Sử dụng Phần Nhanh và Văn bản Tự động trong Word

Bạn có thể sử dụng bộ sưu tập phần nhanh để tạo, lưu trữ và dùng lại các phần nội dung, bao gồm văn bản tự động, thuộc tính tài liệu (chẳng hạn như tiêu đề và tác giả) và các trường. Các khối nội dung có thể sử dụng lại này còn được gọi là khối dựng. Văn bản tự động là kiểu khối dựng phổ biến mà lưu trữ văn bản và đồ họa. Bạn có thể sử dụng bộ tổ chức khối dựng để tìm hoặc sửa khối dựng.

Để mở bộ sưu tập phần nhanh, trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm phần nhanh.

Lệnh Phần Nhanh trên tab Chèn

Bạn muốn làm gì?

 1. Chọn cụm từ, câu hoặc phần khác trong tài liệu mà bạn muốn lưu vào bộ sưu tập.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào phần nhanh, rồi bấm vào lưu lựa chọn vào bộ sưu tập phần nhanh, thay đổi tên và thêm mô tả nếu bạn thích, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Để lưu một vùng chọn dưới dạng văn bản tự động, trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm phần nhanh > văn bản tự động > lưu lựa chọn vào bộ sưu tập văn bản tựđộng.

 1. Chọn cụm từ, câu hoặc phần khác trong tài liệu mà bạn muốn lưu vào bộ sưu tập.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào phần nhanh, rồi bấm vào lưu lựa chọn vào bộ sưu tập phần nhanh, thay đổi tên và thêm mô tả nếu bạn thích, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Để lưu một vùng chọn dưới dạng văn bản tự động, hãy thay đổi trường bộ sưu tập thành văn bản tựđộng.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn vùng chọn từ bộ sưu tập phần nhanh.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào phần nhanh, rồi bấm vào câu, cụm từ hoặc vùng chọn đã lưu khác mà bạn muốn sử dụng lại.

  Lưu ý: Nếu bạn đã lưu mục dưới dạng Văn bản Tự động, hãy bấm Chèn > Phần Nhanh > Văn bản Tự động để tìm và bấm vào lựa chọn.

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn vùng chọn từ bộ sưu tập phần nhanh.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào phần nhanh, rồi bấm vào câu, cụm từ hoặc vùng chọn đã lưu khác mà bạn muốn sử dụng lại.

  Lưu ý: Nếu bạn đã lưu mục dưới dạng văn bản tự động, hãy bấm chèn > phần nhanh > dựng khối người tổ chức để tìm và bấm vào vùng chọn.

Bạn có thể thay đổi phần nhanh bằng cách thay thế khối dựng. Bạn chèn khối dựng, thực hiện các thay đổi mà bạn muốn, rồi lưu khối dựng với cùng tên.

Quan trọng: Để thay thế mục gốc trong bộ sưu tập, tên, thể loại và bộ sưu tập phải giống như bản gốc.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn khối dựng.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào phần nhanh, rồi bấm vào xây dựng khối người tổ chức. Nếu bạn biết tên của khối dựng, hãy bấm tên để sắp xếp theo tên.

 3. Bấm vào Chèn.

 4. Thực hiện các thay đổi của bạn đối với khối dựng

 5. Chọn văn bản đã sửa đổi.

  Để lưu trữ định dạng đoạn văn-bao gồm thụt lề, căn chỉnh, dãn cách dòng và pagination — với mục nhập, bao gồm dấu phân đoạn (¶) trong vùng chọn.

  Lưu ý: Để xem dấu phân đoạn, trên tab Nhà, trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm Hiện/Ẩn.

 6. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh, rồi bấm Lưu Vùng chọn vào Bộ sưu tập Phần Nhanh.

 7. Trong hộp thoại tạo khối dựng mới , hãy nhập tên gốc, thể loại và bộ sưu tập cho mục nhập khối dựng, rồi bấm OK.

 8. Khi được hỏi liệu bạn có muốn xác định lại mục nhập khối dựng hay không, hãy bấm .

 1. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào phần nhanh, rồi bấm vào xây dựng khối người tổ chức.

 2. Bấm vào tên của khối dựng mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm sửa thuộc tính.

 3. Trong hộp thoại sửa đổi khối dựng , hãy nhập tên mới cho mục nhập, rồi bấm OK.

 4. Khi được hỏi liệu bạn có muốn xác định lại mục nhập khối dựng hay không, hãy bấm .

 1. Mở một tài liệu có chứa phần nhanh bạn muốn xóa bỏ.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản , bấm vào phần nhanh, rồi bấm vào xây dựng khối người tổ chức. Nếu bạn biết tên của khối dựng, hãy bấm tên để sắp xếp theo tên.

 3. Chọn mục nhập, rồi bấm xóa.

 4. Khi được hỏi liệu bạn có chắc chắn muốn xóa mục nhập khối dựng hay không, hãy bấm .

Khối dựng mà bạn đã xóa không còn sẵn dùng trong bộ sưu tập, mặc dù nội dung có thể vẫn xuất hiện trong tài liệu.

Xem thêm

Phần Nhanh

Tự động chèn văn bản

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×