Rất tiếc vì sự cố này! Đây là một vấn đề đã biết mà chúng tôi đang nỗ lực giải quyết với nhóm outlook.com trực tiếp. Hiện tại, giải pháp là xóa bỏ và thêm lại tài khoản của bạn.

Vui lòng đi đến thiết đặt, chọn tài khoản bị ảnh hưởng, rồi chọn xóa tài khoản. Khi bạn thêm lại tài khoản, các thiết đặt phù hợp sẽ được nhập và tất cả mọi thứ nên hoạt động như dự định. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng không ngần ngại tiếp cận chúng tôi tại hỗ trợ: thiết đặt > Trợ giúp & phản hồi > liên hệ hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×