Sử dụng các trường để chèn đếm chữ trong tài liệu của bạn

Word có thể chèn số đếm chữ vào tài liệu và cập nhật thông tin đó thường xuyên như ý bạn.

 1. Chọn trong tài liệu nơi bạn muốn hiển thị đếm chữ.

 2. Đi đến Chèn > Phần Nhanh > Trường.

  Chèn tùy chọn Trường trên menu Phần Nhanh.

 3. Trong danh sách Tên trường, chọn NumWords, rồi chọn OK.

  Hộp thoại trường

Để cập nhật thông tin, hãy bấm phải chuột vào nơi bạn đã thêm số trang rồi chọn Cập nhật Trường.

Lệnh Cập nhật Trường

Nếu bạn muốn tự động cập nhật thông tin khi bạn in, hãy chọn Tùy chọn Tệp >> Hiển thị rồi bên dưới Tùy chọn in chọn Cập nhật trường trước khi in.

 1. Chọn trong tài liệu nơi bạn muốn hiển thị đếm chữ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, chọn Phần Nhanh.

  nhóm văn bản

 3. Chọn Trường.

 4. Trong danh sách Tên trường, chọn NumWords, rồi chọn OK.

Xem thêm

Hiển thị số từ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×