Sử dụng hình nền mờ tùy chỉnh

Trước tiên, hãy tạo hình nền mờ tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên tab thiết kế, chọn hình nền mờ >tùy chỉnhhình nền mờ.

 2. Chọn hình nền mờ và chọn ảnh, hoặc chọn hình nền mờ và nhập văn bản hình nền mờ của bạn vào hộp văn bản .

 3. Bấm OK.

Tiếp theo, lưu hình nền mờ để bạn có thể dùng nó trong các tài liệu khác.

 1. Bấm đúp vào gần đầu trang, để mở tiêu đề.

 2. Di chuyển con trỏ lên hình nền mờ cho đến khi con trỏ hiển thị mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào hình nền mờ để chọn nó.

  Vùng Đầu trang

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Nền trang, chọn Hình nền mờ.

 4. Chọn Lưu Lựa chọn vào bộ sưu tập Hình nền mờ.

 5. Đặt tên cho hình nền mờ, rồi bấm OK.

Để chèn hình nền mờ tùy chỉnh của bạn trong một tài liệu khác, hãy chọn nó bên dưới chung trong bộ sưu tập hình nền mờ.

Trước tiên, hãy tạo hình nền mờ tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên tab bố trí trang, chọn hình nền mờ >tùy chỉnhhình nền mờ.

 2. Chọn hình nền mờ và chọn ảnh, hoặc chọn hình nền mờ và nhập văn bản hình nền mờ của bạn vào hộp văn bản .

 3. Bấm OK.

Tiếp theo, lưu hình nền mờ để bạn có thể dùng nó trong các tài liệu khác.

 1. Bấm đúp vào gần đầu trang, để mở tiêu đề.

 2. Di chuyển con trỏ lên hình nền mờ cho đến khi con trỏ hiển thị mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào hình nền mờ để chọn nó.

  Vùng Đầu trang

 3. Trên tab Bố trí trang, trong nhóm Nền trang, chọn Hình nền mờ.

 4. Chọn Lưu Lựa chọn vào bộ sưu tập Hình nền mờ.

 5. Đặt tên cho hình nền mờ, rồi bấm OK.

Để chèn hình nền mờ tùy chỉnh của bạn trong một tài liệu khác, hãy chọn nó bên dưới chung trong bộ sưu tập hình nền mờ.

Bạn muốn thêm nữa?

Xem tất cả các nội dung của chúng tôi về hình nền mờ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×