Sử dụng OneNote trên Windows Phone

Phần hay nhất khi lưu trữ sổ ghi chép OneNote của bạn trong đám mây là bạn có thể tiếp cận các ghi chú của mình trên tất cả các thiết bị - bao gồm Windows Phone. 

Tệp OneNote đã mở

Đồng bộ sổ ghi chép hiện có

 1. Nếu sổ ghi chép của bạn chưa có trong đám mây, từ máy tính của bạn, hãy di chuyển sổ ghi chép OneNote vào OneDrive.

 2. Trên điện thoại của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để thiết lập onedrive.

 3. Đi đến danh sách ứng dụng trên điện thoại của bạn và gõ nhẹ vào OneNote (nếu bạn đang sử dụng Windows Phone 7, hãy gõ nhẹ vào Office để xem các ghi chú OneNote của bạn).

Bạn sẽ thấy các sổ ghi chép của mình đã được lưu vào OneDrive trong ứng dụng OneNote trên điện thoại. Ghi chú sẽ tự động đồng bộ và bạn cũng có thể chọn đồng bộ từ điện thoại theo cách thủ công bất cứ khi nào bạn muốn. Từ bất kỳ sổ ghi chép, phần hoặc trang nào trên điện thoại của bạn, hãy gõ nhẹ nút xem thêm () ở phía dưới cùng của màn hình và sau đó gõ nhẹ đồng bộ.

Tạo ghi chú mới

 1. Mở ứng dụng OneNote Biểu tượng OneNote trên điện thoại của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào Biểu tượng Tài liệu mới mới .

 3. Nếu bạn muốn thêm tiêu đề, hãy gõ nhẹ khu vực tiêu đề, rồi nhập tiêu đề.

 4. Gõ nhẹ bên dưới tiêu đề, sau đó nhập ghi chú của bạn.

  Nếu bạn có tài khoản Microsoft thiết lập trên điện thoại, các thay đổi của bạn sẽ được lưu trong sổ ghi chép mặc định của bạn trên OneDrive. Nếu không có sổ ghi chép mặc định trên OneDrive, sổ ghi chép mới có tên là sổ tay của tôi sẽ được tạo và ghi chú của bạn sẽ được lưu ở đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Đồng bộ tài liệu với OneDrive.

  Nếu bạn không có tài khoản Microsoft thiết lập trên điện thoại, những thay đổi của bạn sẽ được lưu trên điện thoại trong phần Ghi chú Nhanh.

  Lưu ý: 

  • OneNote sẽ tự động lưu các thay đổi của bạn, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc mất hiệu quả khi bạn dẫn hướng ra khỏi một trang trong OneNote, hoặc khi bạn nhấn nút quay lại Nút Lùi hoặc bắt đầu Nút Bắt đầu cứng trên điện thoại của bạn.

  • Nếu bạn không gõ tiêu đề, dòng văn bản đầu tiên trong ghi chú của bạn sẽ được dùng như tiêu đề.

Mở ghi chú

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OneNote OneNote .

 2. Gõ nhẹ vào ghi chú để mở. Nếu bạn không nhìn thấy ghi chú đó, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Gõ nhẹ vào nút tìm kiếm Biểu tượng Tìm kiếm , nhập một từ hoặc hai có thể có trong ghi chú, rồi gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập . Gõ nhẹ vào một trang để mở.

  • Nếu bạn nhìn thấy một danh sách các sổ ghi chép trên màn hình OneNote, hãy gõ nhẹ vào sổ ghi chép có chứa ghi chú, dẫn hướng tới trang đó, rồi gõ nhẹ để mở. Các sổ ghi chép có thể xuất hiện trên điện thoại của bạn, OneDrive, Microsoft SharePoint 2010 hoặc site sau này, hoặc site SharePoint Online, vốn này sẵn dùng với Microsoft 365.

  • Gõ nhẹ vào Biểu tượng ghi chú gần đây gần đây để xem danh sách các ghi chú bạn đã mở gần đây, sau đó gõ nhẹ vào một trang để mở nó.

 3. Để xem nhiều phần khác nhau của ghi chú, hãy dùng ngón tay cuộn lên xuống, hoặc phóng to hay thu nhỏ bằng cách chụm vào và kéo giãn các ngón tay.

  Mẹo: 

  • Ứng dụng OneNote trên Windows Phone của bạn không có tất cả các tính năng trong OneNote for the web hoặc ứng dụng OneNote trên máy tính (onenote 2016). Nếu ghi chú có nội dung không sẵn dùng trong ứng dụng OneNote Phone, bạn vẫn có thể mở ghi chú và xem nó trên điện thoại của mình nhưng không thể hiển thị được nội dung không được hỗ trợ.

  • Nếu bạn mở một tệp OneNote được đính kèm trong email, bạn không thể lưu hoặc sửa tệp đó trên điện thoại.

  • Nếu ghi chú bạn muốn mở nằm trong một sổ ghi chép đã đóng, hãy gõ nhẹ vào sổ ghi chép đó bên dưới mục Sổ ghi chép đã đóng để mở, sau đó dẫn hướng tới ghi chú đó hoặc tìm kiếm nó.

Ghim ghi chú vào màn hình bắt đầu

Bạn có ghi chú cần sử dụng nhiều, chẳng hạn như ghi chú về danh sách việc cần làm? Ghim nó để bắt đầu để bạn có thể mở nhanh chóng.

 • Trong OneNote, nhấn và giữ ghi chú đó, rồi gõ nhẹ vào ghim vào màn hình bắt đầu.

Tạo danh sách việc cần làm

 1. Gõ nhẹ vào nội dung của ghi chú, gõ nhẹ để làm Biểu tượng Cần làm , rồi nhập mục đầu tiên.

 2. Gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập rồi nhập mục thứ nhì.

 3. Để kết thúc danh sách việc cần làm, hãy gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập hai lần.

Tạo các loại danh sách khác

 1. Để tạo danh sách dấu đầu dòng, trong ghi chú, gõ nhẹ vào danh sách Biểu tượng danh sách gạch đầu dòng , rồi nhập mục đầu tiên.

 2. Gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập rồi nhập mục thứ nhì.

 3. Để kết thúc danh sách đánh dấu đầu dòng, hãy gõ nhẹ vào nút nhập Biểu tượng Nhập hai lần.

 4. Để tạo danh sách đánh số mới, hãy gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm > danh sáchđánh số, rồi nhập mục đầu tiên.

Chèn ảnh

 1. Trong ghi chú, hãy gõ nhẹ Biểu tượng Chèn ảnh ảnh .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh mới và chèn nó, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng Camera camera , nhấn vào nút camera hoặc nhấn vào màn hình để chụp ảnh, sau đó gõ nhẹ vào chấp nhận.

   Mẹo: Nếu bạn đang chụp ảnh bảng trắng, menu, ký hiệu hoặc bất kỳ nội dung nào có nhiều chữ, hãy dùng thử Office Lens. Office Lens sẽ kéo thẳng hình ảnh, loại bỏ bóng đổ và gửi hình ảnh thẳng tới OneNote. Hoàn toàn miễn phí và sẵn dùng từ Windows Phone Store.

  • Để chèn ảnh hiện có, hãy gõ nhẹ vào anbom có chứa ảnh bạn muốn chèn, gõ nhẹ vào ảnh (hoặc ảnh), sau đó gõ nhẹ xong Biểu tượng Xong .

Mẹo: Bạn muốn tạo ghi chú mới có một số ảnh bạn đã chụp trên điện thoại? Từ danh sách ứng dụng, gõ nhẹ ảnh Biểu tượng Ảnh > camera cuộn > chọn Biểu tượng Chọn > gõ nhẹ vào ảnh mà bạn muốn đưa vào chia sẻ ghi chú của bạn > Biểu tượng Chia sẻ > OneNote.

Thực hiện ghi chú âm thanh

 1. Trong ghi chú, hãy gõ nhẹ Biểu tượng Ghi âm âm thanh .

 2. Nói và ghi lại những gì bạn muốn nói.

 3. Gõ nhẹ dừng khi bạn nói xong.

 4. Để phát âm thanh, gõ nhẹ vào nút ghi chú âm thanh Biểu tượng ghi chú âm thanh .

Định dạng văn bản

 1. Trong ghi chú, gõ nhẹ vào một từ, sau đó kéo vòng tròn tại mỗi đầu của văn bản được chọn để bao gồm từ đầu tiên và từ cuối cùng bạn muốn định dạng.

 2. Gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm định dạng>.

 3. Bên dưới định dạng, gõ nhẹ vào định dạng văn bản mà bạn muốn sử dụng: Biểu tượng Đậm đậm , Biểu tượng Nghiêng nghiêng , gạch dưới Biểu tượng Gạch chân hoặc gạch ngang qua Biểu tượng Gạch ngang chữ .

 4. Để ngừng định dạng văn bản, hãy gõ nhẹ vào sau khi văn bản đã chọn, gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm định dạng>, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng cho định dạng hiện đang được sử dụng để tắt tính năng này.

Mẹo: Bạn có thể áp dụng nhiều tùy chọn định dạng. Chỉ cần chọn văn bản để định dạng, gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm định dạng>, rồi chọn tùy chọn định dạng đầu tiên. Sau đó, gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm định dạng > và chọn một tùy chọn định dạng khác.

Tạo một trang mới

 • Trên màn hình OneNote , hãy gõ nhẹ vào sổ ghi chép (có thể mở hoặc đóng), chạm vào một phần, sau đó gõ nhẹ vào Biểu tượng Tài liệu mới mới .

Xóa trang

 1. Nhấn và giữ trang đó, sau đó gõ nhẹ xóa.

 2. Gõ nhẹ vào có trong hộp thông báo xóa trang?.

  Nếu sổ ghi chép nằm trên OneDrive hoặc SharePoint, trang đó sẽ bị xóa trên điện thoại của bạn lẫn máy chủ.

  Mẹo: 

  • Để xóa một trang hiện đang mở, hãy gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm > xóa bỏ > để xác nhận.

  • Bạn cũng có thể xóa nhiều trang cùng một lúc. Trong phần có các trang mà bạn muốn xóa, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng Xem thêm khác > chọn trang. Gõ nhẹ vào các trang mà bạn muốn xóa, gõ nhẹ xóa bỏ Biểu tượng Xóa > xóa để xác nhận.

Gửi ghi chú trong email

 1. Trong OneNote, hãy mở ghi chú bạn muốn gửi dưới dạng phần đính kèm email.

 2. Gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm > chia sẻ, rồi gõ nhẹ vào tài khoản email mà bạn muốn dùng để gửi ghi chú.

 3. Thêm người nhận và bất kỳ thông tin nào khác vào email của bạn, sau đó gõ nhẹ vào gửi Biểu tượng Gửi email .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×