Sử dụng Planner

Sử dụng Dạng xem Lịch biểu

Sử dụng Dạng xem lịch biểu trong Microsoft Planner
Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Sử dụng dạng xem lịch biểu để sắp xếp các nhiệm vụ của bạn trên lịch.

Xem và quản lý nhiệm vụ

  1. Chọn Lên lịch.

    Bạn có thể xem theo tháng hoặc tuần.

  2. Chọn tuần.

  3. Trỏ tới một ngày và chọn + để thêm tác vụ.

  4. Kéo cạnh của nhiệm vụ để thay đổi ngày của nhiệm vụ.

Quản lý các tác vụ chưa lên lịch

  1. Xem các tác vụ mà không bắt đầu và ngày đến hạn dưới nhiệm vụ chưa lên lịch.

  2. Chọn nhóm theo và sau đó là một tùy chọn như tiến độ, để sắp xếp các tác vụ chưa lên lịch của bạn.

  3. Kéo một nhiệm vụ chưa lên lịch vào lịch để lên lịch.

Loại bỏ ngày bắt đầu và ngày đến hạn của nhiệm vụ

  • Kéo nhiệm vụ từ lịch đến các tác vụ chưa lên lịch.

Bạn cũng có thể xem lịch biểu của bạn trong nhóm hoặc thêm gói đăng ký của bạn vào lịch Outlook.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng dạng xem lịch biểu để xem các tác vụ trên lịch

Sử dụng Planner trong Microsoft Teams

Xem Lịch Planner trong Outlook

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×