Sửa đổi ứng dụng Access

Quan trọng    Access Services 2010 và Access Services 2013 đang bị xóa khỏi bản phát hành tiếp theo của SharePoint. Chúng tôi khuyên bạn không nên tạo ứng dụng web mới và nên di chuyển các ứng dụng hiện có sang một nền tảng khác, chẳng hạn như Microsoft Power Apps.

Khi bạn tạo một ứng dụng Access từ một mẫu, hoặc chỉ bằng cách nhập bảng, ứng dụng đã sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn hảo cho công việc bạn đang cố gắng thực hiện. Có thể bạn sẽ muốn thực hiện một số thay đổi đối với ứng dụng của bạn, chẳng hạn như thêm điều khiển hay di chuyển các điều khiển đến các vị trí khác nhau.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho các cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để biết thêm thông tin về việc tạo biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, hãy xem tạo biểu mẫu Access.

Khi bạn đang sử dụng ứng dụng trong trình duyệt, hãy thực hiện một số ghi chú về những thay đổi mà bạn muốn xem ở dạng xem nào, sau đó:

 1. Bấm thiết đặt > tùy chỉnh trong Access ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt của bạn.

  Lưu ý:  Nếu bạn không thấy tùy chỉnh trong Access, bạn không có quyền tùy chỉnh ứng dụng hoặc ứng dụng đã bị khóa.

  Lệnh Tùy chỉnh trong Access trên menu bánh răng Thiết đặt

 2. Bấm mở khi trình duyệt nhắc.

  Nếu bạn đã cài đặt Access, nó sẽ mở và hiển thị môi trường thiết kế.

 3. Ở bên trái màn hình, hãy bấm vào tên chú thích bảng trong bộ chọn bảng có dạng xem bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào dạng xem cần thay đổi.

 4. Bấm vào nút chỉnh sửa ở giữa dạng xem.

  Nút Sửa trên một dạng xem trong ứng dụng Access.

Bây giờ, bạn có thể bắt đầu thay đổi thiết kế của dạng xem. Một số điều bạn có thể thực hiện ở đây:

Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi, hãy bấm lưuvà sau đó > khởi chạy ứng dụng để xem các thay đổi thiết kế của bạn trong trình duyệt của bạn.

Thay đổi mức ứng dụng

 • Đổi tên chú thích, trùng lặp hoặc xóa bỏ dạng xem bằng cách bấm vào tên của nó trong bộ chọn dạng xem, rồi bấm vào nút thiết đặt/hành động xuất hiện:

Nút Thiết đặt Dạng xem/Hành động

Nút Thêm Dạng xem Mới trong ứng dụng Access.

Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×