điểm di chuyển đến thiết đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn không muốn có chữ ký bất kỳ ở cuối thư email, bạn chỉ cần xóa văn bản chữ ký trong menu chữ ký .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Outlook trên web với bàn phím bạn và bộ đọc màn hình. Bạn có thể đặt chữ ký tự động xuất hiện ở cuối thư email mới, trả lời và email bạn chuyển tiếp trong thư. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách tạo và thêm chữ ký trong OutlookExcel nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Tạo chữ ký mới

 1. Trong thư, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (nút cài đặt), rồi nhấn Enter. Ngăn cài đặt sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Xem tất cả các cài đặt Outlook", rồi nhấn Enter. Cửa sổ Cài đặt sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "bố trí, mục tab", sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "compose and reply, tab item" (nút soạn thảo và trả lời), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Signature, Editing" (chữ ký). Nhập chữ ký bạn muốn sử dụng.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn chữ ký của bạn tự động hiển thị ở cuối tất cả các thư mới, hãy nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "đã bỏ chọn, tự động đưa chữ ký của tôi vào thư tôi soạn, hộp kiểm", rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn muốn chữ ký của bạn tự động hiển thị ở cuối tất cả các trả lời và chuyển tiếp, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "không được đánh dấu, tự động đưa chữ ký của tôi vào thư tôi chuyển tiếp hoặc trả lời, hộp kiểm", rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn không chọn bất kỳ tùy chọn nào trong số các tùy chọn này, bạn cũng có thể thêm chữ ký vào bất kỳ thư mới nào mà bạn muốn. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo mục chèn chữ ký của bạn.

 6. Khi hoàn tất, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter.

 7. Để đóng menu tùy chọn và quay lại thư, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Back" (quay lại), rồi nhấn Enter.

Chèn chữ ký của bạn

Nếu bạn đã tạo chữ ký nhưng không chọn tự động thêm nó vào các thư gửi đi, bạn có thể thêm thủ công vào các thư cụ thể.

 1. Trong khi soạn thư trong Outlook, hãy đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn chữ ký của mình.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Thêm hành động soạn thảo, nút đã thu gọn". Sau đó, nhấn phím cách để mở menu ngữ cảnh.

 3. Để chèn chữ ký, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Menu Item, Insert Signature" (mục menu), rồi nhấn Enter.

  Chữ ký của bạn được thêm vào thư, và tiêu điểm sẽ di chuyển đến nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×