Sử dụng Ngăn dẫn hướng

Bạn đang tìm kiếm một cách để theo dõi và quản lý các đối tượng cơ sở dữ liệu của mình? Ngăn dẫn hướng là cách chính mà bạn xem và truy nhập tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn và nó sẽ hiển thị ở bên trái cửa sổ Access theo mặc định.

Ngăn dẫn hướng Access

Ghi chú    Ngăn dẫn hướng có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem tùy chỉnh ngăn dẫn hướng.

Trong bài viết này

Tác vụ phổ biến

Bạn có thể điều chỉnh diện mạo của ngăn dẫn hướng và làm việc với các đối tượng cơ sở dữ liệu theo những cách sau đây:

Để

Thực hiện như sau

Mở và đóng Ngăn Dẫn hướng

Bấm vào nút mở/đóng thanh màn hình Nút đóng/mở thanh chập cho Ngăn Dẫn hướng trong Access hoặc nhấn F11.

Nếu F11 không hoạt động, hãy đảm bảo rằng các phím chức năng (FN) được kích hoạt trên thiết bị máy tính xách tay của bạn. Ngoài ra, phím F11 là một khóa đặc biệt và có thể bị vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu Access của bạn. Nếu ngăn dẫn hướng không hiển thị, có thể bạn sẽ bị tắt trong cơ sở dữ liệu Access của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem đặt tùy chọn người dùng cho cơ sở dữ liệu hiện tại.

Hãy thay đổi độ rộng của Ngăn Dẫn hướng

Đặt con trỏ qua cạnh phải của ngăn dẫn hướng và sau đó, khi nó thay đổi thành một mũi tên hai mặt Mũi tên kép ngang , hãy kéo cạnh để tăng hoặc giảm độ rộng.

Nếu bạn không thể thay đổi chiều rộng, hãy xem ngăn dẫn hướng Access quá hẹp và tôi không thểmở rộng nó.

Mở một đối tượng

Theo mặc định, hãy bấm đúp vào đối tượng.

Bạn có thể thay đổi điều này thành bấm chuột duy nhất trong hộp thoại tùy chọn dẫn hướng . Để biết thêm thông tin, hãy xem hộp thoại tùy chọn dẫn hướng.

Thực hiện các lệnh khác, chẳng hạn như mở một đối tượng trong dạng xem thiết kế

Bấm chuột phải vào đối tượng.

Nếu menu chuột phải của ngăn dẫn hướng không hoạt động, bạn có thể bị vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu Access của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem đặt tùy chọn người dùng cho cơ sở dữ liệu hiện tại.

Ghi chú    Ngăn dẫn hướng không sẵn dùng trong ứng dụng Web Access hoặc cơ sở dữ liệu web khi được xem trong trình duyệt. Mặc dù bạn có thể sử dụng ngăn dẫn hướng trong ứng dụng Access trên web được mở trong Access, bạn chỉ có thể hiển thị, ẩn, sắp xếp và tìm kiếm các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Đầu Trang

Chọn một danh mục được xác định trước

Khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới, thể loại được hiển thị theo mặc định là Bảng và Dạng xem Liên quan còn nhóm là Tất cả Các Bảng. Khi bạn chọn một thể loại, các mục sẽ được sắp xếp thành các nhóm có chứa thể loại. Ví dụ, khi bạn chọn loại đối tượng, bạn nhìn thấy tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu được nhóm theo kiểu đối tượng. Ngoài ra, Access cung cấp hai thể loại được xác định trước hơn dựa trên khi các đối tượng đã được tạo hoặc sửa đổi

 1. Để hiển thị menu dẫn hướng đến danh mục thể loại , hãy bấm vào thanh tiêu đề của ngăn dẫn hướng.

  Ngăn dẫn hướng đến menu thể loại
 2. Chọn một thể loại predefine:

  Loại

  Mô tả

  Tùy chỉnh

  Được dùng để tùy chỉnh ngăn dẫn hướng.

  Kiểu Đối tượng

  Xem tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, được sắp xếp theo loại: bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mô-đun.

  Bảng và các dạng xem liên quan

  Sắp xếp các mục một nhóm cho mỗi bảng, với mỗi nhóm có chứa các lối tắt cho tất cả các đối tượng sử dụng bảng — truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, v.v. Nếu một đối tượng sử dụng nhiều hơn một bảng, nó sẽ xuất hiện trong tất cả các nhóm có liên quan.

  Ngày Tạo

  Xác định các đối tượng được tạo ra trên một ngày cụ thể theo thứ tự giảm dần hoặc trong phạm vi ngày. Bạn cũng có thể lọc theo ngày hôm nay hoặc tất cả các ngày.

  Ngày Thay đổi

  Xác định các đối tượng được sửa đổi trên một ngày cụ thể theo thứ tự giảm dần hoặc trong phạm vi ngày. Bạn cũng có thể lọc theo ngày hôm nay hoặc tất cả các ngày.

Mỗi thể loại được xác định trước cũng bao gồm một nhóm toàn cục có chứa tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng định vị được nhóm chung cho một thể loại bằng cách tìm từ Tất cả ở phía trước tên nhóm. Ví dụ: nếu bạn chọn thể loại Bảng và Dạng xem Liên quan, thì nhóm chung được gọi là Tất cả Các bảng.

Đầu trang

Lọc theo nhóm

Bạn có thể chỉ muốn hiển thị một tập hợp con của các đối tượng cơ sở dữ liệu để giúp tập trung vào sự chú ý của bạn.

 1. Để hiển thị menu bộ lọc theo nhóm , hãy bấm vào thanh tiêu đề của ngăn dẫn hướng.

  Bộ lọc ngăn dẫn hướng theo nhóm
 2. Chọn nhóm.

  Theo mặc định, Access sẽ hiển thị bảng, truy vấn, biểu mẫubáo cáo. Bạn cũng có thể thấy macro, mô-đunvà nhóm tùy chỉnh nếu có được xác định trong cơ sở dữ liệu.

 3. Để loại bỏ bộ lọc nhóm, hãy chọn tất cả đối tượng Access.

Đầu Trang

Sắp xếp đối tượng

Theo mặc định, Access sẽ sắp xếp các đối tượng trong ngăn dẫn hướng theo loại đối tượng theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần, nhưng bạn có thể thay đổi sắp xếp cho phù hợp với nhu cầu của bạn bằng cách thực hiện như sau:

 • Bấm chuột phải vào đầu ngăn dẫn hướng để hiển thị menu lối tắt, sau đó thực hiện các thao tác sau:

  • Để thay đổi thứ tự sắp xếp, hãy trỏ đến sắp xếp theo , rồi chọn một tùy chọn sắp xếp.

  • Để sắp xếp thủ công và tùy chỉnh thứ tự hiển thị, hãy bấm Sắp xếp Theo, rồi bấm Loại bỏ Sắp xếp Tự động.

Đầu trang

Tìm đối tượng trong một cơ sở dữ liệu

Trong khi bạn nhập văn bản vào hộp Tìm kiếm, Access sẽ tìm kiếm trong phạm vi thể loại đối với mọi nhóm có chứa một đối tượng hoặc một lối tắt đối tượng khớp với thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Mọi nhóm không khớp sẽ được thu hẹp.

Access sẽ chỉ tìm kiếm các đối tượng trong các nhóm và các thể loại đang được hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng. Để tìm kiếm toàn bộ cơ sở dữ liệu cho một đối tượng xác định, hãy chọn một trong các thể loại đã xác định trước trong Ngăn Dẫn hướng, chẳng hạn như Bảng và Dạng xem Liên quan hoặc Kiểu Đối tượng. Điều này giúp bảo đảm là tất các các đối tượng đều có thể nhìn thấy trong Ngăn Dẫn hướng.

 1. Nếu chưa nhìn thấy hộp Tìm kiếm ở đầu Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào thanh menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Thanh Tìm kiếm.

 2. Nhập một phần hay toàn bộ tên của đối tượng hoặc lối tắt vào hộp Thanh Tìm kiếm.

  Thanh Tìm kiếm trong Ngăn Dẫn hướng

  Trong khi bạn nhập các ký tự, Access sẽ tìm kiếm và loại bỏ mọi đầu đề nhóm không khớp.

 3. Để thực hiện một tìm kiếm khác, hãy bấm Xóa Chuỗi Tìm kiếm Nút Xóa Chuỗi Tìm kiếm hoặc nhấn PHÍM CÁCH để xóa bỏ các ký tự, rồi nhập vào văn bản mới mà bạn muốn tìm.

Khi bạn xóa hộp thanh tìm kiếm , ngăn dẫn hướng một lần nữa sẽ hiển thị tất cả các đối tượng sẵn dùng.

Đầu Trang

Thay đổi cách hiển thị các đối tượng

Bạn có thể chọn một cách mà theo đó các đối tượng trong cơ sở dữ liệu sẽ được hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng. Ví dụ: bạn có thể đưa vào các ngày tạo hay thay đổi hoặc hiển thị các đối tượng ở dạng biểu tượng hoặc danh sách. Để xác định cách hiển thị các đối tượng, hãy làm như sau:

 • Bấm chuột phải vào đầu ngăn dẫn hướng để hiển thị menu lối tắt, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi cách thức các đối tượng sẽ được hiển thị, hãy trỏ tới Xem Theo, rồi bấm Chi tiết, Biểu tượng hoặc Danh sách. Bạn có thể cần mở rộng ngăn dẫn hướng để xem tất cả thông tin.

  • Để xem tất cả các nhóm trong cơ sở dữ liệu, hãy bấm Hiện tất cả các nhóm.

Đầu Trang

Ẩn và bỏ ẩn đối tượng và nhóm

Việc ẩn một đối tượng hoặc một nhóm có thể là một tùy chọn tốt hơn là việc xóa bỏ nó khi đối tượng hoặc nhóm không được dùng hoặc bạn không muốn hạn chế việc truy nhập vào nó. Việc ẩn một đối tượng không làm thay đổi cơ sở dữ liệu, ngược lại việc xóa bỏ một đối tượng hoặc một nhóm (ngay cả khi nó xuất hiện là một bản sao) có thể phá hủy một phần hay toàn bộ chức năng của cơ sở dữ liệu.

Để ẩn một đối tượng hoặc nhóm

 • Để ẩn một đối tượng, hãy bấm chuột phải vào đối tượng, rồi bấm Ẩn trong Nhóm này.

 • Để ẩn toàn bộ nhóm, hãy bấm chuột phải vào nhóm, rồi bấm Ẩn.

Để ẩn đối tượng hoặc nhóm bị mờ đi

 1. Bấm chuột phải vào thanh menu ở phần đầu của Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng, hãy xóa hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn, rồi bấm OK.

Để hiển thị các đối tượng hoặc nhóm ẩn

Quy trình sau đây không phải là chính nó, cung cấp quyền truy nhập vào các đối tượng.

 • Bấm chuột phải vào thanh menu ở phần đầu của Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 • Trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng, hãy chọn hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn, rồi bấm OK.

Để cho phép các đối tượng hoặc nhóm bị mờ

Quy trình sau đây cho phép truy nhập vào đối tượng.

 • Để bật một đối tượng, hãy bấm chuột phải vào đối tượng, rồi bấm Hiện trong Nhóm này.

 • Để hiện một nhóm, hãy bấm chuột phải vào nhóm, rồi bấm Hiện.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×