Bắt đầu nhanh Access

Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn

Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trong Access

Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn

  1. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.

  2. Bên dưới Loại Tệp Cơ sở dữ liệu, chọn Lưu Cơ sở dữ liệu Dưới dạng.

  3. Bên dưới Nâng cao, chọn Sao Lưu Cơ sở dữ liệu, rồi chọn Lưu Dưới dạng.

    Tên tệp mặc định bao gồm cơ sở dữ liệu nguồn và thời điểm sao lưu.

  4. Chọn Lưu.

Sao lưu cơ sở dữ liệu Access

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×