Sử dụng Thư mục Tìm kiếm để tìm các thư hoặc mục Outlook khác

Sử dụng Thư mục Tìm kiếm để tìm các thư hoặc mục Outlook khác

Thư mục Tìm kiếm là một thư mục ảo cung cấp dạng xem cho tất cả các mục email khớp với tiêu chí tìm kiếm cụ thể. Ví dụ: Thư mục Tìm kiếm Thư Chưa đọc cho phép bạn xem tất cả các thư chưa đọc trong một thư mục, mặc dù các thư này có thể được lưu tại các thư mục khác nhau trong hộp thư của bạn.

Lưu ý: Thư mục Tìm kiếm không thể chứa kết quả tìm kiếm từ nhiều Tệp Dữ liệu Outlook (.pst).

Tạo Thư mục Tìm kiếm mới

Bạn có thể tạo hai loại thư mục tìm kiếm khác nhau.

Tạo và sử dụng Thư mục Tìm kiếm được xác định trước

 1. Chọn menu Thư mục.

 2. Trong nhóm Mới, chọn Thư mục Tìm kiếm Mới.

  Phím tắt    Để tạo Thư mục Tìm kiếm mới, bấm Ctrl+Shift+P.

 3. Từ danh sách Chọn Thư mục Tìm kiếm, bấm vào Thư mục Tìm kiếm bạn muốn thêm. Một số Thư mục Tìm kiếm được xác định trước chỉ sẵn dùng nếu bạn cuộn xuống cuối danh sách.

 4. Nếu Thư mục Tìm kiếm xác định trước có các tùy chọn tùy chỉnh, bạn sẽ thấy các tùy chọn đó xuất hiện bên dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn chọn Thư có các từ cụ thể, bên dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, hãy chỉ định những từ cần sử dụng.

  Lưu ý: Thư mục Tìm kiếm sử dụng tìm kiếm khớp tiền tố khi bạn nhập các từ cụ thể cần đưa vào tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn nhập "rain" vào danh sách từ, Thư mục Tìm kiếm sẽ bao gồm thư có chứa từ "rain" và từ "rainy". Thư mục Tìm kiếm sẽ không chứa các thư có chứa các từ "brain" hoặc "grain".

 5. Nếu bạn có nhiều tài khoản trong Outlook, bạn có thể chỉ định tài khoản mình muốn tìm kiếm. Sử dụng hộp Tìm kiếm thư trong để chọn tài khoản email bạn muốn tìm kiếm. Sau đó, chọn OK.

Tạo Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh

 1. Chọn menu Thư mục.

 2. Trong nhóm Mới, chọn Thư mục Tìm kiếm Mới.

  Phím tắt    Để tạo Thư mục Tìm kiếm, bấm Ctrl+Shift+P.

 3. Từ danh sách Chọn Thư mục Tìm kiếm, cuộn xuống cuối danh sách, rồi bấm vào Tạo Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh.

  Chọn Tạo Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh
 4. Dưới Tùy chỉnh Thư mục Tìm kiếm, bấm Chọn.

 5. Hãy nhập tên cho Thư mục Tìm kiếm tùy chỉnh của bạn.

  Nhập tên cho Thư mục Tìm kiếm
 6. Bấm Tiêu chí, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Tab Thư chứa tiêu chí về nội dung hoặc thuộc tính thư, chẳng hạn như người gửi, từ khóa hay người nhận.

   Chỉ định các tiêu chí tìm kiếm của bạn
  • Tab Nhiều Lựa chọn hơn chứa tiêu chí về các điều kiện khác của thư, chẳng hạn như mức quan trọng, cờ, phần đính kèm hay phân loại.

  • Tab Nâng cao cho phép bạn tạo tiêu chí chi tiết. Dưới Xác định thêm tiêu chí, hãy bấm Trường, bấm vào kiểu tiêu chí bạn muốn, rồi bấm vào tiêu chí cụ thể từ danh sách. Sau đó, trong hộp Điều kiện và hộp Giá trị, hãy bấm vào những tùy chọn bạn muốn, rồi bấm Thêm vào Danh sách. Lặp lại thao tác này cho mỗi tiêu chí bạn muốn thêm vào thư mục tìm kiếm này, rồi bấm OK.

 7. Bấm Duyệt, chọn những thư mục bạn muốn tìm kiếm.

 8. Bấm OK để đóng từng hộp thoại đang mở.

Xóa Thư mục Tìm kiếm

Nếu bạn không còn cần Thư mục Tìm kiếm, bạn có thể xóa thư mục đó. Thư mục Tìm kiếm là một thư mục ảo. Nếu bạn xóa Thư mục Tìm kiếm khỏi danh sách thư mục, các thư hiển thị trong thư mục đó sẽ không bị xóa. Nếu bạn muốn xóa mọi thư trong Thư mục Tìm kiếm, hãy mở Thư mục Tìm kiếm, chọn tất cả thư, rồi bấm vào Delete trên bàn phím.

Để xóa một thư mục tìm kiếm, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trong Danh sách Thư mục, chọn mũi tên xuống cạnh từ Thư mục Tìm kiếm, nếu cần, để bung rộng danh sách Thư mục Tìm kiếm.

 2. Bấm chuột phải vào Thư mục Tìm kiếm bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa Thư mục.

  Quan trọng: Khi bạn xóa Thư mục Tìm kiếm, sẽ không có thư nào bị xóa. Khi bạn xóa một thư mục không phải là Thư mục Tìm kiếm thì cả thư mục đó và các thư bên trong thư mục sẽ bị xóa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×