Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm văn bản thay thế cho hình ảnh trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm văn bản thay thế cho hình ảnh trong OneNote

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote 2016 với bàn phím của bạn và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và giúp ghi chú của bạn dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến phím tắt trong OneNote.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Việc thêm văn bản thay thế vào ảnh và hình ảnh bạn đã chèn trong OneNote là cách hữu ích để cung cấp mô tả cho nội dung trực quan trong ghi chú của bạn. Những mô tả này có thể cung cấp ngữ cảnh quan trọng cho những người khiếm thị hoặc nhận thức kém.

 1. Trên trang OneNote, hãy chọn ảnh ban muốn thêm văn bản thay thế. Để chọn ảnh, hãy sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hình ảnh bạn muốn được thông báo. Trong OneNote, hình ảnh sẽ được thông báo là: "<tên_tệp>, image" (Hình ảnh <tên_tệp>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "<tên_tệp>, graphic" (Đồ họa <tên_tệp>).

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Alt Text" (Văn bản thay thế), rồi nhấn Phím cách. Hộp thoại Văn bản thay thế sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tiêu đề.

 3. Nhập tiêu đề của văn bản thay thế cho hình ảnh. Văn bản thay thế nên mô tả hành động hoặc mục đích của hình ảnh, chứ không phải diện mạo của hình ảnh.

 4. Để di chuyển đến trường văn bản Mô tả, hãy nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Description" (Mô tả). Nhập mô tả cho hình ảnh.

 5. Sau khi nhập tiêu đề và mô tả, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Hộp thoại Văn bản thay thế sẽ đóng và tiêu điểm sẽ quay lại trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các phím tắt trong OneNote for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn để thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và giúp ghi chú của bạn dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Việc thêm văn bản thay thế vào ảnh và hình ảnh bạn đã chèn trong OneNote là cách hữu ích để cung cấp mô tả cho nội dung trực quan trong ghi chú của bạn. Những mô tả này có thể cung cấp ngữ cảnh quan trọng cho những người khiếm thị hoặc nhận thức kém.

 1. Trên trang OneNote, hãy chọn ảnh ban muốn thêm văn bản thay thế. Để chọn ảnh, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi hình ảnh bạn muốn được thông báo. VoiceOver sẽ thông báo hình ảnh như sau: "<tên_tệp>, image" (Hình ảnh <tên_tệp>).

 2. Nhấn đúp bằng hai ngón tay vào màn hình để mở menu ngữ cảnh. Menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (Mục menu Hiển thị thêm mục).

 3. Để mở menu Văn bản thay thế, hãy nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Alt Text" (Văn bản thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Văn bản thay thế sẽ mở ra.

 4. Để thêm văn bản thay thế, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Tile, <tên_tệp>, text field" (Trường văn bản, ô <tên_tệp>), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tiêu đề văn bản thay thế cho hình ảnh bằng bàn phím trên màn hình. Văn bản thay thế nên mô tả hành động hoặc mục đích của hình ảnh, chứ không phải diện mạo của hình ảnh.

  Lưu ý: Để đi đến bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần bàn phím. Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, hãy đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn chạm vào. Để chọn mục, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để thêm mô tả vào hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Description, text field" (Trường văn bản Mô tả), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập mô tả bằng bàn phím trên màn hình của bạn.

 6. Sau khi nhập tiêu đề và mô tả, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Văn bản thay thế sẽ đóng và tiêu điểm sẽ trở về trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn để thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và giúp ghi chú của bạn dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Việc thêm văn bản thay thế vào ảnh và hình ảnh bạn đã chèn trong OneNote là cách hữu ích để cung cấp mô tả cho nội dung trực quan trong ghi chú của bạn. Những mô tả này có thể cung cấp ngữ cảnh quan trọng cho những người khiếm thị hoặc nhận thức kém.

 1. Trên trang OneNote, hãy chọn ảnh ban muốn thêm văn bản thay thế. Để chọn ảnh, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi hình ảnh bạn muốn được thông báo. TalkBack thông báo ảnh như sau: "Selected, <tên_tệp>, image" (Đã chọn hình ảnh <tên_tệp>).

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn đúp và giữ màn hình. Menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Open" (Mở).

 3. Để mở hộp thoại Văn bản thay thế, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Alt Text button" (Nút Văn bản thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại văn bản thay thế sẽ mở ra với tiêu điểm trên trường văn bản tiêu đề và bạn nghe thấy: "văn bản thay thế, chỉnh sửa, <tên tệp>".

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình của bạn để nhập tiêu đề văn bản thay thế cho hình ảnh. Văn bản thay thế nên mô tả hành động hoặc mục đích của hình ảnh, chứ không phải diện mạo của hình ảnh.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 5. Để thêm mô tả vào hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Description, edit box" (Hộp chỉnh sửa mô tả), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập mô tả bằng bàn phím trên màn hình của bạn.

 6. Sau khi nhập tiêu đề và mô tả, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Văn bản thay thế sẽ đóng và tiêu điểm sẽ trở lại trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Windows 10 với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và giúp ghi chú của bạn dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Việc thêm văn bản thay thế vào ảnh và hình ảnh bạn đã chèn trong OneNote là cách hữu ích để cung cấp mô tả cho nội dung trực quan trong ghi chú của bạn. Những mô tả này có thể cung cấp ngữ cảnh quan trọng cho những người khiếm thị hoặc nhận thức kém.

 1. Trên trang OneNote, hãy chọn ảnh ban muốn thêm văn bản thay thế. Để chọn ảnh, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi hình ảnh bạn muốn được thông báo. Trình tường thuật sẽ thông báo hình ảnh như sau: "<tên_tệp>, image" (Hình ảnh <tên_tệp>).

 2. Nhấn đúp bằng hai ngón tay vào màn hình để mở menu ngữ cảnh. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "menu ngữ cảnh, menu, bật lên".

 3. Để mở hộp thoại văn bản thay thế, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Picture Button" (nút ảnh), nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Alt Text Button" (nút văn bản thay thế), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Văn bản thay thế sẽ mở ra.

 4. Để thêm văn bản thay thế, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Tile, editable text, <tên_tệp>" (Ô, văn bản có thể chỉnh sửa, <tên_tệp>), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tiêu đề văn bản thay thế cho hình ảnh bằng bàn phím trên màn hình. Văn bản thay thế nên mô tả hành động hoặc mục đích của hình ảnh, chứ không phải diện mạo của hình ảnh.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, hãy đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. Trình tường thuật sẽ thông báo mục khi bạn chạm vào. Để chọn mục, khi đến lượt mục đó, hãy nhấc ngón tay rồi nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 5. Để thêm mô tả vào hình ảnh, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh nửa trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy một mục, rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Description, editable text" (Văn bản có thể chỉnh sửa, mô tả), nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập mô tả bằng bàn phím trên màn hình của bạn.

 6. Sau khi nhập mô tả, hãy kéo ngón tay của bạn ở nửa trên màn hình cho đến khi nghe thấy một mục, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Đã xong), rồi nhấn đúp trên màn hình. Hộp thoại Văn bản thay thế sẽ đóng và tiêu điểm sẽ trở lại trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote dành cho web với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để thêm văn bản thay thế vào hình ảnh và giúp ghi chú của bạn dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến phím tắt trong OneNote.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng OneNote dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneNote dành cho web.

Việc thêm văn bản thay thế vào ảnh và hình ảnh bạn đã chèn trong OneNote là cách hữu ích để cung cấp mô tả cho nội dung trực quan trong ghi chú của bạn. Những mô tả này có thể cung cấp ngữ cảnh quan trọng cho những người khiếm thị hoặc nhận thức kém.

 1. Trên trang OneNote, hãy chọn hình ảnh bạn muốn thêm văn bản thay thế. Để chọn một hình ảnh, hãy sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hình ảnh được thông báo. Trình tường thuật thông báo các hình ảnh như: "<tên tệp>, hình ảnh."

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Bạn nghe thấy: "Cut, Menu Item" (mục menu cắt). Sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Alt Text, Menu Item" (sửa văn bản thay thế), rồi nhấn phím cách. Hộp thoại Văn bản thay thế sẽ mở ra.

 3. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh. Văn bản thay thế nên mô tả hành động hoặc mục đích của hình ảnh, chứ không phải diện mạo của hình ảnh.

 4. Khi thực hiện xong, nhấn Enter. Hộp thoại Văn bản thay thế sẽ đóng và tiêu điểm sẽ quay lại trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×