Sửa hoặc xóa nhóm Outlook.com

Trong trang thiết đặt cho một nhómOutlook.com, bạn có thể thay đổi tên hoặc mô tả cho nhóm của mình, thay đổi ảnh nhóm hoặc xóa nhóm.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu nhóm có thể sửa thiết đặt nhóm hoặc xóa nhóm.

Sửa nhómOutlook.com

 1. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, hãy chọn Nhóm bạn muốn sửa.

  Ảnh chụp màn hình của một nhóm trong ngăn bên trái

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn Biểu tượng Tùy chọn khác thiết đặt>.

  Ảnh chụp màn hình nút thêm tùy chọn

 3. Chọn chỉnh sửa nhóm.

 4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn và chọn lưu.

Thay đổi ảnh nhómOutlook.com

 1. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, hãy chọn Nhóm bạn muốn sửa.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn Biểu tượng Tùy chọn khác thiết đặt>.

 3. Chọn chỉnh sửa nhóm.

 4. Chọn biểu tượng camera để thay đổi ảnh nhóm.

  Ảnh chụp màn hình biểu tượng camera

 5. Chọn Lưu.

Xóa nhómOutlook.com

 1. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, hãy chọn Nhóm bạn muốn xóa bỏ.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn Biểu tượng Tùy chọn khác thiết đặt>.

 3. Chọn sửa nhóm > xóa nhóm.

  Lưu ý: Khi bạn xóa một nhóm, bạn có thể khôi phục lại trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày, nhóm và bất kỳ nội dung nào liên quan nào cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Xem Thêm

Tìm hiểu thêm về các nhóm Outlook.com

Tìm hiểu thêm về các thành viên nhóm Outlook.com và chủ sở hữu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×