Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm tài khoản email trong Thư dành cho Windows 10

Thư dành cho Windows 10 hỗ trợ hầu hết các loại dịch vụ email. Bạn có thể thêm bất cứ tài khoản Microsoft nào sau đây: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com và MSN.com. Bạn cũng có thể thêm bất cứ tài khoản nào sau đây: Gmail, Yahoo! Mail, iCloud hoặc tài khoản với máy chủ POP hay IMAP.

Quan trọng: Các quy trình trong chủ đề này được viết bằng Trình tường thuật, một trình đọc màn hình trong Windows. Để bật hoặc tắt Trình tường thuật, hãy nhấn phím Windows, rồi nhấn phím Enter. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các trình đọc màn hình khác, hãy liên hệ với nhà sản xuất công nghệ hỗ trợ (AT) của bạn.

Thêm tài khoản đầu tiên của bạn

 1. Lần đầu mở Thư, bạn sẽ chuyển đến màn hình Chào mừng. Nhấn Enter để chọn Bắt Đầu.

 2. Thao tác này sẽ mở trang Tài khoản. Nhấn nút Thêm tài khoản.

 3. Trong hộp thoại Chọn tài khoản, sử dụng phím Mũi tên Xuống để dẫn hướng qua danh sách các loại tài khoản (Outlook.com, Exchange, Google, Yahoo! Mail, v.v.).

  Lưu ý: Trình tường thuật sẽ không thông báo tên của hộp thoại này. Thay vào đó, trình tường thuật sẽ đọc loại tài khoản đầu tiên trong danh sách.

 4. Khi bạn nghe thấy tên loại tài khoản, hãy nhấn Enter.

 5. Nhập địa chỉ email cho tài khoản bạn muốn thêm.

 6. Nhấn phím Tab để chuyển đến hộp Mật khẩu, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 7. Nhấn phím Tab để chuyển đến nút Đăng Nhập. Tùy theo tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, như đăng nhập vào Microsoft 365 hoặc mạng tổ chức của bạn.

 8. Khi bạn hoàn tất, Thư sẽ xác nhận chi tiết tài khoản rồi hiển thị nút Hoàn tất.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể nhìn thấy thông báo Có gì mới. Thông báo này xuất hiện trong ứng dụng Thư sau khi cập nhật.

Thêm tài khoản Microsoft

 1. Trong hộp thoại Chọn tài khoản, nhấn phím Mũi tên Xuống để di chuyển qua danh sách các loại tài khoản và nhấn Enter để chọn loại tài khoản bạn muốn thêm.

  Lưu ý: Trình tường thuật sẽ không thông báo tên của hộp thoại này. Thay vào đó, trình tường thuật sẽ đọc loại tài khoản đầu tiên trong danh sách.

 2. Nhập địa chỉ email cho tài khoản bạn muốn thêm.

 3. Nhấn phím Tab để chuyển đến hộp Mật khẩu, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 4. Nhấn phím Tab để chuyển đến nút Đăng Nhập. Tùy theo tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, như đăng nhập vào Microsoft 365 hoặc mạng tổ chức của bạn.

 5. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn nút Hoàn tất xuất hiện sau khi Thư xác nhận chi tiết cho tài khoản mới của bạn.

Thêm tài khoản Gmail

 1. Đi đến ngăn Hộp thư đến, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn Enter để mở menu Cài đặt.

 2. Trong ngăn menu Cài đặt, nhấn phím Tab để chuyển đến Quản lý tài khoản, rồi nhấn Enter.

 3. Trong ngăn Quản lý tài khoản, nhấn phím Tab để chuyển đến nút Thêm tài khoản, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Google", rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi nhấn Tiếp theo.

 6. Nhấn phím Tab hai lần để chuyển đến hộp Mật khẩu, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 7. Nhấn phím Tab để chuyển đến nút Đăng Nhập, rồi nhấn Enter.

 8. Trên trang Đang kết nối đến dịch vụ, nhấn phím Tab để đi đến nút Cho phép. Nhấn Enter để cho phép Windows truy xuất email và cài đặt của bạn từ Google.

 9. Khi bạn đến nút Hoàn tất, hãy nhấn Enter.

 10. Nhấn Esc để đóng ngăn Tài khoản, rồi nhấn lại Esc để đóng ngăn Cài đặt. Con trỏ sẽ chuyển đến ngăn Hộp thư đến.

 11. Nhấn phím Tab hoặc phím F6 để chuyển đến các tùy chọn khác trong ngăn Hộp thư đến.

Thêm tài khoản bổ sung

Để thêm một tài khoản khác, hãy làm như sau:

 1. Nhấn F6 để đi đến ngăn Hộp thư đến, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt). Nhấn Enter để mở menu Cài đặt.

 2. Trong menu Cài đặt, nhấn phím Tab để chuyển đến Quản lý tài khoản, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab để chuyển đến nút Thêm tài khoản, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy tên loại tài khoản email của mình, rồi nhấn Enter.

 5. Hãy làm theo hướng dẫn để nhập địa chỉ email, mật khẩu và bất kỳ thông tin bắt buộc nào khác.

 6. Khi bạn hoàn tất việc nhập thông tin tài khoản, hãy nhấn phím Tab để chuyển đến nút Đăng nhập. Tùy theo tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như quyền đối với Thư để đăng nhập vào máy chủ email.

 7. Khi bạn đến nút Hoàn tất, hãy nhấn Enter.

 8. Nhấn phím Esc để đóng ngăn Tài khoản, rồi nhấn lại Esc để thoát ngăn Cài đặt. Con trỏ sẽ chuyển đến ngăn Hộp thư đến.

 9. Nhấn phím Tab hoặc phím F6 để chuyển đến các tùy chọn khác trong Hộp thư đến.

Thông tin khác

Sử dụng bộ đọc màn hình để viết và gửi thư email mới trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc thư từ danh sách thư trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình với Thư dành cho Windows 10

Lối tắt bàn phím trong thư

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×