Sử dụng ngôn ngữ viết từ phải sang trái trong Office

Microsoft Office hỗ trợ chức năng và các tính năng viết từ phải sang trái cho các ngôn ngữ sử dụng trong môi trường từ phải sang trái (hoặc kết hợp từ phải sang trái, từ trái sang phải) để nhập, soạn thảo và hiển thị văn bản. Trong ngữ cảnh này, "các ngôn ngữ viết từ phải sang trái" dùng để chỉ bất kỳ hệ thống chữ viết nào được viết từ phải sang trái và bao gồm cả các ngôn ngữ yêu cầu định hình ngữ cảnh, như Tiếng Ả Rập lẫn các ngôn ngữ không có yêu cầu. Bạn có thể thay đổi chế độ hiển thị để hiển thị các menu và các nút phải sang trái và/hoặc thay đổi các tệp riêng biệt để nội dung được đọc từ phải sang trái.

Để soạn thảo bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái, bạn sẽ muốn bật ngôn ngữ bàn phím Windows cho ngôn ngữ viết từ phải sang trái bạn muốn sử dụng. Xem mục thêm ngôn ngữ đầu vào trong Windows và bật bố trí bàn phím cho ngôn ngữ viết từ phải sang trái.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin

Tùy theo cách bạn muốn tùy chỉnh máy tính, bạn có thể sử dụng một ngôn ngữ để hiển thị (menu, hộp thoại và trình hướng dẫn) và nhập bằng một ngôn ngữ khác khi cần. Nếu muốn vừa nhập bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái, vừa xem menu cũng như Trợ giúp trực tuyến bằng ngôn ngữ đó thì bạn có thể đặt chế độ hiển thị Office thành tùy chọn của ngôn ngữ đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thay đổi ngôn ngữ của Microsoft Office.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xem video ngắn về cách thực hiện điều này, hãy xem video hướng dẫn cách thực hiện do một thành viên của cộng đồng tạo trên YouTube dưới đây. Thay đổi ngôn ngữ Office 2016.

Một số tính năng viết từ phải sang trái trong các chương trình Office sử dụng ngôn ngữ hiển thị để xác định bố trí màn hình chỉ đường và căn văn bản bên trong hộp thoại. Khi bạn chỉ định ngôn ngữ hiển thị người dùng viết từ phải sang trái trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bố trí menu, hộp thoại và trình hướng dẫn cũng sẽ là từ phải sang trái nhưng các cài đặt Microsoft Windows vẫn là từ trái sang phải.

Ví dụ: khi Tiếng Ả Rập được chọn làm ngôn ngữ hiển thị trong Office, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị như sau:

Ngôn ngữ giao diện người dùng Tiếng Ả Rập

Các menu được hiển thị từ phải sang trái. Nếu ngôn ngữ hiển thị của Windows vẫn đặt là tiếng Anh thì thanh tiêu đề vẫn bằng tiếng Anh và các nút Đóng, Thu nhỏPhóng to vẫn ở góc phía trên bên phải như trong giao diện từ trái qua phải. Nếu ngôn ngữ hiển thị Windows được thiết lập cho ngôn ngữ viết từ phải sang trái, ngôn ngữ trong thanh tiêu đề cũng sẽ được dịch và các nút Đóng, Cực tiểu hóaCực đại hóa sẽ ở góc phía trên bên trái.

Nếu bạn chủ yếu làm việc bằng ngôn ngữ viết từ trái sang phải nhưng thỉnh thoảng cần chèn văn bản bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái, bạn có thể chọn ngôn ngữ viết từ trái sang phải (như Tiếng Anh) làm ngôn ngữ hiển thị của mình và nhập bằng ngôn ngữ viết từ phải sang trái ở hầu hết các chương trình Office khi bạn muốn. Để thực hiện điều này, Đặt văn bản, dấu đầu dòng và đánh số từ phải sang trái cho khu vực soạn thảo và bật bố trí bàn phím.

Bạn có thể thay đổi hướng văn bản từ bên trong một chương trình Microsoft Office bằng cách chọn nút đoạn văn Từ phải sang trái trong nhóm Đoạn văn trên tab Trang đầu (nút này chỉ xuất hiện nếu bạn đã bật ngôn ngữ viết từ phải sang trái). Ngay cả khi đã thay đổi chế độ hiển thị thành hiển thị trong ngôn ngữ viết từ phải sang trái, bạn vẫn phải bật ngôn ngữ bàn phím thích hợp để nhập văn bản bằng ngôn ngữ đó.

Nếu ngôn ngữ hiển thị thường xuyên của bạn là Tiếng Anh nhưng bạn muốn đổi sang tiếng địa phương Ả Rập, hãy thực hiện như sau:

  1. Mở một tệp chương trình Office, chẳng hạn như tài liệu Word.

  2. Ở tab Tệp, chọn Tùy chọn > Ngôn ngữ.

  3. Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, ở danh sách Ngôn ngữ Soạn thảo, chọn tiếng địa phương Ả Rập bạn muốn, rồi chọn Thêm.

  4. Trong bảng Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo, đảm bảo tiếng địa phương Ả Rập đã thêm mới được tô sáng, rồi chọn Đặt làm Mặc định.

    Quan trọng: Khi bạn đặt ngôn ngữ soạn thảo được gán mới làm mặc định, ngôn ngữ đó sẽ trở thành mặc định cho mọi chương trình Microsoft Office của bạn.

Để nhập bằng bàn phím bản địa của một ngôn ngữ cụ thể, bạn phải thêm bố cục bàn phím phù hợp. Để nhận được hướng dẫn về cách thêm một ngôn ngữ bàn phím bổ sung, hãy xem Thay đổi ngôn ngữ của Microsoft Office.

Sau khi thêm một bố cục bàn phím cho ngôn ngữ khác, một chỉ báo ngôn ngữ (được gọi là "Thanh ngôn ngữ") sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ, cạnh đồng hồ và hiển thị ngôn ngữ bàn phím hiện tại. Ví dụ: trong Windows 10, chỉ báo ngôn ngữ cho tiếng Do Thái là Thanh ngôn ngữ Windows 10, đang hiển thị ngôn ngữ bàn phím được chọn hiện tại là tiếng Do Thái. .

Lưu ý: Thanh Ngôn ngữ tự động xuất hiện sau khi thêm bàn phím cho ít nhất một ngôn ngữ ngoài Tiếng Anh trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập trong Microsoft Windows.

Để thay đổi ngôn ngữ bàn phím hiện tại, bấm vào Thanh ngôn ngữ rồi chọn ngôn ngữ bạn muốn hoặc nhấn ALT + SHIFT để chuyển đổi trong danh sách các bàn phím đã cài đặt.

Nếu bạn chỉ muốn nhập một lượng ít văn bản ở ngôn ngữ khác và không muốn chuyển bàn phím, bạn có thể sử dụng Bản đồ Ký tự, một trong những Phụ kiện của Microsoft Windows. Bạn có thể chọn một ký tự từ một trong các trang phông chữ ngôn ngữ viết từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải, sao chép vào Bảng tạm, rồi chèn ký tự vào tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bản đồ Ký tự để nhập văn bản, hãy xem mục Sử dụng các ký tự đặc biệt (Bản đồ Ký tự).

Tùy theo ngôn ngữ bạn cần, bạn cũng có thể nhập một lượng nhỏ văn bản bằng cách sử dụng thư viện Biểu tượng, xem mục Chèn dấu kiểm hoặc ký hiệu khác.

Khi cả ngôn ngữ viết từ trái sang phải và từ phải sang trái được bật, các nút đoạn văn Từ trái sang phảiTừ phải sang trái đều được bật trên dải băng trong hầu hết các chương trình Office. Khi bấm vào các nút này, bạn có thể thay đổi hướng văn bản khi nhập và căn đều hai bên văn bản.

Lưu ý: Trong Microsoft OneNote, các nút Từ trái sang phảiTừ phải sang trái sẽ khả dụng bằng cách bấm vào mũi tên Căn chỉnh Đoạn.

Văn bản trong một ô hoặc trường có thể được căn trái, căn giữa hoặc căn phải. Trong một số chương trình, như Access và Excel, văn bản cũng có thể có hướng văn bản Ngữ cảnh.

Khi văn bản có hướng văn bản Ngữ cảnh, văn bản và số được căn theo ngôn ngữ của ký tự đầu tiên được nhập — ví dụ, văn bản trong ô hoặc trường được căn phải nếu ký tự đầu tiên được viết theo ngôn ngữ từ phải sang trái và căn trái nếu ký tự đầu tiên viết theo ngôn ngữ từ trái qua phải. Bạn có thể ghi đè hướng văn bản Ngữ cảnh và chuyển sang hướng văn bản Trái, Giữa hoặc Phải đối với các đối tượng riêng.

Nhiều chương trình theo quy tắc từ phải sang trái hoặc kết hợp từ phải sang trái và từ trái sang phải áp dụng các quy tắc ngữ cảnh dùng để kiểm soát hướng văn bản và trình tự đọc của văn bản. Các hộp, danh sách và các thành phần khác kiểm soát các quy tắc ngữ cảnh cho phần văn bản mà chúng bao gồm.

Các quy tắc ngữ cảnh đối với trình tự đọc và hướng văn bản như sau:

  • Nếu ký tự quan trọng đầu tiên là từ trái sang phải thì trình tự đọc cũng là từ trái sang phải và văn bản được căn trái.

  • Nếu ký tự mạnh đầu tiên là từ phải qua trái, trình tự đọc cũng là từ phải sang trái và văn bản được căn phải.

  • Nếu chỉ ký tự trung tính được nhập, cả trình tự đọc và hướng văn bản sẽ tuân theo chỉ đường đoạn văn (có thể từ trái sang phải hoặc từ phải qua trái) cho đến khi ký tự mạnh đầu tiên được nhập.

Bất cứ khi nào bạn thay đổi ký tự mạnh đầu tiên từ ngôn ngữ trái qua phải sang ngôn ngữ phải qua trái (hoặc ngược lại), cả hai trình tự đọc và hướng văn bản sẽ thay đổi tương ứng.

Trong Word và các chương trình xử lý từ khác, bạn có thể chọn, tìm và thay thế các dấu phụ riêng lẻ và các ký tự ả Rập riêng lẻ bất kể chúng có được ligated hay không. Từng chữ ghép và dấu phụ được quản lý như một đơn vị riêng của một từ trong ngôn ngữ viết từ phải sang trái.

Ví dụ sau cho thấy cách chọn một từ Tiếng Ả Rập có chữ ghép ba ký tự (khi chọn từng ký tự).

Từ với một dấu gạch nối được chọn

Từ với hai dấu gạch nối được chọn

Từ với ba dấu gạch nối được chọn

Các ngôn ngữ Ấn Âu, chẳng hạn như Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil và Telugu có thể không tương thích với mọi tùy chọn tìm kiếm trong Microsoft Office. Ví dụ, các tùy chọn Khớp chữ hoa/thườngChỉ tìm nguyên cả từ không hoạt động đối với chữ viết của những ngôn ngữ này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng những tùy chọn này để tìm các ký tự La-tinh thích hợp trong cùng tài liệu đó.

Ngôn ngữ viết từ phải sang trái

Các tính năng tìm và thay thế sẽ tìm kiếm văn bản theo trình tự mà văn bản đó được nhập vào hộp Tìm kiếm chứ không phải trình tự mà văn bản hiển thị. Vì vậy, bạn có thể tìm kiếm các chuỗi văn bản viết từ phải sang trái mà không cần xét đến chỉ đường của đoạn văn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các ký tự có khớp hoặc không khớp với kashidas (chỉ riêng Tiếng Ả Rập), Alef Hamzas (chỉ riêng Tiếng Ả Rập) hoặc dấu phụ, chẳng hạn như dấu niqqud của Tiếng Do Thái. Để biết danh sách các mã ký tự ASCII và Unicode, hãy xem mục Chèn các ký hiệu và ký tự dựa trên chữ La-tinh ASCII hoặc Unicode.

Ngôn ngữ Ấn Độ

Các ngôn ngữ Ấn Âu, chẳng hạn như Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil và Telugu có thể không tương thích với mọi tùy chọn tìm kiếm trong Microsoft Office. Ví dụ, các tùy chọn Khớp chữ hoa/thườngChỉ tìm nguyên cả từ không hoạt động đối với chữ viết của những ngôn ngữ này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng những tùy chọn này để tìm các ký tự La-tinh thích hợp trong cùng tài liệu đó.

Ngôn ngữ Đông Nam Á

Các ngôn ngữ Đông Nam Á, chẳng hạn như Tiếng Thái và Tiếng Việt, có thể không tương thích với mọi tùy chọn tìm kiếm trong Microsoft Office. Ví dụ, các tùy chọn Khớp chữ hoa/thườngChỉ tìm nguyên cả từ không hoạt động đối với các ký tự Đông Nam Á. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng những tùy chọn này để tìm các ký tự La-tinh thích hợp trong cùng tài liệu đó.

Xem Thêm

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác

Thay đổi ngôn ngữ cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×