Sửa lỗi #NULL! .

Lỗi này xuất hiện khi bạn dùng toán tử phạm vi ô không đúng trong công thức hoặc khi bạn dùng toán tử giao (ký tự khoảng trống) giữa tham chiếu phạm vi ô để xác định giao điểm của hai phạm vi không giao cắt. Giao cắt là một điểm trong một trang tính có dữ liệu thuộc hai hoặc nhiều phạm vi giao nhau.

Nếu bạn đã dùng toán tử phạm vi ô không đúng, thì bạn hãy nhớ dùng:

  • Dấu hai chấm (:) để phân tách ô đầu tiên khỏi ô cuối cùng khi bạn tham chiếu đến phạm vi ô liên tục trong công thức. Ví dụ, SUM(A1:A10) tham chiếu đến phạm vi bao gồm các ô A1 đến ô A10.

  • Dấu phẩy (,) là toán tử liên kết khi bạn tham chiếu đến hai vùng không giao nhau. Ví dụ, nếu công thức tính tổng hai phạm vi, hãy chắc chắn có dấu phẩy phân tách hai phạm vi (SUM(A1:A10,C1:C10)).

Nếu bạn thấy lỗi này vì đã dùng ký tự phân tách giữa các phạm vi không giao nhau, hãy thay đổi tham chiếu để làm phạm vi đó giao nhau.

Ví dụ, trong công thức =CELL(“address”,(A1:A5 C1:C3)), phạm vi A1:A5 và C1:C3 không giao nhau và công thức trả về giá trị lỗi #NULL! . Nếu bạn thay đổi điều này thành =CELL("address",(A1:A5 A3:C3)), Hàm CELL sẽ trả về địa chỉ ô nơi có hai phạm vi giao nhau—ô A3.

Mẹo:  Nếu bật tính năng kiểm tra lỗi trong Excel, bạn có thể bấm Ảnh Nút kế bên ô hiện lỗi. Bấm hiện các bước tính toán nếu nó có sẵn. Sau đó, chọn độ phân giải hoạt động cho dữ liệu của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×