Sử dụng bàn phím để làm việc với dải băng

Sử dụng bàn phím để làm việc với dải băng

Thực hiện các tác vụ nhanh chóng không cần sử dụng chuột bằng cách nhấn một vài phím — dù bạn đang ở đâu trong chương trình Office. Bạn có thể thực hiện từng lệnh trên dải băng bằng cách sử dụng các phím truy nhập — thường là bằng cách nhấn hai đến bốn phím.

Quan trọng: Nếu lệnh đã chọn là nút phân tách (tức là, nút để mở menu tùy chọn bổ sung), nhấn Alt+mũi tên xuống để kích hoạt lệnh đó. Sau đó, nhấn phím Tab để di chuyển qua các tùy chọn. Để chọn tùy chọn hiện tại, nhấn phím cách hoặc Enter.

 1. Nhấn và nhả phím ALT.

  Bạn sẽ thấy các hộp nhỏ có tên là Mẹo phím trên từng lệnh sẵn dùng ở dạng xem hiện tại.

  Nhấn ALT hoặc F10 để xem Mẹo phím trên dải băng

  Lưu ý: Để biết danh sách các phím tắt đại diện cho Mẹo phím, hãy xem bảng trong mục sau đây.

 2. Nhấn vào chữ cái hiện trong Mẹo phím trên lệnh bạn muốn sử dụng.

 3. Tùy theo chữ cái bạn nhấn, bạn có thể thấy các Mẹo phím bổ sung. Ví dụ: nếu tab Trang đầu hiện hoạt và bạn nhấn N, tab Chèn sẽ hiển thị, kèm theo Mẹo phím cho các nhóm trên tab đó.

 4. Tiếp tục nhấn các chữ cái cho đến khi bạn nhấn chữ cái của lệnh cụ thể bạn muốn sử dụng.

  Mẹo: Để hủy bỏ hành động bạn đang thực hiện và ẩn các Mẹo phím, nhấn và nhả phím ALT.

Đỉnh trang

Phím tắt cho Mẹo phím

Các phím tắt trong bảng sau đây có thể được sử dụng để kích hoạt các Mẹo phím được mô tả trong mục trước đó.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở trang Tệp.

Alt+F

Mở tab Trang đầu.

Alt+H

Mở tab Chèn.

Alt+N

Mở tab Thiết kế.

Alt+G

Mở tab Chuyển tiếp.

Alt+T

Mở tab Hoạt hình.

Alt+A

Mở tab Trình Chiếu.

Alt+S

Mở tab Xem lại.

Alt+R

Mở tab Xem.

Alt+W

Mở hộp Cho tôi biết.

Alt+Q, rồi nhập từ tìm kiếm

Đỉnh trang

Thay đổi tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột

Một cách khác để sử dụng bàn phím nhằm làm việc với dải băng là di chuyển tiêu điểm giữa các tab và lệnh cho đến khi bạn tìm được tính năng mình muốn sử dụng. Các bảng sau đây hiển thị các cách di chuyển tiêu điểm bàn phím mà không sử dụng chuột.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tab hiện hoạt và hiển thị các phím truy nhập.

ALT hoặc F10. Nhấn lại một trong các phím này để di chuyển trở lại tệp Office và hủy bỏ các phím truy nhập.

Di chuyển sang một tab khác.

ALT hoặc F10 để chọn tab hiện hoạt, rồi chọn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI.

Di chuyển sang một Nhóm khác trên tab hiện hoạt.

ALT hoặc F10 để chọn tab hiện hoạt, rồi chọn CTRL+MŨI TÊN PHẢI hoặc MŨI TÊN TRÁI để di chuyển giữa các nhóm.

Thu nhỏ cực tiểu (thu gọn) hoặc khôi phục dải băng.

CTRL+F1

Hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm để chọn tab hiện hoạt, tệp Office của bạn, ngăn tác vụ hoặc thanh trạng thái.

F6

Di chuyển tiêu điểm đến từng lệnh trên dải băng, tiến hoặc lùi.

ALT hoặc F10, rồi nhấn TAB hay SHIFT+TAB

Di chuyển xuống, lên, trái hoặc phải giữa các mục trên dải băng.

MŨI TÊN XUỐNG, MŨI TÊN LÊN, MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Đi đến lệnh hoặc điều khiển đã chọn trên dải băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Mở menu hoặc bộ sưu tập đã chọn trên dải băng.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Đi đến một lệnh hoặc tùy chọn trên dải băng để bạn có thể thay đổi.

ENTER

Kết thúc thay đổi giá trị của một lệnh hoặc tùy chọn trong dải băng và di chuyển tiêu điểm trở về tệp Office.

ENTER

Nhận trợ giúp về lệnh hoặc điều khiển đã chọn trên dải băng. (Nếu không có bài viết Trợ giúp nào liên quan đến lệnh đã chọn, mục lục Trợ giúp dành cho chương trình đó sẽ được hiển thị để thay thế.)

F1

Đỉnh trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×