Sử dụng @mentions để thu hút sự chú ý của ai đó trong nhóm

Sử dụng @mentions để thu hút sự chú ý của ai đó trong nhóm

Để thu hút sự chú ý của ai đó trong cuộc hội thoại kênh hoặc trò chuyện, hãy @mention chúng. Chỉ cần nhập @ trước tên của họ, rồi chọn chúng từ menu xuất hiện.

Lưu ý: Bạn cũng có thể đề cập đến một người nào đó chỉ đơn giản bằng cách nhập tên của họ. Bắt đầu bằng cách viết hoa chữ cái đầu tiên và khi bạn tiếp tục nhập tên, danh sách mọi người sẽ hiển thị cho bạn để chọn.

Họ nhận được một thông báo, mà họ có thể chọn để đi thẳng vào điểm trong hội thoại mà họ đã được đề cập.

Để nhận được sự chú ý của toàn bộ một nhóm, hãy thử một trong các thao tác sau:

  • Đăng điều gì đó trong kênh chung của nhóm. Tên kênh sẽ xuất hiện đậm đối với mỗi thành viên nhóm.

  • Nhập @general vào thư mọi người trong kênh chung.

  • Nhập @team để thông báo cho tất cả mọi người trong nhóm đó.

  • Nhập @channel vào thư mọi người trong kênh đó.

Quan trọng: Người sở hữu nhóm phải bật trước tiên các tính năng này.

@đề cập đến với những người được đề xuất

Để thu hút sự chú ý của ai đó trong cuộc hội thoại kênh hoặc trò chuyện, hãy @mention chúng. Chỉ cần nhập @ trước tên của họ, rồi chọn chúng từ menu xuất hiện.

Họ nhận được một thông báo, mà họ có thể chọn để đi thẳng vào điểm trong hội thoại mà họ đã được đề cập.

Để nhận được sự chú ý của toàn bộ một nhóm, hãy thử một trong các thao tác sau:

  • Đăng điều gì đó trong kênh chung của nhóm. Tên kênh sẽ xuất hiện đậm đối với mỗi thành viên nhóm.

  • Nhập @general vào thư mọi người trong kênh chung.

  • Nhập @team để thông báo cho tất cả mọi người trong nhóm đó.

  • Nhập @channel vào thư tất cả những người đã thích kênh đó.

Quan trọng: Người sở hữu nhóm phải bật trước tiên các tính năng này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×