Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Nguồn cấp dữ OneNote tiện kết hợp ghi chú của bạn từ các ứng dụng khác nhau — bao gồm Samsung Notes, Ghi chú dính và OneNote. Nguồn cấp của bạn sẵn dùng OneNote, Outlook.com và nguồn Outlook trên web.

Lưu ý: Nguồn OneNote sẽ tự động đồng bộ tất cả các ghi chú được liên kết với cùng một tài khoản Microsoft (hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn) mà bạn đang sử dụng với các tài khoản OneNote. Nếu bạn sử dụng Samsung Notes trên thiết bị di động và muốn đưa các ghi chú đó vào nguồn cấp dữ liệu OneNote, hãy xem Đồng bộ Ghi chú Samsung với nguồn cấp dữ OneNote thiết bị của bạn.

Bật nguồn cấp dữ OneNote trang

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở OneNote (trên máy tính), OneNote trên web hoặc OneNote cho Windows 10 và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft (hay cơ quan hoặc trường học của bạn).

 2. Gần góc trên bên phải của cửa sổ ứng OneNote, bấm vào biểu tượng Mở nguồn cấp để hiển thị ngăn Nguồn cấp dữ liệu.

  Khi ngăn Nguồn cấp dữ liệu mở ra, bạn sẽ thấy các ghi chú được chỉnh sửa gần đây nhất cho tài khoản hiện tại của mình. Trong nguồn cấp dữ liệu của mình, bạn sẽ thấy các OneNote bản và ghi chú dính. Nếu bạn sử dụng Samsung Notes trên thiết bị di động và muốn đưa các ghi chú đó vào nguồn cấp dữ liệu OneNote, hãy xem Đồng bộ Ghi chú Samsung với nguồn cấp dữ OneNote thiết bị của bạn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau trong nguồn cấp dữ liệu của bạn

Nếu bạn không nhìn thấy những ghi chú mà bạn mong đợi sẽ nhìn thấy trong nguồn cấp dữ liệu OneNote của mình, bạn có thể dễ dàng chuyển sang một tài khoản khác.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở OneNote màn hình (máy tính), OneNote trên web hoặc máy OneNote để Windows 10.

 2. Trong ngăn Nguồn cấp dữ liệu, phía trên hộp Tìm kiếm, bấm ID tài khoản của bạn, rồi bấm Đăng xuất.

 3. Khi được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn.

  Lúc này nguồn cấp của bạn sẽ hiển thị các ghi chú đã đồng bộ được liên kết với tài khoản mà bạn đã chuyển đến.

Tạo ghi chú dính mới trong nguồn cấp dữ liệu của bạn

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở OneNote.

 2. Nếu ngăn Nguồn cấp chưa hiển thị, hãy bấm vào nút Mở Nguồn cấp dữ liệu gần góc trên bên phải của cửa sổ OneNote dụng Nguồn cấp.

 3. Để tạo ghi chú dính mới, hãy bấm + Thêm ghi chú gần đầu nguồn cấp dữ liệu của bạn.

  Trong khi chọn, bạn có thể nhập và định dạng văn bản, cũng như thêm hình ảnh vào ghi chú dính mới của mình. Những thay đổi đối với ghi chú dính sẽ tự động đồng bộ với nguồn cấp dữ liệu của bạn.

 4. Để quay lại nguồn cấp dữ OneNote, hãy bấm nút Quay lại ở góc trên bên trái của ghi chú dính hiện đang được hiển thị. Khi nguồn cấp dữ liệu của bạn xuất hiện lại, bạn sẽ thấy ghi chú dính mới tạo ở đầu nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Chỉnh sửa ghi chú dính hiện có trong nguồn cấp dữ liệu của bạn

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở OneNote.

 2. Nếu ngăn Nguồn cấp chưa hiển thị, hãy bấm vào nút Mở Nguồn cấp dữ liệu gần góc trên bên phải của cửa sổ OneNote dụng Nguồn cấp.

 3. Trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, bấm vào ghi chú dính mà bạn muốn chỉnh sửa.

  Trong khi chọn, bạn có thể nhập và định dạng văn bản, thêm hình ảnh hoặc thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào cho ghi chú dính của mình. Những thay đổi đối với ghi chú dính sẽ tự động đồng bộ với nguồn cấp dữ liệu của bạn.

 4. Để quay lại nguồn cấp dữ OneNote, hãy bấm nút Quay lại ở góc trên bên trái của ghi chú dính hiện đang được hiển thị. Khi nguồn cấp dữ liệu của bạn xuất hiện trở lại, bạn sẽ thấy ghi chú dính được chỉnh sửa gần đây nhất của bạn ở đầu nguồn cấp dữ liệu.

Lưu ý: Các ghi chú dính trong nguồn cấp OneNote của bạn cũng xuất hiện trong thư mục Ghi chú trong Outlook trên web và trong ứng dụng Microsoft Sticky Notes dành cho doanh Windows 10.

Mở trang OneNote từ nguồn cấp dữ liệu của bạn

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở OneNote.

 2. Nếu ngăn Nguồn cấp chưa hiển thị, hãy bấm vào nút Mở Nguồn cấp dữ liệu gần góc trên bên phải của cửa sổ OneNote dụng Nguồn cấp.

  Mọi trang bạn đã chỉnh sửa gần đây trong OneNote sẽ xuất hiện trong nguồn cấp của bạn, bao gồm các trang của bạn từ OneNote (máy tính), OneNote cho web, OneNote for Windows 10, OneNote for Mac, OneNote for iPhone, OneNote for iPad, và OneNote for Android.

 3. Trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, OneNote trang mà bạn muốn sửa.

Mở ghi chú Samsung từ nguồn cấp dữ liệu của bạn

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở OneNote.

 2. Nếu ngăn Nguồn cấp chưa hiển thị, hãy bấm vào nút Mở Nguồn cấp dữ liệu gần góc trên bên phải của cửa sổ OneNote dụng Nguồn cấp.

  Bất kỳ ghi chú nào gần đây bạn đã chỉnh sửa trong Samsung Notes và đồng bộ với tài khoản Microsoft của bạn sẽ xuất hiện trong nguồn cấp dữ OneNote Samsung. Để biết thêm thông tin, xem mục Đồng bộ Samsung Notes với nguồn OneNote của bạn.

 3. Trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, bấm vào ghi chú Samsung bạn muốn mở.

 4. Để quay lại nguồn cấp dữ OneNote, hãy bấm vào nút Quay lại ở góc trên cùng bên trái của ghi chú Samsung hiện đang được hiển thị.

Các Câu hỏi Thường gặp

 • Tôi có thể tìm nguồn cấp dữ OneNote ở đâu?

  Nguồn OneNote sẵn dùng trong OneNote (máy tính), OneNote cho web, OneNote for Windows 10, Outlook.com và các Outlook trên web.

 • Loại ghi chú nào có thể đồng bộ với nguồn OneNote cấp dữ liệu?

  Bạn hiện có thể đồng bộ ghi chú từ OneNote, Ghi chú dính và Samsung Notes vào nguồn cấp dữ OneNote hàng.

 • Tôi có thể tạo, sửa hoặc xóa Ghi chú Samsung từ nguồn OneNote cấp không?

  Không, không thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú Samsung riêng lẻ khỏi nguồn cấp dữ OneNote samsung.

 • Tôi có thể tạo, sửa hoặc xóa bỏ trang OneNote trong nguồn cấp dữ OneNote không?

  Không, không thể OneNote tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các trang riêng OneNote riêng lẻ.

 • Làm thế nào để tôi có thể ngừng đồng bộ Samsung Notes vào nguồn OneNote cấp dữ liệu?

  Để ngừng đồng bộ hóa ghi chú Samsung của bạn với nguồn cấp OneNote, hãy loại bỏ tài khoản Microsoft của bạn khỏi cài đặt ứng dụng Samsung Notes.

Xem thêm

Đồng bộ Samsung Notes với nguồn cấp dữ OneNote bạn

Sử dụng nguồn OneNote trong công Outlook trên web

Bật nguồn cấp dữ OneNote trang

Nguồn cấp OneNote được tự động hiển thị trong ứng OneNote for Android Thư. 

Lưu ý: Nguồn cấp OneNote hiện không sẵn dùng khi sử dụng nguồn cấp dữ OneNote trên máy tính bảng chạy Android và trên các thiết bị Surface Duo dựa trên Android. 

Nguồn cấp OneNote có thể tự động đồng bộ các trang sổ tay Ghi chú dính, Samsung Notes và OneNote của bạn từ tất cả các tài khoản mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào OneNote trên thiết bị Android của bạn trong một dạng xem hợp nhất. 

Thêm Samsung Notes vào nguồn cấp dữ OneNote bạn

Nếu bạn sử dụng Samsung Notes trên thiết bị Android, bạn có thể dễ dàng truy nhập vào các ghi chú này bằng cách tích hợp chúng với nguồn OneNote thiết bị.

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Samsung Notes .

 2. Tại lời nhắc chào mừng về việc đồng bộ với ứng dụng Microsoft, hãy gõ nhẹ vào Tiếp tục. Ngoài ra, đi tới cài đặt ứng dụng Samsung Notes, rồi chọn Đồng bộ với Microsoft OneNote.

 3. Trên màn hình tiếp theo, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft (hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học) mà bạn muốn sử dụng nguồn cấp dữ liệu OneNote của mình, rồi cấp các quyền cần thiết khi được nhắc.

 4. Chọn thư mục (hoặc thư mục) mà bạn muốn đồng bộ. Có thể chọn riêng các thư mục trong Samsung Notes để đồng bộ với các ứng dụng của Microsoft. Mối quan hệ đồng bộ của thư mục đã chọn được biểu thị trong cài đặt ứng dụng Samsung Notes, với một biểu tượng OneNote nhỏ được hiển thị sau tên thư mục. 

 5. Trên thiết bị Android, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào OneNote, Outlook trên web hoặc Outlook.com bằng cùng một tài khoản mà bạn đã sử dụng để đồng bộ các ghi chú của mình ở Bước 4.

Tại sao nguồn cấp dữ liệu OneNote lại bị thiếu một số ghi chú?

Các kiểu trang sổ tay sau đây không được hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu, nhưng bạn vẫn có thể truy nhập trực tiếp chúng bằng cách dẫn hướng đến chúng trong sổ ghi chép của bạn:

 • Các trang được bảo vệ bằng mật khẩu.

 • Các trang được nối kết với tài khoản bị hạn chế, chẳng hạn như các tổ chức chính phủ.

 • Các trang dựa trên trải nghiệm kết nối của Microsoft nhưng đã được người quản trị CNTT trong tổ chức của bạn vô hiệu hóa.

Nếu bạn không thể xem các trang sổ tay được tạo hoặc chỉnh sửa gần đây trong nguồn cấp dữ liệu của mình, hãy thử cách sau:

 • Buộc nguồn cấp dữ OneNote phải đồng bộ bằng cách trượt xuống bằng ngón tay trên OneNote for Android màn hình chính.

 • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản OneNote for Android mới nhất bằng cách kiểm tra mọi bản cập nhật sẵn có trong Ứng dụng và trò chơi của tôi trong Cửa hàng Google Play.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×