Sử dụng ngăn Dẫn hướng trong Word

Để đi đến một trang hoặc đầu đề trong tài liệu Word mà không cần cuộn, hãy sử dụng ngăn Dẫn hướng.

Để mở ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn Ctrl+F hoặc bấm Xem > Ngăn Dẫn hướng.

Hộp kiểm ngăn Dẫn hướng

Duyệt theo đầu đề

Nếu bạn áp dụng kiểu đầu đề cho đầu đề trong phần thân tài liệu của bạn, thì các đầu đề đó sẽ xuất hiện trong ngăn Dẫn hướng. Ngăn Dẫn hướng không hiển thị đầu đề trong các bảng, hộp văn bản, hoặc đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm tab Đầu đề.

 2. Để đi đến đầu đề trong tài liệu của bạn, hãy bấm đầu đề đó trong ngăn Dẫn hướng.

Duyệt theo đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

Mẹo: Để hiện hoặc ẩn đầu đề phụ dưới đầu đề, hãy bấm mũi tên kế bên đầu đề.

Nếu bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng đầu đề trong ngăn Dẫn hướng để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu. Để quay trở lại đầu, bấm Nhảy đến phần đầu.

Nút nhảy đến phần đầu trong Ngăn Dẫn hướng

Duyệt theo trang

Bấm Trang. Sau đó bấm ảnh hình thu nhỏ để đi đến trang đó.

Hình thu nhỏ của trang từ ngăn Dẫn hướng

Khi bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng trang bạn đang ở trên đó trong ngăn Dẫn hướng để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu.

Tìm kiếm trong tài liệu của bạn

 1. Trong hộp tìm kiếm ở đầu ngăn Dẫn hướng, hãy nhập văn bản bạn muốn tìm.

 2. Bấm vào một kết quả để xem kết quả trong tài liệu của bạn hoặc duyệt qua tất cả các kết quả bằng cách bấm vào các mũi tên lên và xuống.

Tổ chức lại tài liệu của bạn

Bạn có thể di chuyển các phần của tài liệu của bạn xung quanh bằng cách di chuyển chúng trong ngăn Dẫn hướng. Bạn cũng có thể thay đổi mức của đầu đề và thêm đầu đề mới.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm tab Đầu đề.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển một phần của tài liệu, hãy bấm đầu đề và kéo nó đến vị trí mới.

   Duyệt theo đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

  • Để thay đổi mức đầu đề hoặc thêm đầu đề, bấm chuột phải vào đầu đề, rồi chọn hành động bạn muốn.

   Bấm chuột phải vào tùy chọn menu để có đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

   Lưu ý: Nếu tài liệu chứa vùng được bảo vệ, có thể bạn sẽ không kéo được phần ngoài vùng được bảo vệ cuối cùng.

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Để mở ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn Ctrl+F hoặc bấm Xem > Ngăn Dẫn hướng.

Hộp kiểm ngăn Dẫn hướng

Duyệt theo đầu đề

Nếu bạn áp dụng kiểu đầu đề cho đầu đề trong phần thân tài liệu của bạn, thì các đầu đề đó sẽ xuất hiện trong ngăn Dẫn hướng. Ngăn Dẫn hướng không hiển thị đầu đề trong các bảng, hộp văn bản, hoặc đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm vào duyệt đầu đề trong tab tài liệu của bạn.

 2. Để đi đến đầu đề trong tài liệu của bạn, hãy bấm đầu đề đó trong ngăn Dẫn hướng.

Duyệt theo đầu đề trong ngăn Dẫn hướng

Mẹo: Để hiện hoặc ẩn đầu đề phụ dưới đầu đề, hãy bấm mũi tên kế bên đầu đề.

Nếu bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng đầu đề trong ngăn Dẫn hướng để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu.

Duyệt theo trang

Bấm vào tab Duyệt các trang trong tài liệu của bạn. Sau đó bấm ảnh hình thu nhỏ để đi đến trang đó.

Hình thu nhỏ trang trong ngăn Dẫn hướng

Khi bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng trang bạn đang ở trên đó trong ngăn Dẫn hướng để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu.

Tìm kiếm trong tài liệu của bạn

 1. Trong hộp tìm kiếm ở đầu ngăn Dẫn hướng, hãy nhập văn bản bạn muốn tìm.

 2. Bấm vào một kết quả để xem kết quả đó trong tài liệu của bạn hoặc duyệt qua tất cả các kết quả bằng cách bấm vào mũi tên Kết quả Tìm kiếm Tiếp theo và Kết quả Tìm kiếm Trước đó.

Tổ chức lại tài liệu của bạn

Bạn có thể di chuyển các phần của tài liệu của bạn xung quanh bằng cách di chuyển chúng trong ngăn Dẫn hướng. Bạn cũng có thể thay đổi mức của đầu đề và thêm đầu đề mới.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm vào duyệt đầu đề trong tab tài liệu của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để di chuyển một phần của tài liệu, hãy bấm đầu đề và kéo nó đến vị trí mới.

  • Để thay đổi đầu đề thành mức đầu đề cao hơn hoặc thấp hơn,bấm chuột phải vào đầu đề, rồi bấm Tăng cấp hoặc Giáng cấp.

  • Để thêm đầu đề, hãy bấm Đầu đề Mới Trước hoặc Đầu đề Mới Sau.

   Lưu ý: Nếu tài liệu chứa vùng được bảo vệ, có thể bạn sẽ không kéo được phần ngoài vùng được bảo vệ cuối cùng.

Ngăn Dẫn hướng trong Word 2007 được gọi là Bản đồ Tài liệu.

Để mở Bản đồ Tài liệu, hãy bấm Xem Bản > Đồ Tài liệu.

Hộp kiểm Bản đồ Tài liệu

Duyệt theo đầu đề

Nếu bạn áp dụng kiểu đầu đề cho đầu đề trong phần nội dung tài liệu của mình, thì những đầu đề đó sẽ xuất hiện trong Bản đồ Tài liệu. Bản đồ Tài liệu không hiển thị đầu đề trong bảng, hộp văn bản hoặc đầu trang hoặc chân trang.

 • Trong Bản đồ Tài liệu, hãy bấm vào đầu đề để nhảy tới vị trí đó trong tài liệu của bạn.

Mẹo: Để hiện hoặc ẩn đầu đề phụ bên dưới đầu đề, hãy bấm dấu cộng hoặc dấu trừ bên cạnh đầu đề.

Nếu bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng đầu đề trong Bản đồ Tài liệu để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu.

Duyệt theo trang

Bấm vào mũi tên bên cạnh Bản đồ Tài liệu, rồi bấm vào Hình thu nhỏ. Sau đó bấm ảnh hình thu nhỏ để đi đến trang đó.

Hình thu nhỏ trong Bản đồ Tài liệu

Khi bạn cuộn qua tài liệu, Word sẽ tô sáng trang bạn đang ở trên Bản đồ Tài liệu để chỉ cho bạn thấy bạn đang ở đâu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×