Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm văn bản và áp dụng định dạng cho bản trình bày. Định dạng văn bản trong bản trình bày PowerPoint giúp bạn dễ đọc hơn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để cấu trúc bản trình bày của bạn tốt hơn hoặc thêm siêu kết nối đến các nguồn thông tin khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

Bạn có thể thêm nội dung vào một trang chiếu trong dạng xem Thông thường.

 1. Để đi đến dạng xem thông thường, nhấn Alt + W, rồi L. Bạn nghe thấy "slide Pane" (ngăn trang chiếu), tiếp theo là số trang chiếu. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Slide area” (Khu vực Trang chiếu).

 2. Để chọn trang chiếu mà bạn muốn thêm văn bản, nhấn F6 cho đến khi bạn ở trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu. Bạn nghe thấy "thumbnail" (hình thu nhỏ), tiếp theo là số trang chiếu.

 3. Để duyệt qua các trang chiếu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu. Nếu các trang chiếu nằm trong nhiều phần, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng các phần và nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng phần đó.

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến một khu vực chỉnh sửa trang chiếu, nhấn F6. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "slide Pane" (ngăn trang chiếu), tiếp theo là số trang chiếu. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Slide area” (Khu vực Trang chiếu).

 5. Nhấn phím Tab để di chuyển đến chỗ dành sẵn cho văn bản. Trong Trình tường thuật, các chỗ dành sẵn được gọi là hộp văn bản nên bạn sẽ nghe thấy, chẳng hạn như: “Title text box” (Hộp văn bản Tiêu đề). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Title placeholder” (Chỗ dành sẵn cho tiêu đề).

 6. Để thay thế chỗ dành sẵn bằng văn bản của bạn, hãy nhấn Enter để đi đến chế độ soạn thảo, rồi chọn tất cả văn bản, rồi bắt đầu nhập.

 7. Để di chuyển điểm chèn đến tiêu đề hoặc chỗ dành sẵn thân văn bản tiếp theo, nhấn Ctrl+Enter.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấn phím SR + phím mũi tên phải hoặc trái để dẫn hướng chỗ dành sẵn, rồi nhấn phím SR + Enter để đặt điểm chèn văn bản ở cuối hộp văn bản đã chọn.

  Lưu ý: Nếu không có thêm bất kỳ chỗ dành sẵn cho văn bản nào, trong hầu hết các trường hợp, thao tác nhấn Ctrl+Enter sẽ chèn một trang chiếu mới có bố trí trang chiếu giống như trang chiếu gốc và đặt tiêu điểm vào chỗ dành sẵn đầu tiên của trang chiếu mới. Tuy nhiên, nếu trang chiếu gốc có bố trí "Tiêu đề Trang chiếu" thì trang chiếu mới được tạo sẽ có bố trí "Tiêu đề và Nội dung".

  Lưu ý: Nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản mà bạn đã thêm vào một trường văn bản, hãy nhấn phím tab để di chuyển đến trường văn bản, rồi nhấn F2 để chọn tất cả văn bản và bắt đầu chỉnh sửa. Để ngừng chỉnh sửa và di chuyển tiêu điểm trở lại hộp văn bản, nhấn F2 lần nữa.

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách áp dụng định dạng ký tự bằng bàn phím của bạn, chẳng hạn như đậm, gạch dưới, nghiêng, chỉ số dưới hoặc chỉ số trên, đi đến định dạng văn bản trong sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

Bạn có thể tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số bằng cách sử dụng phím tắt. Bạn có thể biến các dòng văn bản hiện có thành một danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc tạo các danh sách lồng nhau.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

 1. Trong một chỗ dành sẵn cho văn bản, chọn văn bản mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Mẹo: Để tìm hiểu thêm cách chọn văn bản trong PowerPoint sử dụng bàn phím, hãy đi đến chọn và chỉnh sửa văn bản và đối tượng trong sử dụng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày PowerPoint.

 2. Chọn thao tác bạn muốn thực hiện:

  • Để thêm dấu đầu dòng, nhấn Alt + H, rồi nhấn phím tab để duyệt qua kiểu dấu đầu dòng. Bạn sẽ nghe thấy mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi duyệt. Để chèn kiểu, nhấn Enter.

  • Để thêm đánh số, nhấn Alt + H, rồi nhấn phím tab để duyệt qua kiểu đánh số. Bạn sẽ nghe thấy mô tả kiểu đánh số trong khi duyệt. Để chèn kiểu, nhấn Enter.

 3. Để tạo các mục danh sách bổ sung, đặt điểm chèn ở cuối mục danh sách, rồi nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, đặt điểm chèn ở cuối danh sách mục cuối cùng và nhấn Enter, rồi nhấn Phím cách.

Tạo danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Khi bắt đầu một dòng mới, nhập * (dấu sao), rồi nhấn phím cách hoặc phím tab.

 2. Nhập văn bản bất kỳ mà bạn muốn. Mục danh sách dấu đầu dòng được điền sẽ tự động được tạo sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Phím cách.

Tạo một danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Để bắt đầu một dòng mới, nhập 1. (số 1 theo sau là một dấu chấm), rồi nhấn phím cách hoặc phím tab.

 2. Nhập văn bản bạn muốn. Mục danh sách đánh số được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Phím cách.

Mục thụt lề trong danh sách

 1. Chọn các mục danh sách mà bạn muốn thụt lề.

 2. Chọn thao tác bạn muốn thực hiện:

  • Để tăng thụt lề, nhấn Alt + H, rồi A và I.

  • Để giảm thụt lề, nhấn Alt + H, rồi A và O.

Thêm siêu kết nối

Bạn có thể thêm siêu kết nối mở ra một trang web, một phần khác của bản trình bày hoặc một tệp khác. Bạn cũng có thể thêm một liên kết mailto để tự động mở email mới tới một địa chỉ email cụ thể.

Liên kết đến trang web

 1. Đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn thêm nối kết trong bản trình bày của mình.

 2. Để thêm một nối kết vào trang web, hãy nhấn Ctrl + K.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Address" (địa chỉ). Nhập địa chỉ trang web.

 4. Để thêm văn bản Hiển thị là văn bản liên kết thay vì địa chỉ, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Text to Display" (văn bản Hiển thị). Nhập văn bản.

 5. Để thêm liên kết, nhấn Enter.

Liên kết tới tệp hiện có

 1. Đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn thêm nối kết trong bản trình bày của mình.

 2. Để thêm một nối kết vào một tệp, hãy nhấn Ctrl + K.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Browse for file, Button" (duyệt đến tệp, nút). Để chọn, nhấn Enter.

 4. Để duyệt đến tệp, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục, ví dụ: "PC này". Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua các thư mục và phím mũi tên phải để hiển thị các thư mục con. Bạn sẽ nghe thấy tên thư mục trong khi duyệt.

 5. Khi bạn tìm thấy thư mục phù hợp, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tên của tệp trong thư mục đó.

 6. Nhấn phím tab và phím mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua các tệp cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 7. Để thêm liên kết, nhấn Enter.

Liên kết đến một trang chiếu trong bản trình bày

 1. Đặt điểm chèn vào nơi bạn muốn thêm nối kết.

 2. Để thêm một nối kết vào trang chiếu trong bản trình bày, hãy nhấn Ctrl + K.

 3. Nhấn Ctrl + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "select a Place in this Document" (chọn một vị trí trong tài liệu này).

 4. Để chọn trang chiếu mà bạn muốn liên kết, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của trang chiếu.

 5. Để thêm liên kết, nhấn Enter.

Liên kết tới một địa chỉ email

 1. Đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn thêm nối kết trong bản trình bày của mình.

 2. Để thêm một địa chỉ email, hãy nhấn Ctrl + K.

 3. Nhấn Ctrl + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "địa chỉ email. Chỉnh sửa văn bản. "

 4. Nhập địa chỉ email.

 5. Để thêm văn bản Hiển thị trong văn bản liên kết thay vì địa chỉ bạn đã nhập, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Text to Display" (văn bản Hiển thị). Sau đó nhập văn bản.

 6. Để thêm liên kết, nhấn Enter.

Thay đổi màu văn bản

Bạn có thể thay đổi màu của các phần văn bản cụ thể trong bản trình bày của mình.

 1. Chọn văn bản bạn muốn tô màu.

 2. Để thay đổi màu, nhấn Alt + H, rồi F và C. Bạn nghe thấy: "màu chủ đề".

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy màu và bóng râm bạn muốn.

 4. Để chọn màu, nhấn Enter.

Thay đổi màu của văn bản siêu kết nối

Màu của văn bản siêu kết nối có thể được thay đổi trong toàn bộ bản trình bày bằng cách áp dụng thay đổi đối với trang chiếu cái.

 1. Để mở Bản cái Trang chiếu, nhấn Alt+W, rồi M.

 2. Để thay đổi bảng phối màu trang chiếu, nhấn Alt + M, rồi T, C và C.

 3. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy: "siêu kết nối". Nhấn Enter để chọn.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy màu và bóng râm bạn muốn. Sau đó, nhấn Enter.

 5. Để lưu các thay đổi, nhấn Alt+S.

 6. Để thoát khỏi dạng xem Bản cái Trang chiếu và trở lại dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, rồi nhấn L.

Tô sáng văn bản của bạn

Bạn có thể tô sáng các phần quan trọng trong bản trình bày của mình. Các phần tô sáng sẽ thu hút sự chú ý của người xem.

Tô sáng văn bản

 1. Chọn văn bản bạn muốn tô sáng.

 2. Để mở menu màu tô sáng, nhấn Alt + H, T, rồi C.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng các tùy chọn màu, rồi nhấn Enter để chọn một màu.

Tô sáng văn bản bằng cách sử dụng hiệu ứng văn bản

 1. Chọn văn bản bạn muốn tô sáng.

 2. Để mở menu hiệu ứng văn bản, nhấn Alt + J, rồi D, T, và X.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Glow" (sáng,), rồi nhấn Enter.

 4. Để chọn biến thể màu và tô sáng, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để thêm và định dạng văn bản trên các trang chiếu của bạn và cung cấp cho khán giả với một bản trình bày có cấu trúc và dễ làm theo liên quan đến thông tin có liên quan.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint, hãy đi tới hướng dẫn cảm ứng của PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

Khi lần đầu tiên bạn mở PowerPoint, màn hình sẽ được phân tách giữa ngăn hình thu nhỏ ở bên trái (nếu bạn giữ điện thoại theo hướng ngang) hoặc ở dưới cùng (nếu bạn giữ điện thoại theo hướng dọc), vùng chỉnh sửa trang chiếu ở giữa và trường ghi chú xuống dưới khu vực chỉnh sửa.

 1. Trong bản trình bày của bạn, chọn trang chiếu bạn muốn thêm văn bản. Để chọn một trang chiếu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Slide <số trang chiếu> of <tổng số trang chiếu>", (Trang chiếu <số trang chiếu> trên <tổng số trang chiếu>), rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mình muốn chọn. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 2. Khi ở trên trang chiếu bạn muốn thêm văn bản, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy loại hộp văn bản và “Text box, text field" (Hộp văn bản, trường văn bản). Nếu hộp văn bản đã chứa văn bản, VoiceOver cũng sẽ đọc văn bản cho bạn. Để chọn hộp văn bản, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để thêm văn bản, nhấn đúp vào màn hình một lần nữa. Sau đó, nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q". Để đóng bàn phím, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để duyệt tới hộp văn bản tiếp theo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy hộp văn bản.

Thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào văn bản

Bạn có thể tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số bằng cách sử dụng bộ đọc màn hình.

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Show ribbon" (Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đi đến tab Trang đầu trên dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Tab" và tên tab dải băng. Nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt đến tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Bullets, button" (Nút, Dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Dấu đầu dòng mở ra.

  • Để tạo một danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering, button" (Nút, Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Đánh số mở ra.

 5. Để duyệt các tùy chọn trong menu Dấu đầu dòngĐánh số, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo các tùy chọn khi bạn di chuyển. Khi ở trên tùy chọn mà bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Các dấu đầu dòng hoặc đánh số được chèn vào.

 6. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide ribbon, button" (Nút Ẩn dải băng). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Dải băng sẽ đóng lại và tiêu điểm di chuyển vào danh sách. Bàn phím trên màn hình sẵn dùng và bạn có thể nhập văn bản.

Tạo danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Chọn hộp văn bản ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Dẫn hướng đến * (dấu sao) ở bàn phím trên màn hình. Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Sau đó, dẫn hướng đến khoảng cách và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập văn bản mục danh sách bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, dẫn hướng đến phím return, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  PowerPoint bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng tự động.

Tạo danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Chọn hộp văn bản ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình, nhập 1. (số một và một dấu chấm). Sau đó, dẫn hướng đến khoảng cách và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập văn bản mục danh sách bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, dẫn hướng đến phím return, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  PowerPoint bắt đầu một danh sách đánh số tự động.

Thêm hoặc chỉnh sửa siêu kết nối

Bạn có thể thêm siêu kết nối có tác dụng mở trang web. Bạn cũng có thể thêm một liên kết mailto sử dụng tài khoản email trên iPhone để tạo một thư email mới với địa chỉ đã xác định được điền tự động.

Liên kết đến trang web

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn thêm liên kết.

 2. Nhập địa chỉ web bằng bàn phím trên màn hình, rồi dẫn hướng đến phím cách hoặc phím return. Nhấn đúp vào màn hình để nhấn phím. PowerPoint sẽ tự động tạo siêu kết nối.

Liên kết đến thư email mới

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn thêm liên kết.

 2. Nhập địa chỉ email bằng bàn phím trên màn hình, rồi dẫn hướng đến phím cách hoặc phím return. Nhấn đúp vào màn hình để nhấn phím đó. PowerPoint sẽ tự động tạo liên kết.

Chỉnh sửa siêu kết nối

 1. Để chỉnh sửa một siêu kết nối, đặt con trỏ vào siêu kết nối đó, rồi nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy địa chỉ của siêu kết nối.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit, Button" (nút chỉnh sửa). Menu Chỉnh sửa Liên kết mở ra.

 3. Để thay đổi văn bản hiển thị siêu kết nối, dẫn hướng đến trường văn bản Hiển thị. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa chỉ hiện tại và "Display"(Hiển thị). Nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa văn bản hiển thị.

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng xóa văn bản hiển thị hiện tại mà không cần sử dụng bàn phím. Để xóa văn bản hiển thị hiện tại, trong trường văn bản Hiển thị, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Clear text button" (Nút Xóa văn bản). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Sau khi nhập văn bản hiển thị mà bạn muốn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Văn bản hiển thị được thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho Android, để thêm văn bản và siêu kết nối vào bản trình bày. Bạn cũng có thể tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để tạo cấu trúc tốt hơn cho bản trình bày.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Trong khi bạn có bản trình bày đang mở trong PowerPoint và tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm văn bản. Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp văn bản nhằm chỉnh sửa.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit text button", (Nút Chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

 5. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái để đóng bàn phím.

  Con trỏ sẽ nằm trong hộp văn bản. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào văn bản

Bạn có thể thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số vào bất kỳ hộp văn bản nào trong bản trình bày của mình.

 1. Trong khi bạn có bản trình bày đang mở trong PowerPoint và tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 3. Để thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số:

  • Để thêm một mục danh sách dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle", (Công tắc, dấu đầu dòng, không được chọn, nhấn đúp để chuyển đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm một mục danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle", (Công tắc, đánh số, không được chọn, nhấn đúp để bật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Hộp văn bản có thể đã được đặt là chứa danh sách trong mẫu PowerPoint bạn sử dụng. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nghe thấy "Checked" (Đã chọn) thay vì "Not checked" (Không được chọn).

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mục danh sách.

 5. Để thêm mục danh sách khác, trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấc ngón tay để chèn một mục danh sách mới, rồi sử dụng bàn phím để nhập.

 6. Khi danh sách của bạn đã sẵn sàng, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái để đóng bàn phím.

  Con trỏ sẽ nằm trong hộp văn bản. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Thêm siêu kết nối

 1. Trong khi bạn có bản trình bày đang mở trong PowerPoint và tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm siêu kết nối. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Công tắc bung rộng, không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, on" (Menu Tab, bật).

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab, double-tap to activate", (Tab Chèn, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link menu, double-tap to activate", (Menu Liên kết, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Link window, Address, editing" (Cửa sổ Liên kết, chỉnh sửa, Địa chỉ).

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert link" (Chèn liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box for address", (Chỉnh sửa hộp địa chỉ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ siêu kết nối.

 9. Trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Đã xong). Nhấc ngón tay để chèn liên kết.

  Menu Xem thêm tùy chọn đóng lại. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint Mobile với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho Windows, để thêm văn bản và siêu kết nối vào bản trình bày. Bạn cũng có thể tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để tạo cấu trúc tốt hơn cho bản trình bày.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Trong khi chỉnh sửa một trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm văn bản. Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp văn bản nhằm chỉnh sửa.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

 3. Trượt ngón tay xung quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

  Tiêu điểm di chuyển đến nút quay lại.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

Bạn có thể thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số vào bất kỳ hộp văn bản nào trong bản trình bày của mình.

 1. Trong khi chỉnh sửa một trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc số. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một mục danh sách dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Off, bullets, button", (Nút, Dấu đầu dòng, tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm một mục danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Off, numbering, button," (Nút, Đánh số, tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mục danh sách.

 4. Để thêm mục danh sách khác, trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấn đúp vào màn hình để chèn một mục danh sách mới, rồi sử dụng bàn phím để nhập.

 5. Để hoàn tất danh sách, trượt ngón tay xung quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại đã thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

  Tiêu điểm di chuyển đến nút quay lại .

Thêm siêu kết nối

 1. Trong khi chỉnh sửa một trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm siêu kết nối. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "tab Selector List" tiếp theo là tab hiện được chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link button" (Nút Liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Link window, Address, editing" (Cửa sổ Liên kết, chỉnh sửa, Địa chỉ).

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ siêu kết nối.

 7. Trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấn đúp vào màn hình để chèn liên kết.

  Tiêu điểm sẽ quay lại trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm văn bản và siêu kết nối vào bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Trong dạng xem soạn thảo trong PowerPoint cho web, nhấn Ctrl + F6 liên tục cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu hiện tại. Tiêu điểm nằm trong ngăn hình thu nhỏ.

 2. Để duyệt qua các trang chiếu, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "slide panel" (trang chiếu).

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến chỗ dành sẵn đầu tiên, hãy nhấn phím tab. Trình tường thuật sẽ thông báo chỗ dành sẵn.

 5. Để thay thế chỗ dành sẵn bằng văn bản của bạn, nhấn Enter và bắt đầu nhập. Khi hoàn tất, nhấn F2. Bạn nghe thấy: "trang chiếu Panel".

 6. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, hãy nhấn phím tab. Trình tường thuật sẽ thông báo chỗ dành sẵn. Để bắt đầu thêm văn bản, nhấn Enter và nhập. Khi hoàn tất, nhấn F2.

Thêm siêu kết nối

 1. Trên một trang chiếu, hãy chọn đoạn văn bản mà bạn muốn thêm liên kết, rồi nhấn Ctrl + K. Bạn nghe thấy: "Link, Address, Editing" (liên kết, địa chỉ).

 2. Nhập hoặc dán địa chỉ liên kết, rồi nhấn Enter.

  Hộp thoại sẽ đóng lại và siêu kết nối được thêm vào trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×