Khi bạn thêm trang hiện đại vào site, bạn thêm và tùy chỉnh các phần web,là các khối dựng của trang. Bài viết này mô tả phần web Trình xem tệp, trước đây gọi là phần web Tài liệu.

Sử dụng phần web Trình xem tệp để chèn tệp trên trang của bạn. Các loại tệp bạn có thể chèn bao Excel, Word, PowerPoint, Visio, PDF, mô hình 3D, video và nhiều nội dung khác.

Lưu ý: Trong SharePoint 2019, các loại tệp có thể chèn sẽ bị giới hạn trong Word, Excel và PowerPoint (.doc, .docx,. xls, .xlsx, .pot, .potx, .ppt và .pptx).

Tệp 3D trong Trình xem tệp

Thêm tệp

 1. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang.

 2. Di chuột lên trên hoặc bên dưới phần web hiện có hoặc bên dưới vùng tiêu đề, bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang, rồi chọn phần web Trình xem tệp.

 3. Chọn một tệp gần đây hoặc tải tệp từ site, máy tính của bạn hoặc từ liên kết. Nếu tổ chức của bạn đã chỉ định một bộ hình ảnh được phê duyệt, bạn sẽ có thể chọn từ bộ đó trong mục Tổ chức của bạn. 

  Lưu ý: 

  • Tìm kiếm trên web sử Bing các hình ảnh sử dụng giấy phép Creative Common. Bạn có trách nhiệm xem lại việc cấp phép cho một hình ảnh trước khi chèn hình ảnh đó vào trang của mình.

  • Nếu bạn là người quản SharePoint quản trị và muốn tìm hiểu cách tạo thư viện tài nguyên cho Tổ chức của bạn, hãy xem Tạo thư viện tài nguyên tổ chức.

 4. Chọn một tệp gần đây hoặc duyệt, tải lên hoặc sử dụng liên kết để chèn tệp bạn muốn.

 5. Hoặc bạn có thể thêm mô tả bên dưới phần web.

 6. Để đặt các tùy chọn bổ sung (tùy thuộc vào tính khả dụng cho loại tệp), hãy bấm chỉnh sửa phần web Nút sửa phần web.

Mẹo: 

 • Tệp hình ảnh không được hỗ trợ trong phần web Trình xem tệp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chèn hình ảnh trên trang của mình, bạn có thể sử dụng phần web Sử dụng Hình ảnh.

 • Để in từ .PDF, bạn phải chọn nút Mở trong cửa sổ mới từ thanh công cụ hiển thị khi bạn di chuột qua tệp trên trang đã phát hành ở chế độ xem. Sau đó, bạn có thể in từ cửa sổ trình duyệt.

 • Bạn có thể kết nối phần web Trình xem tệp với phần web Thư viện tài liệu và hiển thị tệp một cách linh động dựa trên những gì người dùng chọn trong phần web Thư viện tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị tệp dựa trên lựa chọn của người dùng trong thư viện tài liệu (kết nối phần web Trình xem tệp với phần web Thư viện tài liệu).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×