Sử dụng lập phiên bản với Word.

Để dùng lập phiên bản trong Word, bạn cần lưu trữ tài liệu của bạn trong một trong hai OneDrive hoặc trong một thư viện SharePoint.

Khi các tài liệu được lưu trữ trực tuyến, bạn có thể bật tính năng lưu tự động để lưu như công việc của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ tài liệu bằng cách mời ai đó vào thư viện hoặc cung cấp một nối kết chứ không phải là gửi một bản sao rời rạc của tài liệu. Cuối cùng, bạn có thể làm việc với những người khác để đồng tác giả một tài liệu cùng một lúc.

Để biết thêm thông tin về việc lưu vào OneDrive hoặc SharePoint, đồng tác giả hoặc dùng tính năng lưu tự động, hãy xem:

OneDrive và SharePoint

Lưu tài liệu vào OneDrive của bạn

Tôi nên lưu vào OneDrive hoặc SharePoint

Lập phiên bản hoạt động như thế nào trong danh sách hoặc thư viện SharePoint

Khôi phục phiên bản trước đó của một mục hoặc tệp trong SharePoint

Bật và đặt cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện

Đồng tác giả và lưu tự động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×