Sử dụng một trang khác cho trang chủ site SharePoint của bạn

Sử dụng một trang khác cho trang chủ site SharePoint của bạn

SharePoint trải nghiệm mới là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng bằng hình ảnh, tài liệu và phần web. Bạn có thể tạo và phát hành các trang nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời các trang này cũng sẽ có giao diện tuyệt vời trên mọi thiết bị. Bạn cũng có thể đặt trang hiện có làm trang chủ cho site của mình, ngay cả khi bạn đang sử dụng một site cổSharePoint điển.

Lưu ý: 

 • Bạn phải là chủ sở hữu site thì mới có thể đặt một trang khác làm trang chủ.

 • Trang bạn sử dụng làm trang chủ phải được lưu trữ trong thư viện Trang (hoặc Trang Site) của site của bạn. Nếu không, nút Chỉnh sửa và các tính năng khác sẽ không sẵn dùng.

Nếu bạn chưa tạo trang, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách sử dụng các bước trong Thêm trang vào site.

Sau khi đã có trang được phát hành mà bạn muốn sử dụng cho trang chủ của mình:

 1. Trên site SharePoint, chọn Trang trong dẫn hướng bên trái.

  Dẫn hướng bên trái trong SharePoint, với Trang được chọn

  (Nếu bạn không nhìn thấy Trang, hãy chọn Thiết đặt Nút cài đặt hình bánh răng > Nội dung Site. Trên trang Nội dung site, hãy chọn Trang site.)

  Menu Thiết đặt trong SharePoint, với Nội dung Site được tô sáng

 2. Từ thư viện trang, tìm trang bạn muốn tạo trang chủ, rồi chọn nút tùy chọn vòng ở bên trái tiêu đề trang.

 3. Chọn dấu ba chấm dọc Biểu tượng dấu chấm ba chấm dọc trong Office 365 SharePoint cạnh tiêu đề trang, rồi chọn Tạo trang chủ.

  Lệnh Tạo trang chủ

Lưu ý: Nếu bạn không thấy các tùy chọn menu được mô tả ở trên thì có thể bạn đang xem thư viện trang của mình trong trải nghiệm cổ điển. Để xem các tùy chọn này, hãy chuyển thư viện tài liệu của bạn sang trải nghiệm mới bằng cách chọn Thoát trải nghiệm cổ điển ở dưới cùng bên trái. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về việc chuyển đổi từ và sang trải nghiệm cổ điển trong mục Chuyển đổi trải nghiệm mặc định cho danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×