Sao chép ảnh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  1. Chọn một hoặc nhiều ảnh bạn muốn sao chép.

  2. Bấm trang đầu, sau đó bấm sao chép Bấm Sao chép .

  3. Bấm vào thư mục mà bạn muốn dán bản sao, sau đó bấm dán Bấm Dán .

  • Ngoài ra, bạn có thể sao chép ảnh bằng cách kéo nó vào thư mục khác. Nếu bạn muốn di chuyển ảnh thay vì sao chép nó, nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn kéo ảnh đến thư mục mới.

  • Bạn cũng có thể sao chép ảnh vào chương trình Microsoft Office khác. Chọn một hoặc nhiều ảnh bạn muốn sao chép, bấm sao chép Bấm Sao chép , chuyển tới chương trình khác, sau đó bấm dán Bấm Dán .

  1. Chọn ảnh bạn muốn sao chép.

  2. Trên thanh công cụ chuẩn , hãy bấm sao chép Ảnh nút .

  3. Bấm vào thư mục mà bạn muốn dán bản sao, sau đó bấm dán Ảnh Nút .

  • Ngoài ra, bạn có thể sao chép ảnh bằng cách kéo nó vào thư mục khác. Nếu bạn muốn di chuyển ảnh thay vì sao chép nó, nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn kéo ảnh đến thư mục mới.

  • Bạn cũng có thể sao chép ảnh vào chương trình Microsoft Office khác. Chọn ảnh bạn muốn sao chép, bấm sao chép Ảnh nút , chuyển tới chương trình khác, sau đó bấm dán Ảnh Nút .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×