Sử dụng danh sách ngoài với Visio

Sử dụng Visio 2013, bạn có thể nối kết dữ liệu từ danh sách ngoài thành sơ đồ và hình đó. Sau đó, bạn có thể phát hành sơ đồ thành thư viện tài liệu SharePoint làm bản vẽ web tương tác để người dùng có thể hiển thị sơ đồ và xem dữ liệu bên ngoài được liên kết.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm nội dung về dữ liệu ngoàisử dụng dịch vụ Visio với dịch vụ lưu trữ bảo mật trong SharePoint 2013.

Bạn muốn làm gì?

Trước khi bạn bắt đầu

Làm việc với dữ liệu ngoài đòi hỏi một số tác vụ như điều kiện tiên quyết để cho phép truy nhập an toàn vào dữ liệu.. Thông tin sau đây có thể giúp bạn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình. Ngoài ra, nếu bạn gặp phải sự cố khi cố gắng làm việc với dữ liệu ngoài, thông tin này có thể giúp bạn xác định được vấn đề. Để truy nhập dữ liệu ngoài, bạn hoặc người quản trị phải làm như sau:

Chuẩn bị nguồn dữ liệu ngoài    Người quản trị có thể cần phải tạo tài khoản và cung cấp quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu để đảm bảo rằng đúng người có quyền truy nhập vào dữ liệu và đảm bảo dữ liệu không rơi vào tay kẻ xấu. Trong cơ sở dữ liệu ngoài, người quản trị cũng có thể muốn tạo bảng, dạng xem, truy vấn v.v...để giới hạn kết quả tìm kiếm sao cho đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm đồng thời giúp nâng cao hiệu suất tìm kiếm.

Cấu hình dịch vụ và tài khoản SharePoint    Người quản trị phải kích hoạt dịch vụ kết nối dữ liệu nghiệp vụ, Dịch vụ lưu trữ bảo mật và dịch vụ Visio.

Cấu hình Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật    Người quản trị cần phải thực hiện các việc sau: xác định phương thức truy nhập tốt nhất cho nguồn dữ liệu ngoài, tạo một ứng dụng đích và đặt chứng danh cho ứng dụng đích đó.

Cấu hình Dịch vụ Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ    Người quản trị cần phải đảm bảo rằng người dùng tạo loại nội dung ngoài được quyền truy nhập kho siêu dữ liệu Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ còn những người dùng phù hợp khác có quyền truy nhập loại nội dung ngoài vốn là cơ sở để xây dựng danh sách ngoài.

Tạo loại nội dung ngoài    Người dùng phải xác định loại nội dung ngoài chứa thông tin về kết nối, truy nhập, cách thức thao tác, cột, bộ lọc và các siêu dữ liệu khác được dùng để truy xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài.

Tạo danh sách ngoài    Người dùng phải tạo một danh sách ngoài dựa trên kiểu nội dung bên ngoài và một hoặc nhiều dạng xem của danh sách ngoài khi cần thiết.

Đảm bảo rằng các sản phẩm Office đã sẵn sàng để sử dụng    Để đồng bộ hóa dữ liệu ngoài với các sản phẩm Office, bạn phải có Windows 7 trở lên và các sản phẩm phần mềm miễn phí sau đây, SQL Server Compact 4,0, .NET Framework 4 và dịch vụ dữ liệu WCF 5,0 cho OData v3 trên mỗi máy tính khách (nếu cần, bạn sẽ được tự động nhắc tải xuống phần mềm). Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tùy chọn cài đặt Office, dịch vụ kết nối nghiệp vụ được bật (đây là mặc định). Tùy chọn này sẽ cài đặt thời gian chạy ứng dụng dịch vụ kết nối nghiệp vụ mà thực hiện như sau: lưu trữ và đồng bộ hóa với dữ liệu bên ngoài, dữ liệu bản đồ doanh nghiệp vào các kiểu nội dung bên ngoài, Hiển thị bộ chọn mục bên ngoài trong các sản phẩm Office, và chạy các giải pháp tùy chỉnh bên trong các sản phẩm Office.

Đầu trang

Kết nối dữ liệu trong danh sách ngoài với sơ đồ Visio

 1. Trong Visio 2013, bấm dữ liệu > nối kết dữ liệu với hình dạng.

 2. Chọn danh sách Microsoft SharePoint Foundation, rồi bấm vào tiếp theo.

 3. Trên trang chọn trang, hãy nhập URL của site SharePoint nơi có danh sách ngoài của bạn, rồi bấm vào tiếp theo.

 4. Trên trang chọn danh sách , hãy chọn danh sách ngoài, rồi bấm kết thúc.

 5. Nối kết các hàng dữ liệu thành hình trong bản vẽ của bạn.

  Có ba cách nối kết các hàng của dữ liệu đến các hình dạng trong hình vẽ của bạn. Bạn có thể nối kết các hàng với từng hình dạng sẵn có, bạn có thể tự động nối kết các hàng với hình dạng hoặc bạn có thể tạo hình dạng từ dữ liệu. Tìm thêm thông tin về cách nối kết các hàng dữ liệu với hình dạng trong hệ thống trợ giúp của Visio.

Đầu trang

Lưu sơ đồ Visio vào một thư viện tài liệu SharePoint

 1. Mở sơ đồ trong Visio 2013.

 2. Bấm tệp, rồi bấm lưu như.

 3. Xác định vị trí của site và thư viện tài liệu SharePoint nơi bạn muốn phát hành sơ đồ.

 4. Bên dưới lưu dưới dạng, chọn bản vẽ Visio (. vsdx).

 5. Nhập tên tệp.

 6. Bấm Lưu.

Đầu trang

Mở sơ đồ Visio trong trình duyệt

 1. Dẫn hướng đến thư viện SharePoint có chứa sơ đồ mà bạn đã phát hành dưới dạng bản vẽ web.

 2. Để mở sơ đồ, hãy bấm vào tên.

 3. Bấm và kéo sơ đồ xung quanh để xem các phần cụ thể và sử dụng công cụ thu phóng trên thanh công cụ để thay đổi kích cỡ của sơ đồ.

 4. Để làm cho toàn bộ sơ đồ hiển thị trong cửa sổ trình duyệt, hãy bấm vào nút thu phóng để vừa với dạng xem trên thanh công cụ.

 5. Để xem dữ liệu up-to-date từ danh sách ngoài, hãy bấm làm mới trên thanh công cụ.


Những thay đổi trong nguồn dữ liệu có thể không được phản ánh ngay lập tức bằng cách làm mới sơ đồ, tùy thuộc vào các thiết đặt bộ đệm ẩn dữ liệu cho các dịch vụ Visio.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×