Sửa hoặc xóa tin nhắn đã gửi trong nhóm

Sửa hoặc xóa tin nhắn đã gửi trong nhóm

Đôi khi xảy ra lỗi. May mắn thay, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các thư được gửi trong nhóm.

Sửa thư đã gửi

Bạn có thể sửa bất kỳ thư nào mà bạn đã gửi đến một cuộc trò chuyện hoặc kênh. Đi đến thư và chọn Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > chỉnh sửa. Thực hiện thay đổi cho thư của bạn, rồi nhấn Enter để lưu bản Cập Nhật.

Sửa hoặc xóa thư trong nhóm

Không có giới hạn bao nhiêu lần bạn có thể thực hiện thay đổi cho thư đã gửi.

Xóa tin nhắn đã gửi

Nếu bạn cần Backtrack và xóa một số gì đó mà bạn vừa gửi, hãy đi đến thư và chọn Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > xóa bỏ.

Nếu bạn chưa gửi thư, hãy chọn định dạng Nút Mở rộng để bung rộng hộp rồi chọn xóa Nút Xóa .

Chọn định dạng để bung rộng hộp.

Hoàn tác một thư đã xóa

Đi đến thư đã xóa, rồi chọn hoàn tác.

Sửa thư đã gửi

Trong một cuộc trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn của bạn để chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Sửa tin nhắn của bạn trong một kênh bằng cách gõ nhẹ Thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác và chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Xóa tin nhắn đã gửi

Để xóa tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ thư, rồi chọn tùy chọn xóa.

Để xóa thư trong kênh, hãy gõ nhẹ Thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác và chọn tùy chọn xóa.

Sửa thư đã gửi

Trong một cuộc trò chuyện, hãy nhấn và giữ tin nhắn của bạn để chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Sửa tin nhắn của bạn trong một kênh bằng cách gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn và chọn tùy chọn chỉnh sửa.

Xóa tin nhắn đã gửi

Để xóa tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn và giữ thư, rồi chọn tùy chọn xóa.

Để xóa thư trong kênh, hãy gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn và chọn tùy chọn xóa.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×