Bạn nghĩ rằng có thể đã đến lúc phải thêm dung lượng lưu trữ tệp vào tổ chức của bạn? Hoặc có thể bạn muốn có thêm một chút quyền kiểm soát quản trị? Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa Microsoft Teams Rảnh (cổ điển) Microsoft Teams.

Microsoft Teams Miễn phí (cổ điển)

Microsoft Teams

Tính năng

Thành viên tối đa

300 cho mỗi tổ chức

Có khả năng không giới hạn với giấy phép doanh nghiệp

Dung lượng lưu trữ tệp tin

2 GB/người dùng và 10 GB dung lượng lưu trữ chung

1 TB/người dùng

Quyền truy nhập của khách

 • dấu kiểm

 • dấu kiểm

1:1 và nhóm các cuộc gọi thoại và video trực tuyến

 • dấu kiểm

 • dấu kiểm

Cuộc họp kênh

 • dấu kiểm

 • dấu kiểm

Chia sẻ màn hình

 • dấu kiểm

 • dấu kiểm

Cuộc họp đã lên lịch

 • dấu kiểm

 • dấu kiểm

Tích hợp với Exchange lịch

Ghi cuộc họp

 • dấu kiểm

Sẵn dùng với Microsoft Stream

Điện thoại cuộc gọi và hội thảo âm thanh

 • dấu kiểm

Lưu trữ các sự kiện trực tuyến cho tối đa 10.000

 • dấu kiểm

Các tính năng của nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng (Ca, Walkie Talkie và nhiều tính năng khác)

 • dấu kiểm

Quản trị

Công cụ quản trị để quản lý người dùng và ứng dụng

 • dấu kiểm

Báo cáo mức sử dụng cho Microsoft 365 vụ

 • dấu kiểm

99,9% thời gian chạy SLA được hỗ trợ tài chính

 • dấu kiểm

Chính sách và cài đặt người dùng có thể cấu hình

 • dấu kiểm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×