Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và sử dụng Wiki trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và sử dụng Wiki trong Microsoft Teams

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử Microsoft Teams với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo các tab Wiki cho kênh và viết nội dung cho kênh đó. Chúng tôi đã thử nghiệm với JAWS và NVDA nhưng chúng tôi có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là bộ đọc tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Tab Wiki là một trình soạn thảo văn bản thông minh mà bạn cũng có thể dùng để giao tiếp với các đồng đội của mình. Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa nội dung như trong OneNote, nhưng bạn cũng có thể bắt đầu trò chuyện xung quanh một phần cụ thể của nội dung và gắn thẻ đồng nghiệp tại chỗ, tất cả đều ở cùng một nơi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Các phiên bản gần đây của JAWS không còn có chế độ con trỏ PC ảo đặt làm mặc định cho Microsoft Teams. Để biết hướng dẫn về cách bật chế độ con trỏ PC ảo, đi đến Kích hoạt con trỏ ảo JAWS.

 • Để truy nhập nhanh vào danh sách phím tắt từ trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl+E, nhập ký tự dấu ngược theo sau là các phím word ,rồi nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Tạo tab Wiki mới

Mỗi kênh đi kèm với tab Wiki, nhưng bạn cũng có thể thêm các tab Wiki mới nếu cần.

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Trong kênh bạn muốn thêm tab Wiki, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm một tab) và nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm.

 2. Trong trường Tìm kiếm, nhập Wiki rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab Wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the channel about this tab" (Đăng lên kênh về tab này). Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, nhấn Phím cách.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Trong kênh bạn muốn thêm tab Wiki, hãy nhấn B hoặc Shift+B cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm một tab) và nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm.

 2. Trong trường Tìm kiếm, nhập Wiki rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab Wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the channel about this tab" (Đăng lên kênh về tab này). Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, nhấn Phím cách.

 5. Với NVDA, nhấn phím SR+Phím cách. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn Enter. Với JAWS, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn Enter.

Viết nội dung cho tab Wiki của bạn

Mỗi tab Wiki có thể chứa nhiều tài liệu, được gọi là các trang, và mỗi trang được tạo thành từ nhiều phần. Các phần có thể chứa văn bản, hình ảnh và bảng.

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Để tạo một trang mới trong tab, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Expand Wiki menu" (Bung rộng menu Wiki) rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Khi bạn dẫn hướng đến nút này, bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc như sau: "Bạn có thể không sử dụng được bàn phím để quay lại Microsoft Teams sau khi nhập khu vực sau đây". Việc bỏ qua hướng dẫn này là an toàn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New page" (Trang mới) thì nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến vùng nội dung của phần đó.

 5. Nhập văn bản cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi vùng nội dung phần, nhấn Esc.

 7. Để thêm một mục mới ở trên hoặc dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new section here" (Thêm mục mới ở đây) thì nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Để tạo một trang mới trong tab, nhấn B hoặc Shift+B cho đến khi bạn nghe thấy "Expand Wiki menu" (Bung rộng menu Wiki) thì nhấn Enter.

  Lưu ý: Khi bạn dẫn hướng đến nút này, bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc như sau: "Bạn có thể không sử dụng được bàn phím để quay lại Microsoft Teams sau khi nhập khu vực sau đây". Việc bỏ qua hướng dẫn này là an toàn.

 2. Nhấn B. Bạn sẽ nghe thấy: "New page" (Trang mới). Nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Với NVDA, nhấn phím SR+Phím cách. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến vùng nội dung của phần đó.

 5. Nhập văn bản cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi vùng nội dung phần, nhấn Esc.

 7. Để thêm một mục mới ở trên hoặc dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new section here" (Thêm mục mới ở đây) thì nhấn Enter.

Định dạng văn bản trong phần Wiki

Để định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng trên thanh công cụ phần. Đối với một số tùy chọn định dạng, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt.

 1. Để chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên trái hoặc phải.

 2. Để dẫn hướng đến thanh công cụ định dạng. nhấn Ctrl+Shift+F6. Bạn sẽ nghe thấy: "Bold" (Đậm).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để áp dụng định dạng.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây để áp dụng nhanh định dạng cơ bản:

  • Để in đậm văn bản, nhấn Ctrl+B.

  • Để định dạng văn bản, nhấn Ctrl+I.

  • Để gạch dưới văn bản, nhấn Ctrl+U.

  • Để thêm liên kết đến văn bản của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành liên kết và nhấn Ctrl+K. Hộp thoại Thêm liên kết mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường Địa chỉ. Nhập hoặc dán tên của tệp hoặc địa chỉ web hiện có, rồi nhấn Enter.

Liên kết đến một phần

Bạn có thể dễ dàng đưa người cùng nhóm tới một phần trong tab Wiki bằng cách sao chép nối kết trực tiếp vào đó và chia sẻ với họ.

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn) thì nhấn Phím cách.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get link" (Nhận liên kết). Nhấn Enter để sao chép liên kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "Copied to clipboard" (Đã sao chép vào bảng tạm).

 5. Dán liên kết phần vào cuộc trò chuyện hoặc kênh nhóm.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn) thì nhấn Enter.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get link" (Nhận liên kết). Nhấn Enter để sao chép liên kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "Copied to clipboard" (Đã sao chép vào bảng tạm).

 5. Dán liên kết phần vào cuộc trò chuyện hoặc kênh nhóm.

Trò chuyện từ tab Wiki

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn bắt đầu cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show section conversation" (Hiển thị cuộc hội thoại phần) và sau đó nhấn Enter. Ngăn Cuộc hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thảo tin nhắn.

 4. Nhập tin nhắn của bạn và nhấn Enter để gửi tin nhắn. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thảo thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn bắt đầu cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị cuộc hội thoại phần", và sau đó nhấn Enter. Ngăn Cuộc hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thảo tin nhắn.

 4. Nhập tin nhắn của bạn và nhấn Enter để gửi tin nhắn. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thảo thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams.

Mẹo: Ngoài việc trò chuyện, bạn cũng có thể @mention cùng nhóm trong phần Wiki và họ sẽ nhận được thông báo trong nguồn cấp dữ liệu Hoạt động của mình. Việc chọn thông báo sẽ đưa họ thẳng đến phần cần chú ý của họ.

Làm việc với Wiki cá nhân của bạn

Ngoài các tab Wiki cho mỗi nhóm, bạn cũng Microsoft Teams một tab Wiki cá nhân nơi bạn có thể dễ dàng thêm ghi chú và nội dung khác. Không giống như các tab Wiki của nhóm, mà tất cả các thành viên trong nhóm có thể truy cập, tab Wiki cá nhân của bạn chỉ sẵn dùng cho bạn.

Truy nhập tab Wiki cá nhân của bạn

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "App bar" (Thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "More apps" (Xem thêm ứng dụng) thì nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Installed apps, Wiki" (Các ứng dụng đã cài đặt, Wiki) rồi nhấn Enter để mở tab nhân.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Với JAWS, nhấn R cho đến khi bạn nghe thấy: "App bar" (Thanh ứng dụng). Với NVDA, nhấn D cho đến khi bạn nghe thấy: "App bar" (Thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "More apps" (Xem thêm ứng dụng) thì nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Installed apps, Wiki" (Các ứng dụng đã cài đặt, Wiki) rồi nhấn Enter để mở tab nhân.

Thêm ghi chú vào tab Wiki cá nhân của bạn

 1. Để đi đến trường Tìm kiếm, nhấn Ctrl+E.

 2. Nhập /wiki, rồi nhấn Enter.

 3. Nhập ghi chú của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn Enter để thêm ghi chú vào tab Cá nhân của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và theo dõi kênh trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Teams

Sử Microsoft Teams trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo các tab Wiki cho kênh và viết nội dung cho kênh đó. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng chúng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Tab Wiki là một trình soạn thảo văn bản thông minh mà bạn cũng có thể dùng để giao tiếp với các đồng đội của mình. Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa nội dung như trong OneNote, nhưng bạn cũng có thể bắt đầu trò chuyện xung quanh một phần cụ thể của nội dung và gắn thẻ đồng nghiệp tại chỗ, tất cả đều ở cùng một nơi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Các phiên bản gần đây của JAWS không còn có chế độ con trỏ PC ảo đặt làm mặc định cho Microsoft Teams. Để biết hướng dẫn về cách bật chế độ con trỏ PC ảo, đi đến Kích hoạt con trỏ ảo JAWS.

 • Để truy nhập nhanh vào danh sách phím tắt từ trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl+E, nhập ký tự dấu ngược theo sau là các phím word ,rồi nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Tạo tab Wiki mới

Mỗi kênh đi kèm với tab Wiki, nhưng bạn cũng có thể thêm các tab Wiki mới nếu cần.

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Trong kênh bạn muốn thêm tab Wiki, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm một tab) và nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm.

 2. Trong trường Tìm kiếm, nhập Wiki rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab Wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the channel about this tab" (Đăng lên kênh về tab này). Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, nhấn Phím cách.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Trong kênh bạn muốn thêm tab Wiki, hãy nhấn B hoặc Shift+B cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm một tab) và nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm.

 2. Trong trường Tìm kiếm, nhập Wiki rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab Wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the channel about this tab" (Đăng lên kênh về tab này). Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, nhấn Phím cách.

 5. Với Trình tường thuật và NVDA, nhấn phím SR+Phím cách. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn Enter. Với JAWS, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn Enter.

Viết nội dung cho tab Wiki của bạn

Mỗi tab Wiki có thể chứa nhiều tài liệu, được gọi là các trang, và mỗi trang được tạo thành từ nhiều phần. Các phần có thể chứa văn bản, hình ảnh và bảng.

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Để tạo một trang mới trong tab, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Expand Wiki menu" (Bung rộng menu Wiki) rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Khi bạn dẫn hướng đến nút này, bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc như sau: "Bạn có thể không sử dụng được bàn phím để quay lại Microsoft Teams sau khi nhập khu vực sau đây". Việc bỏ qua hướng dẫn này là an toàn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New page" (Trang mới) thì nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến vùng nội dung của phần đó.

 5. Nhập văn bản cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi vùng nội dung phần, nhấn Esc.

 7. Để thêm một mục mới ở trên hoặc dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new section here" (Thêm mục mới ở đây) thì nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Để tạo một trang mới trong tab, nhấn B hoặc Shift+B cho đến khi bạn nghe thấy "Expand Wiki menu" (Bung rộng menu Wiki) thì nhấn Enter.

  Lưu ý: Khi bạn dẫn hướng đến nút này, bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc như sau: "Bạn có thể không sử dụng được bàn phím để quay lại Microsoft Teams sau khi nhập khu vực sau đây". Việc bỏ qua hướng dẫn này là an toàn.

 2. Nhấn B. Bạn sẽ nghe thấy: "New page" (Trang mới). Nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Với Trình tường thuật và NVDA, nhấn phím SR+Phím cách. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến vùng nội dung của phần đó.

 5. Nhập văn bản cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi vùng nội dung phần, nhấn Esc.

 7. Để thêm một mục mới ở trên hoặc dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new section here" (Thêm mục mới ở đây) thì nhấn Enter.

Định dạng văn bản trong phần Wiki

Để định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng trên thanh công cụ phần. Đối với một số tùy chọn định dạng, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt.

 1. Để chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên trái hoặc phải.

 2. Để dẫn hướng đến thanh công cụ định dạng. nhấn Ctrl+Shift+F6. Bạn sẽ nghe thấy: "Bold" (Đậm).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để áp dụng định dạng.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây để áp dụng nhanh định dạng cơ bản:

  • Để in đậm văn bản, nhấn Ctrl+B.

  • Để định dạng văn bản, nhấn Ctrl+I.

  • Để gạch dưới văn bản, nhấn Ctrl+U.

  • Để thêm liên kết đến văn bản của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành liên kết và nhấn Ctrl+K. Hộp thoại Thêm liên kết mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường Địa chỉ. Nhập hoặc dán tên của tệp hoặc địa chỉ web hiện có, rồi nhấn Enter.

Liên kết đến một phần

Bạn có thể dễ dàng đưa người cùng nhóm tới một phần trong tab Wiki bằng cách sao chép nối kết trực tiếp vào đó và chia sẻ với họ.

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn) thì nhấn Enter.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get link" (Nhận liên kết). Nhấn Enter để sao chép liên kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "Copied to clipboard" (Đã sao chép vào bảng tạm).

 5. Dán liên kết phần vào cuộc trò chuyện hoặc kênh nhóm.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "More options" (Xem thêm tùy chọn) thì nhấn Enter.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get link" (Nhận liên kết). Nhấn Enter để sao chép liên kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "Copied to clipboard" (Đã sao chép vào bảng tạm).

 5. Dán liên kết phần vào cuộc trò chuyện hoặc kênh nhóm.

Trò chuyện từ tab Wiki

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn bắt đầu cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show section conversation" (Hiển thị cuộc hội thoại phần) và sau đó nhấn Enter. Ngăn Cuộc hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thảo tin nhắn.

 4. Nhập tin nhắn vào hộp soạn thảo tin nhắn và nhấn Enter để gửi tin nhắn. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thảo thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Dẫn hướng đến phần trong tab Wiki mà bạn muốn bắt đầu cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị cuộc hội thoại phần", và sau đó nhấn Enter. Ngăn Cuộc hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thảo tin nhắn.

 4. Nhập tin nhắn vào hộp soạn thảo tin nhắn và nhấn Enter để gửi tin nhắn. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thảo thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams.

Mẹo: Ngoài việc trò chuyện, bạn cũng có thể @mention cùng nhóm trong phần Wiki và họ sẽ nhận được thông báo trong nguồn cấp dữ liệu Hoạt động của mình. Việc chọn thông báo sẽ đưa họ thẳng đến phần cần chú ý của họ.

Làm việc với Wiki cá nhân của bạn

Ngoài các tab Wiki cho mỗi nhóm, bạn cũng Microsoft Teams một tab Wiki cá nhân nơi bạn có thể dễ dàng thêm ghi chú và nội dung khác. Không giống như các tab Wiki của nhóm, mà tất cả các thành viên trong nhóm có thể truy cập, tab Wiki cá nhân của bạn chỉ sẵn dùng cho bạn.

Truy nhập tab Wiki cá nhân của bạn

 • Dẫn hướng bộ đọc màn hình
 • Dẫn hướng tiêu điểm
 • Dẫn hướng ảo
 1. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "App bar" (Thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "More apps" (Xem thêm ứng dụng) thì nhấn Phím cách.

 3. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Installed apps, Wiki" (Các ứng dụng đã cài đặt, Wiki) rồi nhấn Enter để mở tab nhân.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Với JAWS, nhấn R cho đến khi bạn nghe thấy: "App bar" (Thanh ứng dụng). Với NVDA, nhấn D cho đến khi bạn nghe thấy: "App bar" (Thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "More apps" (Xem thêm ứng dụng) thì nhấn Phím cách.

 3. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Installed apps, Wiki" (Các ứng dụng đã cài đặt, Wiki) rồi nhấn Enter để mở tab nhân.

Thêm ghi chú vào tab Wiki cá nhân của bạn

 1. Để đi đến trường Tìm kiếm, nhấn Ctrl+E.

 2. Nhập /wiki, rồi nhấn Enter.

 3. Nhập ghi chú của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn Enter để thêm ghi chú vào tab Cá nhân của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và theo dõi kênh trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Teams

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×