Sử dụng nhiều trang chiếu cái trong một bản trình bày

Khi bạn muốn sử dụng nhiều chủ đề trong một bản trình bày, bạn sẽ cần nhiều trang chiếu cái. Mỗi trang chiếu cái thể hiện một chủ đề.

Ví dụ: trong hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy có hai trang chiếu cái (với các bố trí liên quan bên dưới mỗi trang chiếu) ở dạng xem Trang chiếu Cái. Mỗi trang chiếu cái áp dụng một chủ đề khác nhau.

Nhiều Trang chiếu Cái

Bạn muốn biết thêm về trang chiếu cái trong PowerPoint? Xem mục Trang chiếu cái là gì?

Để tìm hiểu cách tạo hoặc tùy chỉnh trang chiếu cái của riêng bạn, hãy xem mục Tạo hoặc tùy chỉnh trang chiếu cái.

Thêm một trang chiếu cái bổ sung vào bản trình bày

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trên tab Trang chiếu Cái, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong nhóm Sửa bản cái, bấm vào Chèn trang chiếu cái.

   Khi bạn chèn trang chiếu cái theo thủ tục này, trang chiếu cái mới sẽ xuất hiện bên dưới mọi trang chiếu cái hiện có và không có màu chủ đề hoặc hiệu ứng. Bạn có thể áp dụng chủ đề tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng tùy chọn bất kỳ trong nhóm Nền. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tạo chủ đề riêng của bạn trong PowerPoint.

  • Ở tab Trang chiếu cái, trong nhóm Sửa chủ đề, bấm vào Chủ đề, rồi chọn một chủ đề mới.

   Nếu bản trình bày của bạn chỉ có một trang chiếu cái, việc chọn chủ đề mới theo thủ tục này sẽ thay thế chủ đề của trang chiếu cái đó bằng chủ đề mới.

Thêm một trang chiếu cái bổ sung vào bản trình bày

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trên tab Trang chiếu Cái, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong nhóm Sửa bản cái, bấm vào Chèn trang chiếu cái.

   Khi bạn chèn trang chiếu cái theo thủ tục này, trang chiếu cái mới sẽ xuất hiện bên dưới mọi trang chiếu cái hiện có và không có màu chủ đề hoặc hiệu ứng. Bạn có thể áp dụng chủ đề tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng tùy chọn bất kỳ trong nhóm Nền. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tạo chủ đề riêng của bạn trong PowerPoint.

  • Ở tab Trang chiếu cái, trong nhóm Sửa chủ đề, bấm vào Chủ đề, rồi chọn một chủ đề mới.

   Nếu bản trình bày của bạn chỉ có một trang chiếu cái, việc chọn chủ đề mới theo thủ tục này sẽ thay thế chủ đề của trang chiếu cái đó bằng chủ đề mới.

Sao chép và dán trang chiếu cái từ một bản trình bày sang một bản trình bày khác

 1. Mở đồng thời bản trình bày chứa bản chiếu cái mà bạn muốn sao chép và bản trình bày mà bạn muốn dán bản chiếu cái vào.

 2. Trong bản trình bày chứa trang chiếu cái bạn muốn sao chép, ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem bản cái, bấm vào Trang chiếu cái.

 3. Trong ngăn trang chiếu hình thu nhỏ, bấm chuột phải trang chiếu cái bạn muốn sao chép, rồi bấm vào Sao chép.

  Lưu ý: 

  • Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, trang chiếu cái tương ứng với hình ảnh trang chiếu lớn hơn, còn các bố trí liên quan thì nhỏ hơn, được đặt bên dưới hình đó.

  • Nhiều bản trình bày không chỉ có một mà còn có nhiều trang chiếu cái, vì vậy, có thể bạn cần phải cuộn để tìm trang chiếu cái mình muốn.

 4. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Cửa sổ, bấm vào Chuyển cửa sổ, rồi chọn bản trình bày bạn muốn dán trang chiếu cái.

 5. Trong bản trình bày bạn muốn dán trang chiếu cái, ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem bản cái, bấm vào Trang chiếu cái.

 6. Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu, để bấm vào vị trí bạn muốn đặt trang chiếu cái, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bản trình bày đích có một trang chiếu cái trống, bấm chuột phải vào trang chiếu cái trống, rồi bấm vào Dán.

  • Nếu bản trình bày đích chứa một hoặc nhiều trang chiếu cái đã tùy chỉnh, cuộn xuống vị trí dưới cùng đặt bố trí trang chiếu cuối cùng, bấm chuột phải vào trang chiếu, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để có được chủ đề của bản trình bày đích bạn sẽ dán vào, bấm vào Sử dụng chủ đề đích

   • Để giữ nguyên chủ đề của bản trình bày bạn sẽ sao chép, bấm vào Giữ định dạng nguồn

 7. Để sao chép và dán các trang chiếu cái bổ sung, hãy làm theo các bước từ 1 đến 6.

 8. Ở tab Trang chiếu cái, trong nhóm Đóng, bấm vào Đóng dạng xem bản cái.

Áp dụng trang chiếu cái cho các trang chiếu bạn đã nhập từ Thư viện trang chiếu

Thư viện trang chiếu giúp bạn chia sẻ, lưu trữ và quản lý các trang chiếu PowerPoint.

Quan trọng: Để lưu trữ, chia sẻ, và sử dụng lại các trang chiếu trong Thư viện trang chiếu, máy tính chạy PowerPoint phải được kết nối với máy chủ chạy Office 2010. Nếu bạn không biết liệu máy tính của mình có được kết nối với Máy chủ SharePoint 2010 (trước đây được gọi là MOSS) hay chưa, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

Để áp dụng trang chiếu cái cho các trang chiếu bạn đã nhập từ Thư viện trang chiếu, hãy làm như sau:

 1. Mở bản trình bày bạn muốn thêm trang chiếu.

 2. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Trang chiếu, bấm vào Trang chiếu mới, rồi bấm vào Sử dụng lại trang chiếu.

 3. Trong ngăn Sử dụng lại trang chiếu, trong hộp Chèn trang chiếu từ, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhập vị trí Thư viện trang chiếu, rồi bấm vào mũi tên Định vị trang chiếu để tìm Thư viện trang chiếu.

  • Bấm vào Duyệt để xác định vị trí Thư viện trang chiếu.

 4. Trong danh sách Tất cả trang chiếu, bấm vào trang chiếu bạn muốn thêm vào bản trình bày của mình.

  Mẹo: Để xem hình thu nhỏ lớn hơn của một trang chiếu, đặt con trỏ trên trang chiếu.

 5. Nếu bạn muốn trang chiếu đã nhập duy trì định dạng ban đầu, ở cuối ngăn Sử dụng lại trang chiếu, chọn Giữ định dạng nguồn. Khi bạn chèn một trang chiếu từ thư viện trang chiếu, đồng thời giữ định dạng nguồn của trang chiếu, trang chiếu cái sẽ được chèn vào bản trình bày đích cùng với trang chiếu

 6. Để thêm một trang chiếu khác từ Thư viện trang chiếu vào bản trình bày của bạn, hãy lặp lại các bước từ 3 đến 5.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×